You are on page 1of 22

Tketim Toplumu

Sylenceleri/Yaplar
Jean Baudrillard

T.C. stanbul Ticaret niversitesi Halkla likiler Blm Halkla ilikiler Felsefesi Sunumu
Alihan Sertel

Jean Baudrillard
Jean Baudrillard (d. 29 Temmuz 1929, Reims - . 6 Mart 2007, Paris) , nl Fransz dnr/sosyolog. Medya Teorisi, Postyapsalc felsefe ve postmodernizm zerine olan almalaryla nlenmitir.

Tketim Toplumu

NESNENN BMSEL LTRJS

Tketim Toplumu
Tketim toplumu tabiri, Bat'da sanayileme sonras ortaya kan toplum eklini tarif etmek iin kullanlmaktadr. Seri retimin artmasyla hzla deien arz-talep dengesi, reticileri ve hkmetleri farkl politikalara itmi, retilenlerin hzl tketilmesini salamak maksadyla trl yollar denenmeye balanmtr.

Tketim Toplumu
Bu yollarn en nemlileri elbette kitle iletiim vastalardr. Yazl ve grntl basnla (TV) birlikte son yllarda bu ikisini de geecee benzeyen internet, tketim toplumunu ynlendirmede ve manipule etmede kullanlan balca kaynaklardr.

Tketim Toplumu
Drugstore: la satlan market.
Bolluun ve hesaplamann sentezi drugstoredur. Drugstore (ya da yeni alveri merkezleri) tketim etkinliklerinin sentezini gerekletirir; alveri, nesnelerle flrt, aylak gezinti ve bunlar birletirme olanaklar bu etkinliklerde nemli yer tutar.

Tketim Toplumu
Parly 2 : Avrupann en byk alveri merkezi.

Tketim Toplumu
Parly 2 Yiyecekten, pahal giyim eyalarna kadar ticaret yaparken kulak aslacak iki buyruk: dinamik pazarlama ve estetik duygusu. nl irkinlik zor satlr slogan burada almtr. Bu slogann yerini Yaamda mutluluun ilk art evrenin gzelliidir alabilir.

Tketim Toplumu
Bymenin Ksrdngs Tketim toplumu sadece bireysel harcamalarn hzl artyla nitelendirilemez, bunun yan sra, yurttalar yararna nc kiiler (zellikle ynetim) tarafndan stlenilen ve baz kaynaklarn dalmnn eitsizliini azaltmay amalayan harcamalarn art da vardr.

Tketim Toplumu
Bireysel ihtiyalar tatmin eden kamusal harcamalarn oran, 1956 ylnda toplam tketimin %13 iken 1965te %17 ulamtr.

Tketim Toplumu

TKETM KURAMI

Tketim Toplumu
Tketim toplumuna giden yol, temel olarak retimin bireyden bamszlamas olgusu ile ilgidir. Byk seri halinde imalat, ancak kitle tketimi ile birlikte yrtlebilirse sz konusu olabilir. XIX. yzyln sonlarna doru tketim mallarn retmekte olan iiler genelde rettikleri metalar satn almaya pek muktedir deillerdi. i aileleri genellikle parasal gelirlerinin yarsndan fazlasn yiyecek giderlerine ayrmaktaydlar.

Tketim Toplumu
1900lerin banda kapitalizm ile 1960larn kapitalizmi arasndaki belli bal farklardan biri, 1960larda cret artlaryla desteklenen tketimin olaanst gelimesi ve tikel bir tarzda, kitle tketim tarzna brnmesidir.

Tketim Toplumu
Bu yaklamn ncln nl Amerikal otomobil reticisi Henry Ford dur Ford, sradan aileler iin seri retim yolu ile retmi olduu otomobilleri aracl ile Bat kapitalizminde r ac neme sahip bir deiimin ncl yapmtr. Ford alanlarna yksek cret deyerek bu otomobilleri ncelikle onlara satmay hedeflemitir.

Tketim Toplumu

Tketim Toplumu
Sadece bolluk deil, ayn zamanda zararlar da toplumsal mantk tarafndan srdrlr. Kent ve sanayi ortamnn etkisiyle yeni ktlklar ortaya kar. Mekan ve zaman, temiz hava, yeillik, su, sessizlik Eskiden bedava olan ve bol bol kullanlan bu mallar sadece ayrcalkllarn eriebildii lks mallar haline gelirken retilmi mallar ya da hizmetler kitlelere sunulur.

Tketim Toplumu
Kierkegaard'n yz binlerce adet satmas, insanlarn kltr seviyesinin arttnn, onun anlalmaya balandnn gstergesi deildir. Eser kendi zn byk ihtimalle kaybetmi, satn alnan kitaplarn ou medyann tesiriyle edinilmi bir ou da byk ihtimalle okunmamtr.

Tketim Toplumu
ok satmas, sadece evrim srasnn ona gelmesindendir. Bu arkn ileyii nadiren bozulur. Halbuki fikir eserlerinin, cevherin kadrini bilecek aznlk tarafndan takip edilmesi belki daha salkldr. Aksi takdirde eser, kendi referans kodunu kaybedip, harcanma srecinde, modas gelen bir elbise ya da yeni retilmi bir amar makinesiyle ayn kaderi paylaacaktr.

Tketim Toplumu
Bilim iin de ayn ey sz konusu olmaktadr. nsanlar ilm bir dergiyi okumak iin aldklar kanaatindedirler, fakat bir ou okunmadan kenarda bekler. Gaye, bir st kltr seviyesinin paylald toplulua ait olma istei ve gayretidir. Ortak kodlar ve mesajlar iletiim maksadyla kullanabilme istei, dnmenin, bilgiyi kullanmann stndedir.

Tketim Toplumu

KTLE LETM ARALARI, CNSYET VE BO ZAMAN ETKNLKLER

Tketim Toplumu
Baudrillardn tketim kuramnn temelini tketim gereksinmelerin karlanmasnn yeni bir biime kavumu olmas noktasnda odaklanmaktadr. Baudrillard, tketimin her zaman semboller ve gstergelerin tketimi demek olduunu savunmaktadr.

Tketim Toplumu
Tketim toplumlar etkileimin hzl olduu gerek grsel gerekse iitsel basn etkisiyle deiimi son derece hzl bir ekilde takip eden sosyalleme adna 1.derece ihtiyalarnn farkndalndan uzaklaarak ait olduklar cevrede evreye ayak uydurmak iin yada cevreden daha nde olduunu ya da farkl olduunu gstermek iin eitli davran farkllklarna ynelirler.