BAB 5: PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

Susunan Oleh : PN HJH FADHILAH HJ ASPAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KTHO, BATU PAHAT

Konsep Pengurusan Persekitaran Fizikal
 Faktor-faktor fizikal merangkumi segala bentuk kemudahan dan peralatan yang terdapat di sekolah.  Kemudahan dan peralatan sekolah merujuk kepada bangunan sekolah, kemudahankemudahan di kawasannya, meja dan kerusi, alatan serta perabot di dalam bilik darjah.

 Mengikut kajian pakar-pakar penyelidikan.  Faktor fizikal sekolah merangkumi suasana fizikal di dalam bilik darjah dan kawasan sekolah. . suasana fizikal sekolah yang kondusif menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah.

 Menggalakkan pergaulan murid berbilang kaum seperti Melayu. dan guru dengan murid. Rasional:  Memudahkan interaksi di antara murid dengan murid.LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. India dan kaum-kaum lain di dalam satu kumpulan  Mengelakkan kumpulan-kumpulan yang berpuak daripada kaum tertentu sahaja. Penyusunan meja-kerusi murid mengikut kumpulan tanpa mengira jantina dan kaum. Cina. .

Contoh: susun atur meja-kerusi dalam bilik darjah .

.

.

.

. Rasional:  Memberikan pendedahan kepada muridmurid terhadap warisan budaya pelbagai kaum lain  Membolehkan murid-murid mengenalpasti identiti sesebuah kaum menerusi pakaian tradisional yang dipakai.2. Letakkan anak-anak patung yang berpakaian mewakili pelbagai budaya di sudut seni di belakang kelas supaya murid-murid dapat mengenali budaya sesebuah kaum yang lain.

Contoh: Hiasan anak patung pelbagai budaya di belakang kelas .

3.  Murid-murid dapat mengaitkan alat muzik tersebut dengan kaum tertentu. Tujuan:  Murid-murid mengetahui nama dan cara untuk menggunakan alat muzik tersebut. . Mempamerkan beberapa contoh model mini alat-alat muzik daripada pelbagai kaum di belakang kelas.  Murid-murid dapat mengenalpasti jenis perayaan atau adat istiadat yang ada menggunakan alat muzik tersebut.

Contoh: alat muzik tradisional .

Secara tidak langsung.4. . Guru boleh memaparkan soalan dan teka silangkata yang berkisarkan kepelbagaian etnik dan budaya di negara ini. dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sesebuah kaum yang lain.  Menggalakkan mereka berinteraksi sesama sendiri untuk menyelesaikan masalah terutamanya berinteraksi dan bersoal-jawab dengan murid daripada kaum lain. Tujuan:  Murid-murid dapat mencuba untuk menyelesaikan soalan dan teka silangkata.

Contoh: teka silangkata pelbagai budaya .

dapat menggalakkan interaksi sesama mereka di dalam kelas. .5. Tujuan:  Murid-murid dapat berbangga dengan hasil kerja sendiri yang memaparkan ilustrasi kaumnya. Secara tidak langsung. Hasil-hasil seni seperti poster kanak-kanak yang memaparkan pelbagai kaum dan budaya ditampal di dinding-dinding kelas dan papan kenyataan supaya murid-murid dapat mengenali lebih banyak etnik dan budaya kaum lain di Malaysia.  Dapat menceritakan perihal kaum sendiri kepada rakan-rakan yang lain terutamanya yang berlainan kaum dan budaya.

Contoh: Poster pelbagai kaum dan budaya .

.

.

Sediakan buku-buku cerita yang menggunakan watak kanak-kanak daripada pelbagai budaya dan kaum di ruang bacaan kelas. .  Memberi kesedaran kepada murid bahawa bukan kaum mereka sahaja yang wujud di dunia ini. tetapi banyak lagi kaum lain yang ada dan mereka boleh mengenali dan berinteraksi sesama sendiri untuk mewujudkan hubungan sosial yang harmoni.6. Rasional:  Murid-murid akan dapat mengenali dan mempelajari kebudayaan dan cara hidup kaum lain apabila membaca buku-buku cerita tersebut.

Contoh: Buku cerita kanak-kanak yang memaparkan kepelbagai kaum dan budaya .

.

.

.

KESIMPULAN 1. Guru memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dengan menerapkan nilai-nilai keharmonian dan toleransi antara kaum dalam pengurusan persekitaran fizikal kelas. 2. dapat mewujudkan perasaan kekitaan di kalangan murid-murid dan menggalakkan mereka berinteraksi dan bersosial di kalangan rakan-rakan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Di samping tu. . ia juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberkesanan P&P guru di dalam sesebuah kelas. Dengan susun atur fizikal kelas yang berkesan dan terancang.

.

highscope.html • http://faculty.tnstate.edu/bchristian1/amanda%2520powerpoint .org/publications/2008121909142852.org/file/NewsandInformation/ReSource Reprints/Fall/Winter2006/SupportiveSpaceMulti.ppt • www.Rujukan • http://www.elc-marion.pdf • www.com/multicultural.edu/scs15/idweb/multicultural.htm • http://www.personal.pdf .psu.pre-kpages.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful