You are on page 1of 50

Tworzenie prezentacji

w programie PowerPoint

Anna Gadomska
Szkoła Podstawowa Nr 79
Łódź
ag79@poczta.fm
Kliknij przycisk aby przejść do następnego slajdu
Komputerowe prezentacje stały
się bardzo modne.
Za ich pomocą prowadzone są
zebrania, szkolenia, promocje...
... można również
przeprowadzić lekcję, która:
 zainteresuje uczniów
 zachęci do aktywnej pracy
 będzie ciekawa
 może być kolorowa i wesoła
 spowoduje, że wszyscy łącznie

z nauczycielem będą się dobrze bawić


Korzystając z tej prezentacji
dowiesz się jak:

 stworzyć własny pokaz slajdów


 dodać do pokazu rysunki i dźwięk
 wyświetlić pokaz na ekranie
Wybierz jedną z opcji

Uruchomienie programu PowerPoint

Przygotowanie prostego pokazu

Uruchomienie pokazu
Uruchomienie PowerPointa

 Start
 Programy
 Microsoft PowerPoint

Menu
Po uruchomieniu programu
pojawia się okno dialogowe
z kilkoma opcjami do wyboru

Kreator zawartości

Szablon projektu

Pusta prezentacja

Otwórz istniejącą prezentację

Menu
Kreator zawartości
Jeśli nie masz gotowej prezentacji i nie chcesz zaczynać
od zera możesz skorzystać z kreatora zawartości
który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces
tworzenia prezentacji

Aby uruchomić kreatora zawartości


po uruchomieniu PowerPointa
zaznacz opcję Kreator
zawartości i kliknij OK

Menu
Na ekranie pojawi się pierwsze
okno dialogowe kreatora

Aby kontynuować
kliknij na przycisku
Dalej >
lub naciśnij Enter

Menu
Wybierz:
 kategorię prezentacji

określoną prezentację

 Dalej >

 jak zamierzasz
korzystać ze swojego
pokazu
 Dalej >

Menu
Wpisz:

 tytuł prezentacji,
swoje nazwisko i
dodatkowy tekst, który
ma się pojawiać na
pierwszym slajdzie

 Tekst, który ma się


pojawiać na każdym
następnym slajdzie
 Dalej >

Menu
 Zakończ

Kreator utworzy pokaz slajdów i wyświetli


pierwszy slajd na ekranie

Menu
Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji

Menu
Szablon projektu
Szablon projektu zawiera wiele gotowych szablonów.
Definiują one ogólny wygląd i zestaw kolorów dla wszystkich
slajdów w prezentacji

Aby uruchomić szablon projektu


po uruchomieniu PowerPointa
zaznacz opcję Szablon projektu
i kliknij OK

Menu
PowerPoint wyświetli okno dialogowe

Kliknij szablon,
którego chcesz
użyć

W polu podgląd
wyświetlony
zostanie przykład

Kliknij OK

Menu
Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz
wybrać układ nowego slajdu

Kliknij na szablonie,
który chcesz wybrać

Kliknij OK

Menu
PowerPoint utworzy pierwszy slajd

Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji


Menu
Pusta prezentacja

Jeśli chcesz stworzyć od


początku do końca własną
prezentację wybierz opcję
Pustą prezentację

Kliknij OK

Menu
Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz
wybrać układ nowego slajdu

Kliknij na szablonie,
który chcesz wybrać

Kliknij OK

Menu
Teraz możesz przystąpić do tworzenia własnej
prezentacji
Menu
Otwieranie istniejącej prezentacji

Jeśli chcesz otworzyć istniejącą


prezentację wybierz opcję
Otwórz istniejącą
prezentację

Wybierz z listy tytuł prezentacji,


którą chcesz otworzyć

Kliknij OK

Menu
Wskaż folder, w
którym zapisana
jest prezentacja

W wybranym
folderze wskaż nazwę
prezentacji

Zatwierdzisz wybór
klikając Otwórz lub
klawiszem Enter

Menu
Na ekranie pojawi się pierwszy slajd otworzonej prezentacji

Menu
Wybierz temat
Widok pokazu slajdów

Wzorzec slajdów

Wstawianie i usuwanie slajdów

Dodawanie pól tekstowych, rysunków i innych obiektów

Zmiana tła, schematu kolorów i układu

Ustawienia animacji

Przyciski akcji

Menu
Widok prezentacji

PowerPoint umożliwia wyświetlanie pokazu slajdów w pięciu


różnych widokach

Menu
Zmiana widoków prezentacji
Najprostszym sposobem przejścia z jednego widoku do
drugiego jest kliknięcie na przycisku w lewym dolnym
rogu okna

Widok Widok slajdu


normalny

Pokaz slajdów
Widok
Widok sortowania
konspektu slajdów

Menu
Który widok wybrać?
Umożliwiają
tworzenie slajdów

Umożliwia zmianę Umożliwia podgląd


kolejności slajdów pokazu slajdów
Wyświetla Pokaz rozpoczyna się
miniaturowe obrazy od aktualnego slajdu
poszczególnych
slajdów, które można
przeciągać myszą

Menu
Wzorzec slajdów
Wzorzec slajdów umożliwia:
• określenie krojów i rozmiarów czcionek tytułów i list
wypunktowanych
• wstawienie elementów graficznych pojawiających się na
wszystkich slajdach
• wstawienie daty numeru slajdu i innych informacji, które
mają być wyświetlane na wszystkich slajdach

Aby wyświetlić Wzorzec slajdów, otwórz menu Widok,


wskaż Wzorzec i wybierz opcję Wzorzec slajdów

Menu
Strona wzorca slajdów

Aby zmienić którykolwiek


z elementów wzorca, kliknij
obszar, w którym się
znajduje, zaznacz myszką
odpowiedni tekst i dokonaj
zmian

Możesz również usunąć zbędne


elementy lub dodać własne

Menu
Jeśli chcesz ustawić dla wszystkich slajdów tło i schemat
kolorów otwórz menu Format i wybierz odpowiednią
opcję

Menu
Kolor zostanie zastosowany
Aktualny kolor tła do wszystkich slajdów

Na wzorcu slajdów
zobaczysz jak wygląda
wybrane tło

Wybierasz kolor
tła

Menu
Powrót do tworzenia
poszczególnych slajdów

Aby zakończyć widok wzorca slajdów zmień widok na


normalny za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu
okna lub wybierając odpowiedni z menu Widok

Menu
Wstawianie slajdów
Zaznacz slajd, po którym chcesz wstawić nowy slajd (jeżeli
jesteś w widoku Slajd ustaw go na ekranie) i wykonaj jedną
z czynności

Otwórz menu
Wstaw i wybierz
polecenie Nowy
slajd
W pasku narzędzi
Standardowy kliknij
na przycisku Nowy
slajd

Menu
Usuwanie slajdów
Jeśli jesteś w widoku Konspekt lub Sortowanie slajdów,
kliknij na slajdzie, który chcesz usunąć i naciśnij Delete

Jeśli jesteś w widoku Slajd, przejdź do danego slajdu,


otwórz menu Edycja i wybierz opcję Usuń slajd

Menu
Dodawanie różnych obiektów
Aby wstawić do
slajdu Pole
tekstowe,
rysunek, obiekt
WordArt dźwięk,
film wideo lub
inny obiekt,
otwórz menu
Wstaw i wybierz
odpowiednią
opcję

Menu
Obiekty możesz również wstawiać za pomocą przycisków
umieszczonych na odpowiednich paskach narzędzi.

Tabela Wykres

WordArt
ClipArt
Pole
tekstowe

Menu
Zmiana tła, schematu
kolorów...
Każdy slajd posiada kolorowe tło. Można zmienić kolor
i wzór tła, a nawet wykorzystać rysunek jako tło

Jeśli chcesz zmienić


tło otwórz menu
Format i wybierz
Tło

Menu
Nowy kolor tła
zostanie zastosowany Nowy kolor będzie
do wszystkich slajdów tylko na bieżącym
slajdzie

Slajd widoczny z
tyłu okna zobaczymy
w wybranym kolorze

Wybór nowego
koloru tła
Menu
Jeśli chcesz wybrać
inny kolor niż
dostępne w
wyświetlanej palecie
kliknij na opcji
Więcej kolorów i
wybierz żądany kolor

Jako tło możesz


zastosować deseń lub
teksturę. W tym celu
wybierz Efekty
wypełnienia

Menu
Aby zmienić schemat kolorów, układ slajdu lub zastosować
inny projekt otwórz menu Format i wybierz odpowiednią
opcję

Menu
Przejście slajdu
Z menu Pokaz wybierz
opcję Przejście slajdu

Menu
Kliknij tutaj, aby
zobaczyć przykład Wybierz efekt
działania wybranego przejścia
efektu animacji

Wybierz tempo
Określ czas
animacji
pozostawania
slajdu na ekranie

Określ dźwięk,
jaki będzie słychać
przy przejściu
slajdu
Menu
Efekty animowane dla obiektów
na slajdzie
Tekst na slajdzie może pojawiać się litera po literze jak
gdyby był wpisywany z klawiatury

Może temu towarzyszyć dźwięk pisania na maszynie...

samochód może wjechać na ekran z piskiem opon

Menu
Aby ustawić efekty animacji z menu Pokaz
wybierz Animacja niestandardowa

Możesz również kliknąć na


przycisku Efekty animacji...

i wybrać Animacja
niestandardowa

Menu
Pojawi się okno dialogowe z zakładką Kolejność animacji

Tutaj obejrzysz
podgląd animacji
Zaznacz po
kolei obiekty,
które mają być
animowane

Pojawi się
lista obiektów
w kolejności Dla każdego obiektu
animacji zaznacz jak ma się
rozpocząć animacja

Za pomocą tych
przycisków możesz
przestawić
kolejność
Menu
Po ustawieniu kolejności animacji wybierz zakładkę Efekty

Podświetl obiekt,
Tutaj obejrzysz
dla którego chcesz
podgląd animacji
ustawić efekty
animacji

Ustaw sposób w
jaki dany obiekt
będzie pojawiał się
na ekranie

Określ dźwięk jaki


Określ dodatkowe ma towarzyszyć
efekty po skończonej animacji
animacji
Menu
Przyciski akcji
Za ich pomocą osoba uruchamiająca prezentację
może ustalać własne tempo, określać co ma być
wyświetlane dalej, uruchomić odtwarzanie filmu
lub inny program komputerowy

Aby dodać przycisk akcji do slajdu wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić
przycisk
Otwórz menu Pokaz lub Autokształty i wybierz polecenie Przyciski akcji

Menu
Aby dodać przycisk akcji do
slajdu wyświetl slajd, na
którym chcesz umieścić
przycisk
Otwórz menu Pokaz lub
Autokształty i wybierz
polecenie Przyciski
akcji

Jeśli zatrzymasz kursor myszy na


przycisku pojawi się jego nazwa

Kliknij na przycisku, który


chcesz utworzyć

Menu
Przeciągnij kursorem myszy tak
jakbyś rysował prostokąt

Na slajdzie pojawi się


przycisk i okno dialogowe

Możesz teraz ustawić


rodzaj akcji, którą przycisk
ma uruchamiać

Menu
Uruchomienie prezentacji
Pokaz możesz uruchomić na dwa sposoby

Z menu Pokaz wybierz opcję


Wyświetl pokaz

Możesz również kliknąć na


przycisku Pokaz slajdów
Prezentacja
uruchomi się od
bieżącego slajdu

Menu