Konsep Nilai - Definisi dan fungsi nilai - Jenis-jenis nilai

Nur syakilawani Bt Abd Samad

Definisi Nilai

• Jules Henry (1975) : Perkara yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan • Coughlan (1969): Nilai kebiasaan yang dilihat sebagai keutamaan.

Definisi Nilai
Milton (1969) : kepercayaan yang wujud dalam keseluruhan sistem kepercayaan apabila manusia bertingkahlaku Clyde (1951) : Konsep nilai berdasarkan psikologi seperti aspek motivasi yang merujuk sebagai taraf peribadi dan budaya.

Kesimpulan: Nilai penentu dalam diri manusia untuk mempengaruhi tindakannya.

Fungsi Nilai :

-Kriteria untuk bertindak - Panduan penyelesaian masalah -Batasan perbuatan individu - Alat pengertian individu yang kompleks - nilai pembentuk hubungan masyarakat - Nilai sebagai sosialisasi -Nilai mempengaruhi nilai dan pengangan - Kriteria dalam membuat keputusan

Fungsi Nilai
Kriteria yang konsisten bagi individu dalam bertindak Panduan menyelesaikan konflik moral Batasan terhadap perbuatan individu dalam masyarakat

Alat mendapat pengertian dunia sosial yang kompleks

Contoh: Nilai murni dan nilai moral untuk mengatasi masalah sosial

Hubungan dalam perorangan Cth: Panduan individu bertindak untuk capai kejayaan : Sosialisasi bersama manusia

Hubungan kemasyarakat - Tingkahlaku tidak berlandaskan emosi

Nilai sebagai sosialisasi Cth: Penerapan nilai dalam perkembangan sahsiah

Nilai mempengaruhi sikap dan pengangan Cth: Membentuk kekuatan moral bagi mengekang fenomena sosial

Nilai sebagai kriteria membuat keputusan Cth: Garis panduan dalam semua keputusan peribadi

Jenis- Jenis nilai
• • • • • • • • • • Nilai moral atau nilai etika Nilai estetik Nilai instrumental Nilai universal Nilai tingkahlaku Nilai tradisi Nilai instrinsik dan ekstrinsik Nilai sosial Nilai agama Nilai budaya

Nilai moral atau etika: Cth: Guru jujur dengan mengendalikan kewangan kelas
Nilai instrumental: - Nilai yang diterima dan - Berkaitan dgn diperkembangkan keseronokan,kenika matan dan kepuasan. dalam masyarakat. Cth: Penerapan sajak - Cth: nilai bersih, berani, jujur, tabah dalam Psk dengan dan menerapan nilai bertanggungjawab kemanusiaan. Nilai estetik:

Nilai universal: - Nilai diterima umum dalam masyarakat Cth: Benar, cantik, indah, baik

Nilai tingkahlaku:
- Mempengaruhi tingkahlaku dalam masyarakat

Nilai tradisi
= Dipertahankan oleh generasi muda Cth: Nilai kepatuhan, perpaduan

Cth: Nilai kerajinan, sopan santun, kerjasama boleh ditulis dalam pelaporan murid

kerjasama

Nilai instrinsik dan ekstrinsik

Nilai sosial

Instrinsik: dalaman dan kekuatan jiwa
Ekstinsik: Tingkahlaku melalui latihan

- Nilai dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat
- Menjadi ikatan perpaduan dan panduan

Nilai beragama

• Cth: Amalan membazir yang berlaku • Penerapan ketika membeli di kantin

Nilai budaya

• Pandangan masyarakat terhadap faedah • Berkaitan status kumpulan minoriti

KONSEP ASAS MORAL
(NUR SYAZANA BT BEDERI SHAM)

-Moral, Etika & Akhlak

PENGERTIAN MORAL
Daripada perkataan ‘mores’ (Yunani) bawa erti:

Tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat.
Merupakan nilai-nilai murni (baik hati, merendah diri) dan berkait dengan beberapa peraturan (tatasusila, kepercayaan, norma) Pertimbangan moral bergantung kepada keadaan yang membentuk individu. Misalnya sistem sosial, kelas sosial dan kepercayaan yang dianuti Merupakan cara melihat dan menilai sesuatu isu berhubung dengan sesuatu tingkah laku. *terjumpa dompet=jujur)

Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Belief menyatakan :

“moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Apakah faedah membezakan di antara keduanya kerana selalunya kita gagal untuk membezakannya.”

Moral bersifat praktikal

Etika bersifat teoretikal

• kerana merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat.

• Kerana mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral.

PENGERTIAN ETIKA
Berasal dari perkataan Greek ‘ethos’ bermaksud adat atau cara hidup • Merujuk kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. • Etika menyelidik, memikirkan dan mempertimbangkan mengenai yang baik dan buruk.

Abdul Fatah Hassan (2001),

Kajian sains tentang kelakuan manusia dalam masyarakat yg juga merupakan set peraturan tingkah laku yg digubal bersama. *guru kaunseling

2 perkara asas yang menjadi tumpuan dalam etika :

1) AKHLAK INDIVIDU sprti takrifan individu yang baik.
2) PERATURAN SOSIAL sprti peraturan mengenai benar atau salah (moraliti) yang menghadkan laku individu (Mohamad Mohsin & Hamdzun 2002).

Moral memandu manusia tentang cara bagaimana manusia harus bertingkah laku (tingkah laku baik) Etika pula mengenai mengapakah manusia mesti mengikuti arahan moral tersebut.

ADAKAH ETIKA DAN MORAL ADALAH SAMA ?
Etika dan moral sering disalahfahami.
Misalnya, penggodaman bukan masalah etika tetapi kesalahan moral untuk mendapatkan capaian yang tidak mendapat kebenaran.

ETIKA MORAL
- mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan bagi menyediakan prinsip tanggungjawab dan menilai tindakan yang berkaitan dengan kemanusiaan.
- merujuk kepada cara berfikir, bertindak dan bagaimana harus bertindak

- falsafah moral berkaitan dengan masalah betul (moral adalah sebahagian daripada etika) atau salah.

PENGERTIAN AKHLAK
BAHASA BERASAL DRP BAHASA ARAB
• Moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semulajadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang • KHULUQUN = budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. • Tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sedar utk melakukan suatu perbuatan yang baik. • Akhlak merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri. • Erti kata lain, akhlak adalah satu bentuk tingkah laku yang berkaitan dengan nilai-nilai murni yang mesti dilakukan oleh setiap individu.

ISTILAH

KONSEP BAIK, BENAR dan PATUT

KONSEP BAIK
Hobbes
• Baik adalah sebarang objek yg diingini dan buruk adalah sebarang objek yg dibenci.

Lewis

• Baik @ buruk merupakan pengalaman seseorang individu secara intrinsik.

• Baik ditunjukkan melalui tingkah laku sendiri.

Confucious

Konsep BAIK merupakan penerimaan @ sikap psikologi individu.
*pisang ini baik (sedap) & memuji orang yang baik hati (membantu)

KONSEP BENAR

Bermaksud betul dan mengandungi ciri-ciri penjelasan nilai.
Sesuatu yg dianggap benar punyai fakta-fakta, sebab-sebab & bukti yang sah @ diterima oleh majoriti.

Konsep Benar dilihat dari segi:

Kebenaran yg Mutlak
• CTH: Menurut ajaran agama, isi ajaran tidak boleh dibahaskan.
* Kepercayaan kpd Tuhan

Kebenaran yg Saintifik
• CTH: Kebenaran yg dpt dibuktikan scra saintifik.
* Hukum Newton

Kebenaran yg Relatif
• CTH: Pantanglarang dan peraturan adat.
*perkara yg dikatakan benar pd hari ini shja & mngkin salah mengikut perubahan masa.

KONSEP PATUT

Diertikan seharus, mesti atau sesuai.
- Memberi dorongan terhadap sesuatu tindakan yg betul.
Moore (1903), patut bawa erti yg sama dgn ‘baik’ krn punyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana. - Memberi penjelasan atas sesuatu kelakuan. - Memberi penjelasan krn punyai pendapat yg sama @ sifat2 yg sama.

Memberi tafsiran secara psikologi trhadap fakta2 yg wujud.

Memberi pertimbangan trhadap suatu standard yg diterima oleh manusia.

Memberi pertimbangan nilai yg baik.

Konsep Patut memerlukan penilaian secara intrinsik iaitu :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful