MOHD HANAFI BIN MAT

Oleh :
ASHARI BIN NGAH
Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( Peperiksaan )

PPD Marang

BILIK MESYUARAT SELAYANG
PEJABAT PELAJARAN DAERAH MARANG

18 JANUARI 2012

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
BUTIRAN PENATARAN
1. Pengenalan PBS 2. Pernyataan Dasar PBS 3. Senario PBS 4. Mata Pelajaran PBS 5. Garis Panduan PBS 6. Format PBS 7. Pengurusan dan Pengendalian PBS 8. Pengurusan dan Prosedur Kes-kes Khas 9. Petugas Pentaksiran 10. Aktiviti-aktiviti PBS 11. Pengurusan Skor PBS 12. Pengurusan Bahan PBS Sistem Baru 13. Pengurusan Sistem Fail PBS 14. Laporan PBS 2011

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PBS yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru merupakan pentaksiran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGENALAN 1.PBS perlu dirancang. . 2. diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. ditadbir.

PBS dilaksanakan berdasarkan pada Standard Prestasi (pelajar tahun 1&2) manakala pelajar Tahun 3-6 berdasarkan panduan PBS yang sedia ada. Kemasukan Markah PBS Pelajar Tahun 1&2 MESTILAH menggunakan SPPBS semasa.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGENALAN 3. 4. berdasarkan tahun .

6. PBS juga diharapkan mampu mencungkil potensi dan bakat murid dalam pelbagai bidang selain bidang akademik. .Pentaksiran yang dijalankan secara berterusan adalah untuk mengesan dan memantau perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGENALAN 5.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

projek.   . Keputusan calon akan TERJEJAS sekiranya calon TIDAK melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. modul dan ujian lisan. PBS MESTI dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. amali.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERNYATAAN DASAR  Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus. Pelaksanaan PBS adalah mengikut tempoh dan jadual kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

 . Penyimpanan eviden calon MESTI mengikut prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERNYATAAN DASAR  Setiap calon MESTI mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah TAMAT tempoh pelaksanaan.  PBS dilaksanakan MENGIKUT garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

  . PLBS dan ULBS dilaksanakan MENGIKUT garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERNYATAAN DASAR  Calon BERAGAMA ISLAM WAJIB melaksanakan Ujian Tilawah & Hafazan dan KAFA. Penyimpanan eviden calon MESTI dalam tempoh 6 BULAN selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

Calon Pindah Pusat – Sekolah asal SEMUA dokumen PBS kepada sekolah baru.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERNYATAAN DASAR  Pihak sekolah HENDAKLAH mengeluarkan Pelaporan Pencapaian Calon dalam bentuk sijil SEBELUM keputusan peperiksaan diumumkan. . Sekolah Baru hantar markah ke LP   Calon Tumpang – Sekolah Asal menghantar markah ke Lembaga Peperiksaan.  PLBS dan ULBS dilaksanakan MENGIKUT garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERNYATAAN DASAR  Jawatankuasa PBS peringkat sekolah MESTI ditubuhkan  Kos dan pelaksanaan PBS di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah.  . Pengurusan dokumen skor. evidens dan sijil adalah tanggungjawab pihak sekolah. Skor PBS hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan mengikut kaedah dan tempoh yang ditetapkan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

Pep.Pentaksiran Berasaskan Sekolah SEKOLAH RENDAH SENARIO TAHUN 2011 – PBS dilaksanakan untuk TAHUN 1 TAHUN 2016 . UPSR ( 60%) dan PBS (40%) .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah SEKOLAH RENDAH SENARIO SISTEM LAMA PBS dilaksanakan untuk TAHUN 3-6 SISTEM BARU PBS dilaksanakan untuk TAHUN 1 & 2 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

2. 3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah MATA PELAJARAN UPSR SISTEM LAMA 1. 4. PLBS (Bahasa Melayu) PLBS (Bahasa Inggeris) PEKA Sains PAFA .

SUKAN DAN KOKURIKULUM. SEMUA SUBJEK YANG DIPELAJARI (PS) PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. 3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN PUSAT . 4. 2.Pentaksiran Berasaskan Sekolah MATA PELAJARAN UPSR SISTEM BARU 1.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN SEMUA BUKU PANDUAN/ PANDUAN PENTAKSIRAN CETAKAN LEMBAGA PEPERIKSAAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 24 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah FORMAT PROJEK 1 Kerja Kursus/ PEKA Modul 5 PLBS 2 4 ULBS 3 .

LPM/JPN/PPD melantik pemantau/penyelaras. Pemarkahan dan pelaporan oleh pihak sekolah Markah dihantar kepada LPM. Sekolah mengeluarkan SIJIL. . LPM membekalkan panduan. KERJA KURSUS DAN PEKA       Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu proses Pengajaran & Pembelajaran.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH       Calon melaksanakan KEMAHIRAN LISAN menerusi pelbagai konteks dalam situasi Pengajaran & Pembelajaran. Sekolah mengeluarkan SIJIL. .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4. LPM membekalkan panduan. Pemarkahan dan pelaporan oleh pihak sekolah Markah dihantar kepada LPM. LPM/JPN/PPD melantik pemantau/penyelaras.

Sekolah mengeluarkan SIJIL.Pentaksiran Berasaskan Sekolah       Calon ditaksir kompetensinya mengikut spesifikasi LPM membekalkan modul pentaksiran sebagai panduan. Pemarkahan dan pelaporan oleh pihak sekolah Markah dihantar kepada LPM.MODUL . LPM/JPN/PPD melantik pemantau/penyelaras. 5.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 29 .

menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan mengeluarkan sijil di peringkat sekolah. • Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada murid • Memastikan setiap murid memiliki fail PBS . • Pentaksir berperanan menjalankan PBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. • Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Sebelum Pentaksiran • Pihak sekolah mestilah menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PBS.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Semasa Pentaksiran • Pentaksiran dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • Penyelarasan skor di peringkat sekolah • Pemantau dalaman membuat pemantauan • Pentaksir merekod skor dalam Borang Skor Individu .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Semasa Pentaksiran • Pentaksir menyimpan eviden pentaksiran dalam fail individu • Pentaksir memaklumkan skor kepada murid yang ditaksir dan murid menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiran • Pentaksir memindahkan skor dari Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk 32 .

Satu salinan dihantar kepada JPN melalui KPKw .Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Selepas Pentaksiran • Borang Skor Individu disemak dan disahkan oleh Pengetua dan disimpan di sekolah • Borang Gred Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Selepas Pentaksiran • Setiausaha Peperiksaan bertanggungjawab memastikan pentaksir sekolah memasukkan GRED calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM • Setiausaha Peperiksaan menyerahkan salinan cetakan Borang Gred Induk calon untuk disahkan oleh Pengetua • Mengeluarkan sijil PBS kepada calon. .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Calon Daftar Lewat • Calon hanya dinilai dalam tempoh pelaksanaan PBS • Markah calon hanya akan diambil kira dalam tempoh calon melaksanakan kerja kursus .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pengecualian PBS Calon yang ingin mendapat pengecualian PBS hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Peperiksaan .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 37 .

Keanggotaan Guru Besar Guru Penolong Kanan Ketua Pentaksir Sekolah Ketua Pentaksir .Jawatankuasa Kes Khas mesti diwujudkan di sekolah untuk mengendalikan kes-kes bagi calon yang tidak dapat melaksanakan PBS sepenuhnya 2.Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kes-Kes Khas 1.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 39 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PETUGAS PENTAKSIRAN PENTAKSIR KEBANGSAAN PENTAKSIR NEGERI PENTAKSIR KAWASAN PENTAKSIR SEKOLAH .

Jika BUKAN OPSYEN. Dilantik dalam JAWATAN.Pentaksiran Berasaskan Sekolah KRITERIA PENTAKSIR PENTAKSIR SEKOLAH      Dilantik oleh Guru Besar / J/kuasa PBS Induk Sekolah Guru TERLATIH. berpengalaman mengajar mata pelajaran berkenaan selama TIGA tahun. . Opsyen BERKAITAN dengan mata pelajaran.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Sebelum Pentaksiran: Menghadiri PENATARAN PBS peringkat daerah dan sekolah Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon .

Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/ kawasan dalam urusan penyelarasan .Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Semasa Pentaksiran: Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mentaksir calon Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain-lain yang berkaitan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Selepas Pentaksiran: Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw Menyerahkan skor kepada SUP Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Selepas Pentaksiran: Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon Menyelesaikan kes-kes khas .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 46 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERANCANGAN PELAPORAN 1 PENATARAN AKTIVITIAKTIVITI 7 PENGESANAN 2 PENTAKSIRAN 6 PENYELARASAN 3 PEMANTAUAN 5 4 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. Perancangan PBS di peringkat sekolah adalah berdasarkan JADUAL KERJA yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan dan pihak pentadbiran sekolah . PERANCANGAN Proses atau apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan PBS di peringkat sekolah.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERANCANGAN SEKOLAH Siapa Ditaksir Penskoran 1 Bila Taksir 6 Pemilihan Bahan 2 Kekerapan Taksir 5 Personel Taksir 3 4 .

– 31 JULAI KPS/PS JK Induk PBS Sekolah 01-30 MEI 15-30 JUN JK Induk PBS .Pentaksiran Berasaskan Sekolah BIL JADUAL KERJA 2012 PROSES KERJA Penataran PBS (Daerah) Mesyuarat JK PBS Sekolah Kali 1 Taklimat Penataran PBS (Sekolah) TARIKH TINDAKAN PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 25 JANUARI 29 JANUARI02 FEBRUARI 05-09 FEBRUARI 01-31 JANUARI Setiausaha PBS JK Induk PBS Sekolah KPS / PS PENGETUA / GURU BESAR Lantikan KPS dan PS Pentaksiran Mesyuarat JK PBS Sekolah Kali 2 Penyelarasan Skor PBS (Dalaman) 01 FEB.

– 31 DEC. – 31 OGOS FEB.Pentaksiran Berasaskan Sekolah JADUAL KERJA 2012 BIL PROSES KERJA Penyelarasan Skor PBS (Luaran) Pemantauan Dalaman Pemantauan Luaran (PPD) Serah Markah kepada SUP Kemasukan Markah PBS TARIKH TINDAKAN PELAKSANAAN 01-15 JULAI 01 FEB. JPNT 8 9 10 11 12 13 14 01-05 OGOS 01 OGOS. JPNT/ PPD JK Induk PBS PPD / SPP.30 OKT. PS SU PBS JK Induk PBS Sekolah SUP / SU PBS Mesyuarat Pelaporan PBS Penyediaan Sijil PBS 30 OKTOBER 01 SEPT. . – JUN (P1) JULAI – DIS. (P2) LPM / SPP.

.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BIL JADUAL KERJA 2012 PROSES KERJA Surat Arahan Pelaksanaan PBS Pendaftaran SPPBS (Tahun 1 – 2012) Kemas kini Pendaftaran SPPBS ( Tahun 2 – 2012 ) TARIKH TINDAKAN PELAKSANAAN 15 16 17 18 19 DISEMBER JANUARI FEBRUARI JANUARIFEBRUARI FEBRUARI DISEMBER JPN/PPD/ Sekolah SU PBS SU PBS Pentaksir Sekolah Jawatankuasa PBS Pelaksanaan PBS Aktiviti Penjaminan Kualiti. – NOV. Pengesanan dan Pelaporan FEB. Pemantauan. Pementoran. Penyelarasan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah JADUAL KERJA 2012 BIL PROSES KERJA TARIKH TINDAKAN PELAKSANAAN 20 Pengumpulan SKOR murid dalam SPPBS FEBRUARI DISEMBER PENTAKSIR SEKOLAH / SU PBS 21 Pelaporan Skor Murid FEBRUARI DISEMBER PENTAKSIR SEKOLAH / SU PBS .

2 Tarikh akhir 5 menyiapkan PBS Hantar markah 6 PBS (SU PBS .Pentaksiran Berasaskan Sekolah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Bil Program Tindakan Pentaksir Sekolah Pemantau Luar Penyelaras Luar Pemantau Luar Pentaksir Sekolah SU PBS Pentaksir Sekolah Tempoh 1 Feb – 31 Julai 20 Feb. – 30 Mac 19 Jun – 19 Julai 1 Pentaksiran 2 Pemantauan kali-1 3 Penyelarasan Skor 4 Pemantauan kali.PPD) Hantar markah 7 PBS (PS – SU PBS) 01 Julai – 31 Ogos 31 Julai 01-15 Ogos 01 Ogos .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS FORMATIF SUMATIF PELAPORAN PBS PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN PENGESANAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC X X X X SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN BILA-BILA MASA IKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

2. PENATARAN

*Pendedahan tentang konsep, kerangka dan dasar program PBS kepada pihak pelaksana PBS di peringkat sekolah.

*Sesi Taklimat berkaitan PBS tahun

semasa

Dilaksanakan oleh 1.LPM 2.SPP. JPNT/ 3.UPP. PPD

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

3. PENTAKSIRAN

* Mentaksir perkara yang hendak DITAKSIR berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LPM.

Dilaksanakan oleh Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Sekolah.
*

* Mata Pelajaran yang DITETAPKAN oleh pihak LPM

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
AKTIVITI PENTAKSIRAN
SEBELUM SELEPAS

•Menghadiri taklimat penataran PBS •Taklimat PBS kepada calon
•Mentaksir calon •Membimbing dan membantu calon dalam pentaksiran •Mengisi borang penskoran ( Individu & Induk/Kelompok •Memberi kerjasama dalam urusan pemantauan & penyelarasan sama ada dalaman / luaran.
•Mentaksir semula calon jika ada perubahan •Menyimpan rekod dan evidens PBS di tempat selamat selama 6 BULAN selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

SEMASA

Memastikan skor yang diberikan oleh Pentaksir Sekolah mempunyai KESAHAN dan KEBOLEHPERCAYAAN. .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4. PENYELARASAN * Satu proses untuk MEMASTIKAN PBS dilaksanakan dengan cara yang BETUL dan SERAGAM dari segi PENGGUNAAN. PERATURAN dan PEMBERIAN Skor AKUR dengan Kehendak Lembaga Peperiksaan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENYELARAS PBS •Ketua Pentaksir Sekolah •Barisan Pentadbir Sekolah •Ketua Pentaksir Kebangsaan •Ketua Pentaksir Negeri •Ketua Pentaksir Kawasan •Pentaksir Kawasan .

JPNT. . Lembaga * KPS / PS menyediakan fail skor markah ( Individu dan Induk ) dan Bahan PBS * PS mentaksir semula calon sekiranya markah yang diberikan TIDAK MENEPATI Skema Lembaga Peperiksaan.Pentaksiran Berasaskan Sekolah TARIKH PENYELARASAN •Ditentukan oleh pihak Peperiksaan/ SPP.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4 3 PENGESANAN 3 2 PEMANTAUAN PENYELARASAN 1 PEMENTORAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENYELARAS DALAMAN • • • • KETUA BIDANG KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan) PENYELARAS LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah KEKERAPAN Ditentukan oleh JK PBS sekolah .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah SEBELUM PENYELARASAN • Kefahaman tugasan • Kesesuaian sampel • Kefahaman penskoran SEMASA SELEPAS PENYELARASAN PENYELARASAN Melaksanakan Merawak tindakan sampel penambahbaikan mengikut pengajaran dan pencapaian pembelajaran .

Memastikan PBS dilaksanakan oleh semua calon. TUJUAN 1. .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 5. Memastikan pentaksiran dilakukan secara ADIL dan TIADA UNSUR PENYELEWENGAN dalam pelaksanaan PBS. PEMANTAUAN satu proses untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur dan jadual kerja yang ditetapkan. 2.

Guru-Guru Cemerlang .Pentaksiran Berasaskan Sekolah PEMANTAU PBS .Pegawai PPD .Pegawai JPN .Guru-Guru Penolong Kanan .Pengetua/Guru Besar .Pegawai LPM .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TARIKH PEMANTAUAN BULAN JANUARI HINGGA OKTOBER * Fail Pengurusan Induk * Fail Pengurusan Mata Pelajaran PBS *Penambahbaikan SISTEM FAIL berdasarkan teguran yang diberikan oleh Pemantau Luar .

MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. FEB. OKT. SK MARANG SK RHU RENDANG SK MEDAN JAYA x x x x x x x x SK RUSILA SK SEB.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH BULAN JAN. DEC. MARANG x x SK KELULUT x x . NOV.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH BULAN JAN. OKT. FEB. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. NOV. DEC. SK BUKIT GASING SK PULAU KERENGGA SK BATANGAN SK MERCHANG SK GONG BALAI SK JAMBU BONGKOK x x x x x x x x x x x x SK PASIR PUTEH SK KUBU x x x x .

JEJULONG BULAN JAN.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH SK P. NOV.NANGKA x x x x SK TASEK x x .BERANGAN SK B.HWA x x x x x x SK B. DEC. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT.SAWA SK G. OKT. FEB. x x x x SK S. PATAH SK W.TAPAI SJK (C) C.

OKT. NOV. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT.PAYONG x x SK P.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) BULAN NAMA SEKOLAH SK JENANG JAN. FEB.RESAK SK GONDANG SK PADANG MENGKUANG x x x x x x SK JERONG x x . DEC.RAWAI SK B. x x x x SK S.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
4 PENGESANAN 3

2 1
PEMENTORAN.

3 PEMANTAUAN

PENYELARASAN

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

PEMANTAU DALAMAN
• PENTADBIR SEKOLAH • KETUA PANITIA • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

PEMANTAU LUARAN
• Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD • Pegawai Bahagian KPM

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

KEKERAPAN
Sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran

.Pentaksiran Berasaskan Sekolah SEBELUM PEMANTAUAN • Perancangan aktiviti pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Pemakluman kepada guru mata pelajaran SEMASA PEMANTAUAN Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan SELEPAS PEMANTAUAN • Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan Contoh • Minit mesyuarat JK PBS sekolah • Eviden • Pelaporan Pencapaian.

2. TUJUAN 1. Memastikan PBS mencapai objektif yang ditetapkan. . kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan PENAMBAHBAIKAN pelaksanaan PBS di sekolah. Merangka tindakan bagi memperbaiki pelaksanaan PBS dari semasa ke semasa.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6. PENGESANAN Pengesanan merupakan proses menilai pelaksanaan PBS dari segi pencapaian objektif.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4 3 PENGESANAN 3 2 1 PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PEGAWAI Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah KEKERAPAN Ditentukan oleh LP .

PELAPORAN BENTUK LAPORAN SKOR CALON TINDAKAN DIHANTAR KE LPM DIEDARKAN KEPADA CALON 1 SEKOLAH KETUA PENTAKSIR NEGERI SIJIL PENCAPAIAN LAPORAN PENYELARASAN YANG TELAH DISATUKAN 2 3 4 DIHANTAR KE JPN / LPM DIHANTAR KE JPN DIHANTAR KE LPM PPD LAPORAN PEMANTAUAN PERINGKAT DAERAH LAPORAN PEMANTAUAN PERINGKAT NEGERI JPN .Pentaksiran Berasaskan Sekolah BIL PIHAK 7.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4 3 PENGESANAN 3 2 PEMANTAUAN 1 PENYELARASAN PEMENTORAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah MENTOR DALAMAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG MENTOR LUARAN Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD (mp berkenaan) .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah KEKERAPAN Bila-bila masa ikut keperluan .

mudah cara dan coaching • Memberi nasihat. khidmat nasihat. teguran dan cadangan kepada Mentee SELEPAS PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee Melaksanakan tindakan susulan .Pentaksiran Berasaskan Sekolah SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN • Melaksanakan khidmat bantu.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN SKOR CALON Pelaporan Pencapaian PBS calon yang dicatatkan dalam slip keputusan dan penyataan adalah seperti berikut: KOD CAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN CEMERLANG KEPUJIAN MEMUASKAN MENCAPAI SEBAHAGIAN TAHAP PENGUASAAN MINIMUM TIDAK MELAKSANAKAN KERJA KURSUS DIKECUALIKAN 1 2 3 4 5 6 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN SKOR CALON • Skor calon disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan • Evidens calon disimpan seperti ketetapan dalam Dokumen Pentaksiran PBS mata pelajaran yang berkaitan • Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di bawa ke sekolah baru .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN SKOR CALON • Tempoh penyimpanan evidens produk ialah enam (6) bulan selepas keputusan diumumkan • Tempoh penyerahan evidens produk kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat • Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh penyerahan .

butiran pentaksiran dan skor calon diterima oleh sekolah baru calon. 2.Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod. .Memastikan sekolah baru yang dipilih menawarkan PBS yang sama dengan pilihan PBS yang diambil oleh calon.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN SKOR CALON CALON PINDAH 1. Jika tidak calon perlu gugurkan mata pelajaran berkenaan.

Sekolah baru bertanggungjawab memastikan rekod.Sekolah baru bertanggungjawab memasukkan markah/skor calon secara on-line bersama-sama skor calon lain .Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN SKOR CALON 3. butiran pentaksiran dan markah calon diterima daripada sekolah asal 4.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah KEMASUKAN MARKAH PBS TAHUN 1 & 2 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah CONTOH SPPBS .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGURUSAN BAHAN PBS (SISTEM BARU) .

menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran • Evidens diserah kepada murid setelah skor direkod dalam SPPBS 2.Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENYIMPANAN EVIDENS Bahan/sebaran g bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid 1 FPM. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENYIMPANAN EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses CONTOH • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan Evidens murid di tempat selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti PELUPUSAN Evidens dilupuskan berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka .

sukan. kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi PAJSK . penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani.Pentaksiran Berasaskan Sekolah Guru merekod penyertaan. kesihatan.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

SISTEM FAIL

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1. FAIL PENGURUSAN INDUK

1. Jawatankuasa Induk PBS 2. Surat Panggilan Mesyuarat 3. Minit Mesyuarat 4. Jadual Kerja PBS Induk 5. Prosedur Kerja Pentadbiran 6. Surat-surat Pekeliling/Makluman 7. Buku Panduan / Manual PBS 8. Rekod Pemantauan
9. Makluman kepada ibu bapa/penjaga

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.1.CARTA JAWATANKUASA
INDUK ( SISTEM LAMA ) Pengerusi ( Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) Setiausaha (Setiausaha Peperiksaan)

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Cemerlang

Ketua Panitia Mata pelajaran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SEBELUM PENTAKSIRAN Menerima Surat/Pekeliling PBS daripada LPM/JPN Menerima Dokumen daripada PPD/JPN Pengetua/Guru Besar Menubuhkan Jawatankuasa PBS Sekolah Pengetua / Guru Besar melantik Pentaksir Sekolah bagi setiap mata pelajaran .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SEBELUM PENTAKSIRAN Menerima Penataran PBS daripada PPD/JPN Memperbanyakkan Dokumen PBS Menyediakan Jadual Pelaksanaan PBS Penataran PBS kepada Pentaksir dan Murid .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SEBELUM PENTAKSIRAN Penyediaan Fail Induk dan Mata Pelajaran PBS (SISTEM LAMA) Penyediaan Fail Murid dan Fail ‘Showcase’ (SISTEM BARU) Penyediaan Borang Skor Individu .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SEMASA PENTAKSIRAN Pentaksiran dijalankan semasa P&P Penyelarasan Skor (Dalaman) Pemantauan PBS (Dalaman) Pengetua / Guru Besar melantik Pentaksir Sekolah bagi setiap mata pelajaran .

. Penambahbaikan PBS Memindahkan Skor dari BSI ke Borang Skor Induk.Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SEMASA PENTAKSIRAN Merekod Skor dalam Borang Markah Individu Memaklumkan Skor PBS kepada Pelajar.

BS Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar SUP memastikan Pentaksir Sekolah Memasukkan Skor dalam aplikasi LPM .Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SELEPAS PENTAKSIRAN BS Individu disemak dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBS SELEPAS PENTAKSIRAN SUP menyerahkan satu salinan Cetakan BS Induk untuk disahkan Oleh Pengetua/Guru Besar Pengeluaran Sijil PBS .

CARTA JAWATANKUASA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Jurulatih Utama Pentaksiran(setiap m/p) INDUK ( SISTEM BARU) : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1.1.

Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. matlamat. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b.Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan 2. . Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan 3.

FAIL PENGURUSAN INDUK 1. 3. JAWATANKUASA INDUK JADUAL KERJA INDUK PROSEDUR KERJA PENTADBIRAN PEMANTAUAN DALAMAN SURAT-SURAT PEKELILING / MAKLUMAN BUKU PANDUAN PBS MAKLUMAN KEPADA IBU BAPA / PENJAGA DISIMPAN DI PEJABAT. 6. . 5. 7.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. 2. 4.

Kami: Tarikh: Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.2 Tempat 2. Terima kasih.3 Masa 3. ( s.3 Penataran PBS 2012 3. : : : Agenda mesyuarat adalah seperti berikut : 3.k. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengoperasian & Pengendalian ULBS BAK kali pertama akan diadakan sepertimana berikut : 2. Sekian.4 Hal-Hal Lain Tuan/puan/cik diminta menghadirkan diri pada mesyuarat yang telah ditetapkan.----------------------------------------------------------------- 1.1 Ucapan Pengerusi 3. MESYUARAT PROFESIONALISME PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Ruj.2 Pelantikan Ketua Pentaksir Sekolah & Pentaksir Sekolah 2012 3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH ---------------------------------------------------. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Fail Sekolah.3 SURAT PANGGILAN MESYUARAT ___________________ ___________________ Tuan/Puan/Cik. 2. ) .1 Tarikh 2. 4.

Mesyuarat pelaporan peringkat sekolah Ogos-Oktober Oktober .Pentaksiran Berasaskan Sekolah AKTIVTI TEMPOH Januari Januari Februari .2.Oktober Februari – November 1. JADUAL KERJA INDUK Mesyuarat JK PBS Sekolah kali-1 Lantikan KPs dan Ps Pemantauan oleh Pemantau Dalaman Pentaksiran Penataran PBS Mesyuarat JK PBS Sekolah kali-2 Penyelarasan oleh Penyelaras Luar Serah markah kepada S/U Peperiksaan februari Penyelarasan oleh Penyelaras Dalaman Jun Mei Julai Ogos Hantar markah PBS ke JPN.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. PROSEDUR KERJA PENTADBIRAN PERANCANGAN DI PERINGKAT SEKOLAH PENATARAN DI PERINGKAT JPN PENATARAN DI PERINGKAT PPD PENAMBAHBAIKAN PENATARAN DI PERINGKAT SEKOLAH PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PEMANTAUAN PENYELARASAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN DAN CADANGAN .3.

Disimpan dalam Fail Pengurusan Induk . SURAT-SURAT PEKELILING/ MAKLUMAN LPM/JPNT Surat-surat yang dihantar oleh Lembaga Peperiksaan.4.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. JPN atau PPD.

1.4. SURAT-SURAT PEKELILING/ MAKLUMAN LPM/JPNT Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

1. SURAT-SURAT PEKELILING/ MAKLUMAN LPM/JPNT Pentaksiran Berasaskan Sekolah .4.

BUKU PANDUAN / MANUAL Buku Panduan/Manual yang dibekalkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan untuk rujukan pihak sekolah Disimpan dalam Fail Pengurusan Induk dan Fail Pengurusan Mata pelajaran .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1.5.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1.5. BUKU PANDUAN / MANUAL .

REKOD PEMANTAUAN Dokumen yang digunakan oleh pemantau dalaman (Pengetua/ Guru Besar. Ketua Bidang. Instrumen Pemantauan dibina sendiri oleh pihak sekolah berpandukan kepada Instrumen JPN. Disimpan dalam Fail Pengurusan Induk .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. Guru Penolong Kanan. Ketua Panitia dan Ketua Pentaksir Sekolah) untuk memantau pengurusan PBS di peringkat sekolah.6.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah CONTOH INSTRUMEN CONTOH RUJUK DALAM FAIL .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.7. MAKLUMAN IBU BAPA /PENJAGA

Ada rekod yang menunjukkan makluman tentang PBS kepada ibu bapa/penjaga/ calon telah dibuat oleh pihak pentadbir sekolah bagi tahun semasa.
BUKTI –
1. Surat kepada ibu bapa/ penjaga

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
2. FAIL PENGURUSAN MATA PELAJARAN

1. Pelantikan KPS dan PS – Maklumat & Surat Lantikan. 2. Jawatankuasa PBS (M. Pelajaran) 3. Jadual Kerja Pentaksiran (M. Pelajaran) 4. Prosedur Kerja Pentaksiran 5. Penyelarasan Dalaman 6. Taklimat Kepada Calon 7. Bahan-bahan Pentaksiran 8. Pengendalian Pentaksiran 9. Borang Skor Individu & Kelompok 10. Bahan Bukti Pentaksiran 11. Fail Murid dan Fail Showcase( Sistem Baru )

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
2.1 PELANTIKAN PENTAKSIR

1.Maklumat Pentaksir

2. Surat Pelantikan

.......................Pentaksiran Berasaskan Sekolah BMPPt/01 2............... FAKS SEKOLAH LOKASI SEKOLAH * Bandar * Luar bandar MAKLUMAT PENTAKSIR BIL NAMA GURU OPSYEN PENGALAMAN MENGAJAR MENGAJAR MATAPELAJARAN / TINGKATAN PERNAH MENGHADIRI KURSUS PENTAKSIRAN ANJURAN LPM (YA/TIDAK) Adalah disahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar ...1 MAKLUMAT PENTAKSIR LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA MATA PELAJARAN KOD MATA PELAJARAN MAKLUMAT SEKOLAH NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH KOD PUSAT KOD SEKOLAH NO. Tandatangan Pengetua/Guru Besar Nama dan cop Pengetua/Guru Besar Tarikh : ___________________ CONTOH . SEKOLAH NO....1........... TEL.

1 dalam fail peribadi pentaksir .2 SURAT PELANTIKAN Perlu 2 salinan .1 dalam fail pengurusan PBS bagi mata pelajaran dan .1.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.

2 JAWATANKUASA PBS MATA PELAJARAN Pengetua / Guru Besar ( Pengerusi ) Penolong Kanan 1 ( Ketua Pentaksir Sekolah ( Naib Pengerusi ) Ketua Pentaksir Mata Pelajaran (B. Melayu) ( Setiausaha ) Pentaksir Sekolah .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.

3 JADUAL KERJA PENTAKSIRAN B. Mesyuarat pelaporan peringkat sekolah Februari 5 – 7 Feb. 2011 15 Feb – Julai 2011 Februari 2011 Mac – Julai 2011 15 Jun 2011 Julai 2011 30 Ogos 2011 7 September 2011 5 Oktober 2011 .Melayu Kali pertama Lantikan KPs dan Ps Bahasa Melayu Pemantauan oleh Pemantau Dalaman Pentaksiran PBS (Bahasa Melayu) Taklimat PBS peringkat sekolah (Calon) Penyelarasan oleh Penyelaras Dalaman Mesyuarat JK PBS B. 2011 5 – 7 Feb.MELAYU Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Mesyuarat JK PBS B.Melayu Kali Kedua Penyelarasan oleh Penyelaras Luar Serah markah kepada S/U Peperiksaan Hantar markah PBS ke JPN.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.4 PROSEDUR KERJA PENTAKSIRAN CARTA ALIR PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (BAHASA MERLAYU) PERANCANGAN DI PERINGKAT SEKOLAH PENAMBAHBAIKAN PENATARAN DI PERINGKAT JPN PENATARAN DI PERINGKAT PPD PENATARAN DI PERINGKAT SEKOLAH PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PEMANTAUAN PENYELARASAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN DAN CADANGAN .

5 PENYELARASAN DALAMAN Dokumen yang digunakan oleh Penyelaras Dalaman (Pengetua/ Guru Besar. Disimpan dalam Fail Pengurusan Mata Pelajaran. Ketua Panitia dan Ketua Pentaksir Sekolah) untuk menyelaras dari segi SKOR yang diberikan oleh PS.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. . Guru Penolong Kanan. Ketua Bidang.

6 TAKLIMAT KPD . CALON Ada rekod yang menunjukkan makluman tentang PBS kepada calon telah dibuat oleh pihak pentadbir sekolah bagi tahun semasa. BUKTI – 1. Surat kepada Calon 2.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. Laporan Taklimat PBS .

Manual / Panduan PBS bagi sesuatu mata pelajaran. Contoh-contoh borang penskoran 3.7 BAHAN-BAHAN PENTAKSIRAN Berdasarkan kepada : 1.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. 2. Contoh-contoh Sijil PBS .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah GARIS PANDUAN .

Dilaksanakan semasa Pengajaran & Pembelajaran / Luar P&P ( Aktiviti Kokurikulum) BUKTI – 1. Buku Rekod Mengajar .8 PENGENDALIAN PENTAKSIRAN 1.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.

Pengurusan . Disimpan dalam Fail Mata Pelajaran.Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2.9 BORANG SKOR INDIVIDU & KELOMPOK (INDUK) Borang Skor PBS tahun 2011 Individu dan Induk dilengkapkan dan disimpan dengan SELAMAT.

Pengurusan .Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2. Bahan Bukti PBS 2011 disimpan dengan SELAMAT dan dimusnahkan SELEPAS 6 BULAN keputusan peperiksaan diumumkan Disimpan dalam Fail Mata Pelajaran.10 BAHAN BUKTI Semua Hasil Kerja Calon MESTI disemak oleh PS.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah • Semua Pelajar MESTI memiliki fail sendiri – ( Fail Murid ) • Semua Hasil Terbaik Pelajar disimpan didalam fail – ( Fail Showcase ) 2.11 FAIL MURID & SHOWCASE .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah .

MARANG x x x x x SK KELULUT x .Pentaksiran Berasaskan Sekolah PEMANTAUAN (SR) 2011 NAMA SEKOLAH BULAN JAN. DEC. FEB. NOV. OKT. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. SK MARANG SK RHU RENDANG SK MEDAN JAYA x X SK RUSILA SK SEB.

FEB. DEC. SK BUKIT GASING SK PULAU KERENGGA SK BATANGAN SK MERCHANG SK GONG BALAI SK JAMBU BONGKOK x x x x x x SK PASIR PUTEH SK KUBU x x . NOV.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH BULAN JAN. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT.

OKT.JEJULONG BULAN JAN.HWA x X SK B.BERANGAN SK B.SAWA SK G. DEC.TAPAI SJK (C) C. PATAH SK W. NOV.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH SK P.NANGKA x x SK TASEK x . FEB. X x SK S. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT.

OKT.Pentaksiran Berasaskan Sekolah BULAN PEMANTAUAN (SR) NAMA SEKOLAH SK JENANG SK S.PAYONG SK P.RAWAI BULAN JAN. x X x SK B.RESAK SK GONDANG SK PADANG MENGKUANG x x x x x SK JERONG . NOV. FEB. MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. DEC.

Bahan PBS . Semua Pentaksir Sekolah memahami prosedur pelaksanaan PBS. 6. Pemantauan dilaksanakan oleh PPD. 3. 5. 4. Semua sekolah yang dipantau mempunyai Fail induk dan mata pelajaran. Penataran dilaksanakan oleh pihak SPP.JPNT / PPD / Sekolah.Pentaksiran Berasaskan Sekolah KEKUATAN-KEKUATAN 1.ADA 2. . Pentadbir Sekolah dan Pentaksir sekolah memberikan kerjasama yang BAIK semasa pemantauan dilaksanakan.

Penataran PBS TIDAK menyeluruh Pemantauan dan Penyelarasan Dalaman TIDAK dilaksanakan. Hasil Kerja calon TIDAK disemak. Kelemahan sistem Fail 2. 5. . Pelaksanaan PBS sambil lewa. 4. Sekolah LEWAT menghantar maklumat PBS dan markah PBS Silap kod Agama Kesilapan markah Markah calon pindah pusat TIDAK dihantar ke Lembaga Peperiksaan. 6. 8. 9. 3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah KELEMAHAN-KELEMAHAN 1. 7.

3.Pentaksiran Berasaskan Sekolah CADANGAN PENAMBAIKAN 1. 2. .PIHAK PPD MENGADAKAN TAKLIMAT BERKAITAN DENGAN ASPEK PENGURUSAN PBS.PIHAK PENTADBIR MENGAMBIL CAKNA DARI ASPEK PENDOKUMENTASIAN SETIAP ASPEK BERKAITAN DENGAN PBS.TAKLIMAT BERKAITAN PBS MESTILAH DIBERIKAN KEPADA SEMUA YANG TERLIBAT DENGAN PBS.

PENDOKUMENTASIAN UNTUK SEMUA ITEM BERKAITAN PBS MESTILAH DISEDIAKAN. DALAMAN .REKOD PEMANTAUAN MESTILAH DISEDIAKAN. 5.Pentaksiran Berasaskan Sekolah CADANGAN PENAMBAIKAN 4.

.Pelajar yang tidak hadir pastikan diberi surat peringatan 3 kali – menjaga kepentingan sekolah.Pentaksiran Berasaskan Sekolah Isu-Isu 1.Pentaksir mendakwa ada sekolah yang menghantar markah yang tidak diselaraskan ke LPM 3.Pentaksir minta sekolah dapatkan surat akuan ibu bapa bagi anak yang tidak melaksanakan KK 4.Guru GSTT – boleh membuat pentaksiran dengan syarat dilatih 2.

Guru keluar bertugas – pohon izin drp Pengetua / Guru Besar kerana penting bagi pelaksanaan PBS 6.Kerjasama pihak sekolah dalam menerima lawatan pentaksir boleh diperbaiki 7.Terlalu ramai guru dari sesebuah sekolah dilantik sebagai pentaksir kawasan / negeri .Pentaksiran Berasaskan Sekolah Isu-Isu 5.

LAPORAN PENATARAN PBS 2. MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK PBS • SILA HANTAR DOKUMEN DI ATAS • SEBELUM/PADA 15 FEBRUARI 2012 .Pentaksiran Berasaskan Sekolah PENGHANTARAN DOKUMEN PBS DOKUMEN-DOKUMEN : 1.

Penutup .Pentaksiran Berasaskan Sekolah • Sekolah diberi kuasa menentukan gred pentaksiran calon – KUASA + TANGGUNGJAWAB – Berjaya atau gagal bergantung kepada integriti. – Memberi kesan kepada kehidupan generasi akan datang. sikap dan komitmen pelaksana.

Sekian …. Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful