TEKNIK SOAL JAWAB & TEKNIK MEMBERI ARAHAN

Disediakan Oleh : Gwendoline Adrian

Teknik Soal Jawab  Definisi – teknik yg mlibatkan interaksi antara guru dengan murid. Sma ada guru myoal murid &murid menjawab atau murid menyoal guru & guru menjawab .

CIRI-CIRI  Teknik yg sering digunakan oleh guru  Sesuai dijalankan pada set induksi & penutup  Soalan yang diajukan mempunyai aras kesukaran  Interaksi antara guru dan murid terhasil  Lazimnya guru akan menyoal murid dan murid akan menjawab soalan yang diajukan oleh guru  Sesuai digunakan oleh guru untuk mendapatkan perhatian daripada murid-murid .

PERANAN GURU  Guru seharusnya menyediakan soalan yang berbeza aras kesukaran  Guru harus bertanyakan soalan mengikut aras keupayaan murid  Guru harus mengajukan soalan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta isu semasa  Guru harus menarik perhatian murid dengan mengajukan soalan yang menarik .

TEKNIK MEMBERI ARAHAN  Definisi – arahan yang diberikan merupakan panduan sebelum sesuatu aktiviti dimulakan. Sebagai contoh aktiviti seni visual. . guru memberikan arahan terlebih dahulu tentang caracara penggunaan alat & bahan untuk menghasilkan karya sebelum murid melaksanakan aktiviti.

CIRI-CIRI  Guru memberi arahan yang tepat dan jelas kepada murid  Murid dikehendaki mengikuti arahan guru  Murid tidak dibenarkan melaksanakan aktiviti sebelum guru selesai memberikan penerangan  Interaksi antara guru dan murid di mana murid memberikan kerjasama dalam mengikuti arahan guru  Guru perlu mahir dalam pengurusan & kawalan kelas bagi memastikan murid mengikuti arahan yang diberikan .

PERANAN GURU  Guru harus memberikan arahan yang tepat dan jelas kepada murid  Guru harus mahir dalam kawalan kelas  Guru harus berkeyakinan tinggi semasa memberikan arahan  Guru perlu memastikan arahan yang diberi dipatuhi oleh setiap murid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful