You are on page 1of 49

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Zien is geloven
Toepassing van EPD en PZD, voordeel voor patint en dokter

Stan Aldenhoven, director KPMG


aldenhoven.stan@kpmg.nl
Enschede, 23 mei 2012

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

EPD ZOLDER

ZIS BOVEN VERDIEPING

BENEDENERP VERDIEPING

IT-INFRASTRUCTUUR FUNDERING
22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Primary health care

Secondary healthcare

Tertiary healthcare

Refer a patient

Categorize

Diagnose

Prepare for treatment

Plan for treatment

Perform surgical treatment

Follow-on therapy

Perform non-surgical treatment

Receive order

Fulfill order

Request for results

Primary process

Secondary process

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Ziekenhuizen
Ziekenhuizen

Ambulance personeel

Ambulance personeel

SEH
SEH

Patint
Patint

Huisarts
Huisarts

Overigen Overigen (sportschool, (sportschool, vrienden, vrienden, instanties) instanties)

Mantelzorgers
Mantelzorgers

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Communities 1 e en 3 de lijnszorgverleners

Persoonlijke zorgdossiers

Publieke zorgcommunities

Internet

Ziekenhuis community

Publieke ziekenhuis website

Elektronisch Patinten Dossier systeemlaag Ordercommunicatie

Afdeling- en Specialisme Georinteerde Informatie systeemlaag

Ziekenhuis Informatie systeemlaag

Rapportage systeemlaag Enterprise Resource Management systeemlaag

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

80% kosten 80% opbrengst


Focus op EPD en Focus op EPD en zorgoptimalisatie en innovatie zorgoptimalisatie en innovatie
Rationalisatie en uniformering IT-landschap Focus op EPD en proces harmonisatie Focus op EPD en proces taal Afdwingen eenheid van harmonisatie inhoudelijk) (medisch Werken volgens zorgpaden Invoering nieuwe functionaliteit Focus op totale IT-oplossing IT-oplossing Focus opUitbreiding eenheid van taal totale (medisch inhoudelijk) Integratie naarOptimaliseren en uniformeren naar periferiesystemen Optimalisatie en uniformering zorgpaden Focus op EPD zorglogistieke processen Focus op ZIS/basisZIS/basis EPD Vervanging van ZIS/EPD-systeem Basis neerleggen voor minimale eenheid van taal (logistiek en financieel) Uniformering zorgadministratieve processen

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Onvoldoende transparante beoordeling

Geen tijd

Performance problemen Hybride situatie Gebrekkige kennis IT-afdeling Geen calamiteiten voorziening Weerstand

Beperkt draagvlak Oude wijn in nieuwe zakken

Niet juiste competenties

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Pssst niet zelden worden dergelijke programmas als een vanouds IT-project aangestuurd

Nee uiteraard is het een business project

Tsja een business project voor IT-ers

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Onvoldoende transparante beoordeling

Geen tijd

Performance problemen Hybride situatie Geen calamiteiten voorziening Weerstand

Beperkt draagvlak Oude wijn in nieuwe zakken

we naar toe gaan? juiste Niet


competenties

Gebrekkige kennis Zie jij waar IT-afdeling

Zal mij benieuwen

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Prof. Michael E. Porter

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

Stan Aldenhoven Director Health IT KPMG Plexus aldenhoven.stan@kpmg.nl 06-22419358

22 mei 2012 saldenhoven kpmg

You might also like