Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang

Manusia diciptakan oleh Allah swt. Manusia ditugaskan untuk beribadat kepada Allah swt. Belajar juga merupakan ibadat kepada Allah swt. Manusia akan dimatikan dan dihitung amalan, dijanjikan syurga atau neraka.

Pelajar Muslim Cemerlang
1. Meluruskan dan memperbetulkan niat belajarnya kerana Allah swt. - kerana kebanyakkan pelajar hanya belajar mengejar ijazah/diploma/sijil semata-mata untuk melamar pekerjaan yang baik agar menutupi kekurangan material hidupnya.

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang
- Kemudian sombong/bangga diri dengan ijazah, diploma atau sijil yang diperolehi. ATAU - Belajar untuk mendapat pujian akan kecerdikan/kepandaian diri.

Pelajar Muslim Cemerlang
Sebaiknya
– Menuntut ilmu untuk berbakti pada Islam dan kaum muslimim. – Mengambil bahagian untuk membangunkan negara dan memperbaiki kerosakan masyarakat.

Pelajar Muslim Cemerlang
Dengan itu aktiviti pembelajaran menjadi satu ibadah kepada Allah swt yang mendekatkan pelajar pada Tuhannya. – Kesannya: • Mendapat pahala atas segala tenaga, waktu, harta, atau lainnya yang dicurahkan untuk menuntut ilmu.

Pelajar Muslim Cemerlang
2. Mengetahui bahawa dasar atau asas keilmuan moden pada hari ini adalah datangnya dari ilmuan Islam. - Sebagai contoh Ibnu Sina, Ibnu Rusy, Al-Khawarizmi dsbnya.. - Kita kena kembali kepada kaedah pembelajaran yang sebenar sebab ilmu moden ini diasaskan daripada ilmuan islam.

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang
3. Meluruskan pandangan terhadap aktiviti belajar dan mengajar. - bukan sekadar penguasaan ilmu pengetahuan dalam akal untuk ditulis kembali dalam kertas jawapan tetapi seharusnya menjadi satu penyiapan peribadi pembangun yang berwawasan luas yang dengan ilmunya ia dapat memberi manfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia.    

Pelajar Muslim Cemerlang
- Menghayati kaitan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan umum yang nyata. - Menghubungkan ilmu yang ada dengan kebesaran Allah swt.

Pelajar Muslim Cemerlang
4. Memahami bahawa aspek pendidikan moral lebih diutamakan daripada aspek keilmuan yang lain. - Mempelajari adab-adab dan ajaran-ajaran Islam serta memaksa diri untuk komited dengannya.

Pelajar Muslim Cemerlang
- Membiasakan diri dengan amanah, jujur, setia, menepati janji, santun, dan seluruh akhlak Islam lainnya. - Menjauhi akhlak-akhlak yang tercela, meninggalkan solat dan sebagainya

Pelajar Muslim Cemerlang
- mengamalkan membaca Al-Quran pada setiap hari. - melazimkan membeli buku-buku Ilmiah sebagai rujukan.

Pelajar Muslim Cemerlang
5. Pandai memilih sahabat atau kawan yang perlu ia rapat atau akrab. - Mengeratkan persahabatan jangan sampai menghabiskan waktu dan meninggalkan studi. Pandai memilih tempat untuk ‘refreshing’ iaitu tempat yang bersih, suci, serta bermanfaat, dan menghindari tempattempat yang banyak mengandungi dosa dan kerosakkan.

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang
6. Memberikan perhatian yang cukup pada masalah pelajaran. - Mempergunakan sepenuh masa untuk mendapatkan atau mendalami ilmu kerana masa yang ada tugasnya untuk belajar. - Mempergunakan juga sepenuh masa untuk pembentukkan peribadi muslim cemerlang.

Pelajar Muslim Cemerlang
7. Tertib dalam menyusun kehidupan dan urusan. - Tertib dalam semua urusan; di rumah, di tempat kuliah, di meja tulis, dan di bilik tidur. - Teratur dalam urusan berpakaian, urusan penyusunan buku supaya tidak kerugian masa untuk mencari-cari apabila diperlukan.

Pelajar Muslim Cemerlang
8. Membuat jadual dengan teratur dan bersungguh-sungguh menepati jadual. - jangan sampai masa dihabiskan untuk pelbagai kesibukkan lain; media massa atau hiburan yang lainnya. - tertib dalam melaksanakan solat tepat pada waktunya, kerana ini akan dapat memperaharui tenaganya.

Pelajar Muslim Cemerlang
- harus diperhatikan jangan sampai studi menggangu masa tidurnya, sebaliknya jangan sampai tidur dan lainnya mengganggu masa studinya. - jangan belajar atau membuat sesuatu perkara ‘last minute’.

Pelajar Muslim Cemerlang
9. Membiasakan diri untuk bersih dalam segala hal; mulai dari kebersihan bathin dan zahir. - mulai membersihkan bathin, iaitu membersihkan hati dari dendam, iri hati, kebencian, kesombongan dan sebagainya. - kemudian kebersihan zahir seperti pakaian, tempat belajar, kelas, buku dan sebagainya.

Pelajar Muslim Cemerlang
10. Rajin mengikuti pelajaran dari para gurunya. - jangan ‘ponteng’ kelas kecuali kerana uzur yang tidak dapat dielakkan. - tumpuankan perhatian kepada penjelasan guru, jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain.

Pelajar Muslim Cemerlang
- membuat catatan pada nota-nota penting yang diberikan guru. - alangkah baiknya, jika dapat membaca bahan pelajaran sebelum kelas.

Pelajar Muslim Cemerlang
11. Mengetahui bahawa sebahagian besar pelajaran adalah kait mengait. - jangan sampai ada pelajaran berlalu tanpa difahami, dan jika terjadi hendaklah segera berusaha memahaminya dengan meminta penjelasan guru atau teman.

Pelajar Muslim Cemerlang
12. Selalu zikir pada Allah, berlindung kepada Allah dari syaitan, dan memulakan aktivitinya, belajarnya, serta menjawab soal dalam ujian dengan basmalah dan memohon bantuan kepada Allah.

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang
       

1.”Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?” 2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 3. Yang memberatkan punggungmu)? 4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu). 5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain), 8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

Pelajar Muslim Cemerlang

Pelajar Muslim Cemerlang

Maksudnya: “ Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak daripohon yang banyak berkahnya, (iaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak disebelah timur (sesuatu) dan tidak di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahayaNya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pelajar Muslim Cemerlang
13 - Menunaikan kewajipannya terhadap pelajarannya, kemudian bertawakkal kepada Allah dan mengikuti ujian dengan tenang. - Setelah itu menerima hasil ujian dengan sikap seperti biasanya orang beriman; iaitu memuji dan bersyukur kepada Allah apabila mendapat hasil yang baik serta mengembalikan keutamaan kepada Allah, sebab itu terjadi kerana pertolongan dan taufiq dariNya.

Pelajar Muslim Cemerlang
- Dan apabila hasilnya tidak baik, maka tidak perlu malu dan bersedih, namun hendaklah mengatakan “ Allah yang menentukan dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi ”. Kemudian bertekad untuk mengulangi pelajaran dengan tenang dan penuh harap (optimis).

Pelajar Muslim Cemerlang
Kesimpulan: 1) Belajar adalah merupakan ibadah kepada Allah swt. 2) Seimbangkan diantara kecemerlangan akademik, rohani dan jasad. 3) Pelajar Muslim Cemerlang mendapat pahala diatas usahanya belajar.

Pelajar Muslim Cemerlang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful