Adakah kawasan di bawah berpenduduk padat?

Adakah kawasan di bawah padat penduduk

Taburan penduduk
Apakah taburan penduduk?

Taburan penduduk      Sebaran penduduk di atas permukaan bumi Sebaran ini menghasilkan taburan yang tidak sekata Kawasan berpenduduk padat Kawasan berpenduduk sederhana padat Kawasan penduduk jarang .

Kepadatan penduduk Apakah kepadatan penduduk .

. Kawasan yang mempunyai nilai kepadatan tinggi . taburan penduduk kawasan tersebut adalah padat.Kepadatan penduduk   Apakah perkaitan kepadatan dengan taburan penduduk .

Kepadatan penduduk negeri Keluasan (km2) kepadatan Jumlah penduduk Taburan penduduk sarawak 124450 2009893 2 584997 16 136 jarang Sederhan a johor 18 987 Kuala 243 lumpur 1305792 5374 padat .

Berdasarkan jadual di atas . apakah dua elemen mempengaruhi kepadatan penduduk? Keluasan dan jumlah penduduk .

Taburan penduduk dunia Dilihat dari beberapa aspek i)Taburan penduduk mengikut benua ii)Taburan penduduk mengikut garisan lintang iii)Taburan penduduk mengikut kawasan iv)Taburan penduduk mengikut ketinggian v)Taburan penduduk mengikut kebenuaan dan kepulauan. .

Benua manakah paling padat penduduk? Benua manakah paling jarang penduduk? .

Taburan penduduk mengikut benua .

Taburan penduduk dunia tahun 2000 Benua Bilangan penduduk (juta orang) 794 314 345 Luas benua Kepadatan penduduk km2 44 579 24 256 17 819 18 13 19 Afrika Amerika Utara Amerika Latin Asia Australia Eropah 3672 31 727 44 579 7687 9938 82 4 73 .

Berdasarkan jadual . India dan Indonesia. . Benua manakah paling jarang penduduk ? Benua Australia. Jepun . apakah kesimpulan taburan penduduk?     Benua manakah paling padat penduduk ? Benua Asia yang merangkumi negara-negara seperti China .

Taburan penduduk dunia dari sudut perbandingan negara   Lebih ¼ daripada jumlah penduduk dunia tinggal di Asia Timur . Contohnya China mempunyai jumlah penduduk lebih 1300 juta orang berbanding benua Afrika 794 juta (Afrika mengandungi 53 negara) .

Perbandingan dari segi kepadatan    Keluasan benua Afrika (melebihi 44 000 km2 ) berbanding dengan keluasan Eropah 9000 km 2 . Jumlah penduduk Eropah (727 juta) hampir sama dengan Afrika (794 juta) Ini menyebabkan Eropah lebih padat penduduk. .

Berdasarkan peta di bawah .  Bolehkah anda kenalpasti kawasan berpenduduk padat mengikut garisan lintang. .

mengapa ? Hampir 50% tinggal di antara 20 o U hingga 40 o U 30 % tinggal di antara 40 o U hingga 60 o U Kurang 0.5 % tinggal di kawasan melebihi 60 oU .Berdasarkan garisan lintang     Kurang 10 % tinggal di hemisfera selatan .

benua atau pulau ? Bolehkah anda kenalpasti pulau-pulau yang padat penduduk ? .Berdasarkan peta di bawah   Manakah lebih ramai penduduk tinggal .

Sri Lanka .Taburan penduduk mengikut kebenuaan dan kepulauan    Lebih ramai penduduk tinggal di kawasan benua Lebih ramai penduduk tinggal di kawasan pinggir laut berbanding ke pedalaman . Filipina . . Kepulauan Indonesia . Jepun dan Taiwan. Di antara pulau-pulau yang padat penduduk ialah Kepulauan British. Hong Kong .

Berdasarkan peta di bawah    Nyatakan kawasan berpenduduk padat Nyatakan kawasan berpenduduk sederhana padat Nyatakan kawasan berpenduduk jarang .

Tokyo.Yokohama. New York . Kobe.Kawasan berpenduduk padat    Apakah kegiatan yang menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat ? Kawasan giat dengan industri lebih padat Nyatakan kawasan yang padat penduduk kerana kegiatan tersebut.

india.jepun.china.Kawasan berpenduduk padat     Nyatakan kegiatan yang mempengaruhi kepadatan penduduk .mesir. Kawasan giat dengan pertanian Nyatakan kawasan yang padat kerana kegiatan tersebut.lembangan IndusGanges.lembangan Nil. Lembangan Chang Jiang. .

dilitupi ais Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini.Manakah kawasan berpenduduk jarang    Apakah yang menyebabkan kawasan ini berpenduduk jarang?kawasan terlalu sejuk . Artik dan Antartika .

Banjaran Andes . Banjaran Rocky.Kawasan berpenduduk jarang    Mengapa kawasan ini berpenduduk jarang? Kawasan sejuk dan tanah tinggi Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini Banjaran Himalaya.

gurun Kalahari.Kawasan berpenduduk jarang   Mengapakah kawasan ini berpenduduk jarang?kawasan gersang dan panas Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini Gurun Sahara. Gurun Ataccama .

Kawasan berpenduduk jarang  Apakah faktor yang menyebabkan kawasan berpenduduk jarang ? Nyatakan kawasan yang berpenduduk jarang kerana faktor ini  .

terpencil dan kurang kemudahan menyebabkan jarang penduduk.Kawasan berhutan tebal    Kawasan berhutan tebal . . Lembangan Congo di Afrika. Kawasan ini hanya didiami oleh penduduk asli Contohnya lembangan Amazon di Amerika Selatan .

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Faktor fizikal .

Faktor pertama .

Faktor iklim    Faktor iklim mempengaruhi bangsa Kawasan tropika lembap yang menerima hujan dan pancaran matahari sepanjang tahun. . Kawasan ini padat penduduk kerana sesuai untuk tanaman padi .

.Faktor iklim   Dpaatkah penduduk berbangsa eropah menyesuaikan diri untuk hidup dalam iklim tropika lembap. Bagi bangsa Eropah pula sukar untuk menyesuaikan diri hidup di kawasan Tropika.

Sayur-sayuran sukar hidup Manusia mudah mengalami penyakit skurvi. .Faktor iklim      Mengapakah tidak ramai manusia dapat hidup dalam iklim seperti ini ? Iklim yang sejuk menyebabkan tempoh penanaman pendek .6 juta permukaan bumi terlalu sejuk dan tidak sesuai. Dianggarkan 16.

Faktor kedua .

Banjaran Himalaya dan Banjaran Titiwangsa. Contohnya Banjaran Andes .Faktor bentuk muka bumi    Mengapakah kawasan pergunungan jarang penduduk ? Kawasan tanah tinggi sukar dihubungi dan sistem pengangkutan terhad . . Banjaran Rocky .

Faktor bentuk muka bumi   Mengapakah kawasan tanah beralun . . lembangan sungai dan pinggir pantai padat penduduk? Tanah aluvium subur akibat pemendapan sungai.kawasan rata memudahkan pembinaan jalan raya dan petempatan.

Faktor ketiga .

Faktor tanah tanih

Mengapakah kawasan seperti Pulau Jawa padat penduduk? Lereng-lereng gunung berapi mengandungi lava bes yang subur menggalakkan penanaman padi .Ini menyebabkan penduduk padat di kawasan tersebut.

Faktor tanih

Mengapakah kawasan lembangan sungai padat penduduk? Kawasan lembangan sungai giat mengalami pemendapan menghasilkan tanah lanar atau aluvium yang subur untuk tanaman padi.

Faktor ketiga

Faktor saliran    Sistem saliran seperti sungai menghasilkan tanah yang subur seperti aluvium dan Chernozzem . . Ini menggalakkan aktiviti penanaman dan menyebabkan padat penduduk. Kawasan batu kapur dan tanah pasir yang poros mempunyai saliran yang kurang baik dan tidak sesuai untuk pertanian.

sungai Mekong dan sungai Ganges. .Faktor saliran   Sungai juga sebagai sistem pengangkutan. Ini menyebabkan tebing-tebing sungai menjadi lokasi petempatan seperti Sungai Chao Phraya. pusat pelabuhan dan perkapalan.

Faktor keempat .

Lembangan Kuning dan Menam Chao Phraya . Kawasan yang giat dengan pertanian seperti Delta Indus Ganges. Damodar di India dan Tashkent di Rusia.Faktor kegiatan ekonomi    Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi mempunyai taburan penduduk yang lebih padat. Kawasan perindustrian seperti Ruhr di Jerman. .

.Faktor kegiatan ekonomi  Kawasan yang terhad kegiatan ekonomi seperti memburu. mengumpul hasil hutan dan pertanian pindah mempunyai kepadatan yang rendah.

. Afrika dan lembangan Amazon.Faktor kegiatan ekonomi  Puak-puak orang asli seperti di Malaysia .

(13m) B)Jelaskan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk berkenaan ke atas sumber-sumber alam di dalam negara tersebut. (15m) .Contoh soalan    Pilih sebuah negara di rantau Asia Tenggara A)Analisa faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya taburan penduduk yang tidak seimbang di dalam negara tersebut.

Negara yang dipilih malaysia .

Taburan penduduk Malaysia .

Berdasarkan peta Nyatakan kawasan i)Padat penduduk di Malaysia ii)Sederhana padat di Malaysia iii)Kawasan jarang penduduk .

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Taburan penduduk di Malaysia? .

.Faktor pertama  Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan jenis tanah yang mempengaruhi aktiviti manusia.

Ini disebabkan kawasan tanah pamah mudah untuk membina jalan raya dan petempatan .Faktor muka bumi  Kawasan tanah pamah yang rata dan landai di tebing sungai dan pinggir pantai lebih padat penduduk . Contohnya kawasan pantai barat dan pantai timu Semenanjung Malaysia lebih padat penduduk berbanding kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. .

Faktor fizikal   Manakah kawasan di Malaysia mempunyai keadaan disebelah? Bagaimana keadaan ini mempengaruhi taburan penduduk ? .

banjaran titiwangsa di tengah-tengah semenanjung malaysia berpenduduk jarang. . Misalnya. Pembangunan di kawasan tanah tinggi juga sukar dijalankan kerana kesukaran untuk membawa bahan binaan ke tempat tersebut.Kawasan tanah tinggi  Kawasan tanah tinggi tidak sesuai untuk dijadikan sebagai petempatan kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Sistem pengangkutan yang terhad juga menyebabkan kawasan tanah tinggi berpenduduk jarang.

Memerlukan kos operasi yg tinggi untuk membina jalan raya dan infrastruktur.Faktor bentuk muka bumi bergunung-ganang dan berhutan tebal      cth: pedalaman sabah dan sarawak Sistem pengangkutan dan perhubungan yg terhad.perikanan dan pembalakan. .Pekerjaan hanya tertumpu kepada sektor pertanian kecilkecilan . Contohnya pedalaman sarawak seperti Kapit dan Belaga hanya dihubungi pengangkutan sungai. kurang mempunyai peluang pekerjaan. Kemudahan asas seperti bekalan air dan eletrik yang kurang baik .

. sabah dan sarawak .Faktor fizikal   Mengapakah keadaan muka bumi di sebelah lebih padat penduduk di Malaysia? Pantai barat semenanjung malaysia mempunyai kawasan tanah pamah yang luas berbanding pantai timur .

kerana tanah pamah memudahkan infrastruktur di bina. Nilai dan Sepang.Ini menggalakkan migrasi penduduk dari pantai Timur . Daerah Kerian dan Dataran Kedah-Perlis adalah padat penduduk. .Sebab kawasan tanah pamah padat penduduk     Peluang pekerjaan yang banyak dalam sektor pertanian seperti tanaman padi . Sabah dan Sarawak. Menggalakkan pembinaan industri yang luas. Perhubungan dan pengangkutan yang baik.Ini mengurangkan kos pembinaan. Kawasan –kawasan tanaman padi seperti Delta Kelantan.Pusat-pusat perindustrian banyak dibina di pantai barat seperti Petaling Jaya.Contohnya lebuhraya Utara-Selatan . Kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik mudah di perolehi. Lebuhraya Persekutuan banyak dibina di pantai barat.

Ini menyebabkan pantai barat semenanjung Malaysia lebih padat penduduk. jalanraya dan perindustrian serta pertanian. .Faktor fizikal   Kawasan tanah pamah yang luas di pantai barat memudahkan pembinaan petempatan .

Sebab-sebab kawasan tanah pamah padat penduduk .

Datarn Kedah-Perlis dan Daerah Krian lebih padat penduduk. Kawasan-kawasan tanaman padi seperti Delta Kelantan. .Faktor fizikal   Kawasan tanah pamah dengan tanah jenis aluvium sesuai untuk tanaman padi.

Faktor fizikal  Apakah keadaan asal Kuala Lumpur sebelum menjadi ibu negara yang padat penduduk ? .

Faktor kedua  Berdasarkan rajah . apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? .

Faktor ekonomi   Pantai barat semenanjung Malaysia giat dengan kegiatan ekonomi moden seperti perindustrian. . Pantai timur semenanjung Malaysia lebih tertumpu kepada kegiatan pertanian dan perikanan. perdagangan dan perkhidmatan.

perdagangan dan perkhidmatan menyediakan peluang pekerjaan lebih banyak .Faktor ekonomi  Sektor perindustrian . tempat tinggal dan elaun. . gaji lumayan dan menyediakan pelbagai insentif seperti kemudahan rawatan .

Ini tidak menarik minat generasi muda.Faktor ekonomi   Sektor pertanian dan perikanan melibatkan pekerjaan lebih b erat. sabah dan sarawak bermigrasi ke pantai barat .ini mendorong generasi muda dari pantai timur . terdedah kepada panas matahari dan kotor serta pendapatan rendah. .

Tahukah anda sejarah asal Kuala Lumpur .

Kegiatan perlombongan bijih timah .

British membawa masuk pelombongpelombong bijih timah dari China. . Ini menyebabkan kawasan pantai barat seperti Lembah Klang .Sejarah asal kuala lumpur    Kuala Lumpur asalnya kawasan perlombongan bijih timah pada zaman penjajah British. Lembah Kinta dan negeri Sembilan menjadi tumpuan penduduk.

Kawasan sumber bijih timah berkembang menjadi pekan dan bandar. .Kesan perlombongan bijih timah    Perlombongan bijih timah menyebabkan proses pembandaran berlaku . Ini mengembangkan kegiatan ekonomi lain seperti perniagaan serta pembangunan infrastruktur .

Faktor keempat .

Faktor kemajuan sistem pengangkutan  Manakah kawasan yang mempunyai sistem pengangkutan yang lebih padat . moden dan lengkap? .

Bagaimana kepadatan sistem pengangkutan mempengaruhi taburan penduduk?   Sistem pengangkutan yang baik menggerakkan pembangunan negara dan meningkatkan mobiliti penduduk. Pantai barat semenanjung Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang lebih baik dan padat. .

meningkatkan mobiliti penduduk yang menarik ramai penduduk dan menggalakkan perkembangan ekonomi. Keadaan ini menyebabkan pantai barat mempunyai darjah ketersampaian lebih tinggi . LRT dan monorel.Faktor sistem pengangkutan   Kawasan Lembah Klang contohnya dilengkapi dengan lebuhraya . menjimatkan masa perjalanan . .

Faktor kelima .

.Faktor sosial  Kawasan yang mempunyai banyak kemudahan rekreasi menarik minat penduduk seperti Kuala Lumpur.

Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru menggalakkan migrasi.Faktor sosial   Kawasan yang mempunyai pusat-pusat pendidikan tinggi seperti Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur . . Ini menyebabkan penduduk lebih padat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful