HIKAYAT INDERAPUTERA….

Sinopsis……

Bab 1:Ramalan Nujum
Cerita bermula dengan asal usul Inderaputera.Diceritakan bahawa
sebuah negeri bernama negeri Semanta Puteri,rajanya bernama Raja Bikrama Buspa bersama dengan permaisurinya Tuan Puteri Jamjam Ratna Dewi.Raja Bikrama Buspa mempunyai kerajaan yang besar dan

menerima ufti daripada raja-raja di bawah taklukannya.
Beberapa lama kemudian ,isteri Maharaja Bikrama hamil dan melahirkan seorang bayi lelaki yang sangat elok paras rupanya. Baginda sangat suka hati lalu memanggil ahli nujum. Ahli nujum menyatakan bahawa anakandanya itu akan memangku kerajaan yang sangat besar selama tujuh tahun bersama-sama dgn baginda.Baginda juga dinasihati supaya tidak membenarkan anakandanya itu bermain dengan binatang kerana akan membawa bencana.

Baginda kemudiannya mengadakan majlis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful