You are on page 1of 19

1

Architecture vision

Draft

Smart Hospital

Het Healtcare IT Alignment Model Paul Leenards MITM, director Consulting 23 mei 2012

2014: De deuren gaan open van onze nieuwe kliniek. Hoe ziet de ICT infrastructuur eruit?
Fundamentele benadering: waar gaat het over? Wat is een kliniek? Wat is een ziekenhuis? Wie maken gebruik van de kliniek? Wie heeft er belang bij? Welke rol speelt ICT in de kliniek? Welke rol kan ICT spelen?

En uit deze abstracte vragen komen ook weer nieuwe vragen over De rol en positie van de patient De rol die informatie speelt in een zorginstelling De functie van het gebouw zelf

Nu: Ziekenhuizen zijn rondom de Medisch specialist georganiseerd


Patint verliest zelfbeschikking zodra hij/zij zorginstelling betreedt.
Hoewel steeds meer zorginstellingen de patint/mens centraal stellen, zijn zorgprocessen vaak rondom de specialist/behandelaar georganiseerd.

Inefficinte en ineffectieve ICT ondersteuning door te grote afstand van het primaire zorgproces en versnipperd applicatie- en informatielandschap.

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Uitgangspunten voor het healthcare IT Alignment Model


Mensen Centraal: Patint is regisseur van eigen zorg In de zorg staan communicatie en informatie centraal Kennisontwikkeling is continu en kennis moet continu beschikbaar zijn Bedrijfsvoering in de Zorg: zakelijk en mensgericht

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Smart Hospital: het Healtcare IT Alignment Model gaat over informatie stromen
Preventie Clinten/ Gasten Spoedeisende hulp Behandeling Patint/ Clint Zorg Besturing Medisch Specialist Verpleging & Verzorging OnderzoeksData Onderzoeker

Diagnose

Logistiek
ICT & Facility Management

Ontwikkeling & Vernieuwing Administratie

Support

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Primaire rollen in het Healthcare IT Alignment Model


Patint/ Clint Medisch Specialist

Preventie

Clinten/ Gasten

Verpleging & Verzorging

Zorg Besturing Zorg Besturing

Diagnose

Spoedeisend e hulp
ICT & Facility Management

Behandeling

Support

Logistiek

Administratie

Onderzoeker

OnderzoeksData

Ontwikkeling & Vernieuwing

Bestuurder

Patient is regisseur van de eigen zorg

Volwassenen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid Zij raadplegen het Internet voor hun eigen diagnose en raadplegen vervolgens de arts voor bevestiging, behandeling of doorverwijzing

Ze kiezen samen met de behandelaar voor een eigen behandel aanpak en bepalen wanneer deze wordt uitgevoerd (afspraken & agenda)
Ze zijn eigenaar van hun eigen dossier (data en informatie) en kunnen deze altijd en overal veilig raadplegen
8 Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

De mate van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bepaalt de ondersteuning

Gast Eigen verantwoordelijkheid

Client

Patient

Zelfredzaamheid Verzorging Behandeling Clienten/ Gasten Verpleging & Verzorging Verpleging Operatie Zorg Besturing

Behandeling

Mensen centraal: mensen in meerdere rollen

Client Consument Patient Gebruiker Rechtspersoon Medewerker

Leverancier

De Client verwacht zorg op elke locatie en elke moment


Client heeft thuis toegang nodig tot het netwerk van de zorginstelling Het maken van afspraken Raadplegen van eigen dossier Kleine consultaties Bijhouden van dieet/gezondheidslogboeken Behandeling op afstand Zorg in het ziekenhuis Vinden afspraaklocatie Hulp vragen Raadplegen eigen dossier Gasten Services

11

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Medisch specialist heeft toegang nodig tot de meest accurate en actuele zorginformatie
Medisch specialist heeft op elke locatie en moment toegang nodig tot zorginformatie voor: Het stellen van de diagnose: Kwalitatief hoogwaardige diagnostische informatie over fysieke situatie, sociale omgeving en andere factoren. Het voorschrijven van medicijnen: Kennis over de specifieke situatie van de clint evenals kennis van mogelijke conflicten tussen voorgeschreven medicijnen. Opdoen van de laatste vakinhoudelijke kennis Raadplegen van logistieke/facilitaire zaken en organisatie informatie

12

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Support wil op elk moment het primaire zorgproces ondersteunen


Support afdelingen hebben behoefte aan informatie om het logistieke proces rondom verzorging en behandeling te regelen. Hierbij gaat het om informatie voor: Maken van planningen Reserveren van ruimtes en locaties Archiveren van EPD/bedrijfsinformatie Regelen van logistieke proces rondom instrumenten en andere benodigdheden

13

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Raad van Bestuur wil logistieke processen en informatiestromen te optimaliseren


Raad van Bestuur heeft op elk moment toegang nodig tot informatie.

Door het inzetten van ICT middelen wordt het mogelijk om de logistieke processen en de informatiestromen te optimaliseren. Hier liggen mogelijkheden om de Zorg verder te verzakelijken
De verzakelijking van de Zorg moet niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de zorg afnemers: Zorg Diensten op bestelling

14

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Informatie vanuit elk aspect van de zorg benaderd kunnen worden


Preventie Clinten/ Gasten Spoedeisende hulp Behandeling Patint/ Clint Zorg Besturing Medisch Specialist Verpleging & Verzorging OnderzoeksData Onderzoeker

Diagnose

Logistiek
ICT & Facility Management

Ontwikkeling & Vernieuwing Administratie

Support

15

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Het technisch perspectief op het Healthcare IT Alignment Model


Interface: Werkplek Wireless Telefoon Tablet Wired
Vital Signs Monitori ng

Thermostaat

Etc. 3G

Connectivity:

Systems:
Planning

MRI Scan

Catering

Administ ration

Infrastructure: storage

Wired

Data:

Patient Informatie

Research Data

Planning Data

Beveiliging kan dan plaatsvinden op het juiste niveau


Interface: Werkplek Wireless Telefoon Tablet Wired
Vital Signs Monitori ng

Thermostaat

Etc. 3G

Connectivity:

Systems:
Planning

MRI Scan

Catering

Administ ration

Infrastructure: Security: Data: storage Patient Informatie

Wired

Research Data

Planning Data

Gewenst is een ICT organisatie die onderdeel is van het primaire proces
In de praktijk zijn veel ICT organisaties in de Zorg ondersteunend aan de kantoor organisatie van de Zorg instelling en daardoor onvoldoende in staat om de gewenste ondersteuning aan het primaire proces te bieden Veel van deze ICT afdelingen hebben vooral focus op continuteit en controle. Hierdoor zijn ze geen gesprekspartner in de benodigde vernieuwing in de zorg

18

Mensen Centraal: ICT in het primaire proces

Dank voor uw aandacht