You are on page 1of 6

Tema

Dadah pemusnah tamadun manusia

Persoalan
a. b.

c.

d.

e.

Pada pendapat seorang cendekiawan,dadah merupakan pembunuh utama kepada semua. Dadah telah membunuh pelbagai lapisan masyarakat. Dadah meracuni dan merosakkan bangsa dan Click to edit Master subtitle style masyarakat tanpa disedari. Penulis memohon kepada Tuhan kekuatan iman dalam menangkis cabaran. Penulis menyeru kepada generasi untuk memilih jalan yang betul dan benar.
4/22/12

Nada
q

Sinis

Bentuk
a) b) c)

d) e)

f)

Bebas. Sajak terdiri daripada lima rangkap. Terdapat enam hingga lapan baris dalam semua rangkap. Terdapat Master subtitle style Click to edit satu hingga sembilan patah kata. Terdapat dua hingga dua puluh enam suku kata dalam sajak. Rima akhir bagi setiap rangkap adalah aaaa, abbbbbbb, aaabaca, abcdaee, dan abcc.

4/22/12

Unsur-unsur Bunyi
q

Asonansi
: kau tidak mengenal anak, bapak, ibu, saudara atau keluarga (pengulangan vokal a) : rimba di depan kita masih luas terbentang (pengulangan vokal i)
Click to edit Master subtitle style

Aliterasi

: yang penuh onak dan duri (pengulangan konsonan n) : tegar memburu negara jaya (pengulangan konsonan r)
4/22/12

Gaya Bahasa
a) Sinkope : kau, mu, ku a) Metafora : kota merdeka, lorong hidup a) Inversi : jatuh kota Melaka (kota Melaka jatuh) a) Simile : seperti tercatat dalam sejarah a) Anafora : kau tidak mengenal anak, bapak, ibu
terduga saudara atau keluarga kau racun dalam khayal yang tidak
4/22/12

Click to edit Master subtitle style

Nilai
v

Takwa : Penulis memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk untuk menghadapi cabaran. Prihatin : Penulis menyeru kepada generasi lain untuk memilih jalan yang betul dan benar. Rasional : Penulis menghindari perkara keji seperti menghisap dadah dan memilih jalan yang baik.
Click to edit Master subtitle style

4/22/12

Pengajaran
v

Kita perlulah memilih haluan yang benar untuk menghadapi cabaran hidup. Kita janganlah terjebak dengan dadah walaupun sekali kerana dadah membawa kepada kehancuran diri.
Click to edit Master subtitle style

Kita hendaklah meminta pertolongan Tuhan agar dipelihara daripada terlibat dalam perkara-perkara yang negatif seperti menghisap dadah.

4/22/12