CTU 551 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA CABARAN SEMASA DAN DIALOG PERADABAN PERSEPSI JIHAD PENSYARAH

: USTAZ MOHD FAIZAL BIN P. RAMELI DI SEDIAKAN OLEH:
MAT SAHIRWAN BIN TAMAT SYERA AZREEN YANIE 2009840646

6.3 Persepsi Jihad 6.3.1 Pandangan dunia mengenai Jihad 6.3.2 Konsep Jihad 6.3.2 Kepentingan Jihad dalam konteks Malaysia 6.3.3 Kesan pengabaian Jihad

.

• Jahada al-‘aduw bererti memerangi musuh. • Al-Jahdu ertinya kesungguhan dan keupayaan terakhir. • Jihad adalah kata terbitan (masdhar) yang berasal dari perkataan jahada bererti bersungguh-sungguh dan berpenatan mengerjakan sesuatu.DEFINISI JIHAD Dari segi Istilah: • Perkataan arab iaitu jahadayajhadujahdu membawa maksud kesulitan dan beban. .

DEFINISI JIHAD Dari segi bahasa: Jihad membawa pengertian berjuang berhabishabisan untuk meningkatkan sesuatu matlamat. .

TAKRIFAN JIHAD: Mazhab Hanafi • Ibnu Hamman mendefinisikan jihad sebagai mengajak orang kafir memeluk Islam dan memeranginya jika menolak Al-Kasani • Mengerah segenap kemampuan dan tenaga dengan melakukan perang fi sabilillah baik dengan diri. harta dan lidah • Orang-orang Muslim ang memerangi orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian damai demi menegakkan ajaran agama Allah Mazhab Maliki .

dengan harta dan nyawa .Mazhab Syafie • Jihad sebagai perang ke atas orang kafir untuk memenangkan Islam Mazhab Hanafi • Menyeru kepada agama yang sebenar dan memerangi orang yang tidak menerimanya.

1 PANDANGAN DUNIA MENGENAI JIHAD KACAMATA ORANG ISLAM •Menolak tindakan aniaya orang-orang zalim terhadap umat Islam •Amar ma’aruf Nahi mungkar KACAMATA ORANG BUKAN ISLAM Jihad adalah satu tindakan keganasan: • Gerakan pembangkit Islam yang bermula di Timur Tengah (Palestin) • Diayah orang bukan Islam terutama di Eropah sewaktu Perang Salib.6.3. .

ISU PALESTIN PUNCA SALAH TANGGAPAN TERHADAP JIHAD Gerakan pembangkit Islam diseluruh dunia sejak zaman penjajahan Barat Munculnya gerakan pembangkit yang menimbulkan tafsiran jihad yang salah Cogan kata.YUQTAI AU YAGHLIB Jihad dianggap tambahan kepada rukun Islam kelima @ fardhu ain Munculnya Hamas & AlJihad .

CARA KEKELIRUAN BERLAKU Memesongkan maksud fikiran Cth: Surah At-Taubah: 11 Mengelirukan konsep fardu: •Jihad sebagai fardu kifayah Cth: Surah At-Taubah: 22 .

6.2 KONSEP JIHAD • Hukum terhadap amalan Jihad ialah: FARDU KIFAYAH .3.

HAWA NAFSU GOLONGAN KAFIR HASUTAN SYAITAN PEMBAHAGIAN JIHAD GOLONGAN MUNAFIK GOLONGAN FASIQ .

.Kategori jihad  Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling tinggi sekali darjat di sisi Islam perjuangan dalam diri setiap individu Muslim dan ianya adalah fardu ain.

menolak fitnah syahwat dan syubhat. dan melaksanakan ketaatan walupun ia amat berat dan tidak disukai oleh hawa nafsunya.1. Jihad Melawan Hawa Nafsu: Iaitu Pembinaan/Tarbiyyah manusia terhadap dirinya untuk mentaati Allah. 2. Jihad Melawan Hasutan Syaitan : Iaitu Jihad melawan syaitan dengan menolak syahwat dan syubhat yang dilontarkan (godaan syaitan) kepada manusia. .

Jihad Menentang Golongan Kafir : Iaitu Jihad menghadapi orang kafir dengan memerangi dan membunuh mereka. 4. jiwa dan yang lainnya. Jihadul Murtaddien. Oleh itu orang Murtad adalah orang yang kembali kepada kekafiran sesudah masuk Islam. . dan mengerahkan segala yang diperlukan dalam peperangan baik berupa harta. Menurut bahasa Riddah bermaksud mundur iaitu kembali dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Perbuatan orang Murtad disebut Riddah.3. Manakala menurut Syara' pula Riddah ialah kembali dari Islam kepada kekafiran.

3 KEPENTINGAN JIHAD DALAM KONTEKS MALAYSIA .3.6.

-> Fahaman mengenai pengertian jihad -> Membuang persepsi negatif terhadap Islam Membasmi kemiskinan dikalangan umat Melayu.Meningkatkan kefahaman dan menjaga kesucian agama Islam. -> Supaya sejajar dengan kaum lain di Malaysia -> Kerajaan mewujudkan program bantuan .

keselamatan.Keadilan. negara dan agama -> Jihad dapat mengurangkan aktiviti maksiat -> Islam membentuk kedamaian kerana agama Islam tidak memaksa penganut lain untuk memeluk Islam . -> Islam mempunyai hak istimewa di Malaysia -> Berjihad menjadi tanggungjawab umat Islam melawan musuh untuk melindungi keluarga. keharmonian dan pemeliharaan Islam.

jika tidak (sekiranya kamu berbantah) nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati).” (Surah Al-Anfaal ayat: 46) . sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar.Meningkatkan perpaduan dikalangan umat Islam -> Supaya setiap Negara Islam dan umat Islam bersaudara dan bersatu -> Mengurangkan risiko negara di takluki oleh musuh Islam. -> Firman Allah: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan.

Meningkatkan ekonomi -> Negara yang maju dalam bidang ini akan menjadi lebih bebas daripada tekanan kuasa asing -> Kedua-dua bidang ini akan menyumbang kepada perjuangan di jalan Allah dari sudut kemampuan mempertahan dan menyelamatkan rakyatnya yang beragama Islam dan umat Islam di Negara lain yang tertindas .

perhubungan dan perdagangan dapat diadakan oleh Negara Islam. -> Ciptaan barangan yang lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Negara asing akan menjadikan Negara Islam lebih kuat dan berupaya mempertahankan Negara dan umat Islam .Meningkatkan ilmu umat Islam -> Negara Islam yang stabil dan kuat perlu menguasai segala ilmu yang dimiliki oleh bangsa yang maju di dunia -> Kecanggihan perindustrian.

3.4 KESAN PENGABAIAN JIHAD .6.

1)Negara akan menjadi huru hara • Tanpa jihad.nilai-nilai murni masyarakat Islam akan hilang. • Kekacauan akan timbul dikalangan masyarakat dan menggugat keamanan Negara 2)Masyarakat islam akan ditindas • Hak-hak masyarakat islam akan hilang • Pihak bukan islam akan sewenang-wenangnyer merampas hak umat islam • Contoh.masjidil Aqsa di Palestin .

. • Contoh: pihak barat menanamkan ideologi barat kedalam pemikiran umat Islam.keselamatan keluarga.agama. • Tanpa jihad. maksiat dan aktiviti sosial akan terus berleluasa • Kebenaran agama Islam akan dipertikaikan oleh masyarakat bukan Islam • Masyarakat bukan Islam akan hilang keyakinan terhadap Islam 4)Tidak dapat melindungi keluarga.3)Kesucian agama Islam akan tercemar.Negara akan terancam • Pihak anti-islam sentiasa cari peluang untuk menjatuhkan umat Islam.agama dan Negara dari ancaman musuh. • Tanpa jihad.

SEKIAN TERIMA KASIH….X CUKUP 2…… . KORANG EDIT LA APE2 YANG PATUT AE……SYERA PUNYA PEMBAHAGIAN JIHAD TU NANTI TAMBAH YE….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful