.

Terapi Bermain
Bimbingan dan Kaunseling

Terapi bermain
• Main dan perkembangan kanak-kanak • Bermain adalah aktiviti utama dalam perkembangan kanak-kanak dari aspek : 1.Fizikal 2.Mental 3.Sosial 4.Emosi

Pengalaman belajar kanak-kanak yang optimum
3 kriteria pengalaman kanak-kanak : • Pembelajaran melalui pembelajaran langsung. • Penglibatan diri secara aktif. • Kebebasan belajar berdasarkan : 1. Gaya belajar 2. Gaya berfikir 3. Minat 4.Masa yang mencukupi.

Konsep bermain dan ciri-cirinya
• Aktiviti yang bermotivasi intrinsik dan dilaksanakan semata-mata untuk kepuasan.

• Dipilih secara bebas mengikut kehendak peserta dan tidak dipaksa. • Membawa keseronokan dan tidak dilakukan atas tekanan. • Mengandungi unsur khayalan agar dapat memenuhi keperluan atau kepuasan bermain.

• Aktiviti fizikal atau psikologi atau kedua-duanya dan hendaklah disertai oleh peserta secara aktif.

Jenis-jenis main
MAIN DIRI–SENDIRI (SOLITARY PLAY) aktiviti fizikal/ psikologi/ kedua-duanya. Dilaksanakan secara bersendirian berimaginasi.

MAIN SELARI (PARALLEL PLAY)
2 atau lebih kanak-kanak,TAPI main asing-asing/ bersendirian, TAPI ditempat, masa dan aktiviti yang sama .

MAIN ASOSIATIF (ASSOCIATIIVE PLAY)
2 orang atau sekumpulan kanak2, Pola main yang sama TAPI BERASINGAN, Melibatkan kerjasama dan komunikasi, Pinjam atau gilir2 bermain, jalankan aktiviti main.

MAIN KOPERATIF (COOPERATIF PLAY)
2 atau lebih kanak-kanak libatkan diri, Matlamat tertentu, Bekerjasama.

Definisi terapi bermain
• Penggunaan secara sistematik model teoritikal untuk membentuk proses interpersonal. • Terapis bermain terlatih menggunakan kuasa terapeutik bermain, untuk menolong klien mencegah atau menyelesaikan masalah psikososial dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimum.

Tujuan terapi bermain.
• Meningkatkan kemahiran komunikasi dan kefahaman di antara ibu bapa dgn anak-anak. • Meningkatkan kefahaman diri tentang matlamat hidup.

• Meningkatkan tahap keyakinan diri.
• Meningkatkan kebolehan mengawal keresahan dan perasaan hampa serta keupayaan untuk mempercayai dan berhubung dengan orang lain.

• Kurangkan masalah tingkah laku dan emosi.

• Meningkatkan tahap tumpuan.
• Mengendalikan masalah yang mengganggu perkembangan normal kanak-kanak.

Jenis-jenis terapi bermain
• NON-DIRECTIVE • DIRECTIVE

Non-directive
Dimana kanak-kanak itu memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam sesi tersebut, dalam lingkungan kawasan yang selamat.

Directive
dimana ahli terapi memimpin perjalanan terapi atau kedua-duanya. Terapi bermain ini amat berkesan dengan kanak-kanak yang tidak boleh, atau tidak mahu bercakap tentang masalah mereka.

Cara melaksanakan terapi bermain.

KENA LPASTI KANAK-KANAK YG BOLEH DAPAT MANFAAT DARIPADA TERAPI BERMAIN

BUAT KEPUTUSAN UNTUK SESI BERASINGAN ATAU DUDUK BERSAMA DENGANKANAKKANAk

Dapatkan bahan-bahan untuk sesi tersebut

Benarkan kanakkanak pilih bahan sendiri

Beritahu tentang tempoh sesi (30-60 minit)

Berjumpa dengan murid dan memperkenalkan kawasan permainan

letakkan bahan ditempat yang boleh di ambil dan selamat

Gunakan teknik refleksi sebagai respon kepada komen muridmurid.

Beritahu murid tempoh masa yang tinggal.

Beritahu masa telah tamat dan simpan bahan ditempat asalnya.

Beritahu murid bila sesi seterusnya akan dilaksanakan

Bahan-bahan terapi bermain

• Tanah liat. • Patung.

• Bekas aktiviti air dan pasir.
• Alat permainan dapur, perkakasan memasak. • Alatan bayi (botol susu, dll) • Set lego

Terapi ini berguna untuk :
• Kanak-kanak yang berhadapan dengan konflik, perpisahan atau perceraian ibu bapa. • Kanak-kanak yang telah mengalami trauma (seksual, penderaan fizikal atau emosi) • Kanak-kanak yang berhadapan dengan isu-isu seperti sakit atau kematian orang yang dikasihi • Kanak-kanak yang telah menyaksikan

• Kanak-kanak yang didiagnos dengan Masalah Kurang Tumpuan (ADD/ ADHD) • Kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan atau bencana yang serius.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful