GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU

MESYUARAT JAWATANKUASA TETAP ALAM SEKITAR NEGERI SELANGOR BIL 1/2012 8 MEI 2012

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

GPP KEJIRANAN HIJAU
GPP telah dibentang dan diluluskan oleh: 1. Mesyuarat Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Ogos 2011 2. Mesyuarat Jemaah Menteri pada November 2011 3. Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara pada Mac 2012. 4. Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor pada April 2012

2

LATARBELAKANG
RMK-10– Green Growth Penubuhan Majlis Teknologi Hijau & Perubahan Iklim (MTHPI) Penubuhan JK Pemandu & 8 JK Kerja:
1. Penyelidikan & inovasi - MOSTI Industri – MITI Pengangkutan – MOT Modal Insan – MOHR Promosi dan Kesedaran Awam - KPPK
PASUKAN PETUGAS

JK KERJA

2. 3. 4. 5.

6.
7. 8.

Perubahan Iklim – NRE
Pembangunan Kejiranan Hijau –KPKT Pembangunan Hijau - KeTTHA

Kejiranan Hijau & Teknologi Hijau – JPBD SM Pengurusan Sisa Pepejal Mampan - JPSPN

LATARBELAKANG
Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor bil. 2/2012 pada 10 April 2012 memutuskan:

1. GPP Kejiranan Hijau digunapakai oleh Kerajaan Negeri dan
PBT di Negeri Selangor 2. Fungsi JK Perancang Negeri diperluaskan merangkumi fungsi Majlis Teknologi Hijau Peringkat Negeri Selangor ; 3. Menubuhkan JK Teknikal Teknologi Hijau yang dipengerusikan oleh Y.B. Elizabeth Wong Keat Ping, Pengerusi JK Tetap Pelancongan, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar.

KEPERLUAN GPP
Ketidaktentuan perubahan iklim dunia merupakan cabaran

kepada pembangunan masa kini

5

STRATEGI
PENDEKATAN KOMPREHENSIF KE ARAH PERANCANGAN HIJAU
Environmental Protection Economic Vibrancy Green Transportation Waste Management

Energy Efficiency

Building and Community Design

Water Management

Social Harmony and Community Well-being

6

KONSEP BANDAR HIJAU
• • • • Paling kurang pencemaran Sikap dan komitmen penduduk yang mesra alam Kualiti udara yang baik Penggunaan sumber tenaga alternatif mesra alamPengangkutan awam mesra alam
Pengekalan kawasan hijau terancang
Pelaksanaan polisi mesra alam

SASARAN
EMISSION REDUCTION TARGET

• • •

mengurangkan pengeluaran karbon mengurangkan peningkatan suhu bandar mewujudkan kualiti persekitaran hidup dan komuniti yang berdayahuni serta mampan.

40 % reduction of carbon intensity per GDP per capita by 2020

8

GP KEJIRANAN HIJAU
i. Untuk menggubal dasar, peraturan dan menggalakkan pembangunan kejiranan hijau; dan
ii. Untuk membantu dan memberi panduan kepada pihak-pihak berkepentingan dalam merancang dan merekabentuk kejiranan hijau.

9

SKOP GP

Digunakan untuk: pembangunan baru; atau pembangunan sedia ada (retro-fitting dan adaptasi); atau pembangunan semula.
10

DEFINISI KEJIRANAN HIJAU
“Suatu kawasan kejiranan yang dirancang secara bersepadu dengan memberi keutamaan kepada perlindungan dan penggunaan sumber semula jadi, aplikasi teknologi hijau, dan amalan hijau yang bertujuan untuk memelihara alam sekitar, meningkatkan kesihatan awam, keselamatan dan kebajikan umum penduduk bandar”.
Adaptasi daripada Bristol Accord, UK, 6-7 December 2005

Green Ribbons

Green Ribbons project connects a number of high rise condominiums in the neighbourhood of Tianjin, China. Roofs over a number of pavilions that include a community centre, library, recreation centre and garaging.

11

7 KOMPONEN UTAMA
1. Ekologi dan Alam Sekitar 2. Jaringan Hijau 3. Rekabentuk Komuniti dan Pengangkutan 4. Pengurusan Air, Tenaga dan Sisa Pepejal 5. Ciri-ciri Bangunan Hijau 6. Komuniti Hijau

7. Inovasi

12

KOMPONEN UTAMA
1. Ekologi dan Alam Sekitar
Perancangan Tapak Yang Strategik Elakkan tapak di kawasan sensitif alam sekitar Utamakan kawasan brownfield Galakkan infill development Maksimakan penggunaan tanah dan infrastruktur sedia ada Mematuhi peruntukan perundangan

13

KOMPONEN UTAMA
2. Jaringan Hijau
Elemen tambahan jaringan hijau meliputi:  Kebun komuniti;  Tanaman di sepanjang jalan/laluan pejalan kaki;  Pengurusan air larian secara semulajadi; dan  Bumbung hijau.

14

KOMPONEN UTAMA
Contoh Dinding Hijau Contoh Bumbung Hijau

SETIA ECO Gardens, Nusajaya, Johor.
Sumber : http://www.spsetia.com.my/corporate

Faroe Island, Denmark
Sumber : http://nakedrealestate.com/2010/01/green-roofs

/

KOMPONEN UTAMA
Bangunan dengan 2.5 hektar bumbung hijau di California Academy of Science

16

KOMPONEN UTAMA
3. Rekabentuk Komuniti dan Pengangkutan
Direkabentuk dengan gaya hidup berjalan kaki/berbasikal Tahap kepelbagaian guna tanah yang tinggi Kepadatan yang sederhana/tinggi Pelbagai jenis perumahan

17

KOMPONEN UTAMA
3. Rekabentuk Komuniti dan Pengangkutan
(i) Guna Tanah Pelbagai Pembangunan pelbagai secara melintang  guna tanah perumahan dengan kegunaan lain secara bersebelahan. Pembangunan pelbagai secara menegak  guna tanah perumahan dengan kegunaan lain dalam satu bangunan.

18

KOMPONEN UTAMA
3. Rekabentuk Komuniti dan Pengangkutan
(ii) Berbagai Jenis Rumah Pelbagai jenis rumah mengikut saiz lot, harga dan kepadatan sebagai pilihan kepada penghuni. Menyediakan rumah mampu milik.

19

KOMPONEN UTAMA
3. Rekabentuk Komuniti dan Pengangkutan
(iii) Kejiranan berpusat dan berorientasikan transit Pengangkutan awam Kawasan perniagaan yang terletak di jalan utama. Tempat awam khususnya komuniti kawasan tanah lapang utama, perpustakaan, dewan orang ramai, dan tempat ibadat.

20

KOMPONEN UTAMA
4. Pengurusan Air, Tenaga dan Sisa Pepejal
Aspek

Sambungan….

Pendekatan 3R

Air

Mengurangkan penggunaan air Menggunakan air hujan yang dikumpul Mengitar semula air sisa domestik

21

KOMPONEN UTAMA
4. Pengurusan Air, Tenaga dan Sisa Pepejal
Aspek
 

Pendekatan 3R Memanfaatkan sumber tenaga semulajadi Menggunakan tenaga secara efisyen Mengintegrasikan sumber tenaga semulajadi dengan sumber tenaga konvensional dan renewable energy Menggunakan tenaga alternatif dan tidak bergantung kepada sumber tenaga konvensional

Tenaga

22

KOMPONEN UTAMA
4. Pengurusan Air, Tenaga dan Sisa Pepejal Contoh Penggunaan Tenaga Yang Efisyen

23

KOMPONEN UTAMA
4. Pengurusan Air, Tenaga dan Sisa Pepejal
Aspek

Sambungan….

Pendekatan 3R

Sisa Pepejal

Mengurangkan penjanaan Menggunakan sisa untuk menjana tenaga Kitar semula sisa

24

KOMPONEN UTAMA
5. Ciri-ciri Bangunan Hijau
Bangunan yang dibina supaya bersifat hijau dari segi struktur bangunan, bahan pembinaan dan sumbernya, rekabentuk bangunan yang boleh memanfaatkan elemen semulajadi serta kualiti dalam bangunan.

25

R&R Tapah

26

Phelia Resort and Spa Ayer Keroh, Melaka

27

WORLD'S FIRST GREEN MOSQUE PLANNED FOR GERMANY

dilengkapi dengan turbin angin di menara untuk menghasilkan elektrik
Sumber: http://muslimvillage.com/2011/06/24/11125/worlds-first-green-mosque-planned-for-germany/

28

KOMPONEN UTAMA
6. Komuniti Hijau
Wujudkan jalinan kerjasama erat di kalangan komuniti. Sediakan kawasan dan kemudahan untuk pelaksanaan program dan aktiviti komuniti.

Nilai tambah kepada Program Local Agenda 21 dan menjurus kepada „people centric‟. 29

IMBAS KEMBALI......Waktu Dahulu
 menggunakan tenaga secara cekap (tiada air-cond)  menggunakan bahan kitar semula (bungkus dengan surat khabar)  perancangan dan pengurusan bangunan yang mampan  menggunakan inovasi teknologi hijau (amalan tampung air hujan)  menghasilkan suasana dalaman yang berkualiti dan selesa  Berjalan ke sekolah  Berjalan ke kedai  Bercucuk tanam di keliling rumah  Berbasikal

BACK TO THE FUTURE!

30

IMBAS KEMBALI......Waktu Dahulu

31

PELAN TINDAKAN
5 Teras Strategik 28 Strategi 49 Tindakan

Teras Strategik 1

Teras Strategik 2

Teras Strategik 3

Teras Strategik 4

Teras Strategik 5

ASPEK PERUNDANGAN, DASAR & GARIS PANDUAN

PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU

LATIHAN & PROMOSI

INSENTIF

MEMINIMAKAN SISA & MEMANTAPKAN AKTIVITI KITAR SEMULA

5 Strategi

13 Strategi

4 Strategi

3 Strategi

3 Strategi

9 Tindakan

23 Tindakan

5 Tindakan

3 Tindakan

9 Tindakan

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 1 : ASPEK PERUNDANGAN, DASAR & GARIS PANDUAN
STRATEGI S3 Pembentukan Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kejiranan Hijau di Peringkat Negeri T5 TINDAKAN Menubuhkan Majlis Atau Jawatankuasa Baru Atau Melebarluaskan Fungsi Jawatankuasa Sedia Ada Di Peringkat Pembangunan Kejiranan Hijau Menerimapakai Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau T/JAWAB JPBD & Kerajaan Negeri JPBD

T6

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Perancangan dan Pembangunan Hijau
STRATEGI S6 Pembangunan Semula T10 Kawasan Brownfield dan Underused T11 TINDAKAN Membentuk Pangkalan data Bagi Kawasan Brownfield dan Underused Bagi Tujuan Pembangunan Semula Menerimapakai Garis Panduan Pengenalpastian dan Pembangunan Semula Kawasan Brownfield T/JAWAB Kerajaan Negeri & PBT

JPBD

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Walkable City
STRATEGI S8 Penyediaan dan Pengintegrasian Laluan Pejalan Kaki dan Laluan Sikal T13 TINDAKAN Menyediakan / Mensyaratkan Lorong Khas Untuk Berbasikal Dan Berjalan Kaki Di Kawasan Bandar Dan Perumahan Baru Dan Sedia Ada. Laluan Pejalan Kaki Yang Disediakan Perlu  Shaded Landscaped Walkwayl Laluan Berbumbung;  Kelebaran Yang Mencukupi, Selamat Dan Selesa;  Bersambungan (Connected) Antara Sebuah Kawasan Terbuka Dengan Kawasan Lain; Dan  Bersambung Di Antara Bangunan Dengan Bangunan Lain Menyediakan Kemudahan Letak Basikal Di Pusat Tumpuan Komuniti, Pusat Perdagangan Dan Stesen Pengangkutan Awam. Mengambilkira Ciri-Ciri Bandar Selamat Melalui Garis Panduan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Dan Ciri-Ciri Universal Design Dalam Garis Panduan Perancangan Rekabentuk Sejagat Semasa Merekabentuk Laluan Pejalan Kaki Dan Laluan Basikal. T/JAWAB Kerajaan Negeri , PBT & JLN

T14

T15

Kerajaan Negeri & PBT Kerajaan Negeri & PBT

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Pengurusan Trafik dan Pengangkutan
STRATEGI S9 Pengurusan Trafik Bersepadu T16 TINDAKAN Membentuk pelan pengurusan trafik yang bersepadu termasuk melaksanakan teknik traffic T/JAWAB Kerajaan Negeri, PBT & JKR JLN, Kerajaan Negeri & PBT Kerajaan Negeri, PBT & JPBD Negeri Kerajaan Negeri & PBT

(Integrated Traffic Management)
S10 Jaringan Kawasan Hijau Yang Bersambungan T17

calming.
Membentuk Kawasan Hijau Berkesinambungan Secara Berterusan Melalui Penanaman Pokok Teduhan Dan Elemen-Elemen Landskap Lembut Mensasarkan Dasar 2 Hektar Bagi 1,000 Penduduk (Tidak Termasuk Keluasan Bumbung Hijau Dan Taman Atas Bumbung). Menggalakkan Bumbung Hijau (Tanaman Rumput, Dinding Hijau (Tanaman Yang Bersesuaian) Dan Taman Atas Bumbung.

T18

S11

Pelaksanaan Konsep Bumbung Hijau (Green Roof) dan Dinding Hijau

T19

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Pengurusan Air
STRATEGI Pengurusan Air Yang Efisien - Penuaian Air Hujan - Pengurusan Air Larian - Permeable Paver TINDAKAN Menggunapakai Sistem Pengumpulan Air Hujan Untuk Kegunaan Bangunan Individu Menggunapakai Sistem Pengumpulan Air Hujan Oleh PBT Untuk Tujuan Penyiraman Landskap Dan Taman Awam Di Kawasan PBT. T/JAWAB Kerajaan Negeri , PBT & JKT Kerajaan Negeri & PBT

S12

T20

T21

T22

Menggunakan Manual Saliran Mesra Alam (MASMA) dalam Semua Permohonan Kebenaran Merancang.
Menggalakkan Penggunaan Bahan Binaan Telap Air Bagi Pembinaan Tempat Letak Kereta, Laluan Pejalan Kaki, Lorong Basikal, Bahu Jalan, dan Lorong Belakang Bangunan.

Kerajaan Negeri & JPS
Kerajaan Negeri & PBT

T23

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Penggunaan Tenaga yang Efisyen
STRATEGI S13 Pembinaan dan Reka Bentuk Bangunan Baru Melalui Amalan Pembinaan Bangunan Hijau T24 TINDAKAN T/JAWAB Mensyaratkan Pematuhan Dalam Setiap Kelulusan Pelan Kerajaan Bangunan Baru Yang Dibina Mempunyai Ciri-Ciri Negeri , Bangunan Hijau. JKT & PBT Menggalakkan Semua Bangunan Kerajaan Yang Baru Dibina Mendapat Penarafan Bangunan Hijau. Menyediakan Peruntukan Kewangan Bagi Membiayai Projek Menghijaukan Bangunan Kerajaan Persekutuan, Negeri dan PBT Yang Sedia Ada. Kerajaan Negeri , JKR & PBT KeTTHA, Kerajaan Negeri & PBT

T25

S14

Pelaksanaan Retrofitting Bangunan Sedia Ada Dengan Elemen Pembinaan Bangunan Hijau Amalan Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) dan Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy)

T27

S15

T29

Menggalakkan Lampu Awam (Seperti lampu jalan, lampu di Kerajaan taman awam, perhentian bas dll) menggunakan mentol Negeri, TNB, yang menjimatkan tenaga dengan penggunaan tenagan KeTTHA & yang boleh diperbaharui. JKR

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Komuniti Hijau
STRATEGI S16 Pembentukan Jaringan Komuniti Hijau T30 TINDAKAN T/JAWAB Menggalakkan Smart Partnership Antara PBT, Syarikat Kerajaan Negeri Swasta, Pembekal, NGO Dalam Membangunkan dan , JKT, PBT & Menyelenggara Bandar/Kejiranan Hijau Berdasarkan JPSPN Program Local Agenda 21 terutamanya dalam Aspek  Program Kitar Semula  Program Gotong Royong  Amalan Hijau Seperti Penjimatan Penggunaan Elektrik, Pengumpulan Air Hujan dan Panel Solar  Pasar Tani Bagi Urusan Jual Beli Hasil Kebun Tempatan  Pengurusan Sisa Pepejal Mengenalpasti Kawasan Yang Sesuai Untuk Aktiviti Perkrbunan Kejiranan Sama Ada Secara Kekal Atau Sementara Serta Memudahcara Pelaksanaan Aktiviti Perkebunan Kejiranan. Kerajaan Negeri & PBT

S17

Pelaksanaan Aktiviti T31 Perkebunan Kejiranan

PELAN TINDAKAN - SELANGOR
TERAS STRATEGIK 2 : PERANCANGAN PERBANDARAN HIJAU
Projek Perintis Bandar Hijau
STRATEGI S18 Pembangunan Projek Perintis Bandar Hijau T32 TINDAKAN Menggalakkan Setiap Negeri Merancang Sekurang-Kurangnya Satu Projek Bandar Hijau T/JAWAB Kerajaan Negeri & JPBD

Beijing Olympic Village

Chicago Green City

SYOR
1. Fungsi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar diperluaskan merangkumi peranan JK Teknikal Teknologi Hijau. 2. PBT mengemukakan pelaporan bagi aktiviti-aktiviti berkaitan teknologi hijau kepada JK Tetap Alam Sekitar.

3. JK Tetap Alam Sekitar mengemukakan pelaporan kepada Majlis Teknologi Hijau Negeri Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful