MATAPEJARAN SEJARAH TINGKATAN 1

KOMPONEN PBS
1) Pentaksiran Pusat
2) Pentaksiran Sekolah

3) Pentaksiran Psikometrik
4) Pentaksiran Aktiviti Jasmani,

Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)

• Dokumen Standard Prestasi (DSP) • Dokumen Item Contoh (DIC) . iaitu. pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka yang ditetapkan.tugasan. • 2 tugasan : MIDI & MINI penskoran dilaksanakan di sekolah  berdasarkan dokumen dan panduan yang dikeluarkan oleh LP. • Tugasan berubah setiap tahun.PBS SEJARAH PENTAKSIRAN PUSAT • Dijalankan dalam proses PENTAKSIRAN SEKOLAH  Pentaksiran . • Manual Pentaksiran Pusat (MPP) berdasarkan tugasan dan rubrik.

•Dokumen Standard Prestasi (DSP) •Dokumen Item Contoh (DIC) .

Descriptor dan Evidence. • Maklumat yang terdapat dalam DSP ialah Band. • Descriptor dan Evidence mempunyai kod yang menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard pada band tertentu. Standard.DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) • Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah. .

.Band 6 . Band 2.BAND Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. Band 3….

STANDARD  Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu  Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran  Gambaran holistik tentang pencapaian murid DESKRIPTOR  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai .

EVIDENCE MURID  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai EVIDENCE BAHAN • Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid melaksanakan sesuatu tugasan • Dalam bentuk produk atau proses  Foto  Grafik  Artifak  Laporan .

.INSTRUMEN Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain.  Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain….

KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 5 Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab mithali Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab terpuji 4 3 Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab Tahu + Faham + Boleh buat Tahu + Faham Tahu 2 1 .

. Descriptor 3 Dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.DESKRIPTOR BAND EVIDENCE B1D2E4 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 1.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH (BAB 5-BAND 1) BAND STANDARD B1 DESCRIPTOR B1D2 Mengetahui Zaman Prasejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan keagungan Kesultanan Melayu Melaka EVIDENCE B1D2E4 : menyenaraikan tokoh pada zaman kesultanan Melayu Melaka (UP) 1 Mengetahui fakta TAHU sejarah.CONTOH. kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme ..

• Evidence (murid) mempunyai kod untuk tujuan pelaporan formatif . contoh Instrumen dan Item contoh. Evidence (bahan).DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC) • Digunakan untuk membantu guru dalam penyediaan item bagi menjalankan Pentaksiran Sekolah untuk memenuhi evidence yang diperlukan • Maklumat yang terdapat dalam DIC ialah Evidence (murid).

.......... .......... ........ ( ) ) Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.... ( Disahkan oleh........................LEMBARAN EVIDENCE KOD EVIDENCE : ……………… UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran Dilaksanakan oleh...................... .........

Manual Pentaksiran Pusat (MPP) .

Prinsip Pentaksiran Pusat (PP) 1 Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh) Format & tugasan disediakan oleh LP 2 Tugasan berbeza setiap tahun Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard 7 PRINSIP PP 6 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran 3 Dilaksana di sekolah Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP 4 Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP .

TUGASAN  Satu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatu  Pelbagai instrumen .bergantung kepada tugasan .

TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT SEJARAH TUGASAN MIDI  Dilaksanakan ketika TUGASAN MINI  Dilaksanakan ketika pelajar di Tingkatan 3  Soalan tugasan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan pelajar di tingkatan 1 atau tingkatan 2  Soalan tugasan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM)  Tempoh pelaksanaan : 1 bulan Malaysia (LPM)  Tempoh pelaksanaan : 1 Minggu .

• Fail disimpan oleh guru matapelajaran dengan cermat dan tersusun • Evidens akan diserahkan semula kepada pelajar selepas 1 tahun • Penyelang (separator) mesti diletakkan bagi membezakan evidence Pentaksiran Sekolah dan evidence Pentaksiran Pusat .PENGURUSAN EVIDENS 1) FAIL PERKEMBANGAN MURID • Menyimpan semua EVIDENS pentaksiran pelajar.

PENGURUSAN EVIDENCE 2) FAIL SHOWCASE  Fail yang menyimpan semua evidens yang TERBAIK bagi  • • • • SEMUA MATA PELAJARAN Penyelang (separator) mesti diletakkan dalam fail bagi membezakan setiap mata pelajaran. Fail disimpan di dalam almari yang berkunci di bilik khas 1 pelajar. 1 fail showcase Fail akan disimpan selama 5 tahun . Guru matapelajaran akan memilih BAND YANG TERBAIK (3 contoh) dan masukkan ke dalam fail showcase.

PELUPUSAN Evidence dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka. .PENYIMPANAN Evidence murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti.

.  Skor akan di masukkan ke dalam aplikasi ONLINE-SPPBS oleh guru mata pelajaran  Skor dimasukkan ke dalam aplikasi online SPPBS sebanyak 2 kali setiap tahun.  Skor pelajar akan direkodkan di dalam borang kelompok mengikut Band.PENSKORAN  Skor dikumpul berdasarkan tugasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful