Sistemul de operare

Windows
Sistemul de operare este componenta soft care asigură
funcţionarea calculatorului.
Este cel care face legătura (interfaţa) între utilizator, hard şi
programele din calculator.
Windows este un sistem de operare foarte intuitiv, oferind o
interfaţă grafică placută, posibilitatea de a lansa programele
prin sau cu mouse-ul; oferă, de asemenea, posibilitatea de a
lucra simultan cu mai multe programe etc.
Sistemul de operare Windows
Lansarea sistemului de operare Windows.
Utilizarea mouse-ului
Lansarea sistemului de operare Windows

Lansarea sistemului Windows nu necesită acţiuni speciale;
este suficient să pornim calculatorul şi sistemul se lansează
automat. În anumite cazuri sistemul va cere indicarea
numelui utilizatorului (User name) şi a parolei (Password).

Utilizarea mouse-ului

Windows prezintă informaţii prin imagini şi pictograme,
astfel încât aplicaţiile pot fi activate uşor. Mouse-ul
(şoricelul) este un dispozitiv mic care se conectează la
calculator, cu doua sau mai multe butoane.
Indicatorul mouse-ului, care în mod obişnuit are forma
unei săgeţi albe oblice, îşi modifică aspectul în funcţie de
locul plasării şi acţiunea sau funcţia care se execută.
Suprafaţa de lucru a sistemului de operare Windows

Lansarea sistemului Windows finalizează cu afişarea
pe ecran a suprafeţei de lucru (Desktop) – ecranul
de editare – fundalul pe care apar ferestrele şi
pictogramele. Suprafaţa de lucru conţine pictograme
(Icons) ce reprezintă simbolizări grafice ale diferitor
obiecte Windows, având în partea de jos un text
explicativ, numit etichetă. Conţinutul etichetelor,
pentru majoritatea pictogramelor, poate fi modificat.
Putem, de asemenea, adăuga pictograme noi,
înlătura unele pictograme de care nu mai avem
nevoie, schimba amplasarea lor pe suprafaţa de
lucru, etc.
Suprafaţa de lucru
Pictogramă Etichetă
Butonul Start Bara lansării
rapide
Butoanele
aplicaţiilor active
Bara de operaţii
Suprafaţa de lucru
Suprafaţa de lucru este organizată astfel ca majoritatea
comenzilor frecvent utilizate sa fie accesibile în procesul de
lucru. Suprafaţa de lucru conţine pictograme (Icons) ce
reprezintă simbolizări grafice ale diferitor obiecte Windows,
având în partea de jos un text explicativ, numit etichetă.
Conţinutul etichetelor pentru majoritatea pictogramelor poate
fi modificat.
Bara de operaţii (Taskbar) este o bară localizată de-a lungul
parţii inferioare a ecranului, ce afişează meniul Start şi listele
aplicaţiilor (pictogramelor) şi documentelor lansate în
execuţie. Poate fi lăsată vizibilă sau să fie ascunsă, poate fi
deplasată din locul ei iniţial.
Butonul Start plasat pe bara de operaţii oferă accesul rapid la
aplicaţii (programe), documente, parametri prestabiliţi,
tematici Help şi multe altele. Butonul activează (deschide)
meniul de bază al sistemului Windows.
Suprafaţa de lucru
Fereastra Calculatorul meu (My Computer) conţine pictograme ce
reprezintă unităţile de disc ale sistemului, fişierele şi dosarele
(directoarele) calculatorului, panoul de comandă (Control Panel) şi
dosarele imprimantelor. Discurile se notează cu ajutorul unei litere
mari a alfabetului latin, după care urmează semnul “:”. Unităţile de
discuri flexibile se notează cu A: şi B:, iar discurile fixe pot fi notate
cu C:, D:, E: ş.a.m.d. Unităţilor de CD ROM li se atribuie litera care
urmează după ultima literă ce indică o unitate de disc fix. Pentru a
afişa conţinutul unui disc este suficient de executat dublu-clic pe
pictograma acestuia.
Vecinătăţile în reţea (Network Neighborhood) este o fereastră ce
afişează calculatoarele din reţea, permite utilizarea în comun
(partajarea) calculatoarelor, imprimantelor şi ale altor dispozitive cu
utilizatorii reţelei locale la care sunteţi conectaţi.
Coşul de hârtii (Recycle Bin) se utilizează pentru stocarea obiectelor
şterse (excluse). În caz de necesitate, aceste obiecte pot fi restabilite.
Aspectul suprafeţei de lucru depinde de modul în care a fost
configurat sistemul Windows, de modificările efectuate de utilizator
în procesul personalizării sistemului.
Tipuri de pictograme

Pictogramele reprezintă simboluri grafice ale diferitor obiecte
Windows. Tipuri de pictograme:
Pictograme pentru reprezentarea dosarelor, fişierelor, dispozitivelor
(unităţi de disc, imprimante), comenzi şi opţiuni din barele cu
instrumente, aplicaţii, comenzi de acces rapid (“scurtături”
(Shortcut))– pictograme care conţin referinţe la alte obiecte
Windows (programe, dosare şi documente). Utilizatorul poate
schimba aspectul grafic al pictogramelor. Activarea (dezactivarea)
pictogramei se face prin executarea unui clic pe suprafaţa ei ori pe
textul asociat. Informaţii detaliate despre obiectul selectat putem afla
din Properties a meniului contextual al pictogramei.
Executarea unui clic (dublu-clic) pe suprafaţa pictogramei poate
avea diferite efecte, în funcţie de tipul pictogramei: pictogramele
care reprezintă programe (aplicaţii, comenzi) - lansarea (executarea)
acestor programe (comenzi); pictogramele ce reprezintă documente -
deschiderea documentului respectiv în cadrul aplicaţiei; pictograme
de grup sau a unui dosar - obţinem conţinutul acestora, scurtături -
activarea obiectului asociat.
Mouse-ul (şoricelul)
Mouse-ul (şoricelul) este un dispozitiv mic, care se
conectează la calculator, cu două sau mai multe
butoane. În SO Windows sunt folosite doar butonul
stâng şi butonul drept al mouse-ului.
În mod obişnuit indicatorul mouse-ului are forma
unei săgeţi albe oblice. În funcţie de locul plasării
şi acţiunea ce se execută indicatorul mouse-ului îsi
modifică forma.
Mouse-ul (şoricelul)
– forma obişnuită;
– obţinerea informaţiei de asistenţă şi ajutor;
–execuţie, poate fi lansată altă comendă;
– execuţie, nu poate fi lansată altă comandă;
– decuparea unui obiect grafic;
– cursor (indicator) de text;
– operaţie interzisă;
– redimensionare pe verticală;
– redimensionare pe orizontală;
– redimensionare pe verticală/orizontală;
– redimensionare pe orizontală/verticală;
– deplasarea obiectului;
Meniul contextual. Casetă de proprietăţi Properties
Informaţii detaliate despre obiectul reprezentat
pe pictogramă pot fi obţinute executând un
clic-dreapta pe suprafaţa ei şi alegând
opţiunea Properties din meniul contextual al
unei pictograme. Executaţi Shift+F10 pentru
afişarea meniului contextual sau Alt+Enter
pentru afişarea ferestrei cu proprietaţi.
Utilizatorul poate schimba unele proprietăţi
ale obiectelor, selectând şi modificând
opţiunile respective.
Manevrarea ferestrelor

Elementul esenţial de afişare în SO Windows este
fereastra. Ferestre pe suprafaţa de lucru – zone
dreptunghiulare de pe ecran ce conţin dosare, fişiere,
documente, casete de dialog, mesaje, etc.
Pe ecran pot fi afişate mai multe ferestre, eventual
suprapuse total sau parţial. Fiecare fereastră aparţine unei
aplicaţii. Fereastra care este deasupra, în care apare
cursorul şi s-a dat în prealabil clic, este cea activă (are
focusul). Activarea/dezactivarea unei ferestre se face
printr-o simplă executare a unui clic cu mouse-ul (sau
Alt+Tab; Alt+Shift+Tab; Alt+Esc).
Manevrarea ferestrelor
Executând dublu-clic pe bara de titlu a unei ferestre putem maximiza
sau restabili dimensiunile anterioare ale unei ferestre. Deasemenea,
pe bara lansării rapide (Quick Launch ), ce se află în partea stângă
pe bara de operaţii, este un buton destinat pentru maximizarea sau
minimizarea tuturor ferestrelor simultan.
Cu ajutorul mouse-ului fereastra activă poate fi deplasată sau
redimensionată. Pentru aceasta se plasează indicatorul mouse-ul la
una dintre margini, se lasă pînă cînd cursorul îşi schimbă forma,
după care, cu butonul mouse-ului apăsat, se dimensionează fereastra
după dorinţă. Suspendarea se realizează fie suprapunînd peste ea o
altă fereastră a unei alte aplicaţii, fie minimizând fereastra
respectivă.
Toate programele Windows (aplicaţiile) lansate, butoanele cărora
sunt reprezentate în bara de operaţii sunt active, indiferent dacă
ferestrrele lor sunt afişate pe suprafaţa de lucru sau sunt minimizate.
Butonul ferestrei active din bara de operaţii este evidenţiat.

Manevrarea ferestrelor

Există două tipuri de ferestre: de aplicaţie (de
program) şi de document. Ferestrele de aplicaţie
apar de fiecare dată când lansăm în execuţie o
aplicaţie (un program). Ferestrele de document pot
apărea doar în cadrul ferestrelor de aplicaţie. Unele
ferestre de aplicaţie pot conţine mai multe ferestre
de document, altele – doar una singură. În ultimul
caz fereastra de document coincide cu fereastra de
aplicaţie. În sfârşit, există o a treia categorie de
ferestre de aplicaţie care nu conţin nici o fereastră
de document.
Părţile componente ale unei ferestre

1. Butonul meniului
Sistem
2. Bara de titlu
3. Bara de meniuri
4. Buton de minimizare
5. Buton de
maximizare/restabilire
6. Buton de închidere
7. Bara de instrumente;
8. Butoane de defilare pe
orizontală/verticală
9. Acsensor vertical/
orizontal
10. Conţinutul ferestrei
11. Bara de stare

2 1 3 7
4 5 6
8
9
11
10
Părţile componente ale unei ferestre

 Bara de titlu ce conţine titlul ferestrei, butonul meniului de Sistem şi
cele trei butoane de minimizare, maximizare şi închidere a ferestrei;
 Butonul meniului Sistem (caseta meniului de Control), ce se activează
la executarea unui clic pe pictograma plasată în colţul din stânga sus
al ferestrei (de aplicaţie ori de document) (Alt+Blanc);
 Bara de meniuri. Majoritatea ferestrelor conţin bare de meniuri pe
lungimea părţii superioare a ferestrei care afişează meniurile
disponibile (Alt, F10). Fiecare meniu conţine comenzi asociate între
ele;
 Buton de minimizare (Minimize (_ ));
 Buton de maximizare (Maximize (|));
 Buton de închidere (Close (?));
 Buton de restabilire (Restore (¤));
 Bara de instrumente;
 Butoane de defilare pe orizontală/verticală (^,²,^,");
 scroll-bar pentru defilare verticală (acsensor vertical);
 scroll-bar pentru defilare orizontală (acsensor orizontal);
 bara de stare;
 conţinutul propriu-zis al ferestrei.
Manevrarea ferestrelor
Windows este un mediu multitascking – (aproape) simultan se
execută mai multe programe. Fiecare aplicaţie are fereastra ei.
Acţiunile, comenzile utilizatorului, de exemplu, introducerea
datelor de la tastatură se referă la fereastra activă, bara de titlu a
acesteia este evidenţiată printr-o culoare închisă şi se află
întotdeauna în prim plan, deasupra celorlalte ferestre; pe când
bara de titlu a ferestrei inactive este adesea de culoare deschisă
(pală). În fiecare moment doar una dintre ferestre poate fi activă,
iar toate celelalte – inactive. Cu alte cuvinte, suprafaţa de lucru
(Desktop) este tridimensională şi ferestrele sunt aranjate asemeni
unui teanc de documente pe un birou. În orice moment fiecare
fereastră poate fi scoasă la suprafaţă, fiind activată executând
clic pe suprafaţa ei, ori executând clic pe butonul aplicaţiei
respective din bara de operaţii.
Notă: Culoarea barei de titlu poate fi modificată: Start\Setari\Panou de Control\Afişare \Aspect\Complex, în
caseta ce va fi afişată puteţi selecta culorile dorite (Stil clasicWindows) pentru bara de titlu activă sau pasivă,
etc.

Meniul de sistem
În stânga titlului fiecărei ferestre,
pe bara de titlu, se află pictograma
meniului de sistem, care reprezintă
o copie micşorată a pictogramei
aplicaţiei. Meniul de sistem conţine
comenzile de dirijare a ferestrei:
Restore (Restabilire),
Move (Deplasare),
Size (Dimensiune),
Minimize (Minimizare), Maximize
(Maximizare), Close (Închidere).
Deschiderea meniului de sistem –
Alt+Blanc, închiderea – Alt sau
Esc.
Notă: Culoarea meniului poate fi modificată:
Start\Setari\Panou de Control\Afişare \Aspect\Complex, în
caseta ce va fi afişată puteţi selecta culorile dorite (Stil
clasicWindows) pentru Meniu, etc.

Manevrarea ferestrelor
Trebuie de ţinut minte că nu pot fi redimensionate
toate ferestrele, ci doar acelea care au marginile
groase. De exemplu, fereastra programului Calculator,
ferestrele casetelor de dialog nu pot fi redimensionate.
Dacă poziţionăm indicatorul mouse-ului pe marginea
ori la colţul unor astfel de ferestre, forma indicatorului
nu se schimbă. În acest caz, mărimea ferestrei nu
poate fi modificată.
Deplasarea ferestrei. Pentru a deplasa orice fereastră
pe ecran (fără a o redimensiona), plasăm indicatorul
mouse-ului pe bara de titlu şi, executând clic, o
deplasăm în poziţia dorită. O fereastră maximizată nu
poate fi deplasată.

Aranjarea ferestrelor pe suprafaţa de lucru
Aranjarea ferestrelor pe
suprafaţa de lucru poate fi
efectuată în câteva moduri
diferite. Indicaţi spre o
regiune din bara de operaţii
care nu conţine nici un
buton sau afişajul timpului
şi apoi apăsaţi butonul
drept al mouse-ului. Din
meniul rapid alegeţi
Cascade (Cascadă) pentru
a afişa ferestre într-o
manieră ordonată; pentru a
aranja ferestrele pe direcţie
orizontală ori verticală
alegeţi respectiv Tile
Horizontally sau Tile
Vertically.

Închiderea ferestrei
Pentru a închide oricare din ferestrele de document din cadrul
unei ferestre de aplicaţii, executăm comanda Close din meniul
System (uneori şi din File) sau acţionăm butonul (?). Pentru a
salva fişierul, executăm comanda Save sau Save As din meniul
File.
Închiderea ferestrei de aplicaţie active poate fi făcută şi prin
apăsarea combinaţiei de taste Alt+F4, iar a ferestrei de document
- prin apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+F4.
Minimizarea şi închiderea unei ferestre de aplicaţie reprezintă
două acţiuni diferite.
O fereastră poate fi închisă executând dublu-clic pe caseta
meniului System Ca rezultat de pe ecran va dispare fereastra
aplicaţiei ce a fost închisă şi va dispare butonul respectiv din bara
de operaţii.
Notă: Copiile programelor ce nu sunt folosite ocupă memorie
operativă şi încetinesc derularea altor programe.
Folosirea meniurilor

O componentă importantă a sistemului de operare Windows
sunt meniurile. Bara de meniuri, situată imediat sub bara de
titlu, poate cuprinde meniuri diferite atât după numărul lor, cât
şi după conţinut. Meniurile ne oferă posibilitatea de a comunica
cu sistemul.
Un meniu devine activ la executarea unui clic pe numele
meniului. În acest moment apare o nouă fereastră cu o listă de
opţiuni, specifică dialogului, care permite utilizatorului să
selecteze o acţiune din mai multe posibile.Pentru diferite
aplicaţii, meniurile cu aceeaşi denumire pot avea liste de
opţiuni diferite. Comenzile asociate între ele sunt organizate în
meniuri pentru a facilita găsirea lor. Trăsături comune ale
listelor de opţiuni:
1. Opţiunea selectată din listele de opţiuni se evidenţiază printr-
o bară orizontală de culoare pronunţată.
2. Comenzile meniului, care au culoare pală, nu pot fi executate
la moment şi executarea unui clic pe ele nu are nici un efect.
Folosirea meniurilor
3. Dacă două sau mai multe
opţiuni consecutive ale
meniului se exclud reciproc
(adică numai una din ele poate
fi activă), ele au în faţă câte un
cerc alb. Prezenţa unui punct
verde în interiorul unuia dintre
cercuri semnalizează regimul
activ al opţiunii respective. La
alegerea altei opţiuni din setul
respectiv, punctul negru se
plasează în interiorul cercului
din faţa ei, dispărând din cel
precedent.

Folosirea meniurilor
4. Prezenţa semnului ' după
denumirea opţiunii semnifică o
dezvoltare în adâncime a opţiunii
respective; la selectarea ei se
derulează o listă de subopţiuni,
plasată într-un dreptunghi alăturat.
5. Prezenţa unei bife (") în stânga
opţiunii semnifică regimul activ al
opţiunii. La selecţia repetată a unei
asemenea opţiuni semnul "
dispare/apare, iar regimul ei devine
inactiv/activ.
6. Prezenţa punctelor de suspensie
(...) după denumirea opţiunii
semnifică deschiderea, în urma
selecţiei ei, a unei casete de dialog,
în care specificăm diferiţi parametri
de lucru.
Listă de subopţiuni a comenzii
Arrange Icons din meniul
contextual al suprafeţei de lucru.
Folosirea meniurilor
7. Prezenţa în marginea din dreapta a listei cu opţiuni a
denumirilor unoi taste sau combinaţii de taste atestă
posibilitatea lansării în execuţie a comenzilor cu ajutorul
tastelor indicate, fără activizarea meniului respectiv.
8. Selectarea unei opţiuni din meniu poate fi făcută şi prin
apăsarea de la tastatură a literei subliniate din denumirea
opţiunii (de exemplu, t pentru a selecta opţiunea Tool Box)
9. Prezenţa liniilor orizontale, ce separă anumite comenzi,
atestă apartenenţa acestor comenzi la grupuri cu funcţii
similare.
10. Pentru închiderea unui meniu (renunţarea la orice acţiune),
executăm un clic în afara listei sau apăsam tasta Esc.
De asemenea, la executarea unui clic-dreapta pe pictograma
unui obiect se afişează pe ecran un meniu contextual
(Shift+F10) (acest tip de meniuri pot fi numite: meniuri
contextuale, dinamice, operative, ascunse etc.). Meniurile
contextuale au liste de opţiuni diferite în funcţie de obiectul
asupra căruia indică indicatorul mouse-ului.
Casete de dialog

Pentru a afişarea pe ecran a diferitor
comunicări, parametri de control,
aplicaţiile Windows afişează pe ecran
ferestre speciale, numite casete de
dialog. Casetele de dialog conţin
opţiuni cu ajutorul cărora puteţi
comunica cu sistemul Windows.
Dialogurile apar atunci când este
necesară intervenţia utilizatorului în
lucrul SO ori a unui program cu scopul
selectării sau schimbării unor parametri,
a regimului de lucru a unui program,
cînd utilizatorul trebuie să ia o decizie
cu privire la continuarea lucrului unui
program, acţiunile ce vor urma.
Casetele de dialog conţin diferite
elemente speciale de dirijare şi control:
submeniuri suprapuse, butoane pentru
opţiuni, casete cu liste, casete de
validare, casete de text, butoane de
comandă.
Casete de dialog
Casetele de dialog au o dimensiune
fixată, nu pot fi minimizate sau
maximizate (butoanele respective
lipsesc). Lucrul acesta este făcut
pentru ca toate elementele de
control să fie afişate pe ecran.
Ele sunt foarte răspândite în
Windows, ele pot apărea pe ecran
în cele mai diverse situaţii: la
alegerea dintr-un meniu a unei
opţiuni care conţine puncte de
suspensie (de exemplu, în fereastra
My Computer, selectaţi meniul
View, alegeţi Alegere detalii.
Această comandă urmată de puncte
suspensie conduce la o casetă de
dialog).

Casete de dialog
Funcţiile pe care le îndeplinesc şi aspectul casetelor de
dialog sunt foarte diverse, dar au elemente comune şi toate
sunt tratate în mod asemănător. În orice casetă de dialog, pe
lângă alte elemente de dirijare, este tasta OK cu ajutorul
căreia poate fi închisă caseta de dialog. Atâta timp cât o
casetă de dialog este deschisă, nu puteţi desfăţura nici o
acţiune, decât dacă acceptaţi modificările, alegând OK, sau
anulaţi caseta de dialog acţionând tasta Esc. O comandă de
acces rapid pentru acceptarea modificărilor în caseta de
dialog este apăsarea tastei Enter. Pentru anularea casetei de
dialog se apasă tasta Esc.
Casete de dialog. Principalele tipuri de casete de
dialog
Casete de avertizare şi confirmare. Aceste casete apar, de
regulă, în urma unor acţiuni greşite ale utilizatorului sau ale
unor acţiuni care pot duce la pierderea informaţiei (de
exemplu, caseta de dialog care apare în cazul închiderii unui
document Word fără salvarea prealabilă a informaţiei).
În conformitate cu scopul urmărit utilizatorul va acţiona
butonul Yes, pentru a accepta modificările propuse de caseta
de dialog, No – în caz contrar sau Cancel - pentru a inchide
caseta de dialog. Acţiunile descrise mai sus pot fi executate
şi prin apăsarea tastei y pentru opţiunea Yes, n - pentru No, şi
Esc - pentru Cancel. De asemenea, acţionarea butonului
conturat ( de exemplu Yes) poate fi făcută şi prin apăsarea
tastei Enter.

Casete cu liste de selecţie
Casete cu liste de selecţie. În
aceste casete se afişează o listă de
opţiuni din care utilizatorul poate
alege una sau mai multe opţiuni
(sau nici una). Selectaţi o opţiune
executând clic pe ea (Blanc), va
apărea un semn de validare (") ce
atestă starea activă a opţiunii
respective. Puteţi activa una sau
mai multe opţiuni în cadrul unui
grup. Cu ajutorul tastelor↑,↓, Tab
puteţi să vă deplasaţi în sus ori în
jos în lista de opţiuni. După selecţia
opţiunilor se acţionează OK pentru
confirmare sau Cancel pentru
renunţare. Confirmarea opţiunilor
poate fi făcută şi prin apăsarea
tastei Enter, iar renunţarea – prin
apăsarea tastei Esc.
Casete cu opţiuni eliminatorii
Casete cu opţiuni eliminatorii.
Aceste casete conţin liste cu
denumirile diferitor regimuri în
partea dreaptă a cărora se află
butoane rotunde albe ce pot
conţine un punct negru atunci
când sunt selectate. Aceste
casete se deosebesc de casetele
descrise mai sus prin faptul că
opţiunile pe care le conţin se
exclud reciproc. Puteţi alege doar
o singură opţiune dint-un grup de
opţiuni. Executând clic pe cercul
din faţa unei opţiuni, punctul
negru se deplasează în acest
cerc, dispărând din cel precedent,
deselctând opţiunea precedentă.
Casete cu text de inserţie
Casete cu text de inserţie. Aceste casete necesită introducerea
de câtre utilizator a unui text (nume de fişier, secvenţă de text
care urmează a fi căutată în cadrul unui document etc.).
Textul necesar se introduce în câmpul de inserţie în locul
pulsării cursorului de text. După introducerea textului se
apasă tasta Enter sau se acţionează butonul de confirmare al
casetei de dialog (de regulă, OK, dar pot fi şi altele: Yes,
Start, Next, Apply, Save, Open etc.).
Casete cu butoane de derulare
Casete cu butoane de derulare. În
aceste casete alegerea opţiunilor se
face prin intermediul unor butoane în
formă de săgeată sau triunghi (^,").
De asemenea, puteţi introduce unele
valori măsurabile, cum ar fi mărimea
punctelor pentru corpurile de literă
etc. La acţionarea butoanelor ^," în
lista alăturată se derulează valorile
posibile ale opţiunilor din care o
alegem pe cea dorită, confirmând
acest lucru prin acţionarea butonului
OK. Dacă în dreapta unui câmp al
casetei de dialog este prezent un
buton cu două triunghiuri (¬), atunci
putem modifica valorile (numerice)
ale câmpului prin acţionarea săgeţilor
respective (de regulă, în sus - pentru
creştere, în jos - pentru descreştere).
Casetele stratificate
Casetele stratificate au mai
multe file suprapuse. În partea
superioară a unor astfel de casete
de dialog sunt câteva etichete ce
corespund filelor care întrunesc
elementele de control, ce asigură
o anumită funcţie. Pentru a trece
în revistă conţinutul unei file
(submeniu) executaţi clic pe
aceasta. Prin apăsarea consecu-
tivă a tastei Tab puteţi trece la
diferite câmpuri ale ferestrei de
dialog, iar prin apăsarea tastelor
cu săgeţi, puteţi trece de la o filă
la alta. Apăsând tasta Alt în
combinaţie cu litera subliniată din
textul asociat câmpului respectiv,
puteţi trece direct la oricare din
câmpurile ferestrei.

Casete de dialog

În multe casete de dialog în
dreapta-sus, lângă butonul de
închidere ? se află butonul ¯,
cu ajutorul căruia puteţi primi
informaţii suplimentare
referitoare la utilizarea
elementelor de control ale
casetei de dialog. De exemplu,
executaţi clic pe butonul¯ şi
indicatorul mouse-ului va
obţine forma . Executaţi
clic pentru afişarea informaţiei
explicative. Pe ecran va fi
afişată informaţia ajutătoare.
Executaţi clic în orice loc a
casetei de dialog şi informaţia
ajutătoare va dispărea.

Taste operative

Lansarea multor comenzi poate fi făcută şi prin apăsarea
unor combinaţii de taste, fără a deschide meniurile din
care aceste comenzi fac parte. De exemplu, pentru a
executa comanda Copy din meniul Edit este suficient să
apăsam combinţia de taste Ctrl+c (în cazul combinaţiilor
de taste se ţine apăsată prima din tastele specificate, iar
apoi se apasă scurt tasta a doua). Combinaţiile de taste
mai sunt numite taste operative sau taste "fierbinţi" ( Hot
Keys). În general, combinaţiile de taste operative sunt
disponibile în mai multe aplicaţii ale sistemului de
operareWindows, având acelaşi efect.
În tabelul care urmează sunt prezentate cele mai utilizate
combinaţii de taste operative.
Taste operative
Combinaţia de taste
Acţiunea

Ctrl+c (Ctrl+ Ins)
Decuparea şi copierea în Clipboard a obiectului selectat
Ctrl+v (Shift+Ins)
Lipirea conţinutului memoriei Clipboard în locul indicat
Ctrl+s
Salvarea documentului activ
Ctrl+a
Selectarea întregului conţinut al
documentului;Selectarea tuturor obiectelor
Ctrl+o
Deschiderea unui document existent în aplicaţia activă
Ctrl+n
Deschiderea unui document nou în aplicaţia activă
Ctrl+z
(Alt+Backspace)
Anularea precedentei comenzi

Taste operative
Combinaţia de taste
Acţiunea

Ctrl+săgeţi, Home, End
Trecerea la pictogramele obiectelor unui dosar fără
ca obiectul să fie selectat
Ctrl+spaţiu
Anularea selecţiei
Ctrl+Alt+Del
Apelarea casetei de dialog Close Program
Ctrl+Esc
Deschiderea meniului de bază Start
F1
Apelarea programului de asistenţă şi ajutor
F2
Redenumirea obiectului selectat
Taste operative
F3, Ctrl+F Se activează programul Find (Găsirea fişierelor şi dosarelor)
pentru dosarul curent
F4 Se deschide lista “Trecerea la alt dosar” dacă este instalată bara
de instrumente. La apăsarea repetată lista se închide
F5 Se reactualizează conţinutul ferestrei; se anulează regimul de
selecţie
F6 Se selectează lista “Trecerea la alt dosar” dacă este instalată
bara de instrumente. La apăsarea repetată lista se închide
F10, Ctrl+F10 Se selectează prima comandă din bara de meniuri (colţul de
stânga)
Alt+Enter Afişarea proprietăţilor obiectului selectat. Trecerea aplicaţiilor
DOS din regim de fereastră în regim de afişare pe întreg
ecranul şi invers
Alt+dublu-clic Afişarea proprietăţilor obiectului selectat
Alt+F4 a) închiderea aplicaţiei active b) afişarea casetei de dialog Shut
Down Windows (finalizarea lucrului cu din sistemul Windows)
Taste operative
Alt+Tab
Comutarea între aplicaţiile active
Alt+Esc
Trecerea la butonul următoarei aplicaţii active, dacă ea n-a
fost minimizată
Alt+spaţiu
Activarea casetei meniului de control
Alt+minus
Activarea casetei meniului de control a aplicaţiei active
Alt
Alegerea primului punct al meniului
Alt+literă subliniată
Activarea unei comenzi corespunzătoare din meniu. De
exemplu, consecutivitatea Alt+f+s (meniul File, submeniul
Save) activează comanda Save a meniului File
Taste operative
Shift+F10
Afişarea meniului contextual
Shift+Alt+Tab
Trecerea la precedenta aplicaţie activă
Shift+Del
Ştergerea obiectului selectat fără plasarea lui în coşul de
hârtii (ştergere definitivă)
Tab
Trecerea la următorul parametru, grup de parametri ori
următorul câmp al ferestrei de dialog
Shift+Tab
Trecerea la precedentul parametru, grup de parametri ori
precedentul buton
Esc
Anularea tuturor parametrilor selectaţi
Taste operative
Spaţiu
Alegerea unui element din listă de opţiuni
Shift+săgeţi, Home, End
Selectarea obiectelor
Del
Ştergerea obiectului selectat cu plasarea lui în coşul
de hârtii
Backspase
Trecerea în ierarhia arborescentă la un nivel mai
superior
Literă
Pe suprafaţa de lucru: trecerea la următoarea
pictogramă denumirea căreia incepe cu litera dată
Meniul de bază Start
Executând clic pe butonul Start, deschidem meniului
de bază Start (Ctrl+Esc sau ).
Meniul Start permite:
 Deschiderea unui document existent;
 Conţine cele mai des utilizate aplicaţii (programe)
Windows;
 Afişează lista documentelor recent utilizate;
 Permite setarea (ajustarea) componenteloi sistemului;
 Lansarea aplicaţiei Find (Căutare);
 Lansarea aplicaţiei Help (Sistemul de asistenţă şi
ajutor),
 Lansarea programelor, indicându-se localizarea şi
denumirile lor;
 Oprirea sau restartarea calculatorului.
Meniul de bază Start
Butonul Start este folosit
pentru efectuarea majorităţii
operaţiilor Windows:
permite lansarea aplicaţiilor
(programelor), deschiderea
documentelor modificate
sau create recent, adaptarea
parametrilor Windows,
lansarea programului de
asistenţă şi ajutor etc.
Aspectul meniului Start
depinde de modul în care a
fost instalat şi personalizat
SO Windows. Triunghiurile
de culoare închisă indică
existenţa submeniurilor
(listelor de opţiuni, meniu
secundar). Comenzile
urmate de trei puncte (…)
afişează caseta de dialog
asociată.
Meniul de bază Start
Cu ajutorul tastelor↑şi↓ puteţi parcurge lista de opţiuni ale
meniului. Selectaţi comanda necesară, dacă după denumirea
acesteia se află semnul ►, apăsaţi tasta Enter (sau →) pentru a
deschide o listă de subopţiuni. În acest caz pe ecran se va afişa
submeniul comenzii respective cu prima opţiune de sus
evidenţiată. Cu ajutorul tastelor↑şi↓ puteţi parcurge lista de
subopţiuni în sus ori în jos. Selectaţi opţiunea dorită. Dacă după
denumirea ei nu se află semnul ►, apăsaţi tasta Enter pentru a
lansa programul respectiv. Meniul se va închide, iar aplicaţia
respectivă va fi lansată şi pe ecran va fi afişată fereastra ei de
lucru, iar în bara de operaţii – butonul ei apăsat. Prezenţa
semnului ► după denumirea unelor subopţiuni din listă semnifică
o dezvoltare în adâncime a opţiunii respective. Dacă apăsaţi tasta
Enter (sau →), se va afişa pe ecran submeniul comenzii
respective. Pentru a închide o listă de subopţiuni apăsaţi tasta
Esc (sau ←). Pentru a închide meniul de bază Start, apăsăm tasta
Esc.
Aplicaţia Windows Explorer
Pentru a deschide Windows Explorer:
 Start/ Programs/Windows Explorer;
 Eexecutati clic-dreapta pe butonul
Start/Windows Explorer;
 +E

Saţiu de lucru (Desktop) reprezintă
nivelul cel mai înalt în ierarhia
sistemului de fişiere. Urmează My
computer, unităţile de disc, apoi
dosarele discului activ. Activizarea unei
unităţi de disc se face prin executarea
unui clic pe pictograma respectivă; în
mod analog pot fi deschise dosarele.
Aplicaţia Windows Explorer
Combinaţia
de taste
Acţiunea
Ctrl+A Selectarea tuturor obiectelor
Backspase Trecerea la nivelul superior
F3, Ctrl+F Lansarea aplicaţiei Find (Găsire) pentru
dosarul curent
F5 Reactualizarea conţinutului ferestrei
F6 (Tab) Comutarea între diferite domenii ale
ferestrei

(Săgeată
spre dreapta)
Deschiderea unui dosar selectat (dacă
este închis) sau deschiderea
primului subdosar

(Săgeată spre stânga)
Închiderea unui dosar selectat (dacă
este deschis) sau trecerea la
dosarul părinte
↑ şi ↓ (Săgeată în sus/jos) Navigarea prin structura arborescentă
de fişiere în direcţia sus sau jos,
respectiv
Aplicaţia Windows Explorer
Poate fi căutat un fişier sau
un dosar tastând Tools,
Find apoi Files or Folders
(sau F3). Apare caseta de
dialog Find. Căutarea poate
fi efectuat[ după toate
criteriile indicate în casetă.
Aplicaţia Windows Explorer. Deschiderea dosarelor
şi lansarea programelor
Când deschideţi un dosar reprezentat în
panoul din stânga, conţinutul lui se afişează
în panoul din dreapta. Dacă un dosar conţine
alte dosare, pictograma lui este precedată de
semnul + . Pentru a desfăşura conţinutul
dosarului, este suficient să executăm un clic
pe acest semn şi în partea dreaptă a ferestrei
Explorer va apărea conţinutul dosarului.
Executaţi dublu-clic pe dosar şi dosarele ce
le conţine vor apărea în partea stângă a
ferestrei. Dosarele desfăşurate sunt
precedate de semnul - , iar dosarul curent
deschis este reprezentat prin pictograma
corespunzătoare. Dacă pictograma unui
dosar nu este precedată de nici un semn,
înseamnă că dosarul conţine doar obiecte
elementare (fişiere, documente, etc.) sau nu
сonţine nimic. Bara ce separă panoul stâng
de cel drept poate fi deplasată.
Pentru afişarea conţinutul unui dosar
din partea dreaptă a ferestrei Explorer
executaţi dublu-clic. Pentru a deschide
un fişier/aplicaţie, executaţi dublu-clic
pe el.

Aplicaţia Windows Explorer
Crearea dosarelor şi fişierelor. Pentru a crea un dosar nou, indicăm, în primul
rând, locaţia (locul amplasării) noului dosar. Un dosar poate fi creat în cadrul
oricărui alt dosar al aricărei unităţi de disc. Vom descrie două metode de
creare a fişierelor şi dosarelor:
Crearea dosarelor şi fişierelor utilizând meniul contextual. Din meniul
contextual selectăm New, apoi Folder sau tipul fişierului dorit, indicăm
numele dosarului şi apăsam tasta Enter. Desigur, fişierele astfel create nu
conţin informaţie.
Crearea dosarelor şi fişierelor utilizând meniul File. Deschideţi fereastra
pentru dosarul sau discul unde doriţi să creaţi un nou dosar. Apoi deschideţi
meniul File/New. Va apărea un meniu secundar. Din meniul secundar alegeţi
comanda Folder (dosar). Noul dosar va apărea în panoul din dreapta a
ferestrei Windows Explorer. Executaţi clic cu mouse-ul pe numele dosarului,
New Folder (Dosar nou). Indicatorul mouse-ului se modifică în litera I şi
numele dosarului este pus în evidenţă. Introduceţi un nume nou pentru
dosar; cînd îl scrieţi, numele vechi dispare. Apăsaţi Enter cînd terminaţi de
scris, pentru ca noul nume să fie confirmat.
Aplicaţia Windows Explorer
Sortarea fişierelor. Pentru a sorta fişierele după tip, dată, mărime sau
nume alegeţi comanda View din bara de meniuri apoi Arrange Icons.
Începând cu versiunea Windows 95 numele fişierelor şi dosarelor pot
conţine de la 1 până la 255 de сaractere. Numele şi extensia unui obiect
pot conţine litere mari şi mici ale alfabetului latin (sau rus) inclusiv
cifre, spaţii şi simbolurile: ~ ! @ # $ % & ( ) - _ = + { } [ ] ; , „ .
Extensia numelui incepe cu un punct, conţine de obicei nu mai mult de
trei caractere şi nu este obligatorie. Extensia fişierului corespunde
conţinutului, după extensie poate fi determinată aplicaţia care a creat
fişierul.
Notă: Fiecare dosar are un nume care poate fi alcătuit conform regulilor
de alcătuire a numelui unui fişier. Dosarele de obicei nu au extensie.
Aplicaţia Exlorer permite afişarea conţinutului unui dosar în mai multe
moduri: Large Icons (Pictograme de dimensiuni mărite); Small Icons
(Pictograme de dimensiuni mici); List (Lista obiectelor fără detalii);
Details (Lista obiectelor cu specificarea detaliilor - data creării,
mărimea, etc.).
Aplicaţia Windows Explorer
Selectarea dosarelor şi fişierelor
Selecarea unui fişier, dosar sau scurtătură se face prin executarea unui clic
pe pictograma respectivă. Pentru a selecta un grup consecutiv de obiecte,
selectaţi primul obiect, apoi, ţinând apăsată tasta Shift, executaţi un clic pe
ultimul dintre ele. Acelaşi efect poate fi obţinut prin descrierea cu ajutorul
mouse-ului a unui dreptunghi care cuprinde obiectele necesare. Pentru a
selecta mai multe obiecte răzleţe, executăm câte un clic pe fiecare, ţinând
apăsată tasta Ctrl. În toate cazurile obiectele selectate îşi modifică
culoarea. Selectarea/deselectarea obiectelor-Ctrl+Blanc.
Copierea dosarelor şi fişierelor
Copierea reprezintă cea mai utilizată procedură de manipulare cu
obiectele. Pentru a copia mai multe obiecte în acelaşi timp, menţineţi
apăsată tasta Ctrl şi apoi executaţi clic pe fiecare dosar pe care doriţi să-l
copiaţi. Eliberaţi tasta Ctrl înainte de a alege comanda Copy.
Aplicaţia Windows Explorer
Există mai multe metode de copiere a obiectelor:
Copierea prin intermediul memoriei Clipboard
Se selectează obiectul (obiectele)
Se execută comanda Copy;
Se indică locul (discul, dosarul) unde urmează a fi copiate obiectele;
Se execută comanda Paste din meniul Edit sau se apasă combinaţia de
taste Ctrl+v.
Copierea prin metoda Drag and Drop
Se selectează obiectul (obiectele) care urmează a fi copiat(e);
Se poziţionează indicatorul mouse-ului în zona obiectelor selectate;
Se apasă butonul stâng al mouse-ului şi, ţinând apăsată tasta Ctrl,
tragem obiectele selectate peste dosarul în care dorim să le copiem
(poziţionăm, de fapt, vârful săgeţii mouse-ului pe dosarul respectiv);
Eliberăm butonul mouse-ului.
Aplicaţia Windows Explorer
Deplasarea dosarelor şi fişierelor
Deplasarea are ca rezultat copierea obiectelor în locul de destinaţie şi
ştergerea lor din locul sursă. Metode de deplasare a dosarelor/fişierelor:
1. Deplasarea prin intermediul memoriei Clipboard
 Se selectează obiectul (obiectele) care urmează a fi deplasat(e);
 Se execută comanda Edit/Cut sau combinaţia de taste Ctrl+x;
 Se indică locul (discul, dosarul) unde urmează a fi deplasate fişierele;
 Se execută comanda Edit/Paste sau combinaţia de taste Ctrl+v.
2. Deplasarea prin intermediul meniului contextual:
 poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe obiect;
 ţinând apăsat butonul drep al mouse-ului, trageţi imaginea pală a
pictogramei obiectului selectat;
 eliberaţi butonul drep al mouse-ului. Pe ecran va apărea un meniu din
care puteţi alege comanda dorită.
Aplicaţia Windows Explorer
3. Deplasarea prin metoda Drag and Drop
Se deschide fereastra ce conţine dosarul (sursa);
Se deschide fereastra în care mutaţi dosarul (destinaţia);
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Shift;
Trageţi (deplasaţi) dosarul din fereastra sursă în fereastra destinaţie.
Această metodă este asemănătoare cu cea descrisă mai sus pentru operaţia
copierii, cu deosebirea că în timpul tragerii mouse-ului, nu se apasă nici o
tastă.
Există şi alte modalităţi de copiere sau deplasare a obiectelor. De exemplu,
comenzile Copy, Cut şi Paste pot fi executate şi prin acţionarea butoanelor
respective din bara cu instrumente. De asemenea, aceste comenzi pot fi
selectate din meniul contextual care apare ca rezultat al apăsării butonului
drept al mouse-ului (indicatorul mouse-ului trebuie să fie poziţionat pe
oricare din obiectele selectate). În sfârşit, comenzile nominalizate
pot fi executate şi prin apăsarea combinaţiilor de taste respective.
Aplicaţia Windows Explorer
Redenumirea dosarelor şi fişierelor
Când numiţi sau redenumiţi dosarele sau fişierele, puteţi alege un nume
conţinând până la 225 caractere, inclusiv spaţii. Puteţi numi de asemenea
un dosar sau fişier cu litere, numere şi alte simboluri de pe tastatură, cu
excepţia următoarelor: \ ? : * “ < > /. In cazul în care dorim să redenumim
un dosar sau un fişier, executăm un clic dreapta pe el şi din meniul
contextual selectăm opţiunea Rename. Executăm clic pe numele obiectului
pentru a afişa indicatorul mouse-ului sub forma literei I şi pentru a selecta
numele dosarului. După ce ati indicat numele nou, apăsaţi tasta Enter (sau
executăm un clic în afara obiectului) pentru a-l confirma.
Aplicaţia Windows Explorer
Pentru a selecta mai multe obiecte, ţineţi apăsată tasta Ctrl şi executaţi
clic pe fiecare dosar pe care doriţi să-l selectaţi. Pentru a deselecta unul
dintre aceste obiecte, ţineţi apăsaţă tasta Ctrl în timp ce executaţi clic
pe obiectul pe care vreţi să-l deselectaţi. Pentru a deselecta toate
dosarele, executaţi clic oriunde în fereastră. Vom examina două
modalităţi de ştergere a dosarelor şi fişierelor:
1.Ştergere cu deplasarea obiectelor în coşul de hârtii (Recycle Bin) cu
posibilitatea de a fi restabilite ulterior.
În acest scop obiectele care urmează a fi excluse se selectează, apoi se
apasă tasta Delete. Obţinem casetă de avertizare.
2. Ştergere definitivă (fără posibilitatea de a fi restabilite ulterior).
Această metodă se utilizează în cazul când suntem siguri în intenţia de a
şterge obiecte, fără necesitatea de a le recupera. Ca şi în cazul
precedent selectăm obiectele care urmează a fi lichidate, apoi apăsam
combinaţia de taste Shift+Delete.
Aplicaţia Windows Explorer. Ştergerea dosarelor şi
fişierelor
Notă: Dacă din greşeală aţi şters fişiere sau dosare de pe o dischetă, atunci
cu mijloace Windows informaţia nu poate fi restabilită.
Pentru a optimiza mărimea unui câmp al tabelului, astfel ca informaţia ce
se conţine să fie afişată integral, poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe
marginea din dreapta a câmpului respectiv şi atunci când cursorul va
obţine forma , executaţi dublu-clic.
Dacă a fost şters dosarul în care se afla fişierul şters, atunci când va fi
restabilit fişierul şters va fi restabilit în mod automat şi dosarul lui.
Pentru păstrarea fişierelor şterse Windows alocă 10% din memoria
discurilor fixe. Dacă nu aveţi suficient spaţiu liber pe disc, atunci puteţi
schimba volumul coşului de hârtii sau puteţi sa vă deziceţi de folosirea lui.
Trecerea de la modul de afişare a informaţiei utilizând 2 panouri (Aplicaţia
Windows Explorer) la afişarea cu un singur panou (Calculatorul Meu) se
face acţionând tasta Foldere din bara cu instrumente.

Panoul de Control (Control Panel )
Lansarea aplicaţiei Panoul de Control se face
utilizând una din două metode:
executăm un dublu-clic pe pictograma
respectivă din fereastra Calculatorul Meu sau
Windows Explorer;
parcurgeţi calea Start/ Settings/ Control Panel.
Panoul de Control reuneşte un set de aplicaţii
(programe) destinate pentru ajustarea şi
gestionarea diferitor componente ale sistemului
Windows, inclusiv afişajul, şoricelul, data şi
timpul, tastatura etc. Fiecare parametru pe care
îl puteţi adapta cerinţelor este reprezentat de o
pictogramă în Control Panel care se deschide
într-o casetă de dialog. Lansarea aplicaţiilor se
face prin executarea unui dublu-clic pe
pictogramele respective.
Panoul de Control (Control Panel )
Modificarea datei şi timpului
Cu scopul de identificare ulterioară a fişierului
salvat/lichidat sau a datei şi orei de primire/expediere
a unui mesaj prin poşta electronică etc, calculatorul
stabileşte data şi timpul fiecării modificări a fişierului
etc.
Pentru a modifica data şi timpul sistemului Windows,
executăm un dublu clic pe pictograma Date/Time din
Control Panel. Caseta de dialog Date/Time
Properties care apare conţine filele Date & Time -
data/timpul şi Time Zone - fusul orar.
Puteţi de asemenea afişa caseta de dialog Date/Time
Properties executând dublu clic pe regiunea timpului
din bara de operaţii.
Acţionăm butonul Se aplică după fiecare modificare
efectuată pentru a fixa modificările efectuate. Pentru
finalizarea procedurei de modificare, acţionăm
butonul OK. Pentru a renunţa la modificările
efectuate, acţionăm butonul Revocare.
Panoul de Control (Control Panel )
Pentru modificarea suprafeţei de lucru
executăm un dublu-clic pe pictograma
Afişare din grupul de programe Control
Panel. Ca rezultat, se deschide o casetă
de dialog Proprietăţi Afişare ce conţine
filele:
• Teme (Background) - pentru
modificarea fundalului ecranului;
 Spaţiu de lucru - modificarea
aspectului fundalului Windows
• Economizor ecran (Screen Saver) -
pentru folosirea programului de
protecţie a suprafeţei fotosensibile a
monitorului;
• Aspect (Appearance) - pentru
modificarea modelelor de culori şi a
seturilor de caractere ale ferestrelor şi
casetelor de dialog;
• Setări (Settings) — pentru modificarea
rezoluţiei ecranului (numărului de
pixeli) şi a paletei de culori.
Panoul de Control (Control Panel )
Modificarea modelelor de culori şi a seturilor de
caractere ale ferestrelor şi casetelor de dialog.
Modificarea meniului de bază Start
 Puteţi adăuga programe des
utilizate meniului Start,
pentru a le putea accesa mai
rapid în mai multe moduri:
 Utilizând metoda Drag and
Drop.
 Start /Settings/Taskbar (Bara
de operaţii)/ Taskbar
Properties/ Meniul Start.
Apoi executaţi clic pe
Particularizare/Add
(Adăugaţi) …
 Sau executaţi clic-dreapta pe
bara de operaţii, va apare
caseta de dialog Taskbar
Properties (Proprietăţile barei
de operaţii). Selectaţi
Particularizare ...

Proprietaţile barei de activităţi şi ale meniului Start
Afişăm caseta de dialog
Proprietaţile barei de
activităţi şi ale meniului
Start executând clic-dreapta
pe bara de operaţii.
Selectăm opţiunile dorite.
Adăugarea pictogramelor în
bara lansării rapide (Quick
Launch) se face cu ajutorul
metodei Drag and Drop.
Finalizarea lucrului cu Windows. Reîncărcarea
calculatorului
În timpul lucrului cu Windows sistemul duce evidenţa tuturor
dosarelor, fişierelor, aplicaţiilor deschise. O simplă deconectare
de la sursa de alimentare poate duce la pierderi de informaţii sau
la dereglarea sistemului. De aceea este necesar de a finaliza
corect lucrul. Mai întâi închidem toate aplicaţiile active, salvând,
dacă e cazul, documentele respective. Apoi din meniul de bază
Start selectăm Log Off ... sau executăm comanda Shut Down ...
Din caseta de dialog ce apare selectăm butonul dorit: Comutare
utilizatori, Log Off sau Stare de veghe, Închidere, Repornire sau
Revocare.
Finalizarea lucrului cu Windows. Reîncărcarea
calculatorului
Finalizarea lucrului poate fi făcută
şi prin apăsarea combinaţiei de taste
Alt+F4. De asemenea, apăsând
combinaţia de taste Ctrl+Alt+Del,
obţinem caseta de dialog, din care
putem alege opţiunea Shut Down.
Ultima procedură este utilă mai ales
în cazurile când executarea uneia
dintre aplicaţiile active se suspendă
din motive necunoscute, eveniment
care implică blocarea întregului
sistem. În aceste situaţii este necesar
să excludem aplicaţia respectivă
acţionând butonul End Task din
caseta de dialog Close Program.
Opţiuni regionale şi lingvistice
Panoul de control/Opţiuni
regionale şi lingvistice

Sistemul de operare Windows

Sistemul de operare este componenta soft care asigură funcţionarea calculatorului. Este cel care face legătura (interfaţa) între utilizator, hard şi programele din calculator. Windows este un sistem de operare foarte intuitiv, oferind o interfaţă grafică placută, posibilitatea de a lansa programele prin sau cu mouse-ul; oferă, de asemenea, posibilitatea de a lucra simultan cu mai multe programe etc.

Lansarea sistemului de operare Windows. Utilizarea mouse-ului Lansarea sistemului de operare Windows

Lansarea sistemului Windows nu necesită acţiuni speciale; este suficient să pornim calculatorul şi sistemul se lansează automat. În anumite cazuri sistemul va cere indicarea numelui utilizatorului (User name) şi a parolei (Password).
Utilizarea mouse-ului Windows prezintă informaţii prin imagini şi pictograme, astfel încât aplicaţiile pot fi activate uşor. Mouse-ul (şoricelul) este un dispozitiv mic care se conectează la calculator, cu doua sau mai multe butoane. Indicatorul mouse-ului, care în mod obişnuit are forma unei săgeţi albe oblice, îşi modifică aspectul în funcţie de locul plasării şi acţiunea sau funcţia care se execută.

Conţinutul etichetelor. înlătura unele pictograme de care nu mai avem nevoie. având în partea de jos un text explicativ. numit etichetă. adăuga pictograme noi. de asemenea. poate fi modificat. . pentru majoritatea pictogramelor. etc. schimba amplasarea lor pe suprafaţa de lucru. Suprafaţa de lucru conţine pictograme (Icons) ce reprezintă simbolizări grafice ale diferitor obiecte Windows. Putem.Suprafaţa de lucru a sistemului de operare Windows Lansarea sistemului Windows finalizează cu afişarea pe ecran a suprafeţei de lucru (Desktop) – ecranul de editare – fundalul pe care apar ferestrele şi pictogramele.

Suprafaţa de lucru Pictogramă Etichetă Butonul Start Bara lansării rapide Butoanele aplicaţiilor active Bara de operaţii .

Butonul Start plasat pe bara de operaţii oferă accesul rapid la aplicaţii (programe). ce afişează meniul Start şi listele aplicaţiilor (pictogramelor) şi documentelor lansate în execuţie. Conţinutul etichetelor pentru majoritatea pictogramelor poate fi modificat. Poate fi lăsată vizibilă sau să fie ascunsă. Butonul activează (deschide) meniul de bază al sistemului Windows. numit etichetă. Suprafaţa de lucru conţine pictograme (Icons) ce reprezintă simbolizări grafice ale diferitor obiecte Windows. documente.Suprafaţa de lucru Suprafaţa de lucru este organizată astfel ca majoritatea comenzilor frecvent utilizate sa fie accesibile în procesul de lucru. Bara de operaţii (Taskbar) este o bară localizată de-a lungul parţii inferioare a ecranului. având în partea de jos un text explicativ. poate fi deplasată din locul ei iniţial. . parametri prestabiliţi. tematici Help şi multe altele.

Suprafaţa de lucru
Fereastra Calculatorul meu (My Computer) conţine pictograme ce reprezintă unităţile de disc ale sistemului, fişierele şi dosarele (directoarele) calculatorului, panoul de comandă (Control Panel) şi dosarele imprimantelor. Discurile se notează cu ajutorul unei litere mari a alfabetului latin, după care urmează semnul “:”. Unităţile de discuri flexibile se notează cu A: şi B:, iar discurile fixe pot fi notate cu C:, D:, E: ş.a.m.d. Unităţilor de CD ROM li se atribuie litera care urmează după ultima literă ce indică o unitate de disc fix. Pentru a afişa conţinutul unui disc este suficient de executat dublu-clic pe pictograma acestuia. Vecinătăţile în reţea (Network Neighborhood) este o fereastră ce afişează calculatoarele din reţea, permite utilizarea în comun (partajarea) calculatoarelor, imprimantelor şi ale altor dispozitive cu utilizatorii reţelei locale la care sunteţi conectaţi. Coşul de hârtii (Recycle Bin) se utilizează pentru stocarea obiectelor şterse (excluse). În caz de necesitate, aceste obiecte pot fi restabilite. Aspectul suprafeţei de lucru depinde de modul în care a fost configurat sistemul Windows, de modificările efectuate de utilizator în procesul personalizării sistemului.

Tipuri de pictograme

Pictogramele reprezintă simboluri grafice ale diferitor obiecte Windows. Tipuri de pictograme: Pictograme pentru reprezentarea dosarelor, fişierelor, dispozitivelor (unităţi de disc, imprimante), comenzi şi opţiuni din barele cu instrumente, aplicaţii, comenzi de acces rapid (“scurtături” (Shortcut))– pictograme care conţin referinţe la alte obiecte Windows (programe, dosare şi documente). Utilizatorul poate schimba aspectul grafic al pictogramelor. Activarea (dezactivarea) pictogramei se face prin executarea unui clic pe suprafaţa ei ori pe textul asociat. Informaţii detaliate despre obiectul selectat putem afla din Properties a meniului contextual al pictogramei. Executarea unui clic (dublu-clic) pe suprafaţa pictogramei poate avea diferite efecte, în funcţie de tipul pictogramei: pictogramele care reprezintă programe (aplicaţii, comenzi) - lansarea (executarea) acestor programe (comenzi); pictogramele ce reprezintă documente deschiderea documentului respectiv în cadrul aplicaţiei; pictograme de grup sau a unui dosar - obţinem conţinutul acestora, scurtături activarea obiectului asociat.

Mouse-ul (şoricelul)

Mouse-ul (şoricelul) este un dispozitiv mic, care se conectează la calculator, cu două sau mai multe butoane. În SO Windows sunt folosite doar butonul stâng şi butonul drept al mouse-ului. În mod obişnuit indicatorul mouse-ului are forma unei săgeţi albe oblice. În funcţie de locul plasării şi acţiunea ce se execută indicatorul mouse-ului îsi modifică forma.

– cursor (indicator) de text. – redimensionare pe orizontală.Mouse-ul (şoricelul) – forma obişnuită. – obţinerea informaţiei de asistenţă şi ajutor. – redimensionare pe orizontală/verticală. poate fi lansată altă comendă. – execuţie. . –execuţie. – deplasarea obiectului. – redimensionare pe verticală/orizontală. – operaţie interzisă. – decuparea unui obiect grafic. – redimensionare pe verticală. nu poate fi lansată altă comandă.

Casetă de proprietăţi Properties Informaţii detaliate despre obiectul reprezentat pe pictogramă pot fi obţinute executând un clic-dreapta pe suprafaţa ei şi alegând opţiunea Properties din meniul contextual al unei pictograme. selectând şi modificând opţiunile respective.Meniul contextual. Utilizatorul poate schimba unele proprietăţi ale obiectelor. Executaţi Shift+F10 pentru afişarea meniului contextual sau Alt+Enter pentru afişarea ferestrei cu proprietaţi. .

Manevrarea ferestrelor Elementul esenţial de afişare în SO Windows este fereastra. Activarea/dezactivarea unei ferestre se face printr-o simplă executare a unui clic cu mouse-ul (sau Alt+Tab. mesaje. documente. eventual suprapuse total sau parţial. Fereastra care este deasupra. . casete de dialog. Fiecare fereastră aparţine unei aplicaţii. Ferestre pe suprafaţa de lucru – zone dreptunghiulare de pe ecran ce conţin dosare. în care apare cursorul şi s-a dat în prealabil clic. Alt+Esc). etc. Pe ecran pot fi afişate mai multe ferestre. este cea activă (are focusul). Alt+Shift+Tab. fişiere.

pe bara lansării rapide (Quick Launch ). fie minimizând fereastra respectivă. după care. se lasă pînă cînd cursorul îşi schimbă forma. . cu butonul mouse-ului apăsat. Pentru aceasta se plasează indicatorul mouse-ul la una dintre margini. Deasemenea. este un buton destinat pentru maximizarea sau minimizarea tuturor ferestrelor simultan. Suspendarea se realizează fie suprapunînd peste ea o altă fereastră a unei alte aplicaţii. butoanele cărora sunt reprezentate în bara de operaţii sunt active. Butonul ferestrei active din bara de operaţii este evidenţiat. Toate programele Windows (aplicaţiile) lansate.Manevrarea ferestrelor Executând dublu-clic pe bara de titlu a unei ferestre putem maximiza sau restabili dimensiunile anterioare ale unei ferestre. indiferent dacă ferestrrele lor sunt afişate pe suprafaţa de lucru sau sunt minimizate. ce se află în partea stângă pe bara de operaţii. Cu ajutorul mouse-ului fereastra activă poate fi deplasată sau redimensionată. se dimensionează fereastra după dorinţă.

În ultimul caz fereastra de document coincide cu fereastra de aplicaţie. Ferestrele de document pot apărea doar în cadrul ferestrelor de aplicaţie. altele – doar una singură.Manevrarea ferestrelor Există două tipuri de ferestre: de aplicaţie (de program) şi de document. În sfârşit. există o a treia categorie de ferestre de aplicaţie care nu conţin nici o fereastră de document. Ferestrele de aplicaţie apar de fiecare dată când lansăm în execuţie o aplicaţie (un program). Unele ferestre de aplicaţie pot conţine mai multe ferestre de document. .

8.Părţile componente ale unei ferestre 1 2 3 7 456 Butonul meniului Sistem 8 2. Bara de titlu 3. Buton de minimizare 5. 11 . Butoane de defilare pe orizontală/verticală 9. Bara de meniuri 9 4. Bara de stare 1. Buton de închidere 7. Conţinutul ferestrei 11. Bara de instrumente. Buton de maximizare/restabilire 10 6. Acsensor vertical/ orizontal 10.

F10). Butoane de defilare pe orizontală/verticală (. Buton de restabilire (Restore ()). scroll-bar pentru defilare verticală (acsensor vertical).. maximizare şi închidere a ferestrei. scroll-bar pentru defilare orizontală (acsensor orizontal). butonul meniului de Sistem şi cele trei butoane de minimizare. Fiecare meniu conţine comenzi asociate între ele.). Buton de închidere (Close ()). ce se activează la executarea unui clic pe pictograma plasată în colţul din stânga sus al ferestrei (de aplicaţie ori de document) (Alt+Blanc). Bara de instrumente.Părţile componente ale unei ferestre              Bara de titlu ce conţine titlul ferestrei. Butonul meniului Sistem (caseta meniului de Control). Buton de minimizare (Minimize (_ )). .. conţinutul propriu-zis al ferestrei. Buton de maximizare (Maximize ()). bara de stare. Majoritatea ferestrelor conţin bare de meniuri pe lungimea părţii superioare a ferestrei care afişează meniurile disponibile (Alt. Bara de meniuri.

în caseta ce va fi afişată puteţi selecta culorile dorite (Stil clasicWindows) pentru bara de titlu activă sau pasivă. introducerea datelor de la tastatură se referă la fereastra activă. de exemplu. Cu alte cuvinte. deasupra celorlalte ferestre. ori executând clic pe butonul aplicaţiei respective din bara de operaţii. . suprafaţa de lucru (Desktop) este tridimensională şi ferestrele sunt aranjate asemeni unui teanc de documente pe un birou. fiind activată executând clic pe suprafaţa ei. Acţiunile. Notă: Culoarea barei de titlu poate fi modificată: Start\Setari\Panou de Control\Afişare \Aspect\Complex. bara de titlu a acesteia este evidenţiată printr-o culoare închisă şi se află întotdeauna în prim plan. pe când bara de titlu a ferestrei inactive este adesea de culoare deschisă (pală). comenzile utilizatorului.Manevrarea ferestrelor Windows este un mediu multitascking – (aproape) simultan se execută mai multe programe. Fiecare aplicaţie are fereastra ei. etc. iar toate celelalte – inactive. În orice moment fiecare fereastră poate fi scoasă la suprafaţă. În fiecare moment doar una dintre ferestre poate fi activă.

Meniul de sistem conţine comenzile de dirijare a ferestrei: Restore (Restabilire). pe bara de titlu. Move (Deplasare).Meniul de sistem În stânga titlului fiecărei ferestre. Deschiderea meniului de sistem – Alt+Blanc. etc. Maximize (Maximizare). Size (Dimensiune). Close (Închidere). care reprezintă o copie micşorată a pictogramei aplicaţiei. se află pictograma meniului de sistem. închiderea – Alt sau Esc. . Notă: Culoarea meniului poate fi modificată: Start\Setari\Panou de Control\Afişare \Aspect\Complex. în caseta ce va fi afişată puteţi selecta culorile dorite (Stil clasicWindows) pentru Meniu. Minimize (Minimizare).

.Manevrarea ferestrelor Trebuie de ţinut minte că nu pot fi redimensionate toate ferestrele. mărimea ferestrei nu poate fi modificată. De exemplu. Pentru a deplasa orice fereastră pe ecran (fără a o redimensiona). ferestrele casetelor de dialog nu pot fi redimensionate. executând clic. Dacă poziţionăm indicatorul mouse-ului pe marginea ori la colţul unor astfel de ferestre. o deplasăm în poziţia dorită. Deplasarea ferestrei. forma indicatorului nu se schimbă. plasăm indicatorul mouse-ului pe bara de titlu şi. O fereastră maximizată nu poate fi deplasată. ci doar acelea care au marginile groase. fereastra programului Calculator. În acest caz.

Indicaţi spre o regiune din bara de operaţii care nu conţine nici un buton sau afişajul timpului şi apoi apăsaţi butonul drept al mouse-ului.Aranjarea ferestrelor pe suprafaţa de lucru Aranjarea ferestrelor pe suprafaţa de lucru poate fi efectuată în câteva moduri diferite. Din meniul rapid alegeţi Cascade (Cascadă) pentru a afişa ferestre într-o manieră ordonată. pentru a aranja ferestrele pe direcţie orizontală ori verticală alegeţi respectiv Tile Horizontally sau Tile Vertically. .

Notă: Copiile programelor ce nu sunt folosite ocupă memorie operativă şi încetinesc derularea altor programe. iar a ferestrei de document . executăm comanda Close din meniul System (uneori şi din File) sau acţionăm butonul (). Închiderea ferestrei de aplicaţie active poate fi făcută şi prin apăsarea combinaţiei de taste Alt+F4. Minimizarea şi închiderea unei ferestre de aplicaţie reprezintă două acţiuni diferite. .prin apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+F4.Închiderea ferestrei Pentru a închide oricare din ferestrele de document din cadrul unei ferestre de aplicaţii. executăm comanda Save sau Save As din meniul File. Pentru a salva fişierul. O fereastră poate fi închisă executând dublu-clic pe caseta meniului System Ca rezultat de pe ecran va dispare fereastra aplicaţiei ce a fost închisă şi va dispare butonul respectiv din bara de operaţii.

Bara de meniuri. Trăsături comune ale listelor de opţiuni: 1. Un meniu devine activ la executarea unui clic pe numele meniului. Comenzile asociate între ele sunt organizate în meniuri pentru a facilita găsirea lor. Meniurile ne oferă posibilitatea de a comunica cu sistemul. care permite utilizatorului să selecteze o acţiune din mai multe posibile. cât şi după conţinut. 2. Opţiunea selectată din listele de opţiuni se evidenţiază printro bară orizontală de culoare pronunţată. meniurile cu aceeaşi denumire pot avea liste de opţiuni diferite. nu pot fi executate la moment şi executarea unui clic pe ele nu are nici un efect. specifică dialogului. poate cuprinde meniuri diferite atât după numărul lor. . situată imediat sub bara de titlu. care au culoare pală. În acest moment apare o nouă fereastră cu o listă de opţiuni.Folosirea meniurilor O componentă importantă a sistemului de operare Windows sunt meniurile. Comenzile meniului.Pentru diferite aplicaţii.

Dacă două sau mai multe opţiuni consecutive ale meniului se exclud reciproc (adică numai una din ele poate fi activă). ele au în faţă câte un cerc alb. dispărând din cel precedent. La alegerea altei opţiuni din setul respectiv. punctul negru se plasează în interiorul cercului din faţa ei.Folosirea meniurilor 3. Prezenţa unui punct verde în interiorul unuia dintre cercuri semnalizează regimul activ al opţiunii respective. .

Folosirea meniurilor 4. Listă de subopţiuni a comenzii Arrange Icons din meniul contextual al suprafeţei de lucru. iar regimul ei devine inactiv/activ. . 5.. Prezenţa punctelor de suspensie (. plasată într-un dreptunghi alăturat. în care specificăm diferiţi parametri de lucru. 6.. în urma selecţiei ei.) după denumirea opţiunii semnifică deschiderea. La selecţia repetată a unei asemenea opţiuni semnul  dispare/apare. la selectarea ei se derulează o listă de subopţiuni. a unei casete de dialog. Prezenţa semnului  după denumirea opţiunii semnifică o dezvoltare în adâncime a opţiunii respective. Prezenţa unei bife () în stânga opţiunii semnifică regimul activ al opţiunii.

). atestă apartenenţa acestor comenzi la grupuri cu funcţii similare. 8. Meniurile contextuale au liste de opţiuni diferite în funcţie de obiectul asupra căruia indică indicatorul mouse-ului. la executarea unui clic-dreapta pe pictograma unui obiect se afişează pe ecran un meniu contextual (Shift+F10) (acest tip de meniuri pot fi numite: meniuri contextuale. 10. operative.Folosirea meniurilor 7. De asemenea. . Selectarea unei opţiuni din meniu poate fi făcută şi prin apăsarea de la tastatură a literei subliniate din denumirea opţiunii (de exemplu. fără activizarea meniului respectiv. t pentru a selecta opţiunea Tool Box) 9. Prezenţa în marginea din dreapta a listei cu opţiuni a denumirilor unoi taste sau combinaţii de taste atestă posibilitatea lansării în execuţie a comenzilor cu ajutorul tastelor indicate. Pentru închiderea unui meniu (renunţarea la orice acţiune). ce separă anumite comenzi. ascunse etc. dinamice. Prezenţa liniilor orizontale. executăm un clic în afara listei sau apăsam tasta Esc.

Casetele de dialog conţin opţiuni cu ajutorul cărora puteţi comunica cu sistemul Windows. cînd utilizatorul trebuie să ia o decizie cu privire la continuarea lucrului unui program. casete de text. casete de validare. butoane de comandă. a regimului de lucru a unui program. Casetele de dialog conţin diferite elemente speciale de dirijare şi control: submeniuri suprapuse.Casete de dialog Pentru a afişarea pe ecran a diferitor comunicări. aplicaţiile Windows afişează pe ecran ferestre speciale. parametri de control. casete cu liste. . Dialogurile apar atunci când este necesară intervenţia utilizatorului în lucrul SO ori a unui program cu scopul selectării sau schimbării unor parametri. butoane pentru opţiuni. acţiunile ce vor urma. numite casete de dialog.

în fereastra My Computer. alegeţi Alegere detalii. Lucrul acesta este făcut pentru ca toate elementele de control să fie afişate pe ecran. ele pot apărea pe ecran în cele mai diverse situaţii: la alegerea dintr-un meniu a unei opţiuni care conţine puncte de suspensie (de exemplu.Casete de dialog Casetele de dialog au o dimensiune fixată. Această comandă urmată de puncte suspensie conduce la o casetă de dialog). Ele sunt foarte răspândite în Windows. nu pot fi minimizate sau maximizate (butoanele respective lipsesc). . selectaţi meniul View.

este tasta OK cu ajutorul căreia poate fi închisă caseta de dialog. alegând OK. sau anulaţi caseta de dialog acţionând tasta Esc. Pentru anularea casetei de dialog se apasă tasta Esc. pe lângă alte elemente de dirijare. O comandă de acces rapid pentru acceptarea modificărilor în caseta de dialog este apăsarea tastei Enter.Casete de dialog Funcţiile pe care le îndeplinesc şi aspectul casetelor de dialog sunt foarte diverse. . dar au elemente comune şi toate sunt tratate în mod asemănător. decât dacă acceptaţi modificările. În orice casetă de dialog. Atâta timp cât o casetă de dialog este deschisă. nu puteţi desfăţura nici o acţiune.

În conformitate cu scopul urmărit utilizatorul va acţiona butonul Yes. pentru a accepta modificările propuse de caseta de dialog. caseta de dialog care apare în cazul închiderii unui document Word fără salvarea prealabilă a informaţiei).pentru No. Aceste casete apar. Acţiunile descrise mai sus pot fi executate şi prin apăsarea tastei y pentru opţiunea Yes.pentru Cancel. în urma unor acţiuni greşite ale utilizatorului sau ale unor acţiuni care pot duce la pierderea informaţiei (de exemplu.Casete de dialog. De asemenea. n . acţionarea butonului conturat ( de exemplu Yes) poate fi făcută şi prin apăsarea tastei Enter.pentru a inchide caseta de dialog. Principalele tipuri de casete de dialog Casete de avertizare şi confirmare. . şi Esc . No – în caz contrar sau Cancel . de regulă.

.Casete cu liste de selecţie Casete cu liste de selecţie. După selecţia opţiunilor se acţionează OK pentru confirmare sau Cancel pentru renunţare. În aceste casete se afişează o listă de opţiuni din care utilizatorul poate alege una sau mai multe opţiuni (sau nici una).↓. Confirmarea opţiunilor poate fi făcută şi prin apăsarea tastei Enter. Puteţi activa una sau mai multe opţiuni în cadrul unui grup. Cu ajutorul tastelor↑. iar renunţarea – prin apăsarea tastei Esc. Tab puteţi să vă deplasaţi în sus ori în jos în lista de opţiuni. va apărea un semn de validare () ce atestă starea activă a opţiunii respective. Selectaţi o opţiune executând clic pe ea (Blanc).

Executând clic pe cercul din faţa unei opţiuni. Puteţi alege doar o singură opţiune dint-un grup de opţiuni. Aceste casete se deosebesc de casetele descrise mai sus prin faptul că opţiunile pe care le conţin se exclud reciproc. punctul negru se deplasează în acest cerc. .Casete cu opţiuni eliminatorii Casete cu opţiuni eliminatorii. deselctând opţiunea precedentă. Aceste casete conţin liste cu denumirile diferitor regimuri în partea dreaptă a cărora se află butoane rotunde albe ce pot conţine un punct negru atunci când sunt selectate. dispărând din cel precedent.

.). OK. Textul necesar se introduce în câmpul de inserţie în locul pulsării cursorului de text. dar pot fi şi altele: Yes.Casete cu text de inserţie Casete cu text de inserţie. Save. După introducerea textului se apasă tasta Enter sau se acţionează butonul de confirmare al casetei de dialog (de regulă. Next. secvenţă de text care urmează a fi căutată în cadrul unui document etc.). Apply. Open etc. Start. Aceste casete necesită introducerea de câtre utilizator a unui text (nume de fişier.

atunci putem modifica valorile (numerice) ale câmpului prin acţionarea săgeţilor respective (de regulă. în jos . confirmând acest lucru prin acţionarea butonului OK. În aceste casete alegerea opţiunilor se face prin intermediul unor butoane în formă de săgeată sau triunghi (.). puteţi introduce unele valori măsurabile. cum ar fi mărimea punctelor pentru corpurile de literă etc. De asemenea. în lista alăturată se derulează valorile posibile ale opţiunilor din care o alegem pe cea dorită. în sus .pentru creştere. Dacă în dreapta unui câmp al casetei de dialog este prezent un buton cu două triunghiuri (). . La acţionarea butoanelor .pentru descreştere).Casete cu butoane de derulare Casete cu butoane de derulare.

Apăsând tasta Alt în combinaţie cu litera subliniată din textul asociat câmpului respectiv.Casetele stratificate Casetele stratificate au mai multe file suprapuse. puteţi trece direct la oricare din câmpurile ferestrei. În partea superioară a unor astfel de casete de dialog sunt câteva etichete ce corespund filelor care întrunesc elementele de control. ce asigură o anumită funcţie. Prin apăsarea consecutivă a tastei Tab puteţi trece la diferite câmpuri ale ferestrei de dialog. iar prin apăsarea tastelor cu săgeţi. Pentru a trece în revistă conţinutul unei file (submeniu) executaţi clic pe aceasta. puteţi trece de la o filă la alta. .

Casete de dialog În multe casete de dialog în dreapta-sus. Executaţi clic pentru afişarea informaţiei explicative. Executaţi clic în orice loc a casetei de dialog şi informaţia ajutătoare va dispărea. executaţi clic pe butonul şi indicatorul mouse-ului va obţine forma . cu ajutorul căruia puteţi primi informaţii suplimentare referitoare la utilizarea elementelor de control ale casetei de dialog. Pe ecran va fi afişată informaţia ajutătoare. . De exemplu. lângă butonul de închidere  se află butonul .

De exemplu. În general. combinaţiile de taste operative sunt disponibile în mai multe aplicaţii ale sistemului de operareWindows.Taste operative Lansarea multor comenzi poate fi făcută şi prin apăsarea unor combinaţii de taste. Combinaţiile de taste mai sunt numite taste operative sau taste "fierbinţi" ( Hot Keys). fără a deschide meniurile din care aceste comenzi fac parte. pentru a executa comanda Copy din meniul Edit este suficient să apăsam combinţia de taste Ctrl+c (în cazul combinaţiilor de taste se ţine apăsată prima din tastele specificate. având acelaşi efect. iar apoi se apasă scurt tasta a doua). . În tabelul care urmează sunt prezentate cele mai utilizate combinaţii de taste operative.

Taste operative Combinaţia de taste Ctrl+c (Ctrl+ Ins) Ctrl+v (Shift+Ins) Ctrl+s Ctrl+a Ctrl+o Ctrl+n Ctrl+z (Alt+Backspace) Acţiunea Decuparea şi copierea în Clipboard a obiectului selectat Lipirea conţinutului memoriei Clipboard în locul indicat Salvarea documentului activ Selectarea întregului conţinut al documentului.Selectarea tuturor obiectelor Deschiderea unui document existent în aplicaţia activă Deschiderea unui document nou în aplicaţia activă Anularea precedentei comenzi .

End Ctrl+spaţiu Ctrl+Alt+Del Ctrl+Esc F1 Acţiunea Trecerea la pictogramele obiectelor unui dosar fără ca obiectul să fie selectat Anularea selecţiei Apelarea casetei de dialog Close Program Deschiderea meniului de bază Start Apelarea programului de asistenţă şi ajutor F2 Redenumirea obiectului selectat . Home.Taste operative Combinaţia de taste Ctrl+săgeţi.

Ctrl+F F4 F5 F6 F10.Taste operative F3. se anulează regimul de selecţie Se selectează lista “Trecerea la alt dosar” dacă este instalată bara de instrumente. Ctrl+F10 Alt+Enter Se activează programul Find (Găsirea fişierelor şi dosarelor) pentru dosarul curent Se deschide lista “Trecerea la alt dosar” dacă este instalată bara de instrumente. La apăsarea repetată lista se închide Se reactualizează conţinutul ferestrei. La apăsarea repetată lista se închide Se selectează prima comandă din bara de meniuri (colţul de stânga) Afişarea proprietăţilor obiectului selectat. Trecerea aplicaţiilor DOS din regim de fereastră în regim de afişare pe întreg ecranul şi invers Afişarea proprietăţilor obiectului selectat a) închiderea aplicaţiei active b) afişarea casetei de dialog Shut Down Windows (finalizarea lucrului cu din sistemul Windows) Alt+dublu-clic Alt+F4 .

consecutivitatea Alt+f+s (meniul File.Taste operative Alt+Tab Alt+Esc Alt+spaţiu Alt+minus Alt Alt+literă subliniată Comutarea între aplicaţiile active Trecerea la butonul următoarei aplicaţii active. De exemplu. submeniul Save) activează comanda Save a meniului File . dacă ea n-a fost minimizată Activarea casetei meniului de control Activarea casetei meniului de control a aplicaţiei active Alegerea primului punct al meniului Activarea unei comenzi corespunzătoare din meniu.

Taste operative Shift+F10 Shift+Alt+Tab Shift+Del Tab Shift+Tab Esc Afişarea meniului contextual Trecerea la precedenta aplicaţie activă Ştergerea obiectului selectat fără plasarea lui în coşul de hârtii (ştergere definitivă) Trecerea la următorul parametru. grup de parametri ori precedentul buton Anularea tuturor parametrilor selectaţi . grup de parametri ori următorul câmp al ferestrei de dialog Trecerea la precedentul parametru.

End Del Backspase Literă Alegerea unui element din listă de opţiuni Selectarea obiectelor Ştergerea obiectului selectat cu plasarea lui în coşul de hârtii Trecerea în ierarhia arborescentă la un nivel mai superior Pe suprafaţa de lucru: trecerea la următoarea pictogramă denumirea căreia incepe cu litera dată .Taste operative Spaţiu Shift+săgeţi. Home.

Meniul Start permite: Deschiderea unui document existent. Conţine cele mai des utilizate aplicaţii (programe) Windows. Lansarea aplicaţiei Help (Sistemul de asistenţă şi ajutor). Oprirea sau restartarea calculatorului. Lansarea programelor.         . deschidem meniului de bază Start (Ctrl+Esc sau ). Lansarea aplicaţiei Find (Căutare). Afişează lista documentelor recent utilizate. Permite setarea (ajustarea) componenteloi sistemului.Meniul de bază Start Executând clic pe butonul Start. indicându-se localizarea şi denumirile lor.

Aspectul meniului Start depinde de modul în care a fost instalat şi personalizat SO Windows. Comenzile urmate de trei puncte (…) afişează caseta de dialog asociată. adaptarea parametrilor Windows. . deschiderea documentelor modificate sau create recent. Triunghiurile de culoare închisă indică existenţa submeniurilor (listelor de opţiuni.Meniul de bază Start Butonul Start este folosit pentru efectuarea majorităţii operaţiilor Windows: permite lansarea aplicaţiilor (programelor). meniu secundar). lansarea programului de asistenţă şi ajutor etc.

. Selectaţi comanda necesară. În acest caz pe ecran se va afişa submeniul comenzii respective cu prima opţiune de sus evidenţiată. Dacă apăsaţi tasta Enter (sau →). Prezenţa semnului ► după denumirea unelor subopţiuni din listă semnifică o dezvoltare în adâncime a opţiunii respective. Cu ajutorul tastelor↑şi↓ puteţi parcurge lista de subopţiuni în sus ori în jos. dacă după denumirea acesteia se află semnul ►. Selectaţi opţiunea dorită. iar în bara de operaţii – butonul ei apăsat. apăsăm tasta Esc. apăsaţi tasta Enter (sau →) pentru a deschide o listă de subopţiuni. se va afişa pe ecran submeniul comenzii respective. Pentru a închide o listă de subopţiuni apăsaţi tasta Esc (sau ←). iar aplicaţia respectivă va fi lansată şi pe ecran va fi afişată fereastra ei de lucru. apăsaţi tasta Enter pentru a lansa programul respectiv. Meniul se va închide. Dacă după denumirea ei nu se află semnul ►.Meniul de bază Start Cu ajutorul tastelor↑şi↓ puteţi parcurge lista de opţiuni ale meniului. Pentru a închide meniul de bază Start.

 Eexecutati clic-dreapta pe butonul Start/Windows Explorer. în mod analog pot fi deschise dosarele.  +E Saţiu de lucru (Desktop) reprezintă nivelul cel mai înalt în ierarhia sistemului de fişiere. . Activizarea unei unităţi de disc se face prin executarea unui clic pe pictograma respectivă.Aplicaţia Windows Explorer Pentru a deschide Windows Explorer:  Start/ Programs/Windows Explorer. unităţile de disc. apoi dosarele discului activ. Urmează My computer.

respectiv → (Săgeată spre dreapta) ← (Săgeată spre stânga) ↑ şi ↓ (Săgeată în sus/jos) .Aplicaţia Windows Explorer Combinaţia de taste Ctrl+A Backspase F3. Ctrl+F F5 F6 (Tab) Acţiunea Selectarea tuturor obiectelor Trecerea la nivelul superior Lansarea aplicaţiei Find (Găsire) pentru dosarul curent Reactualizarea conţinutului ferestrei Comutarea între diferite domenii ale ferestrei Deschiderea unui dosar selectat (dacă este închis) sau deschiderea primului subdosar Închiderea unui dosar selectat (dacă este deschis) sau trecerea la dosarul părinte Navigarea prin structura arborescentă de fişiere în direcţia sus sau jos.

. Căutarea poate fi efectuat[ după toate criteriile indicate în casetă. Find apoi Files or Folders (sau F3). Apare caseta de dialog Find.Aplicaţia Windows Explorer Poate fi căutat un fişier sau un dosar tastând Tools.

este suficient să executăm un clic pe acest semn şi în partea dreaptă a ferestrei Explorer va apărea conţinutul dosarului. Bara ce separă panoul stâng de cel drept poate fi deplasată. Dacă un dosar conţine alte dosare. iar dosarul curent deschis este reprezentat prin pictograma corespunzătoare. înseamnă că dosarul conţine doar obiecte elementare (fişiere. pictograma lui este precedată de semnul + . Dosarele desfăşurate sunt precedate de semnul . Deschiderea dosarelor şi lansarea programelor Când deschideţi un dosar reprezentat în panoul din stânga. . Pentru a desfăşura conţinutul dosarului. Dacă pictograma unui dosar nu este precedată de nici un semn. conţinutul lui se afişează în panoul din dreapta. Pentru a deschide un fişier/aplicaţie..) sau nu сonţine nimic. executaţi dublu-clic pe el. Executaţi dublu-clic pe dosar şi dosarele ce le conţine vor apărea în partea stângă a ferestrei. documente. etc. Pentru afişarea conţinutul unui dosar din partea dreaptă a ferestrei Explorer executaţi dublu-clic.Aplicaţia Windows Explorer.

Executaţi clic cu mouse-ul pe numele dosarului. indicăm. Noul dosar va apărea în panoul din dreapta a ferestrei Windows Explorer. cînd îl scrieţi. Un dosar poate fi creat în cadrul oricărui alt dosar al aricărei unităţi de disc. Din meniul secundar alegeţi comanda Folder (dosar). Va apărea un meniu secundar. Pentru a crea un dosar nou. locaţia (locul amplasării) noului dosar. Crearea dosarelor şi fişierelor utilizând meniul File. apoi Folder sau tipul fişierului dorit. Apoi deschideţi meniul File/New. New Folder (Dosar nou). Vom descrie două metode de creare a fişierelor şi dosarelor: Crearea dosarelor şi fişierelor utilizând meniul contextual. pentru ca noul nume să fie confirmat. numele vechi dispare. fişierele astfel create nu conţin informaţie. Indicatorul mouse-ului se modifică în litera I şi numele dosarului este pus în evidenţă. Deschideţi fereastra pentru dosarul sau discul unde doriţi să creaţi un nou dosar. Introduceţi un nume nou pentru dosar. Desigur. Din meniul contextual selectăm New. indicăm numele dosarului şi apăsam tasta Enter. Apăsaţi Enter cînd terminaţi de scris. . în primul rând.Aplicaţia Windows Explorer Crearea dosarelor şi fişierelor.

Details (Lista obiectelor cu specificarea detaliilor . „ . dată. mărime sau nume alegeţi comanda View din bara de meniuri apoi Arrange Icons.data creării. . Notă: Fiecare dosar are un nume care poate fi alcătuit conform regulilor de alcătuire a numelui unui fişier.).Aplicaţia Windows Explorer Sortarea fişierelor. Extensia fişierului corespunde conţinutului. . List (Lista obiectelor fără detalii). spaţii şi simbolurile: ~ ! @ # $ % & ( ) . Dosarele de obicei nu au extensie. Aplicaţia Exlorer permite afişarea conţinutului unui dosar în mai multe moduri: Large Icons (Pictograme de dimensiuni mărite). după extensie poate fi determinată aplicaţia care a creat fişierul. mărimea. Pentru a sorta fişierele după tip. Începând cu versiunea Windows 95 numele fişierelor şi dosarelor pot conţine de la 1 până la 255 de сaractere. Small Icons (Pictograme de dimensiuni mici). Numele şi extensia unui obiect pot conţine litere mari şi mici ale alfabetului latin (sau rus) inclusiv cifre._ = + { } [ ] . conţine de obicei nu mai mult de trei caractere şi nu este obligatorie. Extensia numelui incepe cu un punct. etc.

executaţi un clic pe ultimul dintre ele. Pentru a selecta un grup consecutiv de obiecte.Aplicaţia Windows Explorer Selectarea dosarelor şi fişierelor Selecarea unui fişier. Pentru a selecta mai multe obiecte răzleţe. menţineţi apăsată tasta Ctrl şi apoi executaţi clic pe fiecare dosar pe care doriţi să-l copiaţi. executăm câte un clic pe fiecare. Acelaşi efect poate fi obţinut prin descrierea cu ajutorul mouse-ului a unui dreptunghi care cuprinde obiectele necesare. dosar sau scurtătură se face prin executarea unui clic pe pictograma respectivă. Selectarea/deselectarea obiectelor-Ctrl+Blanc. Eliberaţi tasta Ctrl înainte de a alege comanda Copy. În toate cazurile obiectele selectate îşi modifică culoarea. . selectaţi primul obiect. ţinând apăsată tasta Ctrl. ţinând apăsată tasta Shift. Copierea dosarelor şi fişierelor Copierea reprezintă cea mai utilizată procedură de manipulare cu obiectele. Pentru a copia mai multe obiecte în acelaşi timp. apoi.

vârful săgeţii mouse-ului pe dosarul respectiv). Copierea prin metoda Drag and Drop Se selectează obiectul (obiectele) care urmează a fi copiat(e).Aplicaţia Windows Explorer Există mai multe metode de copiere a obiectelor: Copierea prin intermediul memoriei Clipboard Se selectează obiectul (obiectele) Se execută comanda Copy. dosarul) unde urmează a fi copiate obiectele. Se poziţionează indicatorul mouse-ului în zona obiectelor selectate. de fapt. Se apasă butonul stâng al mouse-ului şi. tragem obiectele selectate peste dosarul în care dorim să le copiem (poziţionăm. . ţinând apăsată tasta Ctrl. Se indică locul (discul. Eliberăm butonul mouse-ului. Se execută comanda Paste din meniul Edit sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+v.

 eliberaţi butonul drep al mouse-ului. trageţi imaginea pală a pictogramei obiectului selectat.  Se indică locul (discul. 2. . Pe ecran va apărea un meniu din care puteţi alege comanda dorită.  Se execută comanda Edit/Paste sau combinaţia de taste Ctrl+v.Aplicaţia Windows Explorer Deplasarea dosarelor şi fişierelor Deplasarea are ca rezultat copierea obiectelor în locul de destinaţie şi ştergerea lor din locul sursă.  ţinând apăsat butonul drep al mouse-ului. Deplasarea prin intermediul memoriei Clipboard  Se selectează obiectul (obiectele) care urmează a fi deplasat(e).  Se execută comanda Edit/Cut sau combinaţia de taste Ctrl+x. dosarul) unde urmează a fi deplasate fişierele. Metode de deplasare a dosarelor/fişierelor: 1. Deplasarea prin intermediul meniului contextual:  poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe obiect.

De exemplu. De asemenea. Această metodă este asemănătoare cu cea descrisă mai sus pentru operaţia copierii. Deplasarea prin metoda Drag and Drop Se deschide fereastra ce conţine dosarul (sursa). În sfârşit. aceste comenzi pot fi selectate din meniul contextual care apare ca rezultat al apăsării butonului drept al mouse-ului (indicatorul mouse-ului trebuie să fie poziţionat pe oricare din obiectele selectate). comenzile nominalizate pot fi executate şi prin apăsarea combinaţiilor de taste respective. nu se apasă nici o tastă.Aplicaţia Windows Explorer 3. Cut şi Paste pot fi executate şi prin acţionarea butoanelor respective din bara cu instrumente. Trageţi (deplasaţi) dosarul din fereastra sursă în fereastra destinaţie. Există şi alte modalităţi de copiere sau deplasare a obiectelor. . cu deosebirea că în timpul tragerii mouse-ului. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Shift. comenzile Copy. Se deschide fereastra în care mutaţi dosarul (destinaţia).

După ce ati indicat numele nou. executăm un clic dreapta pe el şi din meniul contextual selectăm opţiunea Rename. . numere şi alte simboluri de pe tastatură. puteţi alege un nume conţinând până la 225 caractere. inclusiv spaţii. In cazul în care dorim să redenumim un dosar sau un fişier. cu excepţia următoarelor: \ ? : * “ < > /.Aplicaţia Windows Explorer Redenumirea dosarelor şi fişierelor Când numiţi sau redenumiţi dosarele sau fişierele. Executăm clic pe numele obiectului pentru a afişa indicatorul mouse-ului sub forma literei I şi pentru a selecta numele dosarului. Puteţi numi de asemenea un dosar sau fişier cu litere. apăsaţi tasta Enter (sau executăm un clic în afara obiectului) pentru a-l confirma.

Ştergere definitivă (fără posibilitatea de a fi restabilite ulterior). Această metodă se utilizează în cazul când suntem siguri în intenţia de a şterge obiecte. Vom examina două modalităţi de ştergere a dosarelor şi fişierelor: 1. În acest scop obiectele care urmează a fi excluse se selectează. Pentru a deselecta toate dosarele. fără necesitatea de a le recupera.Aplicaţia Windows Explorer Pentru a selecta mai multe obiecte. Ca şi în cazul precedent selectăm obiectele care urmează a fi lichidate. apoi apăsam combinaţia de taste Shift+Delete. executaţi clic oriunde în fereastră.Ştergere cu deplasarea obiectelor în coşul de hârtii (Recycle Bin) cu posibilitatea de a fi restabilite ulterior. apoi se apasă tasta Delete. ţineţi apăsată tasta Ctrl şi executaţi clic pe fiecare dosar pe care doriţi să-l selectaţi. ţineţi apăsaţă tasta Ctrl în timp ce executaţi clic pe obiectul pe care vreţi să-l deselectaţi. Pentru a deselecta unul dintre aceste obiecte. 2. Obţinem casetă de avertizare. .

atunci puteţi schimba volumul coşului de hârtii sau puteţi sa vă deziceţi de folosirea lui. Ştergerea dosarelor şi fişierelor Notă: Dacă din greşeală aţi şters fişiere sau dosare de pe o dischetă.Aplicaţia Windows Explorer. astfel ca informaţia ce se conţine să fie afişată integral. Pentru a optimiza mărimea unui câmp al tabelului. poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe marginea din dreapta a câmpului respectiv şi atunci când cursorul va obţine forma . Dacă a fost şters dosarul în care se afla fişierul şters. executaţi dublu-clic. atunci cu mijloace Windows informaţia nu poate fi restabilită. Pentru păstrarea fişierelor şterse Windows alocă 10% din memoria discurilor fixe. . atunci când va fi restabilit fişierul şters va fi restabilit în mod automat şi dosarul lui. Dacă nu aveţi suficient spaţiu liber pe disc. Trecerea de la modul de afişare a informaţiei utilizând 2 panouri (Aplicaţia Windows Explorer) la afişarea cu un singur panou (Calculatorul Meu) se face acţionând tasta Foldere din bara cu instrumente.

parcurgeţi calea Start/ Settings/ Control Panel. Lansarea aplicaţiilor se face prin executarea unui dublu-clic pe pictogramele respective. Fiecare parametru pe care îl puteţi adapta cerinţelor este reprezentat de o pictogramă în Control Panel care se deschide într-o casetă de dialog. Panoul de Control reuneşte un set de aplicaţii (programe) destinate pentru ajustarea şi gestionarea diferitor componente ale sistemului Windows.Panoul de Control (Control Panel ) Lansarea aplicaţiei Panoul de Control se face utilizând una din două metode: executăm un dublu-clic pe pictograma respectivă din fereastra Calculatorul Meu sau Windows Explorer. inclusiv afişajul. . tastatura etc. data şi timpul. şoricelul.

executăm un dublu clic pe pictograma Date/Time din Control Panel. calculatorul stabileşte data şi timpul fiecării modificări a fişierului etc. Pentru finalizarea procedurei de modificare. Caseta de dialog Date/Time Properties care apare conţine filele Date & Time data/timpul şi Time Zone . Acţionăm butonul Se aplică după fiecare modificare efectuată pentru a fixa modificările efectuate. . Puteţi de asemenea afişa caseta de dialog Date/Time Properties executând dublu clic pe regiunea timpului din bara de operaţii. acţionăm butonul Revocare.fusul orar.Panoul de Control (Control Panel ) Modificarea datei şi timpului Cu scopul de identificare ulterioară a fişierului salvat/lichidat sau a datei şi orei de primire/expediere a unui mesaj prin poşta electronică etc. acţionăm butonul OK. Pentru a renunţa la modificările efectuate. Pentru a modifica data şi timpul sistemului Windows.

•  • • • . Aspect (Appearance) . se deschide o casetă de dialog Proprietăţi Afişare ce conţine filele: Teme (Background) . Spaţiu de lucru .Panoul de Control (Control Panel ) Pentru modificarea suprafeţei de lucru executăm un dublu-clic pe pictograma Afişare din grupul de programe Control Panel.pentru modificarea fundalului ecranului.modificarea aspectului fundalului Windows Economizor ecran (Screen Saver) pentru folosirea programului de protecţie a suprafeţei fotosensibile a monitorului. Setări (Settings) — pentru modificarea rezoluţiei ecranului (numărului de pixeli) şi a paletei de culori. Ca rezultat.pentru modificarea modelelor de culori şi a seturilor de caractere ale ferestrelor şi casetelor de dialog.

.Panoul de Control (Control Panel ) Modificarea modelelor de culori şi a seturilor de caractere ale ferestrelor şi casetelor de dialog.

va apare caseta de dialog Taskbar Properties (Proprietăţile barei de operaţii). pentru a le putea accesa mai rapid în mai multe moduri: Utilizând metoda Drag and Drop.Modificarea meniului de bază Start     Puteţi adăuga programe des utilizate meniului Start. .. Start /Settings/Taskbar (Bara de operaţii)/ Taskbar Properties/ Meniul Start.. Apoi executaţi clic pe Particularizare/Add (Adăugaţi) … Sau executaţi clic-dreapta pe bara de operaţii. Selectaţi Particularizare .

. Adăugarea pictogramelor în bara lansării rapide (Quick Launch) se face cu ajutorul metodei Drag and Drop.Proprietaţile barei de activităţi şi ale meniului Start Afişăm caseta de dialog Proprietaţile barei de activităţi şi ale meniului Start executând clic-dreapta pe bara de operaţii. Selectăm opţiunile dorite.

sau executăm comanda Shut Down .. documentele respective. fişierelor. De aceea este necesar de a finaliza corect lucrul. . Apoi din meniul de bază Start selectăm Log Off . Repornire sau Revocare. Log Off sau Stare de veghe. Din caseta de dialog ce apare selectăm butonul dorit: Comutare utilizatori. O simplă deconectare de la sursa de alimentare poate duce la pierderi de informaţii sau la dereglarea sistemului.Finalizarea lucrului cu Windows. dacă e cazul.. Mai întâi închidem toate aplicaţiile active. salvând. Închidere... Reîncărcarea calculatorului În timpul lucrului cu Windows sistemul duce evidenţa tuturor dosarelor. aplicaţiilor deschise.

. eveniment care implică blocarea întregului sistem. De asemenea. Ultima procedură este utilă mai ales în cazurile când executarea uneia dintre aplicaţiile active se suspendă din motive necunoscute. apăsând combinaţia de taste Ctrl+Alt+Del.Finalizarea lucrului cu Windows. În aceste situaţii este necesar să excludem aplicaţia respectivă acţionând butonul End Task din caseta de dialog Close Program. Reîncărcarea calculatorului Finalizarea lucrului poate fi făcută şi prin apăsarea combinaţiei de taste Alt+F4. din care putem alege opţiunea Shut Down. obţinem caseta de dialog.

Opţiuni regionale şi lingvistice Panoul de control/Opţiuni regionale şi lingvistice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful