You are on page 1of 36

Pentaksiran Psikometrik

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Click to edit Master subtitle style

KANDUNGAN

1 2 3 4

Konsep Komponen Inventori Personaliti Ujian Aptitud

Hot Tip
v

How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?

On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides.

Konsep

Mengukur dimensi yang berkaitan dengan minda atau jiwa seperti sensitiviti, kecerdasan, aptitud, minda dan personaliti

Konsep

Konsep:Tujuan
v

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran. Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran.

Komponen

Komponen dan konstruk

Konstruk untuk Aptitud Khusus


1.

Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi.

2. Visual Ruang Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang 3. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

4.

5. Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi. 6. Kinestatik Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. 7. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli. 8. Interpersonal (Pintar orang pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. 9. ntrapersonal (Pintar diri refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan

Inventori Personaliti

Mengenal pasti personaliti murid

Inventori personaliti

Murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid

Menyediakan profil murid yang lengkap

Komponen Personaliti

Definisi konstruk personaliti

Defini konstruk personaliti

Definisi konstruk personaliti

Difinisi konstruk personaliti

Definisi konstruk personaliti

Contoh item Personaliti Trait


Bil 1 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 Item Saya tidak sepandai rakan saya Terus terang menyatakan kesalahan orang Terus berusaha hingga berjaya Memberi tempat duduk kepada wanita hamil Resah apabila bersendirian Saya tidak yakin berjaya dalam hidup ini Tidak terikut dengan pujukan kawan Memesan makanan mengikut selera sendiri Memarahi pelaya jika pesanan lambat Seronok dijemput ke majlis keramaian Ya Tidak

Contoh item Personaliti Trait


Bil 1 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 Item Sering membuat pilihan salah Saya tidak pernah marah Saya membuat keputusan sendiri Tidak menerima sesuatu bulat-bulat Orang lain kata saya suka bercakap Saya amat yakin saya boleh berjaya Suka dipuji dikhalayak ramai Saya tidak suka diarah Saya memaksa seseorang bagi mendapatkan apa yg. saya hendak Saya tidak pernah cemburu Ya Tidak

Tafsiran skor- Agresif


Tahap Rendah Skor 1-40% Tafsiran Anda seorang yang pasif. Dalam kebanyakan hal anda membenarkan orang memanipulasi diri dan perasaan anda. Anda seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. Dalam kebanyakan hal, anda selalunya menuntut hak anda tetapi pada masa yang sama hati dan perasaan orang lain anda jaga. Anda seorang individu yang agresif. Anda suka mengkritik orang lain. Dalam kebanyakan hal, hati dan perasaan orang lain bukanlah merupakan tumpuan anda, yang penting ialah hajat dan matlamat anda tercapai.

Sederhana 40-70%

Tinggi

70-90%

Inventori Kerjaya dan minat Teori Tipologi Kerjaya Holland (1973, 1985, 1996) mengutarakan empat andaian asas yang menjadi nadi

Holland-Andaian 1

Holland-Andaian 2
v

Terdapat enam jenis persekitaran pekejaan yang menyokong personaliti individu dan didominasi oleh jenis personaliti tertentu iaitu Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E) dan Konvensional (K). Ringkasan bagi enam jenis persekitaran pekerjaan ini ialah RIASEC.

Holland Andaian 3
v

Individu akan mencari persekitaran atau pekerjaan yang selaras dengan personaliti yang membolehkan mereka menunjukkan kemahiran dan kebolehan serta melahirkan sikap dan nilai di samping berusaha menyelesaikan sebarang masalah dan peranan yang wujud dalam persekitaran tersebut. Menurut Holland (1973), individu akan berasa puas sekiranya dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran berkenaan. Misalnya, individu yang

Andaian 4
v

Tingkah laku seseorang individu boleh ditentukan melalui interaksi antara personaliti dan kriteria-kriteria persekitarannya. Menurut Holland (1973), sekiranya kita mengetahui tentang pola personaliti dan persekitarannya secara tidak lansung kita akan dapat meramalkan perkara berkaitan pemilihan keraya, pencapaian kerjaya, kecekapan personal, tingkah laku pendidikan dan sosial serta pertukaran pekerjaan.

Realistik

Investigatif

Artistik

Sosial

Enterprising

Konventional

Contoh item minat-kesukaan


Item YA TIDAK

1. Membuat kerja tangan 2. Membaca buku mengenai komputer 3.Meminati suasana zoo 4.Melawat pameran hiasan dalaman 5.Menghayati keindahan alam 6.Mendengar masalah rakan 7. Melakukan aksi ngeri 8. Menulis sajak 9.Menghias taman 10.Mencuba masakan baru

Inventori Minat dan kerjaya


R I

Contoh item Ujian Aptitud


4. Menerangkan diri saya sepenuhnya 3. Menerangkan sebahagian diri saya 2. Menerangkan sedikit mengenai saya 1. Tidak menerangkan diri saya 1.Muzik sangat penting dalam kehidupan seharian saya 2. Tugasan bernombor mudah untuk saya 3.Saya suka hadir ke majlis sosial 4.Saya sayang haiwan peliharaan 5. Membaca peta adalah mudah bagi saya 6.Saya boleh memainkan alat muzik dengan baik 7.Saya boleh melukis dengan baik

Terima kasih !

Click to edit Master subtitle style