MOŽDANO STABLO

Moždano stablo

Srednji mozak

Pons
Medull a obl.

• Produžena moždina (medulla oblongata) • Moždani ili Varolijev most (pons Varoli) • Srednji mozak (mesencephalon) .

PRODUŽENA MOŽDINA (medulla oblongata) .

–Jedra 4 para glavenih živaca: IX. –Maslinasto jedro. XI i XII. koje je uključeno u održavanje ravnoteže.• Intrakranijalni nastavak kičmene moždine • Sivu masu produžene moždine čine jedra i retikularna formacija. X. .

promer krvnih sudova. krvni pritisak • Centri su smešteni u retikularnu formaciju .Funkcija • “čvor života” • Automatski centri za regulaciju disanja. rada srca.

mišići se relaksiraju i za to vreme traje izdisaj • Ciklus se ponavlja 12 puta u minuti .Centar za udisaj • Centar za inspirijum – apneustički centar • Tokom 2 sekunde spontano šalje nervne impulse na nervne ćelije kičmene moždine koje inervišu spoljašnje međurebarne mišiće i dijafragmu i dolazi do kontrakcije ovih mišića i do udisaja • Nastaje pauza od 3 sekunde.

Ako se n. brzina otkucaja je i do 150 u minuti .Ostali centri • Presorni i depresorni – krvni pritisak preko regulisanja prečnika krvnih sudova • Kardioinhibitorni – održava vagusni tonus srca od 75 otkucaja u minuti. Vagus preseče.

MOŽDANI MOST (pons Varolii) .

– Bazilarna jedra mosta u kojima se prekidaju putevi koji polaze iz kore velikog mozga. VI. • Sivim masama mosta pripadaju jedra i retikularna formacija.• Zadebljali . srednji deo moždanog stabla. a završavaju se u kori malog mozga. – Dorzalna jedra mosta koja imaju ulogu u akustičkoj orijentaciji. VII i VIII. . – Jedra 4 para glavenih živaca: V.

VIII jedro • Regulacija ravnoteže i položaja glave i tela • Prima impulse sa receptora za ravnotežu srednjeg uha .

gutanje. kijanje i fonacije (puštanja zvuka kod male dece) • Centri alimentarnih refleksa (ishrana): – Salivacija. sisanje (kod novorođenčadi) • Pneumotaksički centar – ograničava udisaj i reguliše frekvencu disanja . žvakanje.Ostale funkcije • Usklađivanje mimike lica • Bolni stimulusi sa kože lica. suzenje. kašljanje. uha i zuba • Centri odbrambenih refleksa: – Treptanje.

SREDNJI MOZAK (mesencephalon) .

• Krovne ploče (tektum) • Moždane drške (pedunkuli cerebri) • U centru se nalazi Silvijev kanal koji povezuje IV sa III moždanom komorom .

Krovne ploče (tektum) • Glavne sive mase tegmentuma su: – Jedra 2 para glavenih živaca: III i IV. – dva para kvržica: • Donje slušne • Gornje vidne – Crveno jedro. – Retikularna formacija. . • Supstancija nigra je motorni centar koji pripada ekstrapiramidnom sistemu i bazalnim ganglijama. koje pripada ekstrapiramidnom sistemu i učestvuje u održavanju položaja i ravnoteže i koordinaciji pokreta.

omogućavaju održavanje normalnog položaja glave i tela u prostoru . akomodacija sočiva. širenje zenice • Refleks uspravljanja • Moždane drške povezuju prednji mozak sa ostatkom moždanog stabla • Crveno jedro i crna supstancija održavaju normalan tonus skeletnih mišića.Funkcije • Jedarni kompleks III kranijalnog živca (gornje – vidne kvržice) : pokreti oka.

Parkinsonova bolest • Oštećenje supstancije nigre srednjeg mozga i to ćelija koje luče DOPAMIN • Nekontrolisano podrhtavanje ruku i ukočenost mišića .

Retikularna formacija Formatio reticularis .

srednjeg mozga i međumozga. moždanog mosta.• Retikularna formacija je specifično organizovana siva masa produžene moždine. • Retikularna formacija ima složene aferentne i eferentne veze sa drugim delovima CNS i perifernim receptorima. • Ona se sastoji od veoma kompleksne mreže malih međusobno povezanih neurona. .

Osobine retikularne formacije • Retikularna formacija je polisinaptički sistem jer se veze između neurona same mreže ili sa drugim aferentnim neuronima ostvaruju preko velikog broja sinapsi. • U retikularnoj formaciji su prisutni spontano aktivni neuroni koji obrazuju centre određenih autonomnih funkcija. .

Održavanje biološkog ritma spavanja – budno stanje. . Koordinacija autonomnih funkcija. 2. Podešavanje endokrine sekrecije. 3.Autonomne funkcije retikularne formacije • Retikularna formacija ima sledeće autonomne funkcije: 1.

vazomotorika) i centri određenih autonomnih refleksa (kijanje. Koordinacija autonomnih fukcija • U retikularnoj formaciji se nalaze automatski centri za kontrolu nekih autonomnih funkcija (disanje. lučenje pljuvačke. gutanje. kašljanje. žvakanje. • Između ovih centara postoje uzajamne veze. rad srca. sisanje i povraćanje). lučenje suza.1. .

2. Podešavanje endokrine sekrecije • Retikularna formacija je uključena u proces homeostaze – održavanja stalnosti unutrašnje sredine organizma. • Ova funkcija se ostvaruje zahvaljujući aferentnim vezama sa senzornim receptorima i eferentim vezama sa hipofiziotropnim arealom hipotalamusa. .

Ulogu u biološkom ritmu spavanje – budno stanje • ima prvenstveno retikuloaktivirajući sistem. .3. koji je odgovoran za održavanje budnog stanja. RAS.

Somatske uloge retikularne formacije • Retikularna formacija ima senzorne i motorne somatske uloge .

• Retikularna formacija ima inhibitorno modulatorno delovanje na prenošenje informacija sa receptora za bol i čini deo unutrašnjeg sistema analgezije koji u izvesnim situacijama smanjuje osećaj bola. On kontinuirano ekscitira neurone kore velikog mozga. • Stimulatorno modulatorno delovanje na aferente signale ima RAS. čime se poboljšava prijem senzornih informacija.Senzorne funkcije • se sastoje u modulaciji aferentnih signala sa određenih receptora. .

Osnovne motorne uloge 1. . 2.Podešavanje tonusa skeletnih mišića.Koordinacija motorne aktivnosti.

može da bude inhibitoran ili stimulatoran. zavisno od dela retikularne formacije. .Podešavanje tonusa skeletnih mišića • Uticaj na tonus skeletnih mišića. • Ostvaruje se uvek preko inhibitornih interneurona u kičmenoj moždini.

Koordinacija motorne aktivnosti • Uticaj na motornu aktivnost ostvaruje se vezama retikularne formacije sa svim receptorima tela. • Tako. sa jedne strane. i sa višim motornim centrima. ali i informacija primljenih preko senzornih receptora i receptora čula. na primer. . Takođe. zavisi od položaja tela. vršenje voljnih pokreta zavisi od položaja tela. jak iznenadni zvuk može da prekine pisanje ili neku drugu voljnu radnju. refleksne radnje. sa druge strane. • Izvođenje najjednostavnije motorne aktivnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful