SOCIOLOGIJA GRADA

INDUSTRIJSKI GRAD
• nakon 16. st. jača tendencija koncentracije na privredne djelatnosti • s manufakturne proizvodnje prelazi se na masovnu tvorničku proizvodnju • izmeĎu 1820.-1900. godine razaranje i nered u velikim gradovima (u kojima je sve podčinjeno industriji) Mumford usporeĎuje s bojnim poljem – čak su i četvrti bogatih slojeva bile prljave i pretpane

INDUSTRIJSKI GRAD
Čimbenici koji su utjecali na stvaranje novoga grada: rudnik, tvornica i željeznica

Stvoren je novi tip grada kojeg Dickens naziva «ugljenim gradom»

INDUSTRIJSKI GRAD Politički se novi tip grada oslanjao na: • ukidanje cehova i stvaranje stalne nesigurnosti za radnike • osnivanje konkurentskog otvorenog tržišta radne snage i robe • držanje zavisnih posjeda u inozemstvu kao izvora sirovina za novu industriju i tržišta za viškove .

INDUSTRIJSKI GRAD Ekonomski se oslanjao na: • ugljenokope • proizvodnju željeza • korištenje parnog stroja .

Urbanizacija koja prati… …industrijalizaciju .INDUSTRIJSKI GRAD Procesi koji su povezani sa stvaranjem industrijskog grada: Migracije u pravcu grada …praćene visokim prirodnim prirastom.

tržište postaje poprište nesmiljene borbe .je razorio kooperativnu zajednicu i zajednički plan.INDUSTRIJSKI GRAD • proklamira se filozofija laissez-faire • sloboda koju su tražili utilitaristi bila je sloboda za stjecanje neograničenog profita i dobara • tržište samo odreĎuje granice • lf.

željeznica i slum – sirotinjska četvrt. predgraĎe Svi elementi života bili su podčinjeni tvornici koja se gradila uz rijeke ili željezničke pruge Uvjeti života na vrlo niskoj razini. što je imalo za posljedicu i visoku smrtnost djece .INDUSTRIJSKI GRAD Gavni elementi u novom urbanom kompleksu bili su: tvornica.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Transition and Transformation Sheffield.Steel Cities: Tradition.July 2nd 2006 . June 29th .

) in the regeneration of ‘steel cities’ •The languages of steel cities •Heritages of the steel industry •Symbolic economies of steel . etc.iconography.Themes of interest to the conference include: •Labour relations and working environments in the steel sector •The uses of steel in contemporary life •Histories and ethnographies of steel communities •Identity and belonging in 'steel cities' •Representations of steel and the steel industry in the ‘popular’ media •The role of the cultural industries (arts. sport. art and design . tourism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful