Cultura plantelor horticole

Lucrări de îngrijire şi lucrări specifice în spaţii protejate pentru cultura legumelor şi florilor

Lucrări de îngrijire şi lucrări specifice în spaţii protejate pentru cultura legumelor

Lucrări de îngrijire cu caracter general
Optimizarea desimii plantelor Se efectuează începând din momentul în care, în cultură, au apărut goluri şi până la maximum 21 de zile de la plantare, în funcţie de specie, cu răsad reţinut ca rezervă şi păstrat în sera înmulţitor sau în cea de cultură, pentru a asigura desimea corespunzătoare a plantelor la hectar. Este de dorit ca răsadurile destinate plantărilor în goluri să fie repicate în ghivece mai mari pentru a asigura o mai bună dezvoltare a plantelor, apropiate a celor din cultură. După plantare se udă bine la cuib, pentru asigurarea prinderii răsadurilor. Afânarea solului Se face la culturile înfiinţate direct pe sol. Numărul lucrărilor de afânare depinde de tipul de sol, precum şi de metoda de irigare. Pe solurile uşoare se aplică mai puţine lucrări decât pe cele grele, iar la irigarea prin aspersiune mai multe faţă de irigarea prin picurare. Afânarea solului se face manual, folosind furca cu colţi scurţi, unelte de tip Wolf sau tip Gardena, iar mecanizat cu motoprăşitoare cu piese rotative “SIMAR” de 5 CP sau cu motocultorul de mică putere (M6) în agregat cu freza. Prima praşilă se execută imediat după plantare, când solul s-a tasat din cauza efectuării acestei lucrări iar în continuare ori de câte ori este nevoie.

Fertilizarea fazială Se realizează pe întreaga durată de vegetaţie a plantelor pentru a le asigura un regim corespunzător de nutriţie pe baza unor programe speciale stabilite de laboratorul de chimie, în funcţie de tipul de sol, de specie, faza de vegetaţie şi conţinutul solului în elemente nutritive. Se folosesc îngrăşăminte simple sau complexe cu macro şi microelemente administrate pe baza rezultatelor “buletinelor de analiza solului” care pun mai bine în evidenţă gradul de aprovizionare al plantelor cu elemente nutritive. Cantităţile de elemente nutritive necesare sunt cu atât mai mari cu cât consumurile specifice pe unitatea de produs obţinut sunt mai mari la culturile din sere faţă de cele din câmp. Trebuie realizat un echilibru între elementele nutritive şi apă evitându-se excesul de îngrăşăminte ţinându-se cont şi de temperatura solului care influenţează direct absorbţia. În vegetaţie se administrează 20-35% din cantitatea de îngrăşăminte stabilită iniţial prin calcule. În vegetaţie, fertilizarea se poate face radicular prin încorporarea îngrăşămintelor odată cu apa de irigare sau prin administrarea lor pe sol şi printr-o încorporarea uşoară, prin praşile a acestora, precum şi extraradicular, folosindu-se fertilizanţi foliari cu macro şi microelemente care se aplică sub formă de soluţii în concentraţii bine stabilite (0,2-1,5%) în funcţie de produs, faza de vegetaţie şi specie.

Irigarea culturilor legumicole din sere Se efectuează diferit în funcţie de anotimp, cerinţele speciei, faza de vegetaţie. Normele de udare trebuie bine precizate, în funcţie de metodele de udare practicate (picurare sau aspersiune), asigurând necesarul plantelor verzi. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor Este o lucrare ce prezintă mare importanţă pentru culturile din sere, datorită condiţiilor specifice, care favorizează atacurile de boli şi dăunători. O atenţie deosebită trebuie acordată atât măsurilor preventive cât şi celor curative.

Măsuri şi mijloace pentru prevenirea şi combaterea bolilor
Boala Căderea plantelor (Phythophtora parasitica) VMC; VMT Măsuri de prevenire şi combatere O aprovizionare bună a solului cu apă înainte de plantare, plantarea răsadurilor cu marginea superioară a bolului mai sus cu 2-3 cm de nivelul solului; evitarea excesului de umiditate la nivelul coletului; udarea cu furtunul sau prin picurare; tratarea la baza plantei cu Mycodifol 0,2% sau Previcur 0,25 % , 0,5-1 l; îndepărtarea plantelor bolnave din cultură etc. Distrugerea buruienilor; folosirea de răsaduri sănătoase; combaterea afidelor; îndepărtarea plantelor cu primele simptome; dezinfecţia mâinilor cu fosfat trisodic înainte şi după efectuarea lucrărilor la nivelul plantelor. Tratamente preventive pentru tripsul occidental cu Vydate 10G 50-60 kg/ha, Lannate 0,050,08%, Mospilan 0,025% Îmbăierea răsadurilor cu Criptonol 98-0,3% sau oxiclorura de cupru 0,3%; tratamente la sol în jurul plantelor cu 0,5l/plantă cu oxiclorură de cupru 0,5%, sulfat de cupru 1%; stropiri foliare repetate cu oxiclorură de cupru 0,5%, Dithane 0,5%; dezinfecţia mâinilor cu Criptonol 98-0,5%, Bromacet 3% Corelarea umidităţii (sub 95%) cu temperatura, peste 200C; îndepărtarea fructelor infectate; defolierea plnatelor la bază; aerisirea; tratamente foliare cu Ronilan 0,05-0,1%, Euparen 0,2%; badijonarea rănilor

Ofilirea pătată a tomatelor TSWV Ofilirea plantelor (Corynebacterium michiganense) Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), putregaiul cu scleroţi (Sclerotina sclerotiorum) Pătarea brună a frunzelor (Cladosporium fulvum)

Dirijarea optimă a factorilor (UR sub 95% şi temperatura peste 22 0C); tratamente foliare la interval de 10 zile cu Bavistin 0,1%, Derosal 0,1%, Topsin 0,1%

Mana (Pseudoperonospora cubensis, Phythophtora infestans)

Evitarea condensului şi reglarea temperaturii; stropiri cu Ridomil plus 0,15-0,25%, Dithane M50 0,2%, Curzate MAnox 0,25%, zeamă bordeleză 0,75-1%; evitarea irigării prin aspersiune

Boala Ofilirea plantelor (Fusarium oxysporum; Verticilium dahlie) Făinarea (Leveilula taurica) Pătarea unghiulară (Pseudomona lacrimans) Putregaiul bazei tulpinilor (Didymella brioniae)

Măsuri de prevenire şi combatere Îmbăierea răsadului cu Benagro 0,05%; 2-3 tratamente la 30 zile la coletul plantei

Aerisiri în sere pentru evitarea scăderii UR sub 60%, tratamente foliare cu Bayleton 0,25%, Saprol 0,1%, Rubigan 0,04%, cu repetarea acestora la 10-12 zile Specific ciclului I, tratamente foliare la intervale de 8-10 zile, în alternanţă cu oxiclorură de cupru 0,5%, zeamă bordeleză 0,5-0,75%, Dithane Cupromix 0,5%. Stropiri foliare prin alternare cu Benlate 0,1%, Euparen 0,2%, Benagro 0,2%; badijonarea rănilor formate prin defoliere şi a coletului cu Benlate sau Benagro 5 kg/ha şi Tiradin 10 kg/ha; îndepărtarea fructelor infectate.

Măsuri şi mijloace pentru prevenirea şi combaterea dăunătorilor
Dăunătorul Nematodul rădăcinilor (Meloidogiyne incognito) Musculiţa albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) Păianjenul roşu (Tetranycus urticae) şi păianjenul begoniei (Polyphagotarsonemus latus) Afidele (Myzus persicae) Măsuri de prevenire şi combatere Dezinfecţia termică sau chimică a solului; tratamente la baza plantei, în vetrele de atac şi în zonele învecinate cu Vydate 10 G 1g/plantă, în vetrele de atac şi în zonele învecinate. Tratamente foliare la apariţia dăunătorilor şi repetarea la 7-8 zile cu: Ultracid 0,6-0,1%, Azadrin 0,1%, Nudrin 0,05%, Applaud 0,1% Tratamente foliare preventive cu produse specifice în alternanţă: K-18 0,15%, Dicofol 0,120,15%, Omite 57E 0,1%

Tratamente cu Primor 0,05%, Mavrik 0,05%

Musca minieră (Liliomiza sp.)
Păduchele solanaceelor (Macrosiphor euphorbia) Tripşi (Trips tabaci)

Ruperea foliolelor cu galerii- la plantarea răsadurilor. Stropiri cu Decis 2,5-0,05%, Divipan 0,01% la intervale de 3 zile şi apoi 7-10 zile.
Efectuarea unui tratament la răsaduri înainte de plantare cu Ecalux 0,1% şi în vegetaţie dacă este cazul. Dezinfecţia solului şi scheletului serei cu produse specifice. Tratamente la intervale de 10-14 zile cu Bavistin 0,2%, Ecalux 0,075%.

Tratamentele se execută cu maşini de stropit electrice, cu distribuirea cât mai fină a soluţiilor pe întreaga plantă. Pe suprafeţe restrânse se folosesc aparate de stropit de tip vermorel.

Firma Sumitomo (Japonia) a fabricat o folie de polietilenă stratificată, cu adaosuri de ingrediente organice ce are calitatea de a reflecta razele ultraviolete ale unui diapazon al lungimilor de undă ce creează panică şi îndepărtează insectele dăunătoare, în special păduchii verzi. În serele acoperite cu polietilenă trebuie să se acorde o atenţie deosebită lucrărilor de protecţie fitosanitară în sensul prevenirii şi combaterii atacului bolilor şi dăunătorilor, care găsesc în aceste sere condiţii bune de dezvoltare datorită umidităţii ridicate a aerului.

Lopăţică cu greblă

Plantator gardena

Săpăligă inimă cu 2 colţi gardena

Unealta wolf

Afânator stelat dublu

Furcă pentru flori

Pompă de stropit cu piston

Pompă de stropit cu piston 12 l

Pulverizator

Săpăligă cu 3 colţi

Scafă

Scafă buruieni

Scafă lăţime 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful