You are on page 1of 6

ISIPADU CECAIR TAHUN 2

MILILITER LITER

MISKONSEPSI ISIPADU CECAIR
• Murid hanya menilai isipadu hanya melalui pemerhatian (membanding)

300 3l 2l 1l

200
100

l

ml

Cara mengatasi :
Guru menekankan agar murid tidak menilai sesuatu isipadu cecair hanya melalui pemerhatian saiz sesuatu bahan tetapi perlu menilai pada sukatan yang mempunyai takat ukuran contohnya bikar 1 liter(l) = 1000 mililiter (ml)

MISKONSEPSI ISIPADU CECAIR
• Kekeliruan membaca senggatan pada bikar di mana tulisan senggatan berbeza mengikut saiz bikar

250ml

200ml

100ml

Contoh : • 4 senggatan bermakna 1000ml ÷ 4 = 250ml • 5 senggatan bermakna 1000ml ÷ 5 = 200ml • 10 senggatan bermakna 1000ml ÷ 10 = 100ml

Cara mengatasi : guru perlu meminta murid melihat pada unit pada senggatan yang terdapat pada bikar Guru perlu memperkenalkan pelbagai bikar yang mempunyai unit isipadu cecair yang berbeza sebagai bahan maujud.