You are on page 1of 26

Europejska Akademia Gier wsppraca nauki z biznesem w brany rozrywkowej Dr hab.

Pawe Wgrzyn
Dyrektor EAG Uniwersytet Jagielloski pawel.wegrzyn@uj.edu.pl

Przemys Gier Wideo


Obroty wiatowego rynku przeszo 70 mld $ (konsole TV, PC-ety, konsole przenone, telefony) Rosnca liczba graczy i rednia wieku graczy Gry napdzaj rozwj sprztu komputerowego (np. karty graficzne, dwikowe, CD-romy, HCI) Wielkobudetowe i wykwalifikowane zespoy produkcyjne Zapotrzebowanie na specjalistyczne kadry, powstawanie nowych kierunkw ksztacenia Gry wideo s uznawane jako produkty kultury (Francja, Niemcy)

Tworzenie gier wideo (gamedev)


Dziedzina interdyscyplinarna:
programowanie, grafika, fizyka, dwik, scenariusze, media, psychologia, marketing

Edukacja nastawiona na praktyk, realizowana w bliskiej wsppracy z branowymi firmami Wszystkie platformy Rwnie gry powane Nowe rodzaje interakcji czowiek-komputer

Europejska Akademia Gier


Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ /modelowanie i animacja 3D, produkcja gier wideo/ Wydzia Zarzdzania i Komunikacji Spoecznej UJ /projektowanie gier wideo/ Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH /systemy interaktywne i metody wizualizacji / Wydzia Inynierii Mechanicznej i Robotyki AGH /inynieria akustyczna/

Dziaania EAG
Studia drugiego stopnia magisterskie Studia podyplomowe Gamedev Students Association (GSA) European Academy of Games Laboratories (EAG Labs) Zakad Technologii Gier UJ Wsppraca z firmami (m.in. z klastrem Europejskie Centrum Gier)

PASZCZYZNY DZIAALNOCI:PP
Dziaalno naukowa Dziaalno dydaktyczna Dziaalno zewntrzna

Dziaalno naukowa
Interakcja czowiek-komputer, bezdotykowe interfejsy komputerowe, BCI Programowanie kart graficznych Gry powane Interfejsy czowiek-komputer

EAG LABS
Pracownie komputerowe (3 + 1 /2013/) Studia filmowe (2) Studia dwikowe (2) Studio motion capture /2013/ Laboratorium interfejsw /2013/

Projekt nowego budynku Wydziau Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej III Kampus UJ

Pracownie ZTG:
LABORATORIUM GIER I
105,03 m2

LABORATORIUM GIER II
67,95 m2

LABORATORIUM INTERFEJSW
97,49 m2

Serious Games
Gry marketingowe (advergames) Gry edukacyjne (edutainment - educational entertainment) Gry wiczeniowe (game-based learning) Gry ekonomiczne (edumarket games) Gry dziennikarskie (news games) Gry symulacyjne Gry mediacyjne (persuasive games) Gry organizacyjne (organizational-dynamic games) Gry dla zdrowia (games for health) Gry artystyczne (art games) Gry wojskowe (militainment military entertainment)

Europejska Akademia Gier


Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ /modelowanie i animacja 3D, produkcja gier wideo/ Wydzia Zarzdzania i Komunikacji Spoecznej UJ /projektowanie gier wideo/ Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH /systemy interaktywne i metody wizualizacji / Wydzia Inynierii Mechanicznej i Robotyki AGH /inynieria akustyczna/

Przedmioty
1. Grafika konceptowa Concept graphics 2. Elementy grafiki w grach wideo Graphics elements in video games 3. Wprowadzenie do tworzenia gier wideo Introduction to video game development 4. Fotografia i jej obrbka cyfrowa Processing of digital photography 5. Programowanie symulacji fizyki w rzeczywistym czasie Programming of real time physics 6. Podstawy obrbki i wykorzystania w grach grafiki dwuwymiarowej Basics of 2D graphics and its applications in games

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Wstp do modelowania 3D Introduction to 3D modeling Animacja 2D 2D animation Zespoowe warsztaty tworzenia gier wideo Group workshops on video game development Polskie i midzynarodowe prawo autorskie - Polish and international copyright Zasady tworzenia scenorysw Creation of storyboards Modelowanie 3D postacie 3D modeling of characters Tworzenie, obrbka i eksport tekstur Creation, processing and exporting of textures Animacja 3D 3D animation Metody kompresji Compression methods Silnik fizyki 3D 3D physics engine Programowanie procesorw graficznych GPU programming Gry powane Serious games Modelowanie 3D otoczenie 3D modeling of neighborhood

20. Technologia motion capture Motion capture 21. Efekty specjalne w grafice gier Special effects in game graphics 22. Prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji Video game documentation 23. Tworzenie scenariuszy Screenwriting 24. Wprowadzenie do kultury popularnej Introduction to popular culture 25. Programowanie gier w C++ - Game programming in C++ 26. Projektowanie interfejsw uytkownika User interface design 27. Wprowadzenie do ludologii Introduction to game studies 28. Podstawy jzykw skryptowych Basics of script languages 29. Projektowanie poziomw Level design 30. Podstawy sztucznej inteligencji Basics of artificial intelligency 31. Projektowanie mechaniki gier wideo Video game mechanics design 32. Interakcja czowiek-komputer Human computer interaction

GSA
Gamedev Students Association

Sekcje GSA
SAGE (Sekcja Analiz Gier Wideo) Sekcja UDK Sekcja Lego MindStorm Sekcja Gier na Urzdzenia Mobilne

Wsppraca zewntrzna
klaster Europejskie Centrum Gier Projekt WIKING Projekt K4@A4 World Cyber Games 2011 Powizanie Kooperacyjne Interakcja Czowiek Maszyna

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Dzikuj za uwag !
Dr hab. Pawe Wgrzyn Europejska Akademia Gier pawel.wegrzyn@uj.edu.pl