PANTUN TEKA-TEKI

DARIPADA: ILADAM

RANGKAP 1: Kisah binatang, iaitu Binatang yang mengejar Tidak berkaki, Yang dikejar Tidak berekor

RANGKAP 2: Makanan yang dibalut Dengan daun di batang buluh

maksud
RANGKAP 5: Sesuatu benda Yang akan naik Apabila hujan turun RANGKAP 4: Kisah sesuatu benda yg Banyak anak dan satu Ibu, apabila digoreskan Akan menyala

RANGKAP 3: Benda yang dapat Berjalan apabila Diikat dan akan Berhenti apabila dibuka

TEMA & PERSOALAN

TEMA
Menduga atau Menguji kecerdasan Fikiran mengenai Benda-benda di Sekaliling manusia

PERSOALAN

kemampuan Seseorang berfikir Secara rasional Bagi mencari jawapa

BENTUK
• RANGKAP-> lima • BILANGAN BARIS->sama,empat baris serangkap • BILANGAN RATA->tidak sama,3-5 patah kata sebaris • CONTOH->malam-malam tanak nasi-3 patah kata (r2,b2) ->benda apa yang akan naik5 patah kata (r5,b2) • RIMA AKHIR->ABAB

UNSUR-UNSUR BUNYI
ASONANSI  Pengulangan bunyi-bunyi vokal <a,e,i,o,u>  contoh>bila diikat ia berjalan (i)

ALITERASi
 Pengulangan

bunyi-bunyi konsanan  Contoh>malammalam tanak nasi (m)

UNSUR-UNSUR BAHASA
ANAFORA  Pengulangan kata pada awal baris  Contoh>yang mengejar tidak berkaki, yang dikejar tiada ekor.

Mencintai Alam sekeliling

NILAI
Suka akan cabaran rasional

Kita hendaklah Berfikiran kritis Dan kreatif

Alam sekeliling Banyak membantu Proses pemikiran

PENGAJARA N
Mengguna masa Dengan sebaikbaiknya Kita perlulah Menyedari bahawa Akal fikiran kita Mestilah selalu digilap

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful