Kasaysayan ng Pag-unlad ng Wikang Pambansa sa Pilipinas

Inihanda ng: Pangkat 1

.Introduksyon  Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamaraming dayalekto  “Kung tutuusin.. 1983:4). hindi sana tumagal nang mahigit tatlong daan at tatlumpu ang ating pagkakaalipin kung noon pa mang unang taon ng pananakop ay may isa nang malawak na wikang nauunawaan at ginagamit ng nakararaming” (Bisa. et al.

Quezon sa kanyang mensahe sa Asamblea Nasyonal ang paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa 1936 (Nobyembre 13) – Batas Komonwelt Blg. Artikulo XIV) 1936 (Oktubre 27) – Itinagubilin ng Pangulong Manuel L .. 1935 – “.ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang     tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika” (Seksyon 3. 184 1937 (Enero 12) – Naghirang si Pangulong Quezon ng mga kagawad na bubuo sa Surian ng Wikang Pambansa 1937 (Hunyo 18) – Batas ng Komonwelt Blg. 333 .

 1937 (Nobyembre 9) – Tagalog – siyang halos na nakatutugon          sa mga hinihingi ng Batas ng Komonwelt Blg. 96 1968 (Marso 27) – Memorandum Sirkular Blg. 199 . 184 1937 (Disyembre 1) – Ipinahayag ng Pangulong Quezon ang Wikang Pambansa ng Pilipinas na batay sa Tagalog 1940 (Abril 1) – Kautusang Tagapagpaganap Blg. 570 1954 (Marso 26) – Proklama Blg. 172 1968 (Agosto 5) – Memorandum Sirkular Blg. 186 1959 (Agosto 13) – Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 1967 (Oktubre 24) – Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263 1940 (Abril 12) – Kautusang Pangkagawaran: ito’y sinundan ng isang sirkular (Blg. serye 1940) 1940 (Hunyo 7) – Batas ng Komonwelt Blg. 26.

384 1971 (Marso 4) – Memorandum Sirkular Blg. Seksyon 3) 1973 – Saligang Batas (Artikulo XV.488 1972 (Disyembre 1) – Kautusang Panlahat Blg. 17 1972 (Disyembre) – Saligang Batas (Artikulo XV. 443 1971 (Marso 16) – Kautusang Tagapagpaganap Blg.         187 1969 (Agosto 7) – Memorandum Blg. 277 1970 (Agosto 17) – Memorandum Sirkular Blg. Seksyon 3) . 1968 (Agosto 6) – Kautusang Tagapagpaganap Blg. 304 1971 (Hulyo 29) – Memorandum Sirkular Blg .

21  1996 – Memorandum Blg. 25 1978 (Hulyo 21) – Kautusang Pangministri Blg.1974 (Hunyo 19) – Kautusang Pangkagawaran Blg. 22 1986 (Agosto 12) – Proklamasyon Blg. 59       . 52 1988 (Agosto 25) – Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335  1989 (Setyembre 9) . 19 1987 (Pebrero 2) – Artikulo XIV. Seksyon 6-9 1987 – Kautusan Blg. 84  1990 (Marso 19) – Kautusang Pangkagawaran Blg.Kautusang Pangkagawaran Blg.

 1997 (Hulyo) . 1041  2001 – 2001 Revisyon ng Ortografiyang Filipino at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino  2006 .Proklama Blg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful