1.

0

Peta minda

Aktiviti Prabacaan (Aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan)

Objektif

Faktor kesediaan membaca

Kaedah membaca

Aktiviti

Membentuk kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal, emosi dan mental

keadaan fizikal

Kaedah fonetik

Kemahiran pengamatan penglihatan

pengalaman dan kesediaan

Kaedah abjad

Kemahiran pendengaran

kecerdasan dan perkembangan kognitif

Kaedah pandang dan sebut

Kemahiran pergerakan mata dan tangan

daya diskriminasi

Kaedah mengajar bacaan

penguasaan bahasa

Rajah 1 : Aktiviti Prabacaan

1

Aktiviti Pratulisan (Menghasilkan simbol grafik)

Objektif

Objektif

Kaedah

Aktiviti pratulisan

Mempunyai kemahiran dan keupayaan menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik gerak tangan untuk membentuk huruf

Melatih pergerakan tangan

Pendekatan mudah

Latihan Pergerakan jari dan tangan

Melatih pergerakan mata

Penggunaan tepat dan sesuai

Latihan pergerakan tangan yang bebas

Melatih koordinasi mata dan tangan

Carta suku kata pelbagai

Latihan pergerakan mata

Menyemai minat murid ke sekolah

Aktiviti pengayaan

Latihan Koordinasi mata dan tangan

Kenalkan huruf kecil dahulu

Rajah 2 : Aktiviti Pratulisan

2

Pemulihan Tulisan

Objektif

Peringkat menulis

Masalah penulisan

Kaedah pemulihan

Sasaran

Supaya mudah dibaca

Pra Tulisan

Meninggalkan huruf, perkataan atau imbuhan

Saringan dan Diagnosis

Murid-murid yang gagal menguasai kemahiran menulis

Tulisan Mekanis

Melampaui garisan ruang muka surat

Latihan sebelum menulis

Tulisan Kreatif

Huruf-huruf bertindih

Latihan dan pengukuhan

Ulang huruf yang ditulis

Mengikut arah kanan ke kiri

Urutan yang salah bagi huruf atau perkataan

Menyalin tidak mengikut tertib

Rajah 4 : Pemulihan Tulisan

4

Pemulihan Bacaan

Objektif

Kaedah

Aktiviti Pemulihan

Sasaran

Supaya dapat menyebut suku kata, perkataan dan ayat dengan lancar

Fonetik

Saringan dan Diagnosis

Murid-murid yang gagal menguasai kemahiran membaca

Abjad

Latih tubi

Pandang dan sebut

Eklektik

Rajah 3 : Pemulihan Bacaan

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful