PENYEDIAAN BAHAN BANTU AKTIVITI PENGAYAAN

Nathasya Azalia binti Mior Aziz Nor Hidayah binti Zaini Safaren Nor Atiqah binti Nor Azizan

KERJA PROJEK
• Merupakan satu aktiviti yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu. • Melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul.

• Konteks kurikulum - AMALI

• Penilaiannya dilakukan bermula dari tahap proses sehinggalah ke peringkat penghasilan.• Dilaksanakan secara kumpulan atau individu dan dalam tempoh masa yang munasabah. • Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti & kolaboratif sangat ditekankan. .

B ‡ erpeluang menggunakan bahan di luar kelas. M ‡ emotivasikan pelajar. • ‡ emberi keyakinan kepada pelajar yang segan M silu. S ‡emangat kepimpinan dalam kalangan pelajar. Berpeluang menunjukkan kreativiti & inovasi. . P ‡elajar berpeluang bekerja berdasarkan minat/kebolehan/kemampuan.TUJUAN • • • • • • Menggalakkan kerjasama.

• Elakkan perkara terlalu abstrak. • Hubungkaitkan topik & pengalaman . • Gunakan kosa kata yang sesuai bagi topik. • Tentukan kriteria penilaian.(Laras bahasa) • Gunakan contoh yang sesuai.GARIS PANDUAN PROJEK • Tunjukkan kerumitan yang selengkapnya bagi sesuatu topik.

• Langkah 5:Penilaian hasil projek .Langkah menjalankan projek • Langkah 1: Penentuan tajuk & skop projek. • Langkah 4: Pemprosesan maklumat. • Langkah 2 : Penilaian awal projek • Langkah 3: Perlaksanaan strategi.

Langkah ini dapat mengajar mereka sikap tidak membazir.Contoh Kerja Projek • Buku skrap bergambar Tajuk :Bola Cara: • Gunakan buku-buku yang tidak digunakan seperti buku nota atau diari yang tidak digunakan tetapi kosong. • Gunakan kreativiti anda samada untuk melukis atau menggunting huruf dari majalah dan tampal di atas muka depan buku tersebut untuk dijadikan sebagai tajuk. .

Tambahkan kreativiti anda seperti melukis di bahagian yang kosong dengan gambar bintang. .• Jika anda pilih melukis. bulan dan lain-lain. • Tajuk “BOLA” itu boleh diwarnakan mengikut kreativiti anak murid anda. Jangan paksa mereka untuk mewarna dengan cantik tetapi anda hanya perlu meransang dan memuji sahaja tindakan mereka. anda lukis perkataan bola di tempat lain dan minta anak murid anda salin tulisan yang anda tulis tersebut di muka depan buku itu. Anak murid anda pasti gembira meniru apa yang anda buat. Tindakan ini akan menghiburkan mereka dan membuatkan mereka ingin menguasai sepenuhnya aktiviti ini.

anda bantu mereka mencari pelbagai gambar “BOLA” dalam majalah atau akhbar-akhbar lama. • Bantu mereka menggunting dan melekatkan gambar-gambar tersebut dalam buku skrap itu. • Pilih gambar-gambar yang berlainan jenis. • Kategori umur: murid darjah rendah (Tahun 3) . Pilih satu gambar untuk satu muka surat.• Untuk mencari gambar-gambar berkaitan bola. berwarna-warni dan saiz yang besar mengikut kesesuaian buku skrap.

• Memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari.Permainan Bahasa • Mempelajari bahasa melalui permainan. . • Aktiviti tambahan dalam P&P bagi merangsang murid-murid untuk berfikir dengan keadaan yang selesa dan menggembirakan. • Aktiviti sokongan yang mengandungi permainan pendidikan untuk P&P yang dirancang.

Menambah Kefasihan dan Keyakinan 3.Murid dapat menyuarakan pendapat atau idea yang berkaitan. . .Membawa perhubungan positif dalam kalangan murid dan guru. 2. Menyediakan Konteks Pembelajaran: . Merangsang Interaksi Verbal Pelajar .Objektif Permainan Bahasa 1. .Meningkatkan kerjasama murid.Murid terlibat dengan aktif dalam permainan.

4. murid akan cepat merasa bosan.Permainan bahasa dapat dijadikan sebagai salah satu latihan aktiviti P&P. 5.Kebanyakan murid mengalami masalah pengamatan dan pendengaran. Penghilang Rasa Bosan: .Waktu tengah hari. Pengukuhan dan Pengayaan: .Permainan bahasa dapat mewujudkan keseronokan dalam bentuk interaksi yang positif. . Alat Pemulihan. . . mengantuk.

Pertandingan .Unsur Permainan Bhasa 1. Kerjasama . Interaksi 3. Meningkatkan Motivasi 2.Permainan bercirikan persaingan. Persaingan boleh berlaku antara sesama murid. masa yang dihadkan atau mencapai matlamat tertentu. 4.

Murid lebih berdisiplin dan mengikut peraturan permainan yang ditetapkan. 6. Ia dapat merangsang keinginan murid untuk belajar. Peraturan Permainan .5. Pembelajaran Semulajadi .Kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semulajadi. .

Secara Berpasangan 3. Secara Berkumpulan 2.Pengelolaan Permainan Bahasa 1. Secara Individu .

kad-kad gambar . Bahan: -papan tapak kenyataan .Contoh Permainan Bahasa Tajuk Permainan Bahasa: Dimanakah Rumah Saya? Objektif: Murid-murid dapat membaca perkataan dengan betul.

.Minta murid-murid membaca perkataan yang terdapat dalam tapak-tapak kad tersebut.Minta murid-murid keluarkan kad-kad bergambar dari tapaknya. . . Aktiviti permainan: . Secara Berkumpulan 2.Bentuk Permainan: 1.Beri kepada murid-murid set papan tapak permainan.Minta murid padankan kad gambar pada perkataan yang betul ke dalam tapak rumah tersebut. .

.

Bacaan Tambahan • TUJUAN – Murid dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa – Murid dapat meminati dan mengusai bidang bacaan secara meluas. • TEMPAT – Kelas atau perpustakaan .

• Bahan bacaan ini boleh terdiri daripada – Kad bacaan – Buku cerita – Karangan pelajar – Majalah kanak-kanak – Potongan akhbar – risalah .

• Murid pemulihan digalakkan memilih bacaan yang tulisan dan penulisannya: – Besar – Bewarna – Beriluterasi.• Guru bertindak sebagai pembantu dalam memilih buku yang bersesuaian dengan tahap murid. – Pendek – Kurang 3 suku kata. .

• Guru boleh mengemukakan beberapa soalan berdasarkan bahan bacaan murid untuk mengetahui kesahihan bacaan tersebut.• Pelajar digalakkan untuk menyimpan rekod bacaan atau lebih baik jika ia dikendalikan oleh guru bahasa itu sendiri. .

jelas. • Boleh dalam bentuk sebenar ataupun kartun • Saiz tulisan yang cukup besar. cerita. . iklan dan berita. • Menggunakan iluterasi yang bewarna-warni dan menarik. dialog. teka-teki. terang. penerangan. dan mudah dibaca.GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KAD BACAAN TAMBAHAN • Bahan bacaan boleh dalam bentuk puisi.

• Bahasa yang sejajar dengan penguasaan murid. . • Terdapat penyerapan dari mata pelajaran lain. • Tajuk yang sesuai.

CONTOH BACAAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful