Larutan ialah suatu bahan yang terbentuk apabila suatu bahan kimia dilarutkan dalam sesuatu pelarut.

larutan asid sulfurik pekat dll Pelarut •Cecair •Contoh: klorofom. air suling Larutan •Hasil campuran pelarut dan bahan larut .•Cecair atau pepejal Bahan Larut •Contoh: pepejal Kalium Kromat.

keracunan) . (kakisan.Mencairkan larutan stok yang pekat Melarutkan bahan larut pepejal di dalam air bagi digunakan untuk amali yang memerlukan bahantara atau medium cecair Menjalankan amali dengan menggunakan bahan kimia yang pekat amat bahaya. kemudahbakaran.

Gunakan kedua-dua belah tangan ketika membawanya dimana sebelah tangan memegang leher botol dan sebelah lagi memegang bahagian bawah botol Berhati-hati ketika menuang larutan stok supaya tidak tumpah. .Berhati-hati ketika memegang atau membawa larutan stok yang pekat. Jangan masukkan air kedalam bahan kerana kebanyakan bahan membebaskan haba apabila dilarutkan dalam air. Masukkan bahan sedikit demi sedikit ke dalam air yang banyak sambil mengacaunya. cepatcepat bersihkannya dengan cara yang betul. Jangan memegang bahan kimia dengan tangan. Jika tumpah. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal dari botol.

didarabkan dengan 100. .KEMOLARAN •pengiraan tindak balas kimia yang paling berguna kerana ianya berkaitan secara langsung antara larutan dengan isipadu larutan PERATUS MENGIKUT JISIM •Merupakan jisim bahan larut yang dibahagikan dengan jisim larutan (jisim bahan larut ditambah jisim pelarut).

.

.

Digunakan untuk eksperimen yang memerlukan medium cecair  Mengurangkan bahaya penggunaan bahan kimia pekat seperti kakisan. mudah terbakar dan keracunan  Sesuai untuk kegunaan amali sains di peringkat sekolah  .

.

TUJUAN Menghasilkan 500 ml larutan piawai 0.1 M asid hidroklorik daripada larutan stok 2M BAHAN • Larutan stok asid hidroklorik 2M • Air suling RADAS • pipet bersenggat • kelalang isipadu • bikar .

Tentukan isipadu larutan stok yang akan digunakan.1 X 500 V1 = 50/2 = 25ml . Formula: M1 V1 = M2 V2 contoh: 2 x V1 = 0.

tambahkan air suling ke dalam kelalang isipadu sehingga aras senggatan 500ml sukat 25ml asid hidroklorik 2M menggunakan pipet dan masukkan ke dalam kelalang isipadu 500ml .

.

2 mol dm-3 BAHAN • hablur kuprum (II) sulfat terhidrat • air suling RADAS • neraca penimbang • kelalang isipadu 1000ml(1 dm3) • bikar 1000ml .TUJUAN Menyediakan larutan piawai kuprum (II) sulfat (Cu2 SO4) terhidrat menjadi 0.

PROSEDUR Kirakan jisim untuk 2.2 x 250 = 50g masukkan lebih kurang 500ml air suling dalam bikar dan larutkan bahan yang ditimbang sedikit demi sedikit sambil mengacaunya dengan rod kaca timbang kuantiti jisim yang dikira .0 mol Tentukan formula molekul kuprum (II) sulfat ----> CuS04 5H2O ----> jisim = mol x jisim molekul = 0.

Masukkan larutan yang terhasil ke dalam kelalang isipadu Tambahkan air suling sehingga paras senggatan 1 dm3 .

.

TUJUAN Menyediakan asid sulfurik cair ( 1 mol dm-3) daripada larutan dagangan BAHAN • asid sulfurik pekat • air suling RADAS • kelalang piawai • bikar • corong turas .

48 cm3 (katakan X) .84 x 96 100 = 55.PROSEDUR Tentukan isipadu larutan dagangan asid sulfurik pekat yang diperlukan untuk menghasilkan larutan asid sulfurik cair 1 mol dm3 X = jisim molekul x kepekatan HA x isipadu pencairan ketumpatan x % = 98 x 1 x 1 1.

.sukatkan 55.48 cm3 asid sulfurik pekat dan larutkannya ke dalam kelalang piawai tersebut masukkan 1/3 air suling ke dalam kelalang piawai Larutan baru ini ialah sulfurik asid berkepekatan 1 mol dm-3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful