PENERAPAN KEROHANIAN MELALUI

KEMAHIRAN
Disediakan Oleh : Nur Hamizah Binti Ismail Nurul Nadiah Binti Amran Nurul Ayuani Binti Mohd Noor

 Tanpanya tujuan hidup dan sebab bagi kejadiannya akan hilang .  Pembinaan yang memberi makna yang hakiki kepada diri insan dan kehidupannya.Konteks Kerohanian  Kerohanian adalah satu bentuk pembinaan yang menjadikan perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan insan dan sebab kejadiannya.

memahami. menghayati.  Kemahiran membaca. unsur kerohanian yang baik dapat diterapkan dalam diri pelajar.  Melalui kemahiran membaca Al-Quran. . menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan dalam amalan kehidupan seharian merupakan objektif dalam Pendidikan Islam.Penerapan Kerohanian Melalui Kemahiran  Pendidikan kerohanian adalah satu jalan yang dibentuk oleh guru untuk menolong para pelajar supaya mereka lebih maju dalam pendidikan dan kemahiran-kemahiran tertentu melalui pelbagai aktiviti.

.  Berhubung rapat dengan sifat kerohanian seseorang murid yang mementingkan nilainilai murni dalam kehidupan. Kemahiran Insaniah: kemahiran mengawal serta memantapkan diri dalam urusan peribadi serta perhubungan dengan rakanrakan yang lain.

Toleransi penting dalam merapatkan lagi tali persahabatan antara rakan Keikhlasan dan kejujuran diri memerlukan kita amanah. tidak berbohong dan sanggup membantu rakan-rakan tanpa mengharapkan apa-apa balasan.Refleksi diri - - merenungi kembali setiap tindakan yg dilakukan.(a) Kemahiran mengawal diri . .

 Menurut Jameyah Sherif f (1998). membantu kanak-kanak lebih memahami tentang hubungan sesama manusia yang mencerminkan moral dan etika yang baik . adalah perlu bagi para pendidik membantu kanak-kanak dengan memberi mereka peluang bekerjasama dan berbincang sesama mereka tentang sesuatu isu atau keadaan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful