 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA (LPM) BERTARIKH 8 OGOS 2011 .

.

 MEMBERI RUANG DAN PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MENJAWAB SOALAN MENGELAKKAN PELAJAR DARIPADA MENDAPAT MARKAH KOSONG PELAJAR BOLEH PETIK SEMULA AYAT DARIPADA BUKU TEKS DAN BUKU ILMIAH BERKAITAN SOALAN YANG DITANYA UNTUK MEMPEROLEH MARKAH SOALAN DIGUBAL BERDASARKAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 SEDIA ADA (SEHINGGA 2018)    .

 GURU BOLEH MEMBIMBING PELAJAR UNTUK MENGENALPASTI TAJUK DARIPADA TEMA YANG BERKEMUNGKINAN BESAR BOLEH KELUAR SEBAGAI SOALAN( HANYA TAJUK YANG BOLEH DIKEMBANGKAN ISI SAHAJA BOLEH DITANYA DALAM KERTAS 1249/3) –RUJUK SP/HSP GURU BOLEH BANTU PELAJAR UNTUK MEMILIH BAHAN-BAHAN BACAAN YANG SESUAI TERMASUK BUKU TEKS/BAHAN ILMIAH YANG LAIN(CONTOH?)  .

Satu tugasan diberikan Peringatan : • Tema/ tajuk umum dimaklumkan kepada calon sebulan sebelum tarikh peperiksaan Kertas 3 • Tajuk tugasan khusus dan panduan menjawab tugasan diberi pada calon pada hari peperiksaan .

Konsep Asal Konsep Baru Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Knowledge Remembering .

.

ISI dan HURAIAN ASPEK/KONSTRUK Memahami Memahami Menganalisis Mengaplikasi Menilai Mencipta/ Menjana Idea Nilai/ Iktibar/Patriotisme 3. PENGENALAN 2.FORMAT 1. KESIMPULAN Merumus JUMLAH MARKAH MARKAH 5 Markah 30 Markah 15 Markah 15 Markah 10 Markah 10 Markah 10 Markah 5 Markah 100 .

ASPEK /KONSTRUK PENGENALAN MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI CIPTA/MENJANA IDEA MARKAH 5 30 15 15 10 10 NILAI/PENGAJARAN/IKTIBAR/PATRIOTISME RUMUSAN JUMLAH 10 5 100 .

WAJARAN KERTAS SEJARAH KERTAS SPM MARKAH KESEULURUHAN KERTAS 1249/3 MASA DIPERUNTUKKAN KEPADA CALON MENJAWAB 20 % 100 % 3 JAM .

   “OPEN BOOK TEST” – PELAJAR BOLEH MEMBAWA MASUK BUKU TEKS/BUKU ILMIAH UNTUK MENJAWAB SOALAN. ***PELAJAR BOLEH PETIK AYAT DARIPADA BUKU TEKS ( INTOTO) UNTUK DAPAT MARKAH(bahan bercetak yang releven) MARKAH DIBERI BERDASARKAN PENGENALAN DAN PERKEMBANGAN ISI MENGIKUT FORMAT YANG DISEDIAKAN .

CONTOH TUGASAN : PEMBENTUKAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful