You are on page 1of 23

VARYANS ANALZ

Varyans analizi iki yada daha fazla ortalama arasnda fark olup olmad ile ilgili hipotezi test etmek iin kullanlr. Varyans analizinde baml ve bamsz deikenlerden bahsedilir. Bamsz deikenlerin baml deiken zerindeki etkisi aratrlr. rnein;

Bamsz

deiken:

retim

metodu

(geleneksel, ibirlikli, bilgisayar destekli) Baml deiken: Akademik baar

Baml

ve

bamsz Aadaki bamsz

deikenin

durumuna gre varyans analizinin tr deimektedir. baml ve tabloda deiken

saylarna gre varyans analizlerinin


tr zetlenmitir.

Bamsz Deiken Says


Bir Baml Deiken Says Bir Birden Fazla Tek Ynl ANOVA Tek Ynl MANOVA ki ki Ynl ANOVA ki Ynl MANOVA

Tek Ynl ANOVA


Tek Ynl ANOVAda iki temel varsaym vardr.
Her bir grup normal dalmdan gelir ve greli olarak gruplarn varyanslar homojendir.

Varyanslarn homojenlii testi SPSS de Tek Ynl


ANOVA analizindeki Options mensnden yaplr.

rnein; retim metodunun (geleneksel, ibirlikli ve bilgisayar destekli) akademik baar zerinde etkili olup olmadnn aratrld bir almadan elde edilen verilere Tek Ynl ANOVA uygulayalm. rnek Uygulama

Analyze

Compare Means

One-Way ANOVA

Aadaki pencere alr.

ekilde gsterilen komutlar verildikten sonra One-Way ANOVA ekran alr.

Deikenler ekildeki gibi ilgili yerlere aktarlr. One-Way ANOVA mensnde Contrast, PostHoc.. Ve Options seenekleri bulunmaktadr.

Deikenler aktarldktan sonra Options seenei

iaretlenir. Ekrana One-Way ANOVA: Options


pencereisi gelir.

Bu

pencerede

Descriptive

(tanmlayc

istatistikler) ve Homogeneity of variance test (varyanslarn iaretlenir homojenlii testi) seenekleri

ve Continue seilerek One-Way

ANOVA ekranna dnlr. Bu ekranda OK aktif olacaktr. OK iaretlendiinde ilk ktlar OutputSPSS Viewer ekrannda ayr pencere olarak grlr.

ncelikle ANOVA tablosundaki sig.(anlamllk(p))


deeri incelenir. p>0,05 ise gruplar arasnda anlaml bir fark yoktur. p<0,05 ise gruplar arasnda incelenen zellik bakmndan anlaml fark olduu anlalr. rneimize ait ANOVA tablosunda p=0,000 (p<0,05) olduundan gruplar arasnda fark olduu grlmektedir.

Gruplar arasna fark var ise; Homogeneity of variance test (varyanslarn homojenlii testi) tablosundaki sig.(anlamllk(p)) deeri incelenir. p>0,05 ise varyanslar homojen dalmtr, p<0,05 ise varyanslar homojen dalmamtr.

rneimizde
varyanlar

p=0,001(p<0,05)
dalmamtr.

olduundan
Bu yorum

homojen

uygulanacak post-testi belirlemek iin kullanlr.

Post-hoc testi eer varyans analizi sonucunda


gruplar arasnda bir fark bulunmusa, farklln hangi gruplardan kaynaklandn tespit etmek iin kullanlr. Post-hoc testlerinde birok seenek bulunmaktadr. Hepsinin temel ilevi ayndr.

Buraya kadar rneimizdeki gruplar arasnda akademik baar bakmndan fark olduunu ve varyanslarn ettik. homojen dalmadn tespit

Bundan sonra farklln hangi gruplar arasnda


oluunutekrar en bataki komutlar izleyerek post-hoc testini de yaparak analizi sonulandrrz.

Analyze

Compare Means

One-Way ANOVA

Aadaki pencere alr.

Deikenler ekildeki gibi ilgili yerlere aktarlr.

aretlenir ve aadaki ekran alr.

rneimizdeki varyanslarn homojen dalmadn tespit etmitik. Bu veriler iin hangi Post-Hoc testi yaplacana varyanslarn homojen dalp dalmadna bakarak anlarz.

(1)Varyanslar homojen dalmsa Equal Variances Assumed bal altndaki testlerden herhangi biri, (2) varyanslar homojen dalmamsa Equal Variances Not Assumed bal altndaki testlerden herhangi birinin yaplmas yeterli olacaktr. rneimiz

iin 2. kategorideki testlerden birisinin uygulanmas


gerekiyor.