Kuiz Subjek

PENDIDIKAN ISLAM
Tingkatan 2
Disediakan oleh: Syukur Mohamed

Beriman Kepada Malaikat

Beriman Dengan Kitab-Kitab Suci

Disediakan oleh: Luqman Al-Khakimiy Mohammad Ikhsan

(1) Beriman dengan kitab-kitab suci s merupakan salah satu daripada …………………… Rukun Ihsan Rukun Imans Rukun Islam Rukun Amal .

membenarkan memperkenalkan menafsir memperbetulkan .(2) Iman bermaksud mempercayai dan …………….. apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci.

(3) Seseorang yang tidak beriman dengan kitab suci boleh …………… akidahnya. memperbetulkan menghilangkan merosakkan mempertingkatkan .

.(4) Kitab yang wajib diimani oleh umat islam ialah Taurat. ……………. Injil dan ………………… (Zabur) (Al-Quran) (Hadis) (Al-Quran) (Zabur) (Tafsir) (Injil) (Fekah) ..

Manakala kitab Injil diturunkan kepada Nabi ………… (Isa) (Musa) (Daud) (Musa) (Musa) (Isa) (Musa) (Muhammad) .(5) Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi ………….

(6) Kitab suci yang dijamin oleh Allah SWT akan kekal hingga ke akhir zaman ialah ………… Al-Quran Zabur Al-Qurban Al-Taurah .

kekuatan buku mukjizat karamah .(7) Al-Quran merupakan …………… terbesar Nabi Muhammad SAW.

(8) Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa …………... (siryani) (Yahudi) (Ibrani) (Siryani) (Ibrani) (Yahudi) (Ibrani) (Arab) . untuk bangsa ………………… sahaja.

untuk bangsa ……………….. (Ibrani) (Yahudi) (Siryani) (Ibrani) (Siryani) (Arab) (Siryani) (Yahudi) .. sahaja.(9) Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa ……………..

Kemudian dari Loh Mahfuz ke langit …………… (Allah) (Loh Mahfuz) (Dunia) (Allah) (Baitul Izzah) (Dunia) (Allah) (Loh Mahfuz) (Akhirat) (Tuhan-tuhan) (Loh Mahfuz) (Dunia) ..(10) Al-Quran dirunkan melalui 3 peringkat iaitu dari ……… ke ……….

(11) Kitab Taurat. Zabur dan Injil diturunkan secara …………………. beransur-ansur turun temurun beramai-ramai sekaligus .

. buku pusaka hadiah panduan amaran . kepada orang mukmin.(12) Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai …………….

menghargai menandingi mengubah meniru .(13) Tiada seorang pun yang dapat ……………… kehebatan Al-Quran.

Solat Qasar & Jamak Disediakan oleh: Luqman Al-Khakimiy Mohammad Ikhsan .

(1) Solat merupakan ……………… dan wajib dilaksanakan dalam apa cara sekalipun. tiang ibadat tiang amalan tiang agama tiang kehidupan .

(2) Allah memberikan keringanan kepada orang musafir untuk menunaikan solat yang dikenali sebagai …………………… solat musafir rukhsah musafir rukhsah solat darurat solat .

(3) Solat jamak bermaksud ……………… dua solat fardhu ke dalam satu waktu mengikut syarat-syarat tertentu. menghidupkan menghimpunkan membezakan Mengqada’kan .

(4) Solat jamak terbahagia dua. iaitu:(taqdim) (takhir) (taqdim) (takbir) (takhir) (taqaddum) (taqdim) (takyah) .

memanjangkan membezakan menghimpunkan memendekkan . solat empat rakaat kepada dua rakaat.(5) Solat qasar pula bermaksud …………..

(6) Antara syarat-syarat perjalanan musafir ialah:a) Melebihi 2 marhalah b) Mengetahui destinasi yang ingin dituju a) Melebihi 1 marhalah b) Menaiki unta c) Bermusafir selama 3 hari a) Melebihi 1 1/2 marhalah b) Mengetahui destinasi yang ingin dituju a) Melebihi 2 marhalah b) Tidak mengetahui destinasi yang ingin dituju .

(7) Solat-solat yang boleh diqasarkan ialah:Zohor/ Subuh/ Asar Dhuha/ Subuh/ Maghrib Subuh/ Maghrib/ Isyak Zohor/ Asar/ Maghrib .

(8) Syarat Solat Jamak Ta’khir yang pertama Ialah: Berniat akan melakukan jamak ta’khir semasa dalam waktu solat pertama (Zohor/ Maghrib) Berniat melakukan jamak ta’khir semasa waktu solat kedua (Zohor/ maghrib) Berniat melakukan jamak ta’khir semasa dalam waktu solat pertama (Subuh / Zohor) Berniat melakukan jamak ta’khir semasa waktu solat pertama (Tahajut / Dhuha) .

(9) Syarat solat jama’ ta’khir yang kedua ialah: Hendaklah semasa masih berada dalam qaryah orang yang hendak bermusafir Masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai didirikan Setelah sampai semula ke tempat bermukim orang yang bermusafir Orang yang bermusafir itu dalam keadaan sakit .

‫‪(10) Lafaz niat solat qasar dan jamak ta’khir‬‬ ‫:‪antara solat fardhu asar dan fardhu zohor‬‬ ‫أصلي فرض الظهر ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه العصر جمع تأخير هلل‬ ‫تعالى‬ ‫أصلي فرض العصر ركعتين‬ ‫قصرا مجموعا إليه الظهر جمع‬ ‫تأخير هلل تعالى‬ ‫أصلى فرض العصر ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه العصر جمع تقديم هلل‬ ‫تعالى‬ ‫أصلي فرض العصر اربع ركعات‬ ‫قصرا مجموعا إليه الظهر جمع تأخير‬ ‫هلل تعالى‬ .

‫‪(11) Lafaz niat solat jamak ta’khir dan qasar antara‬‬ ‫:‪solat fardhu isyak dengan fardhu maghrib‬‬ ‫أصلى فرض العشاء ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه العصر جمع تقديم هلل تعالى‬ ‫أصلي فرض العشاء ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه المغرب جمع تأخير هلل‬ ‫تعالى‬ ‫أصلى فرض العشاء ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه المغرب جمع تقديم هلل تعالى‬ ‫أصلي فرض المغرب ركعتين قصرا‬ ‫مجموعا إليه العشاء جمع تأخير هلل‬ ‫تعالى‬ .

(12) Hikmah disyariatkan solat qasar dan jamak: (a) Memberi keringanan kepada umat islam untuk menunaikan solat fardhu ketika dalam perjalanan. (a) Memberi keringanan untuk tidak menunaikan solat ketika sakit (a) Memberi bebanan untuk tidak menunaikan solat qasar 2 rakaat ketika dalam musafir (a) Memberi keringanan untuk menunaikan solat seperti biasa ketika salam musafir .

(a) Berniat jamak ketika solat kedua.(13)Cara solat qasar dan jamak taqdim (a) Berniat jamak ketika solat pertama. (b) Didahulukan solat yang waktunya terdahulu daripada solat yang waktunya terkemudian. (c) Setelah mengerjakan solat pertama hendaklah terus mengerjakan pula solat yang kedua. (b) Solat seperti mana solat orang yang tinggal bermuqim di tempat tersebut. (c) Mengerjakan solat dengan segera . (c) Mengerjakan solat berselang waktunya dengan solat yang lain. (b) Solat subuh boleh diqasarkan dengan dijamak dengan solat zohor. (a) Tidak perlu berniat solat jamak sekiranya memang sudah bermusafir. (b) Didahulukan solat yang waktunya terkemudian daripada solat yang waktunya terdahulu. (a) Berniat solat jamak ketika solat pertama.

Puasa Menjana Keperibadian Minda .

Menghayati Bulan Ramadhan .

Zakat Fitrah Disediakan oleh: Luqman Al-Khakimiy Mohammad Ikhsan .

Mengeluarkan makanan asasi sesebuah negara dengan kadar yang tertentu dan diberikan pada orang tertertu dengan syarat yang tertentu Mengeluarkan padi sesebuah negara dengan kadar yang tertentu dan diberikan kepada fakir miskin sahaja dengan syarat tertentu Mengeluarkan duit dengan kadar tertentu dan diberikan pada pihak tertentu dengan syarat tertentu pada bila-bila masa sahaja Mengeluarkan gandum dengan mengagihkan kepada rakyat miskin dengan syarat-syarat yang tertentu.(1) Zakat fitrah menurut istilah syarak ialah ………………………………………………………………………. .

(1) Nama lain bagi zakat fitrah ialah ……………. zakat qurban zakat duit zakat badan zakat bijirin .

(2) Tempoh mengeluarkan zakat fitrah adalah bermula dari …………… sehingga solat sunat hari raya. awal syawal awal ramadhan akhir ramadhan pertengahan ramadhan .

mengeluarkan zakat fitrah. fardhu kifayah sunat wajib haruslah .(3) Setiap individu muslim ……….

(4) Kadar zakat fitrah ialah …………. 2 gantang baghdad 3 gantang mesir 1 gantang baghdadi 1 gantang baghdad . bersamaan 2.7 kilogram beras di Malaysia.

(5) ………… adalah orang yang menguruskan urusan zakat.
Fakir Amil

Alim

Aqil

‫:‪(6) Antara dalil zakat fitrah didalam hadis‬‬
‫عن جرير رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا‬ ‫(ص): صوم شهر رمضان معلق بين السماء‬ ‫واألرض وال يرفع إال بزكاة الفطر‬ ‫َ‬ ‫َّ َ َ ِ‬ ‫قال ا ْبنُ العربي : إِنَّ الزكاة تطلَق علَى الصدقة‬ ‫َّ َ َ ُ ْ ُ َ‬ ‫ْ َ َ ِ ِّ‬ ‫َْ َِ ِ َ ْ َ َ ِ‬ ‫الواجبة والم ْندُوبة‬ ‫َ ُ‬ ‫عنْ أَبي هُر ْيرة رضِ ي هللاُ تعالَى ع ْنه‬ ‫َ َ َ َ َ َّ َ َ‬ ‫َ ِ‬ ‫َّ َ ِ َ َ َ َّ ُ َ‬ ‫عن النبي صلَّى هللاُ علَ ْيه وسلَّم أَنه قال : منْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ َّ ِ ِّ َ‬ ‫صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا ، غفِر لَه ما‬ ‫ُ َ ُ َ‬ ‫َ ً َ ْ َ ً‬ ‫َ َ َ َ َ‬ ‫َ ِِ‬ ‫تقدَّ م مِنْ ذ ْنبه‬ ‫ََ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫قال هللاُ تعالَى { فأَردْ نا أَنْ ي ْبدلَهما ربهما خ ْيرا‬ ‫ُ ِ ُ َ َ ُّ ُ َ َ ً‬ ‫َّ َ َ‬ ‫ِ ُ َ َ ً‬ ‫م ْنه زكاة }‬

(7) Waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah:
Bermula daripada terbenam matahari pada akhir Ramadhan Bermula awal tahun hingga hujung tahun

Tidad had waktu dikenakan

Bermula terbit matahari pada 1 syawal hingga 30 syawal

(8) Waktu haram mengeluarkan zakat fitrah: Ketika gerhana matahari Setelah terbenam matahari 1 Syawal Pada pertengahan bulan Ramadhan Pada akhir tahun bulan hijrah .

(9) Waktu yang sunat (afdhal) mengeluarkan zakat fitrah: Bermula dari masuk waktu solat subuh hingga solat sunat aidilfitri Bermula masuk waktu solat maghrib sehingga masuk solat subuh dihujung bulan syawal Ketika ramai orang meminta bantuan zakat dari pemerintah Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari ketika hari pertama sambutan hari raya korban .

(10) Golongan yang yang betul berhak menerima zakat: (a) (b) (c) (d) (e) Fakir Amil Mualaf Hamba Orang yang berhutang (a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (f) Fakir Amil Berharta Hamba Orang yang berhutang Fakir Amil Mualaf Hamba Orang yang sakit Orang yang menuntut ilmu (a) (b) (c) (d) (e) Fakir Mempunyai ramai anak Mualaf Hamba yang telah dibebaskan Ibnu Sabil .

(11) Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah: (a) Islam (b) Orang yang sudah aqil baligh (c) Mempunyai harta lebih 200 dinar (a) (b) (c) (d) Islam Menggunakan wang tunai Mempunyai sedikit tanggungan Mempunyai kereta (a) Islam (b) Mempunyai harta yang melebihi keperluan (c) Hidup pada akhir ramadhan dan awal syawal (a) Islam (b) Baligh (c) Tidak mempunyai harta yang mencukupi .

(12) Hikmah bagi orang yang membayar zakat fitrah. (1) Membersihkan diri dari sifat bakhil dan tamak (2) Melahirkan individu yang bersyukur . (1) Dapat dikenali masyarat (2) Mewujudkan ekonomi yang berdaya saing (1) Membantu orang yang memerlukan (2) Tidak memerlukan pahala untuk masuk dalam syurga (1) Membersihkan harta dari harta riba (2) Dijamin masuk syurga tanpa dihisab.

‫‪(13) Apakah bacaan niat ketika membayar‬‬ ‫:‪zakat fitrah‬‬ ‫نويت أن أخرج زكاة المال عن نفسي هلل‬ ‫تعالى‬ ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن نفسك‬ ‫هلل تعالى‬ ‫نويت أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي هلل‬ ‫تعالى‬ ‫نويت أن أخرج المال الزكاة عن نفسي هلل‬ ‫تعالى‬ .

Saidina Umar Al-Khattab .

(1) Nama penuh beliau ialah? Umar bin al-Khattab bin Abdul Uzza bin Nufail Umar bin Nufail bin alKhattab bin Uzza Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Umar bin Mokhtar bin al-Khattab bin Nufail .

(2) Bila Saidina Umar dilahirkan? 485 masihi 552 masihi 584 masihi 510 masihi .

(3) Saidina Umar dilahirkan di…? Madinah Quba’ Uzza Makkah .

. 1 2 3 4 .(4) Saidina Umar adalah Khalifah al-Rasyidin yang ke ……….

isnin selasa rabu jumaat .(5) Beliau menjadi khalifah pada hari ………….

(6) Beliau memerintah selama ………………… 10 tahun 6 bulan 11 tahun 4 bulan 4 tahun 7 bulan 18 tahun 1 bulan .

(7) Saidina Umar terkenal dengan sifat …………. berani pemurah pendendam panas baran ..

tahun. 31 33 70 39 ..(8) Saidina Umar memeluk islam ketika berusia ……….

Al-Khattab Al-Madani Al-Farouq Al-Fuad ..(9) Gelaran yang diberikan kepada Saidina Umar ialah …………….

Sulh Ilmu Syura parlimen ..(10) Saidina Umar mengemas kini Majlis ……….

bagi kemudahan para musafir.(11) Saidina Umar menyediakan ……………. rumah persinggahan rumah sewa bilik sakit kandang unta .

.(12) Beliau dibunuh oleh seorang hamba majusi yang berbangsa ……………. Rom Yahudi Arab Parsi .

(13) Nama pembunuh Saidina Umar ialah ………………. Abu Lu’ lu’ah Abu Bu’ Lu’ah Abi lu’ Lu’ah Abu Jahal ..

Saidina Uthman bin Affan .

(1) Nama Saidina Uthman penuh ialah? Uthman bin Umaiyah bin Abu Al-As al-Affan Uthman bin Jarir Abu AlAs-al Muhammady Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umaiyah Uthman bin Affan bin Umaiyah al-Makki .

. Bani Abbasiyah Bani Makkah Bani Affan Bani Umaiyah .(2) Saidina Uthman adalah dari keturunan …………………….

masihi 446 644 664 645 .(3) Saidina Uthman menjadi khalifah pada tahun ……………….

hijrah 23 32 26 40 .(4) Saidina Uthman menjadi khalifah pada tahun ……………….

765 775 657 576 .(5) Beliau dilahirkan pada …………. masihi.

.(6) Saidina Uthman merupakan khalifan Islam yang ke …………. 1 2 3 4 .

10 11 12 20 .(7) Saidina Uthman pernah memerintah selama ………… tahun.

(8) Beliau terkenal dengan sifat pemurah dan ………………… sombong dermawan ilmuan berani .

Dirham.000 35 juta 53.000 350 .(9) Beliau pernah membeli perigi dengan harga ………………. 35.

..... membebaskan burung bersedekah menjual hamba memerdekakan hamba .......(10) Sifat dermawan beliau dapat dilihat kerana beliau ……………….... setiap minggu pada hari jumaat..

.(11) Saidina uthman pernah menjadi utusan Rasulullah pada Perjanjian ………………. Camp David Taif Uhud Hudaibiyah .

(12) Beliau banyak menginfakkan ……………. untuk perjuangan Islam. hartanya ilmunya bakatnya amalannya .

kehakiman politik ekonomi komunikasi .(13) Beliau banyak menyumbang ke arah kemantapan sistem …………….

Saidina Ali bin Abu Talib .

Saidina Hamzah b Abdul Mutalib .

A.Abu Hurairah R. .

(1) Apakah nama sebenar Abu Hurairah? Abdul Rahman bin Mualim al-Yamani Abdul Latif al-Desuqi alMaliki Abdul Rahman bin Sakhr al-Dusi al-Yamani Abdul Hadi bin Abdul Rahman al-Dusi al-Taimi .

Dussa Aden Dus Hadralmaut . di Negara Yaman.(2) Abu Hurairah dilahirkan di ………..

(3) Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun ……… hijrah. (6) (Makkah) (5) Madinah (4) (Kuala Lumpur) (7) (Khaibar) . ketika Rasulullah berada di ……….

(4) Beliau digelar Abu Hurairah yang bermaksud ……………………. bapa yang soleh bapa berilmu bapa ayam bapa kucing .

(5) Beliau merupakan seorang yang taat perintah Allah walaupun hidup dalam …………. kesenangan kemalasan kemiskinan kemewahan . dan kesusahan.

hadis.(6) Beliau banyak meriwayatkan hadis iaitu sebanyak ……………. 6677 5437 5347 5743 .

(7) Beliau adalah seorang yang ………….. takut senang tekun tidak . menuntut ilmu.

(8) Gelaran Abu Hurairah diberikan kepada beliau oleh ………………… Bapanya Ibunya Abu Bakar Rasulullah .

. apabila berada dalam kelaparan.(9) Beliau pernah ………………………. berpuasa mengikat lembu mengikat perut merehatkan diri .

(10) Hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah bagi tujuan ……………………. melalui hadis. menyehatkan tubuh badan mengembangkan Islam menyebarkan berita palsu mendidik orang yang telah mati .

Sahih Muslim Sahih Bukhara. Khata’ Sahih Bukhari. Sunan Muslim .. Sahih Muslimin Sunan Bukhari.(11) Antara kitab hadis yang masyhur ialah …………… dan …………. Sahih .

hijrah ketika berumur ………… tahun (50) (70) (95) (87) (59) (78) (10) (2011) .(12) Beliau wafat pada tahun ……….

SALAH!! KEMBALI .

TEPAT!! Kembali .

SALAH!! KEMBALI .

TEPAT!!
Kembali

SALAH!!
KEMBALI

TEPAT!!
Kembali

Soalan Pertama ‫إضغط‬ Soalan Kedua ‫إضغط‬ Soalan Ketiga Soalan Ketiga ‫إضغط‬ Soalan Keempat ‫إضغط‬ Soalan Kelima .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful