 Stres › Tekanan yang berlaku ke atas diri seseorang berpunca daripada rangsangan luaran dan dalaman  Reaksi terhadap stres adalah berbeza bergantung pada tahap ketahanan mental seseorang › Eustres (positif) › Distres (negatif) .

Faktor Dalaman Punca Stres Faktor Luaran .

Kurang keyakinan diri Nilai yang berlainan Kurang motivasi diri Kurang kematangan berfikir Takut menghadapi perubahan .

Menyara diri sendiri Bertukar rakan baru Berjauhan dengan keluarga Memenuhi cita-cita dan hasrat ibu bapa Saingan untuk melanjutkan pelajaran .

Bersedia menghadapi perubahan Berupaya bersaing Menerima segala keputusan dengan fikiran terbuka Beriadah dan mengamalkan teknik rekreasi Mempunyai matlamat hidup Menguruskan diri dengan baik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful