Tajuk: Aliran tenaga, Rantai makanan & Siratan makanan

ALIRAN TENAGA

Definisi: Aliran Tenaga
• Aliran tenaga proses pemindahan tenaga yang berlaku disebabkan oleh hubungan dan interaksi antara organisma dalam sesuatu ekosistem. • Aliran ini membolehkan sesuatu ekosistem dikekalkan.

• Untuk mendapatkan semula tenaga.ALIRAN TENAGA • Dalam setiap peringkat. . organisma tersebut mestilah membina makanan sendiri atau mencari makanan lain. tenaga akan digunakan untuk respirasi dan aktiviti organisma seperti pertumbuhan dan pergerakan.

ALIRAN TENAGA BERMULA DARI CAHAYA MATAHARI • Cahaya matahari . tenaga cahaya di tukarkan kpd tenaga kimia .sumber asas tenaga kpd semua benda hidup • Fotosintesis Tumbuhan hijau memerangkap tenaga.

• Tenaga kimia disimpan dalam tumbuhan hijau sebagai makanan. Tenaga haba bagi memanaskan badan b. Tenaga kinetik apabila kita bergerak . tenaga kimia itu diubah kepada: a. • Apabila organisma lain memakan tumbuhan.

Aliran tenaga dalam rantai makanan matahari  Paku pakis ulat paku pakis itu mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari dan dipindahkan pada ulat apabila ia memakan paku pakis. Tenaga matahari Tenaga kimia Pelbagai jenis tenaga .

tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada yang lain. .Melalui perhubungan makanan antara organisma.

Piramid makanan .

• Hanya 10% digunakan sepenuhnya yang selebihnya (90%)hilang disebabkan oleh proses: – Metabolisme – Respirasi – Pertumbuhan • bilangan organisma pada dasar piramid lebih banyak supaya tenaganya mencukupiuntuk menyokong organisma di atasnya .

Aliran tenaga .

. dan rantai saprofit.rantai pemangsa. Rantai pokok. rantai parasit.Pengertian rantaiMakanan Rantai makanan Adalah pengalihan energi.elemen kimia dan komponen komponen lain dari satu bentuk ke bentuk lain dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisma yang makan dan yang dimakan.

dilanjutkan dengan haiwan karnivor yang memangsa herbivora sebagai konsumer ke-2 dan berakhir pada haiwan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ke-3. • Rantai pemangsa dimulai dari haiwan yang bersifat herbivora sebagai konsumer I. .Rantai Pemangsa • Landasan utama dari Rantai Pemangsa adalah tumbuhan hijau sebagai produser.

• Contoh organisme parasit cacing.Rantai Parasit • Dimula dari organisma besar hingga organisma yang hidup sebagai parasit. bakteria .

Rantai Saprofit • Dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai. • Misalnya bakteria .

• Sumber tenaga berasal dari matahari.Rantai Makanan dan Tingkat Trofik • Organisme dalam rantai makanan digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. . • Organisme yang sumber makanannya diperoleh dari dari tumbuhan dengan jumlah yang sama disebut tingkat tropik (trophic level) • tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernombor sama dalam tingkat memakan.

• Oleh karena itu. . tumbuhan tersebut digolongkan dalam tingkat trofik pertama.• Tumbuhan yang menghasilkan gula dari proses fotosintesis hanya memakai cahaya matahari dan C02 dari udara.

.• Haiwan herbivor atau organisme yang memakan tumbuhan termasuk anggota tingkat trofik kedua. • Karnivor yang secara langsung memakan herbivor termasuk tingkat trofik ketiga • karnivora yang memakan karnivor di tingkat trofik tiga termasuk dalam anggota iingkat trofik keempat.

misal Bahan mati Mikroorganisme (detrivora = organisme pemakan sisa) predator MPT/BIOSFER/GEOGRAFI-UI .Dasar rantai makanan: 1. misal Tumbuhan – Herbivora . 2.Carnivor. Rantai makanan sisa (detritus food chain). Rantai makanan rerumputan (grazing food chain).

.

.

)peringkat puncak .• Saluran/aliran tenaga dalam ekosistem. • Makanan digunakan oleh komponen dalam ekosistem untuk meneruskan kehidupannya. • Mempunyai peringkat-peringkat pengguna.)pengguna sekunder 4.)pengguna primer 3. • Terdapat 5 peringkat iaitu 1.)pengeluar 2.)pengguna tertier 5.

• Pertalian makanan di antara beberapa habitat.• Gabungan beberapa rantaian makanan. .

semut Pemakan semut pengeluar belalang katak ular helang Burung kecil .

8% daripada cahaya matahari sampai ke bumi digunakan oleh tumbuhan hijau .MATAHARI.

Sebahagian besar tenaga (90%)hilang semasa proses-proses respirasi. Apabila haiwan memakan tumbuhan. Daripada 8% cahaya tersebut.2% daripadanya digunakan untuk proses fotosintesis. kira-kira 10% daripada biojisim tumbuhan ditukarkan menjadi tisu haiwan (herbivor). metabolisma dan pertumbuhan . ARAS TRAF KEDUA –PENGGUNA PRIMER.ARAS TRAF PERTAMA (PENGELUAR)-TUMBUHAN HIJAU.tenaga lain digunakan unutk proses metabolisma. transpirasi dan pertumbuhan.

Sebahagian besar (90%) tenaga hilang dalam proses-proses respirasi. Sebahagian besar (90%) tenaga hilang dalam proses-proses Transpirasi. metabolisma dan pertumbuhan. Kira-kira 10% sahaja dalam kecekapan pemindahan tenaga.ARAS TRAF KETIGA-PENGGUNA SEKUNDER (KARNIVOR KECIL). Kira-kira 10% sahaja dalam kecekapan pemindahan tenaga. ARAS TRAF KEEMPAT-PENGGUNA TERTIER (KARNIVOR BESAR). metabolisma dan pertumbuhan. .

tenaga semakin berkurangan .

1. dan asid tumbuhan dalam daun. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar tumbuhan ke pengguna primer. . lemak. 2. protein. Contohnya: beluncas. buah dan sebagainya. bunga. Tenaga di simpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohidrat. Tenaga haba terus dari matahari kepada pengeluar/tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis.

Tenaga kimia (beluncas) dipindahkan ke pengguna sekunder (burung pipit) ke pengguna tertier (burung helang). Pada masa yang sama tenaga haba akan dibebaskan.3. 4. . Pengeluar dan pengguna mati dan mereput-organisma pengurai (bakteria dan kulat) memperolehi tenaga kimia dan disimpan dalam nutrien tanah yang kelak akan digunakan kembali oleh pengeluar.

SekianTerima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful