1

1. Menerapkan kefahaman kepada peserta kursus tentang proses pengurusan geran per kapita, kawalan, laporan audit sehubungan pengurusan geran kumpulan wang sekolah. 2. Meningkatkan kompetensi Pengurus Sekolah dalam pengurusan PCG dan sistem kawalan ke atasnya. 3. Meningkatkan akauntabiliti Pengurus Sekolah terhadap pengurusan kewangan sekolah khususnya dalam pengurusan dan kawalan ke atas geran kumpulan wang sekolah.

2

PENGURUSAN PERAKAUNAN

PENGURUSAN HASIL

PENGURUSAN KEWANGAN
PENGURUSAN BAYARAN PENGURUSAN PEROLEHAN

PENGURUSAN ASET

KAWALAN PENGURUSAN

3

SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BIL 8/2010 BERTARIKH 24 Disember 2010 Membatalkan
 

SURAT PEKELILING KEWANGAN (SPK) BIL 5/2002, BERTARIKH 16 OKT 2002 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, TAMBAHAN PERTAMA BERTARIKH 10-2-2003 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, PINDAAN PERTAMA BERTARIKH 11-2-2004 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002, TAMBAHAN KE DUA BERTARIKH 23-4-2005 SURAT PEKELILING KEWANGAN(SPK) BIL 5/2002 TAMBAHAN KETIGA BERTARIKH 18-7-2005

4

Adalah wang atau barangan yang diperuntukan dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung keperluan pengajaran dan pembelajaran termasuk juga wang atau barangan yang diperuntukandan diagihkan kepada sekolah untuk pembekalan makanan bermasak atau bahan-bahan mentah bagi murid prasekolah serta asrama.
BANTUAN Wang atau barangan yang diperuntukan dan diagihkan kepada sekolah untuk murid berdasarkan kepada kriteria/kelayakan ibu bapa bagi membantu menampung keperluan murid serta membiayai persekolahan.

 


   

Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah (PCG) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Pra Sekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Pra Sekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)

6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SEKOLAH

Pengurus Sekolah adalah Pengetua/Guru Besar Tanggungjawab: Kemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan Semak dan laporkan penerimaan peruntukan Keluarkan resit Pejabat (RP01) kepada pihak menyalurkan bantuan Selenggarakan Buku Tunai KWK /KWA

   

• • •

Kembalikan lebihan peruntukan melalui cek Uruskan baki ke hadapan dengan teratur WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat JPKA sekolah tentang jumlah peruntukan PCG yang diterima dan agihannya.

KETUA PTJ
SR /SM HARIAN • JAB. PELAJARAN NEGERI (JPN)

SEK. BERASRAMA PENUH • BPS BERASRAMA PENUH/ KECEMERLANGAN SM TEKNIK /VOKASIONAL • BAH. TEKNIK DAN VOKASIONAL (BPTV)
SEKOLAH SUKAN SEKOLAH SENI
• BAH. SUKAN • BAH. KOKURIKULUM DAN KESENIAN (BKS)

SR/SM PENDIDIKAN KHAS • BAH. PENDIDIKAN KHAS

SABK (SR/SM)

• BAH. PENDIDIKAN ISLAM

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA PTJ

Tanggungjawab:
Maklumat tuntutan awal dan tuntutan pelarasan daripada sekolah dikunci masuk dalam eBantuan (eB) Mencetak dan mengedarkan maklumat tuntutan sekolah Menggalakkan sekolah mengoptimum peruntukan yang diberi untuk murid semasa Memastikan semua urusan berkaitan dengan kewangan adalah mengikut prosedur yang berkuat kuasa

1.

2. 3. 4.

BAB A 1. BANTUAN PER KAPITA (PCG) UNTUK SEKOLAH

Bantuan Per Kapita ‘Per Capita Grant’ merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan Bantuan meliputi dua kumpulan 1. PCG Mata Pelajaran 2. PCG Bukan Mata Pelajaran
1

MAKSUD BELANJA PCG
Maksud perbelanjaan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran ( Jadual 1)  Membeli peralatan, inventori dan harta modal dengan syarat:  Keperluan P&P  SR – RM5,000/30% X PCG (tidak termasuk LPBT)  SM – RM10,000/30% X PCG (tidak termasuk LPBT)  SKM – RM30% daripada keselururuhan PCG  Sekolah – terhad kepada 5 % peruntukan LPBT  Asrama – terhad kepada 5% peruntukan LPBT Asrama

Pembelian melalui persetujuan dalam mesyuarat JPKA Sekolah Harta modal/Inventori dibeli hendaklah didaftar sebagai aset kerajaan Pembelian alat ICT dan penyaman udara tidak dibenarkan

KUMPULAN DAN KADAR PCG
Pra Sekolah (Jadual 2)  Sekolah Rendah (Jadual 3)  Sek Harian/SBP/SMT/SSukan/SSeni (Jadual 4)  Sek Pend. Khas/Prog Integrasi Rendah (Jadual 5)  Sek Pend. Khas/Prog Integrasi Menengah (Jadual 6)

KADAR BARU AGIHAN PCG BAGI MATA PELAJARAN TERAS

Kadar ditetapkan agihan kadar PCG bagi Mata Pelajaran Teras adalah:
60% SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS

40% Sains 30% Matematik 30% Bahasa Inggeris
 

40% LAIN-LAIN MATA PELAJARAN TERAS PCG mata pelajaran Ting 6 adalah dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana Ting 5 dan 4.
1

KUMPULAN-KUMPULAN PCG
Kumpulan PCG Mata Pelajaran:  Mata Pelajaran Teras  Mata pelajaran Wajib  Mata pelajaran Tambahan/Bahasa Asing  Mata Pelajaran Elektif (Tingkatan4-6) - Elektif I (Masalah Pendengaran-Sek. Pen. Khas) - Elektif II (Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan) - Elektif III(Vokasional) Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran:  Pusat Sumber Sekolah  Bimbingan dan Kaunseling  LPBT/LPBT Asrama

BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut;  Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan P&P  Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape yang bersesuaian dengan P&P  Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan bagi P&P  Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses Pengajaran dan Pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.

BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat yang bersesuaian dengan P&P Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P sama ada semasa cuti sekolah atau hari persekolahan Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan P&P Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

BANTUAN PERKAPITA BUKAN MATA PELAJARAN: LPBT/ LPK SEKOLAH
 Bayaran bil telefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan pembentungan (keutamaan bayaran dan utiliti)  Pembaikan kecil sekolah tidak melibatkan naik taraf  Penyelenggaran perabot dan peralatan kelengkapan pejabat kecuali peralatan ICT  Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan P&P  Perkhidmatan pengiklanan  Pengangkutan barang-barang  Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubatubatan

  

Perbelanjaan keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi Perolehan harta modal yang tidak melebihi RM5,000 setahun kecuali peralatan ICT dan penghawa dingin Perbelanjaan untuk keceriaan(yang tidak melibatkan pembinaan)/kesihatan murid /keselamatan sekolah Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi Pengangkutan murid dan bayaran ansuran untuk murid-murid dan guru pengiring.

2. YURAN KHAS SEKOLAH
Mulai 2008, yuran khas murid yang dikutip sebelum ini dimansuhkan.  Maksud belanja Sukan/Permainan Pendidikan Jasmani Lukisan/Kerja tangan Perpustakaan Pusat Sumber Sekolah  Kelayakan murid dan kadar Murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan SR – RM4.50 setahun/seorang SM – RM 9.00 setahun/seorang

3. BANTUAN KOKURIKULUM PRA SEKOLAH (BKKP)

Mulai tahun 2011 pemberian BKKP disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukan Maksud belanja – termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna serta pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum dan sukan pra sekolah bagi program-program seperti;

 Sukaneka/sukan  Karnival Pendidikan Pra Sekolah  Konvokesyen  Lawatan

Kelayakan murid dan kadar  Kanak-kanak pra sekolah KPM sahaja  RM25.00 setahun/seorang

4. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)
Bertujuan menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum sekolah  Maksud belanja - termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak, bahan habis guna dan pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum sekolah bagi;  Pasukan Pakaian Seragam/Pakaian Beruniform  Kelab dan Persatuan (tidak termasuk sukan dan permainan)  Aktiviti sokongan pembentukan seperti seminar (tidak termasuk B&K dan akademik)

 Kelayakan murid dan kadar  Sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja iaitu; • SR RM 400 setahun (bil murid 1- 50 orang) RM 800 setahun (bil murid 51 – 100 orang) RM 1,200 setahun (bil murid 101 – 150 orang) RM8.00 setahun/seorang jika lebih 150 orang • SM RM 10.00 setahun/seorang • P. Khas (SR) RM5,000 setahun sebuah sekolah • P. Khas (SM) RM10,000 setahun sebuah sekolah

5. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA)
Mulai tahun 2011 pemberian BKKA disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukan  Maksud belanja - termasuk makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak, bahan habis guna dan pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum asrama bagi;  Program Asrama Terbilang  Sukan dan permainan penghuni asrama  Aktiviti sokongan pembentukan seperti seminar (tidak termasuk B&K dan akademik)

Kelayakan murid dan kadar
Murid-murid yang tinggal di asrama KPM sahaja  SR – RM15.00 setahun/seorang  SM – RM 20.00 setahun/seorang

6. BANTUAN SUKAN SEKOLAH(BSS)

Dasar 1 Murid 1 Sukan (RMK-10) untuk membiayai aktiviti sukan dan permainan disekolah. Mulai tahun 2011 pemberian BKKA disambung semula setelah tahun 2010 ditangguhkan kerana kurang peruntukan Maksud belanja - termasuk pengendalian dan pengurusan kelab sukan dan permainan, kursus pendedahan kepada murid, makan minum, penginapan, sewaan, pengangkutan, penyediaan bahan cetak, bahan habis guna dan pembelian peralatan dan penyelenggaraan kokurikulum bagi; Kejohanan olaraga tahunan sekolah

Aktiviti pra kejohanan spt sukan tara dan merentas desa  Karnival permainan antara rumah, kelas, tingkatan dsb dan program sukan lain sepanjang tahun semasa.  Kelayakan murid dan kadar Sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja  SR RM 200 setahun ( bil murid 1- 50 orang) RM 400 setahun ( bil murid 51 – 100 orang) RM 600 setahun ( bil murid 101 – 150 orang) RM4.00 setahun/seorang jika lebih 150 orang  SM RM 6 setahun/seorang  P. Khas (SR) RM2,500 setahun sebuah sekolah  P. Khas (SM) RM5,000 setahun sebuah sekolah

7. BANTUAN MAKANAN PRA SEKOLAH (BMP)

BMP adalah peruntukan untuk membiayai perbelanjaan makanan murid Pra Sekolah KPM
Sehingga Julai 2010 kadar BMP RM 1.50 sehari untuk 200 hari, kemudian dinaikkan RM0.30 (SM) dan RM0.55 (SS & WL) mulai Ogos 2010 Maksud belanja - termasuk perolehan bahan mentah masak, gas bahan api memasak, makanan tambahan, lain-lain penyediaan BMP

Kelayakan murid dan kadar
 

Murid-murid Pra sekolah KPM sahaja Semenanjung – RM1.80 sehari/orang Sabah/Sarawak/WL – RM2.05 sehari/orang

8. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA)

Sejak 1974, 95% kerajaan tanggung BMA kepada murid menghuni sekolah asrama kerajaan dan bantuan kerajaan Perbekalan makanan adalah mengikut proses yang ditetapkan
Maksud belanja - termasuk membekal makanan spt menu yang ditetapkan, makanan tambahan dan jamuan khas, pembelian bahan bakar (pembekalan bahan mentah)

Kelayakan murid dan kadar
 

Kadar BMA adalah mengikut Jadual 7 Yuran makanan asrama(YMA) murid dikutip bagi Pendapatan ≥ RM5,000 RM3.00 sehari Pendapatan <RM 5,000 RM1.00 sehari

Murid PPRT, JHEOA, Pend Khas, Asrama Desa, Asrama Khas Model Baling dan semua asrama di Sabah /Sarawak /WPL adalah dikecualikan

BAB B ASAS TUNTUTAN GERAN PER KAPITA

Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan ‘enrolment’ murid pada 1 Okt tahun sebelumnya Borang tuntutan tahun berkenaan hendaklah dikemukakan kepada KPTJ masing-masing pada 30 Nov tahun sebelumnya Tuntutan bagi matapelajaran ELEKTIF di sekolah menengah adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan Elektif.
3

PROSEDUR TUNTUTAN PCG
Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua:
a)

SEKOLAH YANG MENYELENGGARA AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN

Semua Jenis Sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik/Vokasional, Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah, Sarawak dan Labuan
3

Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG kepada Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTJ) yang akan seterusnya mengemukakan kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam akaun bank sekolah Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam akaun kumpulan Teras, Wajib, Tambahan/Bahasa Asing dan Elektif.

3

Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut;
  

Keluarkan resit rasmi pejabat (RP01) Rekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah - KWK/KWA Hantar borang maklum balas status penerimaan pembayaran ke Bahagian Kewangan (Bab G) dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima

3

b) SEKOLAH YANG TIDAK MENYELENGGARA AKAUN KUMPULAN WANG KERAJAAN Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan

Bagi sekolah yang bertaraf PTJ, tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran peruntukan kecil mengikut kadar ‘enrolment’ murid yang ditetapkan. Sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ, peruntukan PCG akan disalurkan melalui WPK ke PPB/PPD mengikut kadar yang ditetapkan.
3

BAB C TUNTUTAN PELARASAN

Pelarasan peruntukan tahun semasa dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan ‘enrolment’ murid pada 1 Julai tahun semasa
Tuntutan Pelarasan hendaklah dikemukakan kepada Ketua PTJ selewat-lewatnya 15 Julai tahun semasa dengan menggunakan borang yang ditetapkan.

3

Asas pelarasan seperti jadual di bawah:
JENIS BANTUAN PCG ASAS PELARASAN Pertambahan atau pengurangan murid sekurangkurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang murid mana yang lebih rendah Pertambahan atau pengurangan murid sekurangkurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang murid mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada) Sebarang pertambahan atau pengurangan murid

BMA

YKS, BKKP, BKK, BKKA, BSS & BMP

Lebihan peruntukan bantuan yang dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewat-lewatnya pada 31 Julai tahun semasa. Peruntukan Tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa.

4

PERINGATAN
Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang ditetapkan.
Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini, pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj/tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957.

4

BAB E TUNTUTAN SEKOLAH BARU BEROPERASI

Sekolah/Asrama yang baru dibuka selepas 1 Oktober, tuntutan hendaklah dibuat berdasarkan bilangan ‘enrolment’ murid pada tarikh sekolah tersebut beroperasi.
Sekolah Beroperasi
JANUARI-MAC APRIL-JUN

Peratus tuntutan PCG
100.00% 70.00%

JULAI-SEPTEMBER
SELEPAS SEPTEMBER

50.00%
25.00%

# Catatan : YKS, BKK, BKKP, BKKS DAN BSS ADALAH 100%

PINDAH PERUNTUKAN?

Boleh pindah peruntukan antara kumpulan PCG mata pelajaran sahaja Lain-lain pindahan tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ Pindahan yang sudah keluar tidak boleh dibawa masuk kembali Pengurus sekolah perlu memastikan baki cukup hingga hujung tahun sebelum pindah peruntukan Pindah peruntukan perlu isi borang Pindah peruntukan persekolahan (Bab G)

BAB F PERUNTUKAN PCG YANG DIBENARKAN DIBAWA KE TAHUN HADAPAN

Peruntukan PCG yang diterima hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 5% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan + baki awal . Sekiranya terdapat lebihan diantara jumlah tersebut dengan baki akhir, jumlah tersebut hendaklah dipulangkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan.

Contoh
Baki awal (tahun 2010) Peruntukan Semasa Jumlah RM 10,000.00 RM 90,000.00 RM 100,000.00

5% X RM100,000.00 = RM 5,000.00 ***************************************** Baki akhir (tahun 2010) RM 8,000.00 Oleh itu pemulangan lebihan RM8,000.00 – RM5,000.00 = RM 3,000.00

TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH SEKOLAH TERHADAP PERUNTUKAN PCG
1

2

3

4

5

4

SEKIAN, TERIMA KASIH

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful