PENJAMINAN KUALITI PBS PENYELARASAN

PENYELARASAN LUARAN

PENYELARASAN DALAMAN

PENTAKSIRAN PUSAT YANG MEMPUNYAI TUGASAN DAN PENSKORAN BERBEZA PADA SETIAP TAHUN

PENTAKSIRAN SEKOLAH BAGI MEMASTIKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN SKOR

PENYELARASAN LUARAN

PENTAKSIRAN PUSAT YANG MEMPUNYAI TUGASAN BERBEZA PADA SETIAP TAHUN

PETAKSIRAN PUSAT YANG MEMPUNYAI PENSKORAN BERBEZA PADA SETIAP TAHUN

PENYELARAS DALAMAN YANG TERDIRI DARIPADA GURU-GURU OLEH JAWATAN KUASA PBS

YANG DILANTIK

GURU KANAN MATA PELAJARAN

GURU CEMERLANG

KETUA PANITIA

JURULATIH UTAMA PENTAKSIRAN

PETUGAS DILANTIK OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

PETUGAS DILANTIK OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

PETUGAS DILANTIK OLEH PEJABAT PELAJARAN DAERAH

• Menyediakan Jadual Penyelarasan Pentaksiran Pusat

• Menghantar Surat Arahan dan Jadual Pelaksanaan PBS ke JPN

• Melantik Pentaksir Kebangsaan

• Menerima Surat Siaran dari Lembaga Peperiksaan mengenai Pentaksiran Pusat • Menyediakan Jadual Penyelarasan Pentaskiran Pusat di peringkat negeri

• Melantik Ketua Pentaksir Negeri

• Menerima Surat Siaran dari Jabatan Pelajaran Negeri mengenai Pentaksiran Pusat • Menyediakan Jadual Penyelarasan Pentaskiran Pusat di peringkat daerah

• Melantik Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan

• Menerima Surat Siaran dari Pejabat Pelajaran Daerah mengenai Pentaksiran Pusat

• Pengetua/ Guru Besar melantik JK PBS

• JK PBS menetapkan Jadual Penyelarasan di peringkat sekolah

• Melantik guru sebagai Pentaksir PBS

• Mengadakan latihan pembinaan item, peraturan pemarkahan dan penghasilan instrumen kepada guru-guru

• Mengadakan mesyuarat antara Pegawai Pembina, Ketua Pentaskir Kebangsaan dan Ketua Pentaksir Negeri mengenai keselarasan kefahaman tugasan dan peraturan pemarkahan pada bulan Februari

• Menjelaskan mengenai kehendak tugasan dan cara penskoran bagi setiap tugasan

• Membincangkan dengan JPN mengenai Jadual Mesyuarat Penyelarasan di peringkat negeri

• Mengadakan mesyuarat antara Ketua Pentaksir Negeri , Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan

• Menjelaskan mengenai kehendak tugasan dan cara penskoran bagi setiap tugasan • Membincangkan dengan PPD mengenai Jadual Mesyuarat Penyelarasan di peringkat daerah

• Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian murid, membandingkan skor yang diberikan oleh guru dan menyelaraskan pemberian skor.

• Mengadakan mesyuarat antara Ketua Pentaksir Kawasan, Pentaksir Kawasan dan Ketua Panitia

• Menjelaskan mengenai kehendak tugasan dan cara penskoran bagi setiap tugasan • Membincangkan dengan KPKw dan KPKw mengenai Jadual Penyelarasan Tugasan di peringkat sekolah

• Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian murid, membandingkan skor yang diberikan oleh guru dan menyelaraskan pemberian skor.

Mengadakan mesyuarat antara Ketua Panitia dengan guru mata pelajaran mengenai keselarasan kefahaman tugasan pada bulan Februari

Membincangkan dengan guru-guru mengenai Jadual Penyelarasan Tugasan dan penyelarasan skor di peringkat sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT

Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian murid, membandingkan skor yang diberikan oleh guru dan menyelaraskan pemberian skor.

Membuat penyelarasan skor bagi tujuan kesahan skor

Menyelaraskan kesesuaian instrumen yang digunakan untuk mentaksir murid

Memilih evidens murid mengikut aras pencapaian murid ,

PENTAKSIRN SEKOLAH

Membandingkan skor yang diberikan oleh guru dengan skor Penyelaras.

Membuat penyelarasan skor bagi tujuan kesahan skor

•Memberi skor baru kepada murid selepas penyelarasan skor

•Memaklumkan kepada guru kesilapan pemberian skor

• Membimbing guru cara pemberian skor yang autentik

• Memberi peluang kepada calon untuk memurnikan hasil kerja untuk memperbaiki skor

• Pengetua/Guru Besar mengesahkan skor murid sebelum dihantar ke Lembaga Peperiksaan atau dimasukkan dalam SPPBS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful