You are on page 1of 38

Standards-based Interoperability in Healthcare A vision or reality?

Andries Hamster (Forcare B.V.) Inter-Actief Symposium /care

Onderwerpen

Introductie Health Information Exchanges/Zorginformatienetwerken

Zorginformatienetwerken Wereldwijd & in Nederland

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 2

Forcare B.V. Over mijzelf

Chief Marketing Officer/Co-owner Forcare B.V.


Technische expertise: DICOM, IHE and HL7 Clinical Information Architecture design IHE-NL-Lab technisch voorzitter

IHE Nederland
IHE-Lab werkgroep voorzitter

Achtergrond in PACS ontwikkeling


Actief betrokken bij IHE sinds 1999 Radiologie IT-Infrastructuur
6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 3

Forcare B.V. Bedrijfsprofiel

Opgericht in 2006 door drie experts op gebied van interoperabiliteit in de ZorgICT Hoofdactiviteit
Software productontwikkeling

Innovatieve Technologie leverancier


(Transmuraal) delen van klinische informatie Wereldwijde focus Actieve deelnemer IHE/IHENL
6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 4

Health Information Exchanges/ Zorginformatienetwerken


De Uitdaging

Patinten verplaatsen zich


Long Term Care Acute Care (Inpatient)

Other Specialized Care (incl. Diagnostics Services)

GPs and Clinics (Ambulatory)

Challenge: Continuity of Care Answer: Longitudinal Record


6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 6

Huidige situatie

Laboratory Results Hospital Record

Specialist Record

Records Sent

Clinical IT System
Clinical Encounter
6/20/2012

Uitdaging: Zoeken van, en opvragen van klinische document, beschikbaar gesteld door andere zorgaanbieders
page 7

Inter-Actief Symposium /care

Gewenste situatie

Laboratory Results Hospital Record

Specialist Record

Reference to records
4-Patient data presented to Physician

Clinical IT System Temporary Aggregate Patient History


6/20/2012 Clinical Encounter

3-Records Returned

Sharing System
1-Patient Authorized Inquiry

Index of patients records (Document-level)

Inter-Actief Symposium /care

2-Reference to Records for Inquiry 8 page

Health Information Exchange

Veel uitdagingen, hoe


identificeren we patinten? identificeren we klinische gebruikers? weet ik waar informatie van mijn patinten is opgeslagen wissel ik informatie uit met andere systemen die collega artsen gebruiken? wisselen we veilig informatie uit? beschermen we de privacy van de patint? betrekken we de patient bij de uitwisseling van zijn informatie?

Antwoord
Standaardisatie Integrating the Healthcare Enteprise
6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 9

Integrating the Healthcare Enterprise

Wereldwijde organisatie Gestart in 1997 Kern


Definieren van oplossingen voor klinische use-cases waarbij gegevensuitwisseling centraal staat Oplossingen maken gebruik van bestaande (communicatie) standaarden.

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 10

Belangrijk

Wereldwijd veel aandacht voor eHealth


NL: LSP, UK: NHS, CA: Infoway, FR: DMP, US: ARRA, EU: epSOS, etc.

Doelen
Ondersteuning van Zorgketens, bevorderen patintmobiliteit, kostenreducties, efficientie verhoging

Feiten
Veel initiatieven falen (NL: LSP, UK: NHS, etc.) Gebrek aan standardisatie Complexe materie

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 11

Health Information Exchange

Antwoorden van IHE (1)


Delen van klinische documenten
Cross-enterprise Document Sharing (XDS)

Veilig en betrouwbaar uitwisselen van informatie


Audit Trail & Node Authentication (ATNA)

Identificatie van de patint


Patient Identification Cross Referencing (PIX)

Melding van beschikbaarheid van informatie


Notification of Availability (NAV) Document Subscribe (DSUB)

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 12

Regionale Zorgnetwerken

Antwoorden van IHE (2) Identificatie van de zorgverlener


Personnel White Pages (PWP) Healthcare Provide Directory (HPD) Cross-enterprise User Assertion (XUA)

Zoeken over regiogrenzen heen


Cross-Community Access (XCA)

Privacy bescherming
Basic Patient Privacy Consent (BPPC)

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 13

Delen van klinische documenten

Laboratory Results Hospital Record

Specialist Record

Reference to records
4-Patient data presented to Physician

Clinical IT System Temporary Aggregate Patient History


6/20/2012 Clinical Encounter

3-Records Returned

Sharing System
1-Patient Authorized Inquiry

Index of patients records (Document-level)

Inter-Actief Symposium /care

2-Reference to Records for Inquiry 14 page

Delen van klinische documenten


Document Index

Query

Long Term Care

Acute Care (Inpatient) Other Specialized Care or Diagnostics Services

PCPs and Clinics (Ambulatory)

Submission of Document References


Document Repository
6/20/2012

Query/Retrieve of selected Documents


Inter-Actief Symposium /care page 15

Delen van klinische documenten

Patient Identity Source

LSP (BSN, UZI, VWI)


Patient Identity Feed

Ziekenhuis A

Regionaal Netwerk
Document Registry Document Consumer(s)

Query Documents

Register Document Set

Provide&Register Document Set

Retrieve Document

Ziekenhuis B

Document Source(s)

Document Repository(ies)

Cross-Enterprise Document Sharing (XDS)


6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 16

Delen van klinische documenten

Family Practice
Practice Management System

Hospital
RIS PACS LAB

Clinic
Hospital Information System

XDS Repository

XDS Repository

XDS Repository

Shared network (secure)

Master Patient Index

XDS Registry

Audit Record Repository

Infrastructure

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 17

Delen van klinische documenten

Ongestructureerde documenten
Tekst PDF Gescande documenten

Gestructureerde documenten
Medische Samenvattingen HL7 V3 CDA Radiologie (verslag en beeldverwijzingen) Lab uitslagen

XDS is content agnostisch

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 18

IHE XDS Meerwaarde


Gedistribueerd
Diverse bronnen (De)centrale opslag van klinische documenten

Transmuraal
Regionale index van beschikbare documenten Keuze voor regio is flexibel

Document Centrisch
Klinische Documenten Standaard document typen (HL7-CDA, PDF, DICOM, etc.)

Document Content Agnostisch


Slecht bron & ontvangen begrijpen document

Gestandaardiseerde document attributen


Data mining

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 19

IHE - XDS Samenvatting

Blauwdruk voor zorg ICT infrastructuur: een gedeeld EPD, in een regio, samenwerkings-verband, etc. Effectieve manier om klinische documenten te delen en bekijken transmuraal. Schaalbaarheid en brede toepasbaarheid van huisarts tot ziekenhuis vanuit verschillende IT systemen. Eenvoudige toegang: Zorgverleners zoeken via patintidentificatie en vragen relevante documenten op.

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 20

IHE XDS Content profielen

XDS-Imaging
Delen van verslag + referenties naar beelden

XDS-Medical Summaries
Delen van medische samenvattingen Verwijsbrief, ontslagbrief, Patient Consent

XD-Laboratory
Delen van lab-uitslagen

XD-Scanned Documents
Delen van gescande documenten

Document types: Text, PDF, HL7v3 CDA

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 21

XDS-I Delen van beelden

XX xx Xxxxx Xxxxx xxxxx

PACS

Document Registry
XX xx Xxxxx Xxxxx xxxxx

register
Document Source Document Repository

PACS

Document Source

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 22

XDS-I Delen van verslagen

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 23

Veilig en betrouwbaar uitwisselen van informatie

Audit Trail
Doel: op eenduidige wijze vastleggen welke gebruiker welke informatie ingezien heeft Middelen:
Logbericht en log moment gedefinieerd Communicatie: Syslog protocol

Node Authentication
Doel: netwerk van betrouwbare systemen opzetten Middelen: PKI certificaten (b.v. UZI-certificaat)

IHE Audit Trail & Node Authentication (ATNA)


6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 24

Veilig en betrouwbaar uitwisselen van informatie

Ziekenhuis A

Document Source

Document Registry

Regionaal Netwerk
Ziekenhuis C
Document Repository Document Source

Ziekenhuis B

Document Consumer

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 25

Identificatie van de patint

Uitdaging
Patint heeft meerdere identiteiten meerdere patintendossiers voor een patint Uitwisselen dossier over systeemgrenzen heen gevaarlijk (patintverwisseling)

Oplossing
Master Patient Index / Patient Identity Cross-Reference (IHE PIX) Elk systeem meldt patint onder lokale identiteit aan Burger Service Nummer

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 26

Identificatie van de patint


Patient Identity XRef Mgr
A87631 M8354673993 M8354673993 M8354673993 L-716 L-716 14355 A87631

Patient Identity Feed Patient Identity Feed

EHR System

Affinity Domain Patient Identity Source


M8354673993

Physician Office Patient Identity Feed

Patient Identity Feed PIX Document Query Registry


XDS Document Repository
Register (using Pt ID)

ED Application

L-716

XDS Document Repository

PACS
A87631

PIX Query
Query Document (using Pt Id) Lab Info. System

EHR System Provide & Register Docs

PACS

Retrieve Document

Teaching Hospital
ATNA Audit record repository CT Time server

Community Clinic

6/20/2012

XDS AffinityInter-Actief Symposium /care Domain (NHIN sub-network)

page 27 page 27

Zoeken over regiogrenzen heen

Patient Identity Source

Patient Identity Feed

Document Registry

Query Documents

Document Document Consumer(s) Consumer(s)

Register Document Set

Provide&Register Provide&Register Document Document Set

Retrieve Document

Document Source(s) Document Source(s)

Document Repository(ies)

Uitdaging
Document query/retrieve over regios heen

Oplossing
IHE XCA (Cross Community Access)
6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care page 28

Identificatie van de zorgverlener

IHE XUA: Overdragen van gebruikersidentiteit over systeemgrenzen heen


Uitgegeven door

Nederlandse Overheid

Vertrouwensrelatie

Authenticatie

Document Consumer

SAML Token
- Naam - Rol - Locatie

Document Registry
Autorisatie

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 29

Vision or Reality?

Veel uitdagingen, hoe


identificeren we patinten? IHE PIX identificeren we klinische gebruikers? IHE XUA weet ik waar informatie van mijn patinten is opgeslagen IHE XDS wissel ik informatie uit met andere systemen die collega artsen gebruiken? IHE XDS, XDS-I, XDS-MS, XDS-SD, XDS-Lab wisselen we veilig informatie uit? IHE ATNA beschermen we de privacy van de patint? IHE ATNA betrekken we de patient bij de uitwisseling van zijn informatie? IHE BPPC

IHE biedt oplossing voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van klinische gegevens tussen zorgverleners
6/20/2012 Inter-Actief Symposium /care

page 30

Standards-based interoperabilty
Wereldwijd & in Nederland

XDS Projecten Wereldwijd

6/20/2012

Inter-Actief Symposium /care

page 32

Cardiologienetwerk Friesland

Uitdaging
Delen van cardiologie-informatie ter ondersteuning van regionale cardiologiezorg in Friesland

Klinische informatie
Cardio-beelden (multi-frame runs), ECGs, patintstatus

(Systeem) Omgeving
4 ziekenhuizen

Behaald resultaat
Volledige regionale beschikbaar van cardiologie-informatie op basis van IHE XDS Veilige on-demand uitwisseling van cardio-beelden

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 33

Cardiology project Friesland

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 34

Cardiology project Solution Design

Philips Allura

GE CA1000
XDS Registry

Philips Xcelera

GE Archive/Web

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 35

Bevolkingsonderzoek Borstkankerscreening

Uitdaging
Delen van informatie uit het bevolkinsonderzoek borstkankerscreening met ziekenhuizen in Nederland

Klinische informatie
Mammografiebeelden, verslagen

(Systeem) omgeving
Centraal screenings systeem (1.000.000 exams/year) 4% referral / retrieval rate 100 ziekenhuizen

Behaald resultaat
Volledige beschikbaarheid van screeningsgegevens Importeren van mammografiebeelden naar ziekenhuis systemen

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 36

Bevolkingsonderzoek Borstkankerscreening

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 37

Bevolkingsonderzoek Borstkankerscreening

6/20/2012

Copyright 2011 - Forcare B.V.

page 38

You might also like