PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

Maklumat terkini…
1. Pelaksanaan PBS adalah untuk semua subjek di sekolah Rendah. - BM, BI , BC, MATHS, SN, Seni Visual, Muzik, PJ, PK, Bahasa Iban, Pendidikan Moral, Agama Islam & KH. 2. Lembaga Peperiksaan akan menyediakan Standard Prestasi untuk semua subjek berkenaan dan dihantar ke sekolah selewat-lewatnya pada bulan Februari 2011.

Mana satu … lebih pandai ???

3

2

4

1

BAND Sudah capai standard ???

Standard Prestasi Tahu,faham,boleh buat + beradab mithali Tahu,faham,boleh buat + beradab terpuji Tahu,faham,boleh buat + adab Tahu,faham,boleh buat Tahu,faham Tahu

6 5 4 3 2 1

Standard Rujukan

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

BAGAIMANA MENTAKSIR (FORMATIF) MERUJUK KEPADA STANDARD PRESTASI
Kenalpasti standard Tentukan evidens

LANGKAH AWAL

Rekod dalam RPH Bina Instrumen Rancang Pentaksiran Jelma peluang pentaksiran Laksana pentaksiran Kumpul evidens Tentu Band Catat Band

PROSES P & P

Nilai evidens

PROSES REKOD

Maklum balas kepada murid

Masukkan eviden
Rekod pencapaian & Refleksi

Portfolio Perkembangan

BAGAIMANA PELAPORAN DILAKSANAKAN ?

1. Fail Showcase 2. Fail Perkembangan

PELAPORAN (Fail Showcase)
FAIL SHOWCASE FAIL SHOWCASE FAIL SHOWCASE FAIL SHOWCASE DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (Tahun 1) Nama : Ahmad

BAHASA MALAYSIA (Tahun 1)

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

(Tahun 1)
Nama : Ahmad Nama : Ahmad

(Tahun 1)

Nama : Ahmad

KANDUNGAN

BAND 1

BAND 2

BAND 3

FAIL SHOWCASE BAHASA MALAYSIA (Tahun 1) Nama : Ahmad
BAND 1 BAND 2

BAND 2

FAIL SHOWCASE :

• Guru mata pelajaran perlu kompilkan hasil kerja murid. • Satu fail untuk setiap satu mata pelajaran. • Kumpulkan beberapa hasil kerja (lembaran kerja) murid yang terbaik dari setiap band perlu disimpan dalam fail showcase. • Setiap seorang murid akan mempunyai beberapa fail showcase bergantung kepada bilangan mata pelajaran murid berkenaan.

PELAPORAN (Fail Perkembangan Murid)
FAIL SHOWCASE BAHASA MALAYSIA (Tahun 1)
BAND 1 BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 2 BAND 3 BAND 1

FAIL PERKEMBANGAN TAHUN 1

Nama : Ahmad

BAND 4

AHMAD
FAIL SHOWCASE
MATEMATIK (Tahun 1)
BAND 1 BAND 1 BAND 2 BAND 2

BAND 2
BAND 2 BAND 3

Nama : Ahmad

BAND 4
BAND 4

BAND 4

FAIL PERKEMBANGAN : • Satu fail untuk setiap murid bagi setahun. • Hasil kerja (evidens) terbaik yang dipilih dari fail showcase bagi setiap band untuk setiap mata pelajaran akan dimasukkan dalam Fail Perkembangan • Terdapat divider untuk mengasingkan setiap mata pelajaran. • Fail ini boleh digunakan untuk kegunaan semasa Hari Permuafakatan. • Disimpan oleh Guru Darjah • Dikompil oleh Guru Matapelajaran

KANDUNGAN Fail Perkembangan :
1. Maklumat peribadi murid 2. Matlamat dan objektif kurikulum 3. Standard prestasi 4. Sasaran pencapaian / penguasaan

5. Eviden pencapaian / penguasaan murid
6. Catatan perkembangan murid 7. Graf perkembangan murid

8. Refleksi perkembangan murid
9. Rumusan pencapaian / penguasaan murid 10. Sijil atau dokumen penghargaan, pengiktirafan pencapaian dan penglibatan.

Contoh maklumat peribadi murid

Contoh matlamat dan objektif kurikulum Bahasa Malaysia

Contoh standard prestasi
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPSI INSTRUMEN KRITERIA

BAND 1 (TAHU) Mengetahui konsep dan pengetahuan asas

BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

MANUSIA
Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.

Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut,lidah, tangan dan kaki

HAIWAN
Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan,burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama.

TUMBUHAN
Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang.

Contoh catatan perkembangan murid
STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 SEKOLAH… 96100 SARIKEI, SARAWAK.

NAMA : KELAS : MATA PELAJARAN :

BULAN 1 JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI

MENDENGAR & BERTUTUR 2 3 4 5 6 1 2

MEMBACA 3 4 5 6 1 2

MENULIS 3 4 5 6 1

ASPEK SENI BAHASA 2 3 4 5 6 1

ASPEK TATABAHASA 2 3 4 5 6

BAND TERTINGGI

CONTOH GRAF PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUANTITATIF)
CARTA PERKEMBANGAN MURID KEMAHIRAN MENGIRA NAMA: 4

AHMAD

3

BAND

2

1

0 0 1 2 3 4 BULAN 5 6 7 8

CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUALITATIF)
INSAN KAMIL 1 ZAHRAH

Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang mengandungi 5 ayat mudah, Jelas : sebutan, Lancar : bacaan. Dapat menjawab soalan berasaskan petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas, bacaan lancar dan memahami dengan betul.

Boleh membuat ayat dalam satu perenggan berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan konsisten, Tulisan yang boleh dibaca, Jarak antara perkataan yang sesuai, Tanda baca yang betul Boleh menggunakan kemahiran operasi asas Matematik tambah dan tolak untuk nombor bulat, wang, masa dan waktu Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah dan tolak pasangan dua nombor

CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN MURID: SUMATIF (KUALITATIF)
Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat.

Boleh menunjukkan cara berinteraksi, bergaul dan bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan dengan harmoni dan berhemah tanpa mengira kaum/bangsa/umur/pangkat/jawatan dengan mesra.

SK INFANT JESUS CONVENT, JOHOR BAHRU

SEKIAN. TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful