You are on page 1of 53

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Click to edit Master subtitle style

PROSES KERJA UTAMA SPPBS


Mula GURU MATAPELAJAR AN

LP Login sistem

JPN Login sistem

PPD

SUP

GURU BESAR/ PENOLONG

Login sistem

Login sistem Daftar kelas Pendaftaran dan penempatan murid (MyKid/Tiada) Daftar GB/Penolong & Guru M/P Laporan Cetakan Bantuan

Login sistem

Login sistem

Jana login JPN

Jana login PPD & SUP

Cetak surat login SUP

Laporan Cetakan Bantuan


Pilih murid yang diajar Kemasukan Prestasi BDE Laporan Cetakan Bantuan

Cetak surat login JPN

Murid Pindah Cetak surat login PPD

Laporan Cetakan Bantuan


Laporan Cetakan Bantuan


Laporan Cetakan Bantuan


DATA JABATAN PENDAFTAR AN NEGARA

Tamat EGTukar

Mula

CARTA ALIR SPPBS BAGI SEKOLAH YANG BERDAFTAR DENGAN KPM


LP Login sistem JPN Login sistem PPD Login sistem SUP Login sistem
GURU BESAR/ PENOLONG

PENTADBIR SISTEM Login sistem

GURU MATAPELAJARAN

Login sistem

Login sistem

Tambah sekolah Daftar LP

Jana login JPN

Jana login PPD & SUP

Cetak surat login SUP

Senarai Murid

Laporan Cetakan Bantuan


Pilih murid yang diajar Kemasukan Prestasi BDE Laporan Cetakan Bantuan

Cetak surat login LP

Cetak surat login JPN

Murid Pindah Cetak surat

login PPD Laporan Cetakan Bantuan

Laporan Cetakan Bantuan

Daftar GB/Penolong & Guru M/P Laporan Cetakan Bantuan


Laporan Cetakan Bantuan

Laporan Cetakan Bantuan


Tamat EGTukar SMM Online SMM Online

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS)


Dua (2) sistem aplikasi telah dibangunkan :
Komponen Akademik 21 Mata Pelajaran PAJSK 5 elemen PAJSK Kaedah SPPBS

Web-Based Web-Based

conto h

www.themegallery. com

Pelaporan Formatif
Company Logo

conto h

www.themegallery. com

Pelaporan Sumatif
Company Logo

PROSES MEREKOD PENCAPAIAN www.themegallery.


com
MULA Guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran Guru menilai prestasi murid, merekod dan melapor berdasarkan evidens

Kemaskini Rekod Transit Tidak lengkap / tiada pentaksiran Rekod pentaksir an lengkap

Guru menggunakan Rekod Transit SPPBS

(senarai semak)
Menyerahkan Rekod Transit kepada pemantau yang dilantik untuk semakan dan pengesahan

Memasukkan data ke dalam SPPBS secara atas talian mengikut jadual / takwim PBS sekolah

Company Logo

REKOD TRANSIT SPPBS


v

Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS. Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan

Mengapa Perlu Rekod Transit SPPBS ?


v

Rekod Transit SPPBS ini mudah, ringkas setelah pentaksiran dibuat.

dan digunakan

Kemasukan Prestasi ke dalam SPPBS adalah mengikut takwim PBS sekolah masing-masing. Kod evidens yang digunakan dalam Rekod Transit adalah sama dengan SPPBS. Membantu guru merekod dan melaporkan evidens murid pada setiap masa secara manual. pencapaian

Membantu guru meningkatkan pencapaian murid yang belum mencapaiedit Master subtitle style Click to hasrat kurikulum. Memudahkan proses penjaminan kualiti PBS dibuat.

REKOD TRANSIT SPPBS


Bagaimana Rekod Transit SPPBS digunakan ?

Nombor Kad Pengenalan, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan.

Bilakahto edit Master subtitle style Click Rekod Transit SPPBS akan digunakan oleh guru ?

Sepanjang masa untuk mengisi pencapaian evidens murid setelah pentaksiran dibuat

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN


BIL 1 NAMA MURID

Contoh 1 (Tema) www.themegallery. PRESTASI com

Ali bin Ahmad Bibiana Chong


B1D5E1 Tarikh Catatan (Sumber & muka surat) 4 April Buku latihan ms.24

TEMA/TOPIK B4D5E B6D1E B3D6E1 1 B5D7E1 6


28 April Buku Teks ms. 30


3 4 5

Company Logo

SENARAI
KELAS

Contoh 2 SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI (Tema) www.themegallery. SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN SEJARAH TINGKATAN 1 com Bab 1
Aplik Kelas Guna Kelas Guna asi Senti kan sumb kan kaed k'sep asa sumb er kaed ah masa amal er tepat ah tepat mahi UP r

B1D B1D B1D B2D B2D B2D B2D B3D B3D B3D B3D B3D B3D B4D B4D B4D B4D B4D B4D 1E1 1E2 1E3 1E1 1E2 1E3 1E4 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 1E6 1E1 1E2 1E3 1E4 1E5 1E6

Tujua Perist Aplik Kejay Erti Kons Kons Guna Guna n Ciri- Sum Kaed iwa asi aan Amal sejar ep ep sumbkaed belaj ciri ber ah penti k'sep nega UP ah masa masa er ah ar ng masa ra BIL NAMA MURID 1 2 3 4 BAB 1 (19 EVIDENS)

TARIKH

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN SEJARAH TINGKATAN 1 KELAS Krono Teran Jelask Bandi gi Pra gkan an ciri ngkan Sejara ciri masy ciri h masy B1D2 B2D2 B3D2 B4D2 B1D2 B2D2 B3D2 B4D2 B1D2E B2D2E B2D2E E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 E2 3 3 4

Bab 2-4
Bentu Eko. k Agrari Ciri keraja a agrari an Mariti Penta a & awal m dbiran m'tim BAB 3 (4 EVIDENS) Perana n P'wara Asal- Asal- / usul usul T.Pera Melaka Melaka k BAB 4 (3 EVIDENS)

BIL NAMA MURID 1 2 3 4

BAB 2 (4 EVIDENS)

TARIKH

Company Logo

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN


MATA PELAJARAN : SEJARAH BAB 1 : SEJARAH DAN KITA
B1D1 Bil Nama E1 E2 E3 E1 B2D1 E2 E3 E4 E1 E2

Contoh 3 (Band) PRESTASI www.themegallery. com

TINGKATAN/KELAS : ______

B3D1

B4D1

E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6

1 ALI BIN JAMALUDDIN 2 AHMAD BIN DAUD 3 4 5 6 7 8 9

24/1 5/2 5/2 8/2 20/3 24/1 5/2 5/2 8/2 20/3

Tarikh Pencapaian

Tujuan : Merekod pencapaian prestasi murid sebelum dikey-in dalam SPPBS

10

Company Logo

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PRESTASI


NAMA GURU : NAMA MURID :.. KELAS :..
BAND 1 PERNYATAAN STANDARD B1

Contoh 4 (Band) www.themegallery. NO. KP : .com


EVIDENS B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 PENCAPAIAN (Tarikh)

DESKRIPTOR B1D1

B1D2 B1D3 B1D4

B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 B1D4E2

TARIKH PENCAPAIAN

B2

B2D1

B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5

B2D2

B2D2E1 B2D2E2

Company Logo

Contoh 5 (KHB)

KOD EVIDENCE : B3 / B4 / LAMPIRAN A B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : .......
KOD EVIDENCE B3D1E1 B4D1E1

www.themegallery. com

Tingkatan

: .........

Tandakan ( ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND 3 4 PENERANGAN EVIDENCE Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.
Disahkan oleh, ......................................... ( )

TARIKH

* CATATAN

B5D1E1

B6D1E1

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

1515

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN Company Logo

Contoh 6

REKOD TRANSIT SPPBSwww.themegallery.


com

BIL

SIJIL LAHIR/MYKID

Rekod yang digunakan oleh guru untuk mengisi pencapaian evidens murid secara manual sebelum dipindahkan ke dalam SPPBS. Satu usaha untuk menyokong SPPBS yang dibangunkan oleh LP.
BAND 1 BAND 2 NAMA

B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2

Ali bin Jamaluddin

24/1

5/2

5/2

8/2

20/3

Ahmad bin Daud

Company Logo

REKOD EVIDENS
v

Digunakan untuk mencatat bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens dalam Dokumen Standard Prestasi.

REKOD EVIDENS
v

Bertujuan memudahkan rekod, rujukan dan pemantauan Catatan boleh digunakan untuk mencatat tarikh pelaksanaan bagi murid yang melaksanakan pemulihan/belum menguasai prestasi berkenaan atau tindakan susulan bagi aktiviti pemulihan.

Rekod Transit & Rekod Evidens


REKOD TRANSIT
B1D1 Bil Nama E1 1 ALI BIN JAMALUDDIN E2 E3 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 E1 E2 B2D1 B3D1 B4D1 B5D1 B6D1

5/1 6/1 5/1 9/1 11/1

2 AHMAD BIN DAUD 5/1 6/1 5/1 9/1 11/1 3

REKOD EVIDENS BAGI STANDARD PRESTASI TINGKATAN 1


KELAS : 1A1 TARIKH PENTAKSIRAN SUBJEK : SEJARAH CATATAN

4 NAMA GURU : PN HAMINAH HUSSAIN BIL 1 EVIDENS B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah B1D1E2 Menyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah B1D1E3 Menyenaraikan tujuan belajar sejarah B2D1E2 Menjelaskan ciri-ciri sejarah B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah

5/1/2012

6/1/2012 Click to edit Master subtitle style 5/1/2012

9/1/2012

SISTEM FAIL

www.themegallery. com

1.

FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)

2.FAIL SHOWCASE (FS)

Company Logo

PELAPORAN MANUAL
Pelaporan akan dibuat dalam dua fail sebagai sokongan kepada sistem aplikasi : 1. Fail Perkembangan Murid (FPM)

Satu Fail Perkembangan untuk setiap orang murid untuk kegunaan setahun. Diuruskan oleh Guru Kelas. Dikompilkan oleh Guru Mata pelajaran. Boleh digunakan semasa Hari Permuafakatan.

2. Fail Showcase
. .

Satu Fail Showcase untuk satu kelas. Eviden hasil kerja murid yang terbaik bagi setiap satu mata pelajaran akan disimpan dalam fail ini. Guru mata pelajaran akan kompilkan fail ini. Guru kelas menyelaras dan menguruskan fail ini.
COMPANY LOGO

. .

FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)

1 MURID 1 FAIL DIURUSKAN OLEH GURU KELAS DIKOMPILKAN OLEH GURU MATA PELAJARAN
1. MAKLUMAT : PENGISIAN FAILMURID

2.

KOLEKSI EVIDENS TERBAIK SEMUA MATA PELAJARAN

Click to edit Master subtitle style

SJK CHUNG HUA NO.2

SJK CHUNG HUA NO.2

CONTOH FAIL PERKEMBANGAN :

BAHASA MALAYSIA

FAIL PERKEMBANGAN MURID TINGKATAN SATU

E V I D E N S

BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH

Nama : Ahmad Kelas : 1A1

GEOGRAFI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

Evidens hasil kerja yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Perkembangan.

Setiap murid mempunyai satu Fail Perkembangan.


COMPANY LOGO

FAIL SHOWCASE (FS)

1.

1 KELAS 1 FAIL DIURUSKAN OLEH GURU KELAS PENGISIAN FAIL : KOLEKSI EVIDENS TERBAIK

2.

3.

Click to edit Master subtitle style

CONTOH FAIL SHOWCASE :


EVIDENS
BAHASA MALAYSIA : AHMAD

FAIL SHOWCASE

BAHASA INGGERIS : ALEX MATEMATIK : FATIMAH / WONG / ABU SAINS: RAMASAMY / WONG / MARY SEJARAH : FATIMAH GEOGRAFI : JESSICA KHB EKONOMI RUMAH TANGGA: JESSICA

Kelas : 1 Mawar

Evidens hasil kerja murid yang terbaik dari setiap mata pelajaran disimpan dalam Fail Showcase.
COMPANY LOGO

Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) : EVIDENS TERAKHIR** YANG TELAH DICAPAI OLEH MURID BAGI SETIAP TOPIK
KONTEKS / BAND

TEMA 1
B6D1E1 B6D1E2

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5
B6D2E1

B6D2E2 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6

BAND 6

B6D1E3

B5D1E1

B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1

B5D5E1 B5D6E1

B5D7E1

B5D8E1 B5D9E2

BAND 5

B4D1E1

B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1

B4D5E1

B4D6E1 B4D6E2

BAND 4

B3D1E1

B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1

B3D7E1

BAND 3

B3D2E1

Click to edit Master subtitle style B2D1E1 B2D2E1


BAND 2
B2D3E1 B2D3E2

B2D4E1 B2D3E2

BAND 1

B1D1E1

B1D2E1 B1D3E1

B1D4E1

B1D5E1

Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Perkembangan Murid (FPM) : EVIDENS TERAKHIR** YANG TELAH DICAPAI OLEH MURID BAGI SETIAP TOPIK
KONTEKS / BAND

KEMAHIRAN GEOGRAFI

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3 B6D1E1

BAND 6

B6D2E2

B6D2E1 B6D3E1

B5D1E1

*B5D2E1

*B5D2E1 B5D3E1

BAND 5
B5D1E2 B4D1E1 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D5E2 B4D2E2 B4D2E3 B3D3E1 B3D4E1

B4D2E4 B4D2E5 B4D3E3 B3D5E1

BAND 4

BAND 3

B3D1E2 B3D1E3 B2D1E1

B2D1E2 B2D2E2 Click to edit Master subtitle style B2D1E3 B2D2E3

BAND 2

B2D1E4 B2D1E5 B1D1E1 B1D1E2

B2D2E4

B1D2E1

B1D1E3

B1D4E1 B1D4E2

Pemilihan Evidens Untuk Dimasukkan Dalam Fail Showcase : **EVIDENS TERAKHIR/TERTINGGI yang dicapai oleh murid bagi setiap topik
KONTEKS / BAND

TEMA 1
B6D1E1 B6D1E2

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5
B6D2E1

**B6D2E2

**B6D1E3
BAND 6

**B6D1E4

**B6D1E5
B5D5E1 B5D6E1

**B6D1E6
B5D7E1

B5D1E1

B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1

B5D8E1 B5D9E2

BAND 5

B4D1E1

B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1

B4D5E1

B4D6E1 B4D6E2

BAND 4

B3D1E1

B3D3E1 B3D4E1

B3D7E1

BAND 3

Click to edit Master subtitle style B3D5E1


B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D3E2 B2D4E1 B2D3E2

B3D2E1

BAND 2

BAND 1

B1D1E1

B1D2E1 B1D3E1

B1D4E1

B1D5E1

www.themegallery. com

FAIL
Company Logo

www.themegallery. com

Company Logo

www.themegallery. com

Company Logo

www.themegallery. com

FAIL-FAIL LAIN

Company Logo

www.themegallery. com

Fail Induk PBS :


Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan, KPM Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri Senarai Nama Jawatankuasa PBS Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Senarai Tugas JK PBS Jadual Kerja / Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS Keputusan mesyuarat dilaksanakan / tindakan Company Logo susulan

FAIL INDUK

www.themegallery. com

Company Logo

www.themegallery. com

FAIL INDUK

Company Logo

www.themegallery. com

Fail Panitia :
Surat Pekeliling Ikhtisas PBS dari Lembaga Peperiksaan, KPM Surat Siaran Pelaksanaan PBS Jabatan Pelajaran Negeri Senarai Nama Jawatankuasa PBS Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Senarai Tugas JK PBS Jadual Kerja Aktiviti Pentaksiran (Penataran / Taklimat / Latihan KSSR/PBS/SPPBS / Bengkel Pembinaan Instrumen Pentaksiran / Pementoran / Pemantauan / Company Logo Penyelarasan )

FAIL LAIN : FAIL GURU MATA PELAJARAN


1.

MAKLUMAT GURU BIODATA JADUAL WAKTU SURAT LANTIKAN PENTAKSIR DOKUMEN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PEMETAAN RANCANGN PELAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN PBS INSTRUMEN REKOD TRANSIT SPPBS REKOD EVIDENS LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF Click to edit Master subtitle style CATATAN/REFLEKSI

2.

3.

4. LAIN-LAIN SURAT SPI / SURAT SIARAN MINIT MESYUARAT / MINIT CURAI / LAPORAN

PERBANDINGAN PENTAKSIRAN DLM PBS


Komponen PS Jadual Instrumen Pentadbiran Pelaksanaan Sepanjang tahun Instrumen pentaksiran JK PBS persekolahan disediakan oleh guru Sekolah mata pelajaran Guru mata berdasarkan DSP yang pelajaran dikeluarkan oleh LP Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan DSP

www.themegallery. Penskorancom Pelaporan


Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PP

Jadual dikeluarkan Instrumen pentaksiran JK PBS oleh LP disediakan oleh LP Sekolah Guru mata pelajaran Sepanjang tahun Instrumen pentaksiran JK PBS persekolahan (senarai semak) Sekolah disediakan oleh LP Guru

Guru mata pelajaran mentaksir berdasarkan rubrik Guru berdasarkan kriteria yang disediakan LP

Laporan Deskriptif janaan sistem SPPBS

PAJSK

Laporan Deskriptif janaan sistem PAJSK

PPsi

Mengikut keperluan

Instrumen pentaksiran JK PBS disediakan oleh LP Sekolah Guru kelas Kaunselor

Laporan Deskriptif janaan sistem yang dibangunkan LP

Company Logo

PELAPORAN
PSMR (Pelaporan Standard Menengah Rendah)
Menerangkan prestasi murid bagi PBS Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat PAJSK
SETI AP SUBJ EK

www.themegallery. com

Pelaporan Dikeluarkan Untuk Setiap Murid Pelaporan Mengikut Tingkatan (Pada akhir Tingkatan 1, 2 dan 3) Pelaporan Kumulatif (Pada akhir Tingkatan 3 sahaja)

PS, PP, PAJSK dilaporkan dalam satu transkrip Ppsi dilaporkan dalam satu transkrip berlainan atas permintaan individu Melihat perkembangan murid setiap tahun Melaporkan Pencapaian Keseluruhan

Company Logo

ISU PELAKSANAAN PBS DAN PENGGUNAAN SPPBS

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Click to edit Master subtitle style

ISU : Hal Berkaitan Murid

1 1 guru sebelum HEM berurusan dengan SMM


2 2 3 3

. Murid Pindah - pastikan prestasi murid dimasukkan oleh

Sistem tidak dapat kesan No. My Kid/No. KP murid guna daftar tanpa My Kid Minta ibu bapa murid selesai kes dengan JPN

Daftar nama lain, keluar nama lain daftar tanpa My Kid/No KP

ISU : Hal Berkaitan Murid

4 1
.

Daftar murid bawah kohot umur/umur lebih pastikan murid ini ada kelulusan dari JPN untuk bersekolah, daftar tanpa My Kid/No KP

5 2 6 3

Daftar murid bukan warganegara pastikan hal kelayakan murid selesai - daftar tanpa My Kid/No KP

Bagi murid sekolah kerajaan murid bukan warganegara diselesaikan dalam SMM

ISU : Hal Berkaitan Murid

7 1
.

Isu murid selalu tidak hadir dalam tempoh yang lama atau berhenti, kemudian bersekolah semula tafsir bila murid berada di sekolah

8 2

Daftar murid yang baru pulang dari luar negara LP akan selesai kes demi kes

ISU : Hal Berkaitan Guru

1 1
.

Bolehkah GSTT mentaksir dan menanda prestasi dalam SPPBS? GSTT layak tetapi guru ganti tidak layak

2 2 3 3

Bolehkah guru di sekolah swasta yang tiada Diploma Pendidikan melaksanakan pentaksiran? layak mentaksir kerana mereka yang mengajar

Guru yang namanya tiada dalam senarai daftar menggunakan menu Tiada dalam senarai. Diingatkan bahawa nama guru ini hanya dapat dilihat dalam menu Laporan Senarai guru

ISU : Hal Berkaitan Guru

1 4 setelah maklumat guru hapus, daftar semula


5 3

. Guru pindah guna menu Guru Hapus Guru, guru yang baharu. Diingatkan hanya nama guru yang hapus tetapi prestasi murid tidak hapus.

Bagi guru yang berpindah, urusan Hapus Guru dibuat dahulu sebelum mendaftar semula guru baharu

ISU : Hal Berkaitan Guru

1 6
.

Pertukaran guru mata pelajaran :i. kemaskini guru mata pelajaran asal hapus mata pelajaran ii. Daftar nama dan mata pelajaran guru baharu

7 3

SUP yang juga guru mata pelajaran perlu mendaftar dua peranan iaitu sebagai SUP dan sebagai guru mata pelajaran dengan log in yang berbeza

LAIN-LAIN ISU

1 1 guru pilih bulan, MESTI tekan cari


2 2 3 3 4
Berapa kali cetak prestasi setahun?

. Kemasukan Prestasi murid dalam sistem setiap kali

Selepas tanda prestasi PASTIKAN tekan simpan

Murid tidak melepasi LINUS tetapi mencapai Band 6 dalam SPPBS

LAIN-LAIN ISU

5 1

. Mengajar menggunakan Standard Kurikulum, mentaksir menggunakan Standard Prestasi

6 Konsep Assesment for Learning 2 7 Kemasukan prestasi setiap bulan 3

Jika ada sebarang permasalahan/ cadangan, sila Puan Badariah Ahmad: hubungi:

badariah.ahmad@moe.gov.my badatouch@yahoo.com.my wfshima hamid.bakar@yahoo.com.my mastura.abukasim@moe.gov.my

Puan Wan Faizatul Shima Ismayatim

En Hamid bakar (sehingga April)

Puan Mastura Abu Kasim

Puan Yusnah Yusuf


yusnah@gmail.com brhn1@yahoo.com (PAJKSK) burhan.sada@moe.gov.my misron45@hotmail.com (pengoperasian)

v v v

Terima Kasih!

Click to edit Master subtitle style