CEL MAI MARE CHIMIST ROMÂN AL TUTUROR TIMPURILOR

Repere biografice S-a născut la 15 iulie 1902 în Bucureşti.I. Tatăl său. Dimitrie Neniţescu. În adolescenţă cochetează cu literatura şi în 1919 scrie o nuvelă istorică. După terminarea liceului urmează studiile superioare la Politehnica din Zurich şi la Universitatea din Munchen. a fost doctor în drept şi unul dintre fruntaşii vieţii sociale a ţării înainte de primul război mondial. .

.Ca student admira spiritul novator al unora dintre profesorii săi. La numai 23 de ani devine asistent la Universitatea din Bucureşti. iar în 1935 ocupă prin concurs catedra de chimie organică de la Institutul Politehnic Bucureşti. Munchen. 1925. A fost unul dintre studenţii preferaţi ai lui Hans Fischer. cu care a susţinut şi teza de doctorat cu tema „Contribuţii la sinteza produselor de degradare acidă a colorantului sângelui”.

în două volume. • Tratatul de Chimie generală cuprinde cursul din perioada 1928-1935.II. . Activitatea ştiinţifică • În 1928 publică prima ediţie a cărţii de Chimie organică. care va cunoaşte 8 ediţii. apărută în SUA. • A colaborat cu două mari capitole la lucrarea “ Carbonium Ions” . predat la Universitatea din Bucureşti. • Încă de la începutul anilor ’30 întreprinde cercetări sistematice privind reacţiile catalizate de AlCl3.

. sprijinind dezvoltarea industriei chimice româneşti.ştiinţific. hidrocarbura Neniţescu. dimerul Neniţescu. Activitatea de cercetare este concretizată în peste 200 de comunicări. Între 1965 – 1970 prezintă într-o serie de lucrări reacţiile solvolitice. Realizează o serie de descoperiri şi invenţii care îi poartă numele: sinteza Neniţescu. A desfăşurat o intensă activitate în domeniul tehnic .În 1968 susţine o comunicare la Universitatea Harvard în care prezintă rezultatele originale obţinute în cercetarea ciclobutadienei. diclorura Neniţescu etc.

. Berlin.” (Rolf Huisgen) Membru al Academiei Române şi al mai multor academii străine: Leopoldina. una dintre cele mai prestigioase distincţii din lume.W. Munchen. Budapesta. Ecoul naţional şi internaţional Colaborator la tratatele internaţionale: “ Costin Neniţescu. Moscova. Obţine medalia A.III. Von Hofman în 1970. Varşovia. aparţine marilor arhitecţi ai chimiei organice. ca şi Hans Hischer.

Era apoi cuvântul.” (S. izvorâtă nu din metafore. ca să poată să ocupe şi el pe firmamentul chimiei universale locuri de cinste pe care le merită. de o frumuseţe aparte. cu profil caracteristic. plină de inteligenţă. deosebită. nas acvilin. cu frunte înaltă. ci dintr-o perfectă îngemănare a ideilor. avea o privire pătrunzătoare. iar mobilitatea expresiei reflecta un temperament vulcanic. nici din arta oratoriei. Roşca) .” “ Chiar simpla sa apariţie era impunătoare: înalt. exprimându-şi convingerea că o face pentru ei “ pentru acest tineret român plin de entuziasm şi de talent. în perioada 1965-1966 publică şi cărţi pentru liceu. Neniţescu – profesorul şi omul Pe lângă tratatele academice.IV. Figura oglindea complexitatea sufletului.

Roşca) . Discuţia aluneca atunci de la problemele de chimie la alte subiecte precum vestigii ale vechilor civilizaţii. civilizaţia sumeriană ca şi cea a vechilor egipteni şi mai ales vasta civilizaţie cretano-greacă îi erau tot atât de familiare ca şi istoria ţării desprinsă din filele cronicilor. Mozart sau Schubert. muzică. căci Costin Neniţescu avea o cultură umanistică ce uimea pe toţi cei ce au avut prilejul să discute cu el. (S.Toţi cei care i-au fost colaboratori îşi amintesc desigur frumuseţea aparte a ceasurilor târzii de seară. la vremea când nu se mai începeau noi experienţe şi când rând pe rând se adunau cu toţii în jurul Profesorului. iubea muzica. îndeosebi Bach. artă. literatură. Cunoştea clasicii şi literatura modernă. admira pictura impresionistă.

Neniţescu . facultăţi Este organizat.” C. Sector 6."COSTIN D. anual. 71141 Bucureşti Tel: (01) 6 37 59 48. de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea "Politehnica" Bucureşti şi Fundaţia "Costin D. NENIŢESCU" INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY Splaiul Independeţei 202 B. trebuie să fii tu însuţi creator de ştiinţă sau cel puţin să te străduieşti să fii. laboratoare. licee. “Pentru a reuşi să transmiţi ştiinţa. Fax: (01) 3 12 16 01 Amfiteatre. colegii.D. Neniţescu" pentru a promova interesul pentru studiul chimiei în rândul elevilor de liceu. grupuri şcolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful