Strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau tujuan Strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada penentuan dan perancangan kaedah serta teknik mengajar untuk mencapai objektif jangka panjang dalam sesuatu pendekatan yang berkesan ( Mok Song Sang 2006:313) .Mengikut Kamus Dewan (1998) . .

Strategi Pemusatan Murid 3.Strategi Pemusatan Bahan 4.Strategi Pemusatan guru 2.Strategi Pemusatan Tugasan .1.

manakala pelajar mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh guna pelbagai alat bantu mengajar .Guru main peranan kuasai dan kawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran dijalankan Guru banyak bercakap.

merancang dan membentang Beri peluang pelajar terokai idea yang baru dan pelbagai Beri peluang pelajar untuk belajar melalui pengalaman .Satu pendekatan melibatkan semua pelajar melibatkan diri dalam setiap aktiviti pembelajaran Galakkan supaya aktif mengemukakan pendapat. berbincang.

Tumpuan kepada bahan yang disediakan oleh guru untuk pelajar berinteraksi dan kemudian membuat kesimpulan daripadanya. Objektif P&P pilih olah bina guna nilai .

.

 Mendokongpendekatan yang dipilih  .  Lebih bercorak jangka pendek.  Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih.Siri tindakan guru yang sistematik.

 Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih.Kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan.  Digunakan dalam bilik darjah.  Pengendalian yang benar-benar berlaku dalam bilik darjah.  .

pemahaman Ulangan Lawatan Latih tubi dialog Soal jawab Simulasi Talaqqi / Musyafahah Perbincangan Sumbangsaran Main peranan Projek Inkuiri Bacaan Hafazan Cerita Halaqah Tunjuk cara Penyelesaian masalah .

kaedah yang digunakan dalam kemahiran tilawah al-Quran dimana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan .

Latih Tubi Pengulangan fakta-fakta atau kemahiran yang hendak dicapai .

Halaqah Murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan Ulangan Pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang .

TERIMA KASIH .Sekian….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful