Kumpulan 3 : Aziz Azwan Afidah Hussin Noorazianti Mohd Zaki Gwendoline Adrian

Pengenalan
 Laura H. Chapman berperanan

sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun.  Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

terdapat empat aspek     utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan . Menurut Chapman (1986).

.melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia iaitu deria penglihatan.Pemerhatian  Pemerhatian.  Pemerhatian secara aktif pula -bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya & ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

.) .akt djlnkn ssuai dgn ltr blakang mrid  Contohnya : Bidang Menggambar = Melukis gmbr pmandangan -merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid – muridnya = kehidupan nelayan (kemungkinan kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. .Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu. Lima perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan sesuatu aktiviti seni: 1 ) Guru perlu peka & tahu pengetahuan sedia ada murid .objektif P & P lebih mudah dicapai.

kecenderungan dan latar belakang muridnya.2) Benda atau bahan yang digunakan mestilah konkrit (maujud) . .dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk & menarik minat murid. .memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif.muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya. 3) Guru juga perlu melihat dan peka kepada minat.

.Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya 5) aktiviti yg dilaksanakn dapat mencetuskan idea & imaginasi murid. .dapat menarik minat murid & menjana idea mereka serta mengembangkan imaginasi mereka . bunyinya.P & P mjadi lebih seronok. .4) Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi kegunaan bahan itu. pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu.

 Contohnya : Aktiviti seni reka .Ia juga mempunyai permainan cuba mencuba atau suai kenal dengan bahan. . elemen -elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan. mudah dan ringkas.Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru. .murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. . • Akt penerokaan perlu kecil.Penerokaan  Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. garisan atau bentuk.

dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. Selepas aktiviti penerokaan. langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. idea. guru perlu membimbing muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. hal benda dengan bentuk hasil. keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek. . .  Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti. • Guru juga perlu menerangkan tatacara.

(b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang.  Menurut Chapman lagi. iaitu: (a) tidak bersifat statik. . 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik.  Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin.  Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. Laura H.

 Ini kerana. . seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. Bagi mgalakkan pelajar menghasilkan karya seni. bimbingan & panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.

Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) . Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2. Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) 3. Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni: 1.

adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.     haluan & tujuan penghasilan karya. pengkarya menetapkan objektif.1. Sekiranya diabaikan. . Yang nyata. Pengwujudan Idea (Inception of Idea)  Dalam menjana idea. Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. PSV = guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. proses ini agak lambat dan memakan masa.

 Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan: (a) Alam semulajadi & objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran & tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian .

Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut: . Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement)  Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang     lebih sistematik & tersusun. Peringkat kanak2 = proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan & pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik.2. Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema & objektif penghasilan.

•Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat. Pemerhatian dan kajian visual . memerhati. berbanding dengan mereka yang bukan artis. mentafsir dan mengurus maklumat visual.Pendekatan/Tema Penjelasan •Meningkatkan kesedaran terhadap kualiti tampak. •Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif.

Guilford. Iaitu dikatakan sebagai kemahiran “adaptive flexibility”.P. artis mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru. •Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan dengan lebih keatif. .Pendekatan/Tema Pemerhatian dan kajian visual Penjelasan •Menurut J.

Pendekatan/Tema Penjelasan Perubahan Cara Bekerja •Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja. ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik . •Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut. •Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya. akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea.

•Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan . Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang memuaskannya bagi mencapai tujuan asal. Bercapah: Artis meneroka serta membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan. Spontan: .Pendekatan/Tema Penjelasan Bertumpu: •Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media.

Orientasi Tampak : Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya. asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan. untuk menghasilkan karya. .Pendekatan/Tema Penjelasan Penetapan: Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. Sanggup mengubah tujuan asal.

Pendekatan/Tema Penjelasan Orientasi Haptik :(Greek : Artis bekerja secara bertindak Haptikosable to grasp) kepada suasana. •Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi. Penerokaan Simbol dan Makna •Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka. . kesesuaian bahan. impak dan sebagainya membolehkan artis meneroka pelbagai idea. bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka.

 Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya & tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. Kemahiran Media (Execution in a Medium)  Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. .3.

 Dlm PSV. Pemilihan bahan .memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya.  Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. . guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan & teknik penggunaan serta penghasilan.

proses penghasilan karya seni mengikut Chapman(1978) ialah seperti berikut: Kemahiran Menggunakan Bahan Kaedah Penjanaan Idea Pengolahan dan Pemurniaan . Maka.

 Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa & setelah melakukan akt seni didalam kelas. warna. ton.  Guru juga dapat menerangkan kepada murid perkaitan antara aspek bahasa yang dapat dikaitkan dengan istilas seni contohnya perkaitan antara sifat garisan. penggunaan bahasa yang sesuai dengan memanipulasi alatan dan teknik yang digunakan  Murid juga dapat menghargai hasil kerja masing – masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta. jalinan. rupabentuk dan bentuk.  Murid dapat melihat perkaitan antara sesuatu kandungan dan hal benda. .Apresiasi seni visual secara mudah  2 jenis utama akt apresiasi  aktiviti yang dirancang khas dan  aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.

Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar. .Nilai Murni  Aspek menghargai nilai murni. mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. setiap hasilan seni yang dihasilkan.  Contohnya.

guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar. . Capman telah menyatakan bahawa proses kreativiti = proses penghasilan/artistik.  Bagi memperkembang kreativiti pelajar.Rumusan  Laura H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful