You are on page 1of 10

Draf RPH PSK

Tiang Li Teen Click to edit Master subtitle style 5PISMP BC/PJ/PSK

4/29/12

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kelas : 5H Tarikh : 22/02/2012 Masa : 0800 – 0900 (1 jam) Bilangan Pelajar : 40 orang 4/29/12 .

4/29/12 .Tema Tajuk : Sayangi Keluarga : Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas. Sub-Tajuk : Kesopanan asas kesejahteraan keluarga Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mempelajari cara bertutur secara sopan dengan ibu bapa.

murid dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 ayat kata-kata sopan yang digunakan dalam pertuturan harian dengan anggota keluarga. 2. 4/29/12 .Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. Melakonkan cara bertutur secara sopan dengan anggota keluarga asas.

bertatasusila Bil. 3. Bahan bantu m engaj ar Kad im basan Kad arahan Pen marker Kertas mahjong Klip video Bilangan 8 4 4 4 1 4/29/12 . 1. 5. kasih sayang Penerapan Patriotisme : Berkelakuan sopan.Penerapan Nilai : Hormat. 4. 2.

Set Induksi 1. 3. Guru menayangkan video mengenai “budi bahasa budaya kita”. Guru menerangkan maksud berbudi bahasa. Guru bertanya kepada murid tentang cara mereka berkomunikasi dengan ahli keluarga. 2. 4/29/12 .

2. Murid melakonkan semula situasi tersebut dan boleh menambah cerita dalam dialog mengikut situasi yang diberikan. Guru membimbing murid menyatakan ahli keluarga yang terdapat dalam keluarga asas. 3.Langkah 1 1. 4. 4/29/12 . Guru menjelaskan situasi yang berlaku di dalam gambar tersebut. Guru menayangkan power point yang mengandungi 4 keping gambar situasi yang berbeza.

Langkah 2 1. 2. Murid berbincang dalam kumpulan mengenai kata-kata sopan yang digunakan dalam pertuturan harian dengan anggota keluarga. 4/29/12 . Guru merumuskan hasil perbincangan murid. Murid mencatat hasil perbincangan dalam dan dipersembahkan di hadapan kelas. 3. Guru dan kumpulan lain akan menilai hasil perbincangan kumpulan pembentang. 4.

Murid diberi masa 10 minit untuk berbincang dan melakonkannya. 4/29/12 . 5. 2. Guru merumuskan hasil perbincangan murid. Setiap kumpulan diberi situasi yang berbeza. Guru menilai bersama-sama dengan murid yang lain. 3.Langkah 3 1. Murid dikehendaki melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan bahasa yang sopan. 4.

4/29/12 . Guru meletakkan kad imbasan di atas meja secara rawak.Penutup 1. Guru meminta murid memilih dan membentuk kata-kata sopan daripada perkataan yang disediakan. Guru membimbing murid menyatakan situasi yang sesuai untuk menggunakan kata-kata sopan yang telah dibentuk. 3. Guru menerapkan nilai murni sebagai kesimpulan pengajaran. 4. 2.