You are on page 1of 23

VOZNO OSOBLJE

VOZNO OSOBLJE

VOZOPRATNO OSOBLJE

OSOBLJE VUNOG VOZILA

VOZOPRATNO OSOBLJE:
VOZOVOA VOZNI MANEVRISTA KONDUKTER

OSOBLJE VUNOG VOZILA:


MAINOVOA POMONIK MAINOVOE

BROJ I RASPORED VOZOPRATNOG OSOBLJA

VOZOPRATNO OSOBLJE ODREENO ZA PRATNJU JEDNOG VOZA SAINJAVA VOZNI

ODRED.

VOZNI ODRED OD VOZOVOE I NAJMANJE JEDNOG VOZNOG MANEVRISTE ODNOSNO KONDUKTERA INI POTPUN SASTAV VOZOPRATNOG OSOBLJA. VOZNI ODRED OD SAMO VOZOVOE ILI VOZNOG MANEVRISTE ILI KONDUKTERA PREDSTAVLJA SMANJENI SASTAV VOZOPRATNOG OSOBLJA.

VOZ BEZ PRATNJE NAZIVA SE VOZ BEZ VOZOPRATNOG OSOBLJA.

BEZ VOZOPRATNOG OSOBLJA MOGU SAOBRAATI SLEDEI VOZOVI:


VOZOVI KOJI PREVLAE PRAZNE PUTNIKE GARNITURE I NEMAJU VIE OD 80 OSOVINA, TERETNI VOZOVI, IZUZEV SABIRNIH I MANIPULATIVNIH VOZOVA, ALI NE DUI OD 700 METARA.

BROJ OSOBLJA VUNOG VOZILA ODREUJE SE PROPISIMA SLUBE VUE. U REDU VONJE NALAZI SE SPISAK VOZOPRATNOG OSOBLJA I OSOBLJA VUNOG VOZILA ZA SVAKI VOZ KOJI SAOBRAA U ODREENOM PERIODU.
U SLUAJU PROMENE SASTAVA VOZOPRATNOG OSOBLJA,OSOBLJE VUNOG VOZILA SE O ISTOME OBAVETAVA PUTEM

OPTEG NALOGA S-51.

VOZOVIMA ZA PREVOZ PUTNIKA DODELJUJE SE POTREBAN BROJ KONDUKTERA,A PO POTREBI I VOZOVA. BROJ KONDUKTERA ZAVISI OD VRSTE VOZA I BROJA KOLA U VOZU. KONDUKTER KOJI POSLUUJE POSLEDNJA KOLA U VOZU NAZIVA SE

ZAVRNI KONDUKTER.

KONDUKTER KOJI POSLUUJE KOLA NAJBLIA VUNOM VOZILU NAZIVA SE PRVI KONDUKTER.

SABIRNIM I MANIPULATVNIM TERETNIM VOZOVIMA DODELJUJE SE UVEK VOZOVOA I NAJMANJE JEDAN VOZNI MANEVRISTA . AKO SE NEMOE ISPUNITI POTPUNI SASTAV VOZOPRATNOG OSOBLJA, OVI VOZOVI MANEVRIU SAMO U STANICAMA GDE POSTOJI MANEVARSKO OSOBLJE. U TERETNOM VOZU VOZOVOA ZAUZIMA SLUBENA KOLA, U SLUAJU DA IH NEMA TADA ODLAZI U UPRAVLJANICU VUNOG VOZILA. U PUTNIKOM VOZU VOZOVOA POSEDA PRVI ODELJAK U PRVIM KOLIMA DO VUNOG VOZILA. VOZNI MANEVRISTI POSEDAJU KOLA KOJA ODREDI VOZOVOA.

U TERETNOM VOZU GDE NEPOSTOJI VOZOVOA, NJEGOVU DUNOST OBAVLJA MAINOVOA. VOZOVIMA BEZ VOZOPRATNOG OSOBLJA NE SMEMO DODAVATI POTRKA NITI BRUTO.

VOZOVI BEZ VOZOPRATNOG OSOBLJA NE SMEJU IMATI PREKORAEN NAJVEI DOPUTEN BROJ OSOVINA I NAJVEI DUPUTENI BROJ DUNIH METARA.

ELITE LI DA POSTANETE ELEZNIAR


PALJIVO ODGOVARAJTE NA PITANJA, JER E SVAKI POGREAN ODGOVOR DA VAS VRATI NA POETAK KVIZA, NAKON PETOG PITANJA NEMATE PRAVO NA GREKU, U OVOM KVIZU NEMATE POMOI,

DOBRO DOLI U KVIZ

SRENO !!!

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Na poetku asa govorili smo o:

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Voznom osoblju Manevarskom osoblju

B D

Skretnikom osoblju Staninom osoblju

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Ko ini vozopratno osoblje:

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

mainovoa skretniar

B D

Otpravnik vozova Vozovoa, vozni manevrista,kondukter

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Vozni odred je :

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Kondukter Vozni manevrista

B D

Vozopratno osoblje Osoblje vunog vozila

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Bez vozopratnog osoblja mogu saobraati :

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Sabirni vozovi Prazni putniki vozovi

B D

Manipulativni vozovi Ubrzani vozovi

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Prilikom promene sastava vozopratnog osoblja Osoblje vunog vozila obavetava se sa :

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

S-56 S-52

B D

S-51 S-66

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

Od vrste voza i broja kola u vozu zavisi:

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Broj vozovoa Broj voznih manevrista

B D

Broj konduktera Broj mainovoa

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro


AKO SE NEMOE ISPUNITI POTPUNI SASTAV VOZOPRATNOG OSOBLJA, SABIRNI I MANIPULATIVNI VOZOVI MANEVRIU SAMO U STANICAMA GDE POSTOJI:

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Stanino osoblje Manevarsko osoblje

B D

Kolsko osoblje Skretniko osoblje

Pokaite ta znate

Odlino Vrlo dobro Blizu si cilja Dobro

VOZOVIMA BEZ VOZOPRATNOG OSOBLJA NE SMEMO DODAVATI:

Moe ti i bolje Popravlja se Nije loe za poetak

A C

Potiskivalicu Sneno grtalo

B D

Pruno vozilo Potrka

Pokaite ta znate

Probajte jo jednom

Kraj

ao nam je ali to nije taan odgovor

Vae znanje je dobro pa Pa samim tim zasluujete ocenu 3! Vie sree drogom prilikom

Probajte jo jednom

Kraj

ao nam je ali to nije taan odgovor

Vae znanje je vrlo dobro pa Samim tim zasluujete ocenu 4 ! Vie sree drugom prilikom

Probajte jo jednom

Kraj

ao nam je ali to nije taan odgovor

Vae znanje je odlino bez obzira na jednu greku zasluujete ocenu 5 !

Probajte jo jednom

Kraj

BRAVO !!!

ESTITAMO !!!! Savladali ste gradivo Odlino i zasluujete ocenu 5 !!!