You are on page 1of 11

TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA TENGGARA

:

PENSYARAH PEMBIMBING : USTAZAH SITI JUARIAH BT TARMUJI

DISEDIAKAN OLEH : NURMAZIAH BT MOHD ALIAS NUR SAFFAWATI BT ABDUL KADIR

PERBEZAAN Teologi Konsep ketuhanan Etika .

ALAM SEKITAR PEMERINTAHAN KOMUNITI KEMASYARAKATAN ETIKA KELUARGA PENDIDIKAN KERAJAAN KESIHATA N EKONOMI .

manusia adalah bertanggungjawab sebagai khalifah untuk menjaganya • Terdapat dalam beberapa tamadun yang memelihara alam sekitar diberikan penafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dianggap sebagai “Divine Power” • Islam amat menekankan tentang kasih sayang dan hormat-menghormati KELUARGA • Asas pembentukan masyarakat • Menurut konfucianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan kekeluargaan yang paling penting .ASPEK PERSAMAAN PERBEZAAN ALAM SEKITAR • Hidup secara harmoni • Alam sekitar adalah anugerah tuhan.

KERAJAAN - .ASPEK KOMUNITI PERSAMAAN • Komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia • Komuniti memastikan nilai-nilai dan norma masyarakat sentiasa dihormati. • Menekankan persoalan akhlak dan moral sebagai dasar sesebuah kerajaan. • Dapat memberi sokongan moral. dan psikologi kepada anggota. material. PERBEZAAN • Dalam sejarah tamadun dapat bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. • Sifat raja adil dan saksama merupakan tema utama tamadun-tamadun.

• Dalam Islam persoalan Tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. • Etika dalam perniagaan • Dalam ajaran Islam • Contoh: Islam haram riba wujud Halal dan Haram yang mempunyai kaitan dengan akhlak. perniagaan ditegah sama sekali • Pembinaan sifat-sifat seseorang • Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran tanpa perubahan dalaman. PENDIDIKAN .ASPEK KEGIATAN EKONOMI PERSAMAAN PERBEZAAN • Berlaku dalam konsep • Buddhisme wujud hak“Moral semesta” hak kehidupan yang • Wujud konsep hak-hak termaktub dalam salah kehidupan satu “eight fold path”. transformasi sifat (Character) dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. • Kung Fu Tzu. • Dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran Hindu.

ASPEK KESIHATAN PERSAMAAN • Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan PERBEZAAN • Konsep kesihatan tidak boleh dipisahkan daripada pandangan dengan ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang semesta sesebuah agama saksama .

beri sokongan moral/fizikal •Islam=perpaduan ummah Perbezaan Pemerintahan Kemasyarakatan •Lao – Tze menentang ajaran Kung Fu Tze yang menganjurkan hubungan antara masyarakat.ASPEK Persamaan •Rakyat mentaati pemerintah •Menghormati setiap anggota masyarakat •Jaga kebajikan. .

.

.

.1. Jelaskan perbezaan antara tamadun dari aspek ekonomi. Huraikan perbezaan maksud antara teologi dan etika. 2.