Terdapat umat Islam menolak bahawa Islam ada kenegaraan kerana terpengaruh dgn barat

Menurut barat, agama hendaklah dipisahkan daripada negara Pemisahan agama & negara akibat kejumudan gereja & penentangan terhdp ilmuwan bagi mengekalkan pengaruh Berbeza dgn Islam yang membuka ruang seluas2nya kpd sains, kemajuan & tamadun

Maurice Bucaille: terdpt byk percanggahan antara teks2 Taurat & Injil dgn penemuan2 sains moden, sdgkan hal yg sama tdk berlaku kpd al-Quran

Memisahkan agama drp negara hanya terdpt dlm masyarakat Nasrani bagi mengelakkan pertembungan di antara gereja & golongan ilmuwan
Suasana lahirnya agama Masihi tdk sama dgn suasana lahirnya Islam

Org pertama menolak sistem politik Islam secara total ialah Ali Abd al-Raziq dlm bukunya “Islam dan dasar pemerintahan” ( ‫اإلسالم وأصىل‬ ‫)الحكن‬ Kemudian muncul Khalid Muhammad Khalid dgn bukunya “Dari sini kita bermula” (‫)هي هٌا ًبدأ‬

Mereka berhujah dengan Quran
.‫فذكز إًوا أًت هذكز‬ ‫لست عليهن بوسيطز‬ ‫وها أرسلٌاك إال هبشزا‬ ‫وًذيزا‬

‫إى عليك إال البالغ‬

Tapi ayat2 ini berdasarkan suasana & keadaan utk menyatakan simpati terhdp Rasul & menerangkan tugasnya pd peringkat permulaan serta tidak perlu menghiraukan golongan yang menentang Allah

Mereka mengabaikan ayat yg memerintahkan org Islam supaya melaksanakan pelbagai hukum hakam
• ‫لتحكن بيي الٌاس بوا أراك هللا‬ • ‫وأى احكن بيٌهن بوا أًزل هللا‬ • ‫أطيعىا هللا وأطيعىا الزسىل وأولي األهز هٌكن‬

Mereka juga berhujah dengan hadis (‫ & )أًتن أعلن بأهىر دًياكن‬kisah lelaki yang takut untuk berjumpa dengan Rasulullah

Mereka juga mengabaikan banyak hadis & cerita tentang Rasul sebagai pemimpin negara:
• Kisah Rubayyi’ bint al-Nadr • Yahudi mencederakan hamba perempuan • Rasul berhukum berdasarkan hujah yg dikemukakan secara zahir

Org Islam berbaiah kepada khalifah sebelum jenazah Rasul dikebumikan Pengakuan orientalis

Istilah yang digunakan: al-wilayah, al-imamah al-kubra, siyasah shar’iyyah, siyasah madaniyyah dan al-ahkam al-sultaniyyah

Penulisan dalam dua bentuk

Sebahagian daripada kitab fiqh & hadis secara umum

Dalam penulisan khusus yang membicarakan politik Islam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful