You are on page 1of 12

U źródeł obrazu

Obraz
Przedmiot, przeważnie płaski, na
którym za pomocą plam barwnych i
kreski, przy zastosowaniu różnych
technik malarskich i graficznych autor
dokonał zapisu pewnych treści.
Ewolucja podejścia do obrazu jako
samodzielnego przedmiotu (magii lub
sztuki) liczy sobie ok. 30 000 lat. Obraz
zazwyczaj wiąże się z pojęciem
działalności artystycznej, choć bywa też
wyrazem doraźnej potrzeby osobistej
Początki obrazu
Pierwsze zabytki twórczości artystycznej
pochodzą sprzed 50 000 lat. Natomiast między
25 a 10 tysiącem istniały już dzieła sztuki na
wysokim poziomie artystycznym, mianowicie
malarstwo jaskiniowe i rzeźba. Najpiękniejsze
zabytki malarstwa pochodzą z grot Francji i
Hiszpanii. Malowidła pochodzące z groty
Lascaux przedstawiają przede wszystkim
zwierzęta: tury, konie, reny, malowane
glinkami, kredą i węglem. Są to malowidła
dojrzałe, w których zastosowano szereg
środków artystycznych tj. rozproszenie
kształtu, roztarcia czy kropkowania.
Podkreślano również ruch i psychikę
zwierzęcia. Rysunki kuto również w skale i
Człowiek pierwotny wierzył, że utrwalając na
ścianie skalnej postać zwierzęcia przejmuje
nad nim władzę, przez co będzie mu
znacznie łatwiej je upolować. Ponadto,
człowiek pierwotny wierzył, iż siła zwierzęcia
jest większa od ludzkiej, stąd kult zwierząt,
sił psychicznych i seksualnych.
Najwcześniejsze rysunki przedstawiane były
za pomocą kreski i schematycznego
konturu, z czasem jednak pojawiła się plama
barwna, która uległa stopniowemu
zróżnicowaniu. Sposób przedstawiania
postaci zmierzał do coraz większego
realizmu, pojawił się walor, czyli oznaczanie
Koń -
malowidło
skalne w

Bizony -
malowidło
skalne w
Ikona
Obraz sakralny, powstały w kręgu kultury
bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych,
sceny z ich życia, sceny biblijne lub
liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna
dla chrześcijańskich kościołów wschodnich, w
tym prawosławnego i greckokatolickiego.
Dokumenty Soboru Nicejskiego II z 787 r.
wspominają, że tradycja wykonywania ikon
istniała od czasów apostolskich, nie ma
jednak na to żadnych dowodów
historycznych. Według tradycji, autorem
pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista.
Malowanie ikon było czynnością świętą.
Ikony mają za zadanie pogłębiać życie
Ikona Matki Bożej
Kapłańskiej

Jezus Chrystus wedle


widzeń św. Faustyny
Rysunek satyryczny
Obecna najczęściej w prasie satyryczna forma
komentarza na tematy polityczno-społeczne
bądź obyczajowe. Twórcy żartów
rysunkowych pojawili się znacznie przed
popularyzacją prasy. Pierwsze rysunki
satyryczne publikowane były wkrótce po
upowszechnieniu druku. Jednak dopiero
dziewiętnastowieczny rozwój prasy
upowszechnił też rysunek satyryczny jako
komentarz do najświeższych wydarzeń.
Pierwszym polskim pismem poświęconym w
całości satyrze był "Motyl" założony w
Warszawie w roku 1828.
Obecnie trudno sobie wyobrazić gazety bez
żartów rysunkowych, ale rysunek satyryczny
istnieje też niezależnie od niej na
Karykatura
to przedstawienie osoby, wydarzenia lub
przedmiotu, które cechuje się przesadą w
oddaniu charakterystycznych elementów,
właściwości, cech. Karykatura uwydatnia te
cechy zwykle w celu ośmieszenia danej
osoby, zjawiska itd.
Terminem tym określa się także dzieło
zawierające właśnie takie przedstawienie.
Często jest to rysunek (zazwyczaj portret),
rzadziej rzeźba. Słowo karykatura jest
także używane na określenie
zniekształcenia, wykrzywienia właściwego,
naturalnego charakteru kogoś lub czegoś
Koniec ;D