Tipuri de roman în perioada postbelică

destinul romanului românesc se află în strânsă legătură cu factorul ideologic şi politic. sub presiunea unei cenzuri totalitare.În perioada postbelică. literatura este “aservită” în totalitate regimului comunist şi înregistrează producţii compromise. între 1950-1960.  .  În primul deceniu de după al Doilea Război Mondial.

roman care a evidenţiat lumea satului şi ignoranta complexitate sufleteasca a ţăranului. care publică o serie de romane reprezentative pentru realismul de factură socialistă.în acest deceniu al puternicei ideologizări. Radu Tudoran scrie romanul de aventuri “Toate pânzele sus!. în 1957 scrie romanul tipologic. Prozatorii de succes ai perioadei interbelice precum Mircea Eliade. fiind urmat de Marin Preda cu “Moromeţii” în 1955. istoric şi de mediu. iar Petru Dumitriu. precum : Mitrea Cocor(1949) sau Aventură în lunca Dunării (1954). apar câteva romane care menţin legătura cu valoarea prozei interbelice şi anunţă diversitatea romanului postbelic. în 1953. a deschis pârtie pentru romanul citadin şi cel tipologic cu “Bietul Ioanide”. aleg calea compromisului politic. Unul dintre acesti scriitori este şi Mihai Sadoveanu. George Călinescu. În 1954. pentru a mai putea publica. “Cronică de familie”  . Totuşi.

precum ele scrise de Nicolae Breban.      În lucrarea “Scriitori români de azi” criticul literar Eugen Simion identificp mai multe tipuri de roman în perioada postbelică. ilustrat de M. prin care se remarcă Fănuş Neagu. -eseul românesc abordat de Alexandru Ivasiuc. Preda. între care: -realismul psihologic. . -romanul mitic. -romanul pitoresc şi barcoc la Eugen Barbu. -romane de analiză psihologică.

cea a ţăranului reflexiv. Siliştea-Gumeşti. nerăbdător.Moromeţii Realismul pshologic este ilustrat de primul roman scris de Marin Preda. de-a lungul unui sfert de secol. relaţia dintre individ şi istorie nuanţează tema socială.  “Moromeţii” este “un roman al deruralizării satului”. însă evoluţia şi criza familiei sunt simbolice pentru transformările satului . Tema timpului viclean. ale mentalităţilor şi ale instituţiilor.  Romanul reprezintă destrămarea unei familii de ţărani dintr-un sat din Câmpia Dunării.  . “Moromeţii”. şi se impune o tipologie nouă în proza românească.  Sunt înregistrate transformările vieţii rurale.  Titlul Moromeţii aşază tema familiei în centrul romanului.

”. frescă a unei lumi şi analiză a unui eşec în dragostem cronică de familie şi spovedanie a unui învins. violenţa relaţiilor sociale.” Fiind un roman complex. Cel mai iubit dintre pământeni. politic. unele teme şi motive fiind “ vechi. al formulelor. sublimul şi oroarea în iubire. într-o mai mică măsură. acoperă o vastă problematică: “ înstrăinarea de părinţi. iar Nicolae Manolescu opinează că “sub raportul temelor şi. . omul ca jucăria soartei etc. altele necunoscute până acum de literatura lui Marin Preda”.Cel mai iubit dintre pământeni    Tot Marin Preda. tragedia fără tragic. pierderea religiei. psihologic. ideologic. ura ca drog. bucuria scrisului. sentimental. eseistic senzaţional şi poliţist. publică în 1980 romanul “Cel mai iubit dintre pământeni” Eugen Simion consideră opera un roman total. familia. Cel mai iubit dintre pământeni poate fi socotit un roman complet: social.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful