CARNET DE STUPINĂ

ASOCIAŢIA APICULTORILOR PROFESIONIŞTI BUZOIENI CIF 25236202/05 03 2009 Cart. Crang 2, Bl 4 B, Ap. 20 , BUZĂU Înregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 14/1205/200/2009. Număr unic de înregistrare la APIA RO 000487454 Ştampila Asociatiei BUZĂU CARNET DE STUPINĂ Nr din Model 2011 – 2013 aprobat in Adunarea Generala din 15 12 2010 Denumirea stupinei .......................................................... Proprietar stupina:...................................................................... Adresa proprietarului :.......................................................................................... Adresa vetrei de stupina (stationara/permanenta):........................................... Cod unic al exploatatiei, dupa caz................................. Nr. înregistrare/autorizare DSVSA BUZĂU. ............................... Telefon : ................................ C.N.P.(C.U.I./C.I.F.): ...............................

... .roi pe faguri. familii de albine........ exploatatia apicolă îşi va mări efectivul si capacitatea de productie... Kg de miere.roi la pachet.....matci si a . astfel ca nivelul estimat al producţiei apicole comercializate în anul ... ....OBIECTIVELE STUPINEI: • Achizitioarea pana la sfârşitul anului ........... realizând o creştere a producţiei faţă de anul .. cu ajutorul sprijinului acordat prin Programul National Apicol a unui număr de .. va fi de .... stupi confecţionaţi conform standardelor româneşti...... • Prin implementarea acestui proiect... ............

inchiriere. dispensare veterinare teritoriale. scoatere temporara din folosinta ori pe un fond forestier. .• DATE PRIVIND VATRA PERMANENTA ( DECLARATA ) A STUPINEI • Data Initiala/shimbarii • Vatra Stationara permanenta (adresa) • Modul de folosire a terenului (privat. comodat. – Stupinele stationare vor fi inregistrate si evidentiate in baza de date oficiala la primarii. inchiriere. concesiune. 8 Legea 131/2010 – Vatra permanenta poate fi amplasata pe un teren proprietate privata sau pe un teren aflat in concesiune. comodat) • Nr de inregistrare a documentului • Numarul din Registrul Agricol • VizaCONSILIULUI LOCAL(CONDUCERII EXPLOATATIEI AGRICOLE) conform art. comisia locala de baza melifera.

numarul de inregistrare la directia sanitar-veterinara si cel al autorizatiei. numarul de familii de albine. la solicitarea scrisa a apicultorului. numarul de stupi pe vatra. data de plecare. 8 Legea 131/2010 – Vatra de stupina in pastoral se atribuie in baza autorizatiei pe care o elibereaza comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral. masura 4. perioada de deplasare. . precum si date personale de identificare si comunicare . 24 ore Baza art. in care va preciza: masivul melifer si punctele de reper cat mai exacte.DEPLASARI IN PASTORAL • Dataplecarii / Destinatia Localitatea/judetul / Data sosirii / Tipul de cules (flora melifera) • Viza Medicului veterinar (valabila pe toata durata pastoralei / inlocuieste certificatul privind controlul sanatatii albinelor in pastoral) Baza Programul National Apicol 2011-2013. telefonul. adresa.2 • Viza CONSILIULUI LOCAL(CONDUCERII EXPLOATATIEI AGRICOLE ) la sosire – max. – Stupinele deplasate in pastoral vor putea fi identificate dupa un panou pe care vor fi trecute urmatoarele date: numele proprietarului.

Unificari. Transfer. Roire • IESIRI: Vanzari.MISCAREA EFECTIVULUI FAMILIILOR DE ALBINE • Data • Efectiv initial fam albine • INTRARI :Cumparari. Pierderi/moarte • Nr familii de albine la Sfarsitul perioadei stabilite • Nume si semnatura apicultorului • Obs. .Transfer (din roi in familii ).

2013 • • • • • • • • Data Tratament pentru Produsul folosit si forma de administare Nr de Fam(roi) tratate Doze/Familie(roi) Cantitateaadministrata Semnatura celui care trateaza Viza Medicului veterinar .TRATAMENTE 2011 .

miere) • Concluzii si recomandari • VizaMedicului veterinar • Obs . material bilogic. RECOLTARI DE PROBE SI DETERMINARI IN STUPINA • Data • Familii de albine examinate • Starea generala sanitara veterinara a stupinei • Probe recoltate (albine.VIZITE SI OBSERVATII PERIODICE.

etc ) • __________________________________ __________________________________ _________________________ .• Alte observaţii şi măsuri întreprinse in stupina (vizite si observatii periodice. recoltari de probe dupa caz pe program autocontrol.

Programul etapizat al achizitiei de material biologic selectionat si stupi confecţionaţi conform standardelor româneşti STAS-urilor în vigoare • • • • • • • • Aprobarea Presedintelui Perioada/ data Matcă Roiuri la pachet Roiuri pe faguri Familii de albine Stupi confecţionaţi conform standardelor Viza reprezentantului Asociatiei .

• Calendarul tratamentelor 2011.2013 .

• CALENDARUL Lucrarilor lunare in stupina (caracter orientativ) .

– La începutul sezonului: ___________ – La sfârşitul sezonului: ____________ • Modificări intervenite pe durata sezonului . stupului_______________________ • Sistemul stupului _________________________ • Anul eclozionării ătcii_________________________ • Originea mătcii (provenienta) ___________________ • Nr. de familii de albine.FISA FAMILIEI DE ALBINE • Nr.

Intrebari ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful