Menegakkan agama & merealisasikan perhambaan kepada Allah Tuhan semesta alam

Menegakkan keadilan

Memperbaiki keadaan manusia

Ibn Taymiyyah
• Tujuan pemerintahan adalah bagi memelihara agama rakyat

al-Shawkani
• Mengukuhkan agama masyarakat • Menyusun dan mengatur urusan org Islam bagi mendapatkan kebaikan & menjauhkan keburukan (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid)

Menegakkan agama bermaksud
• Menegakkan tauhid, ketaatan & kepercayaan kpd rukun iman • Memperbetul segala rukun, pelihara drp kecemaran, beriltizam dan mempertahankannya

Menggerakkan masyarakat Islam ke arah mengerjakan ibadat dalam erti kata yang sebenar

Solat, zakat, syiar Islam, amar makruf nahi mungkar dll

Memerangi syirik, bidaah, khurafat & perkara yang merosakkan kemurnian agama

Menyebar risalah Islam di seluruh muka bumi

Merealisasikan keadilan dlm pelbagai lapangan; sosial, kehakiman, pentadbiran, pengurusan, politik, hubungan antarabangsa

Tujuan sebenar negara Islam adalah mewujudkan umat yang berdiri atas kebaikan dan kebenaran

Negara Islam hanya mekanisme atau alat utk menegakkan perkara tersebut

Memperbaiki dalam segenap bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, penerangan, pendidikan, pertahanan & pembuatan

Tujuan tertinggi perundangan Islam reformasi perkara halal haram

Memakmurkan bumi & menyediakan cara hidup yang mulia bagi semua rakyat

Menyekat kerosakan, menarik kebaikan dan bergerak atas dasar makarim al-akhlaq

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful